Skip navigation

Összegzés

Az elektronikus tananyagban megismerkedtetek Szombathely századfordulós életével, bepillantást nyertetek a város lakóinak mindennapjaiba. Sok ismeretet szereztetek a korszak építéstörténetéről, közlekedéstörténetéről, kulturális tereiről és a mindennapi életről. Az oktatási anyag elsajátítása során tizenkét, a város közéletében jelentős szerepet játszó személy életrajzát olvashattátok el. Kultuszuk napjainkban is jelen van, nevükkel a hétköznapokban is találkozhattok újságcikkekben, utcanévtáblákon, emléktáblákon, domborműveken. Országos jelentőségük miatt fontos, hogy tudjátok, helyi születésűek vagy kötődésűek. Az 1904. évi korabeli térkép használatával megismertétek a közterületek régi elnevezéseit. Számos alkalommal találtatok a tananyagban országos kitekintést, amelyek segítségével könnyen el tudjátok helyezni a lokális eseményeket magyarországi viszonylatban is. Reményeink szerint sikerült egy átfogó, informatív, sok képi és illusztrációs anyaggal dokumentált oktatási segédanyagot összeállítanunk számotokra, amely az iskolai történelemanyag feldolgozásához is segítséget nyújt, kiegészítve azt helyismereti tudnivalókkal.