Skip navigation

Kalauzunk: Bodányi Ödön főmérnök

Olvasnivaló

Melega Miklós: Mérnökök a szombathelyi városvezetésben 1886 és 1945 között In: Előadások Vas megye történetéről IV. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2004. 267-295. o.
Online elérés


Melega Miklós: „Szombathely igazi modern város” : Bodányi Ödön munkásságának értékelése egykor és ma. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 1998. 4. sz. 82-87. o.
Online elérés

Bodányi Ödön könyvei

Bodányi Ödön munkái közül kettőt emeltünk ki:

  • Adatok Zichy Mihály életéről és művészetéről (Bp., 1907.);
  • Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig és műszaki létesítményei (Bp., 1910.)

Utóbbit használjuk a város megismeréséhez.

A szerző a kötet elején, A város leírása részben rendkívüli részletességgel mutatja be a megyeszékhelyt, kiemelve legjelentősebb vagy újabb építésű ingatlanjait, „villatelepeit”, parkjait, ligeteit, utcáit és tereit. A fejezet alapján egy igazi modern város körvonala rajzolódik ki előttünk, amely a 19. és 20. század fordulóján – országos viszonylatban is – egyedülálló fejlődést mutatott.

Anno 1907/1908

Nézd meg a videót, amely Bodányi Ödön szavaival és a Berzsenyi Dániel Könyvtár tulajdonában lévő korabeli képeslapok segítségével kelti életre a 20. század eleji várost!

Irány az első helyszín!

Most, hogy átfogó képet kaptál a város századfordulós életéről, lássunk néhány 19-20. századi „újdonságot” részletesebben. „Sétánk” a vasútállomástól indul.