Skip navigation

Ajánlott irodalom

Dualizmus kori Szombathely

Bodányi Ödön: Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig és műszaki létesítményei. Budapest. Pátria Ny., 1910. 225 o.


Éhen Gyula: A modern város. Szombathely. Bertalanffy József Könyvny., 1897. 132 o.
Online elérés


Feiszt György: Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai. Szombathely. Szombathely M. Jogú Város, 1995. 126 o. (Acta Savariensia)


Horváth Ferenc: Szombathely rendezett tanácsú város fejlődése a dualizmus korában. Szombathely. 1980. 188 lev.


Kalocsai Péter: A dualizmus kori Szombathely. Vasi Szemle. 1997. 5. sz. 621-636. o.
Online elérés


Melega Miklós: Egy vidéki középváros, Szombathely modernizációs programja (1895-1902) In: Urbs : magyar várostörténeti évkönyv, 2. Bp. Budapest Főváros Levéltára, 2007. 107-151. o.
Online elérés


Melega Miklós: A modern város születése : Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2012. 479 o.
Online elérés


Szilágyi István: Szombathely városépítés- és építészettörténete : a dualizmus korában. Szombathely. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2005. 256 p.


Tangl Balázs: A modern város : Szombathely történelmi reprezentációja és helyi identitása a századfordulón. Vasi Szemle. 2017. 3. sz. 259-276. o.
Online elérés

Bodányi Ödön élete és munkássága

Melega Miklós: Bodányi Ödön, a modern Szombathely főmérnöke. Vasi Építész és Mérnök. 2018. 4. sz. 20-21. o.


Melega Miklós: Mérnökök a szombathelyi városvezetésben 1886 és 1945 között In: Előadások Vas megye történetéről, IV. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2004. 267-295. o.
Online elérés


Melega Miklós: A modern város főmérnöke : adalékok Bodányi Ödön életrajzához. Vasi Szemle. 1999. 2. sz. 254-266. o.


Melega Miklós: „Szombathely igazi modern város” : Bodányi Ödön munkásságának értékelése egykor és ma. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 1998. 4. sz. 82-87. o.
Online elérés

Vasúti közlekedés, vasútállomás

Bendefy Sándor: centenáriumra : (megemlékezés Szombathely állomás és a soproni-nagykanizsai vonal 100 éves évfordulójára). Vasi Szemle. 1965. 4. sz. 570-577. o.


Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon : 1867-1914. Szombathely. Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280 o.
Online elérés


Majdán János: A szombathelyi vasútállomás vonzása a századfordulón. Vasi Honismereti Közlemények. 1988. 1. sz. 47-52. o.
Online elérés


Százéves a vasútigazgatás Szombathelyen : 1895-1995. Főszerk. Kövér István. [Szombathely]. MÁV Rt. szombathelyi Üzletigazgatóság : Közlekedéstud. Egyes. Vas m. Ter. Szerv., 1995. 3 köt.

Omnibuszközlekedés

Kalocsai Péter: A 130 éve megindult szombathelyi omnibuszközlekedés története. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 1995. 3. sz. 37-50. o.
Online elérés


Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon : 1867-1914. Szombathely. Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280 o.
Online elérés

A város főtere, épületei

Feiszt György: Adalékok a szombathelyi Sabaria vendéglő történetéhez. In: Előadások Vas megye történetéről, V. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2010. 251-257. o.
Online elérés


Melega Miklós: A szombathelyi főtéri házak építéstörténete a dualizmus korában In: Előadások Vas megye történetéről, IV. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2004. 447-470. o.
Online elérés


Szilágyi István: Szombathely városépítés- és építészettörténete : a dualizmus korában. Szombathely. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2005. 256 p.

Villamosközlekedés

Bertalan Lajos: Kicsi sárga villamos. Életünk. 1974. 5. sz. 444-447. o.
Online elérés


Kalocsai Péter: A 150 éves szombathelyi városi tömegközlekedés rövid története. 1865-2015. Budapest. VTTE, 2015. 40 p.


Kalocsai Péter: A Batthyányak szerepe a Nyugat-Dunántúl modernizációjában a 19-20. század fordulóján. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2008. 1. sz. 59-78. o.
Online elérés


Kalocsai Péter: A szombathelyi villamosvasút járműparkja : (1897-1974). Lapok Szombathely Történetéből. 2005. 131. sz. 1-6. o. + 10 mell.


Kalocsai Péter: A vidéki városok tömegközlekedése Magyarországon, különös tekintettel a Nyugat-Dunántúlra, 1867 és 1914 között : PhD-disszertáció. Pécs. 2008. 400 o.
Online elérés


Kalocsai Péter: A villamosvasút szerepe Szombathely dualizmus kori urbanizációjában. Vasi Szemle. 1997. 4. sz. 435-450. o.


Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon : 1867-1914. Szombathely. Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280 o.
Online elérés


Melega Miklós: A modern város születése : Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában. Szombathely : Vas Megyei Levéltár, 2012. 219-236. o.
Online elérés


„Volt egyszer egy villamos”. Alkotók Kalocsai Péter, Horváth Szilárd, Kovács Tibor, Váradi Gábor. Szombathely. 2D Video Stúdió, 1995. 1 DVD

Szent István-park és Kioszk

Spiegler Tibor: A szombathelyi Szent István-parki Kioszk története. I. rész. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2005. 2. sz. 54-81. o.
Online elérés


Spiegler Tibor: A szombathelyi Szent István-parki Kioszk története. II. rész. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2005. 3. sz. 66-82. o.
Online elérés


Spiegler Tibor: A szombathelyi Szent István-parki Kioszk története és iratai. 2005. 48 lev.


Tóth József – Somkuthy Ferenc: Szombathely város kertkultúrája a XIX-XX. Szombathely. MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2009. 96 o.


Tóth József – Somkuthy Ferenc: Történelmi parkséták Szombathelyen (3.) : Milleneumi park és a Szent István park. Vasi Magazin. 2005. okt. 10-11. o.

Autótörténet

Szalay István: Emlékeink Vas megye autótörténetéből (1895-1914) Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 1995. 3. sz. 51-59. o.
Online elérés

Erdei iskola

Gál József: Az erdei iskola emléke : a Vasvármegyei Egylet hívta életre, története ötven éve véget ért. Vas Népe. 2004. 255. sz. 8. o.


Gál József: Gerlits Sándor, a dualizmuskori Vasvármegye szociális ügyeinek mindenese. Szombathely. NyME RPSzKK., 2014. 171 o.


Gál József: Az ország első erdei iskolája : száz éve nyitották meg, a tbc megelőzésére. Vas Népe. 2008. 154. sz. 7. o.


Gál József: A szombathelyi erdei iskola. Vasi Szemle. 2005. 2. sz. 226-250. o.


Gál József: A "társadalmi érdek" lankadatlan előmozdítója : Gerlits Sándor (1861-1933) élete és munkássága : I. rész. Vasi Szemle. 2013. 4. sz. 431-449. o.


Gál József: A "társadalmi érdek" lankadatlan előmozdítója : Gerlits Sándor (1861-1933) élete és munkássága : II. rész. Vasi Szemle. 2013. 5/6. sz. 617-634. o.


Gál József: A "társadalmi érdek" lankadatlan előmozdítója : Gerlits Sándor (1861-1933) élete és munkássága : III. rész. Vasi Szemle. 2014. 1. sz. 50-71. o.


Gerlits Sándor: A Tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület huszonöt éves története. [Szombathely]. T.E.V.V.E. 1929. 124 o.


Kalocsai Péter: Gyermekvédelem a dualizmus kori Szombathelyen. Partes populorum minores alienigenae. 2003. 8. sz. 155-230. o.
Online elérés

Múzeum és kultúrház

Szombathely, 1777-1927 : jubiláris emlékalbum. Szerk. Fehér Károly. [Szombathely]. [Pannónia Sajtóvállalat], [1927.] 272 o.
Online elérés


Tóth Kálmán: A kultúrpalota - a mai Savaria Múzeum - építésének históriája 1900 és 1910 között. Vas Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2004. 2. sz. 53-70. o.
Online elérés


Tóth Kálmán: A szombathelyi kultúrpalota építéstörténete (1900-1910). In: Savaria: a Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 32. Szombathely. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2009. 15-35. o.
Online elérés


Tóth Kálmán: A Vasvármegyei Kultúr-Egyesület megalakulása és működése a 20. század első évtizedében. [1999]. 105 lev.

Színház

Cenner Mihály: Márkus Emília. Budapest. Orsz. Színháztört. Múz., 1961. 131 o. (Színháztörténeti könyvtár)


Horváthné Kupi Ildikó: Márkus Emília. Gencsapáti. Szülőföld Kvk., 2012. (Arcképcsarnok. Híres szombathelyi nők)


Horváthné Kupi Ildikó: Szombathely színháztörténete a kezdetektől napjainkig [elektronikus dok.] : válogatott bibliográfia. Szombathely. Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2011.
Online elérés


Keresztúriné Pintér Mária: A Szombathelyi Nemzeti Szinház története : műsorának repertóriuma bibliográfiával, 1880-1907. Szombathely. Kulturális Unió Alapítvány, 2000. 226 o.


Lőcsei Péter: "A leggazdagabb hangú és alakú színésznő" dokumentumaiból : Márkus Emília (1860-1949). Vasi Szemle. 2011. 1. sz. 25-40. o.


Mórotz Eszter: A Vasmegyei Nemzeti Színház építésének története, 1863-1881 : 1. rész
In: Vasi honismereti és helytörténeti közlemények. - 2009. 1. sz. p. 33-47.
Online elérés


Mórotz Eszter: A Vasmegyei Nemzeti Színház építésének története, 1863-1881 : 2. rész
In: Vasi honismereti és helytörténeti közlemények. - 2009. 2. sz. p. 31-45.
Online elérés


Polgár István: A szombathelyi szinészet története. Szombathely. Pannonia Sajtóvállalat Rt., 1928. 10 o.


Szakály Éva: Egy kis színháztörténet 1. Vas Népe. 1991. 171. sz. 5. o.
A további részeket ld.: Vas Népe. 1991. 172. sz. 5. o.; 173. sz. 5. o.; 174. sz. 5. o.; 175. sz. 5. o.; 176. sz. 5. o.