Vakbarát változat |
Betűméret

Ajánló bibliográfia az OKTV 2018/2019-es tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Boros Ferenc, Bozzai Judit, Dancsecs Katalin, Horváthné Kupi Ildikó, Komondi Gabriella, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Spiegler-Kutasi Nikoletta, Szalainé Bodor Edit, Szabó Csilla, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra, Zsigri Mária

♦♦♦

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat.
A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a történelem 3., valamint a földrajz 1-3.,  5. esetében a kutatni kívánt kisebb térség, település, földtudományi érték, ipari park forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő

♦♦♦

Az ajánló bibliográfia megnyitásához kattintson a kívánt téma címére!Magyar irodalom

 1. Tompa Mihály lírája
 2. Szerb Antal regényei (Utas és holdvilág, A Pendragon legenda)
 3. Madách Imre tragédiái (Az ember tragédiája, Mózes)
 4. Gabriel García Márquez: Száz év magány


Történelem

 1. Párhuzamok és eltérések. A Hunyadiak szerepe a török elleni küzdelemben és emlékezetük
 2. Görgei Artúr múltszemlélete 1849-1916
 3. Ifjúsági, sport, kulturális és vallásos egyesületek lakóhelyemen (1920-1945)


Földrajz

 1. A földtudományi természeti értékek szerepe és jelentősége az idegenforgalomban és a területfejlesztésben
 2. Az "Év földtudományi értéke - 2020"
 3. Egy ipari park bemutatása és annak hatása a térség gazdasági-társadalmi életére
 4. Űrfelvételek felhasználási területei Magyarországon
 5. Lakóhelyem közúti közlekedési rendszere
 

Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Nagy Éva könyvtárigazgató
Szombathely
2018


ISSN 2498-788