Berzsenyi Dániel Könyvtár akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Ajánló bibliográfia az OKTV 2018/2019-es tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Boros Ferenc, Bozzai Judit, Dancsecs Katalin, Horváthné Kupi Ildikó, Komondi Gabriella, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Spiegler-Kutasi Nikoletta, Szalainé Bodor Edit, Szabó Csilla, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra, Zsigri Mária

♦♦♦

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat.
A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a történelem 3., valamint a földrajz 1-3.,  5. esetében a kutatni kívánt kisebb térség, település, földtudományi érték, ipari park forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő

♦♦♦

Az ajánló bibliográfia megnyitásához kattintson a kívánt téma címére!Magyar nyelv

 1. Illik - nem illik? A nyelvi illemre vonatkozó megnyilatkozások különböző nyelvtörténeti korszakokban (Illemtankönyvek, nyelvművelő írások, nyelvkönyvek, blogok stb.)
 2. Nyelvi és multimediális eszközök vizsgálata az internetes mémekben
 3. Stílusrétegek és stílusárnyalatok találkozásai és funkciói Péterfy Gergely Kitömött barbár című művében


Magyar irodalom

 1. Tompa Mihály lírája
 2. Szerb Antal regényei (Utas és holdvilág, A Pendragon legenda)
 3. Madách Imre tragédiái (Az ember tragédiája, Mózes)
 4. Gabriel García Márquez: Száz év magány


Történelem

 1. Párhuzamok és eltérések. A Hunyadiak szerepe a török elleni küzdelemben és emlékezetük
 2. Görgei Artúr múltszemlélete 1849-1916
 3. Ifjúsági, sport, kulturális és vallásos egyesületek lakóhelyemen (1920-1945)


Földrajz

 1. A földtudományi természeti értékek szerepe és jelentősége az idegenforgalomban és a területfejlesztésben
 2. Az "Év földtudományi értéke - 2020"
 3. Egy ipari park bemutatása és annak hatása a térség gazdasági-társadalmi életére
 4. Űrfelvételek felhasználási területei Magyarországon
 5. Lakóhelyem közúti közlekedési rendszere
 

Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Nagy Éva könyvtárigazgató
Szombathely
2018


ISSN 2498-788

Menü