Vakbarát változat |
Betűméret

Adatvédelem

A Berzsenyi Dániel Könyvtár adatvédelmi tisztviselője

Virághné Vámos Kitti
Elérhetősége: 94/513-539, vvkitti@bdmk.hu

A Berzsenyi Dániel Könyvtár adatkezelési tájékoztatója

A Berzsenyi Dániel Könyvtár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a figyelembe vételével, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

E szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény tevékenységét a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelése, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelése vonatkozásában, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánunk tenni. A szabályzat meghatározza az intézmény által vezetett nyilvántartások működésének jogszabályoknak megfeleltetett rendjét, valamint biztosítja az adatvédelem elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi természetes személy adatait, valamint közérdekű adatokat vagy közérdekből nyilvános adatokat tartalmazó adatkezelésére.