Berzsenyi Dániel Könyvtár akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Könyvtári foglalkozások

Pincétől a padlásig - minden korosztálynak

A könyvtár valamennyi korosztály számára lehetőséget nyújt ingyenes, csoportos, vezetett könyvtárlátogatásra Pincétől a padlásig cím alatt és az alább részletezett, szintén ingyenes foglalkozásokon való részvételre előzetes egyeztetés alapján. A különböző korosztályok részére az életkornak megfelelően ajánljuk szolgáltatásainkat.


Gyermekeknek

Általános iskolai osztályoknak és óvodás csoportoknak kínálunk, az olvasás és könyvek szeretetét, az olvasóvá nevelést élményekkel és ismeretekkel támogató könyvtári foglalkozásokat és könyvtárbemutatást. Az adott témák mellett (bővebben olvashatnak a gyermekkönyvtár honlapján), nyitottak vagyunk a tanrendbe illeszthető egyedi igények számára is.
Jelentkezés és további információ: Bozzai Judit és Zsigri Mária gyermekkönyvtárosoknál - tel.: 94/513-544 - e-mail: gykvt@bdmk.hu


Középiskolásoknak

A különböző tantárgyak tanóráihoz kapcsolódó témajavaslatainkkal, a hagyományos és az elektronikus információkeresés elválaszthatatlanságára szeretnénk felhívni a figyelmet, hangsúlyozva az önálló kutatás fontosságát.

A számítógépek és az otthoni Internet hozzáférés bővülésével egyre csökken az iskolai tanulmányaikhoz hagyományos dokumentumokat használók aránya. A könnyen és gyorsan hozzáférhető, letölthetõ, másolható anyagok azonban számos veszélyt rejtenek magukban, ellenőrizetlen, téves adatokat, tudománytalan következtetéseket, stílustalan megfogalmazást. A megbízható információ keresése megtanulható!

Középiskolás csoportoknak, osztályoknak ehhez kínálunk foglalkozásokat, ahol, könyvtárosi segítséggel azok a korrekt és ellenőrzött adatokat, lektorált írásokat tartalmazó portálok, adatbázisok megismerhetőek, amelyeket bátran lehet tanuláshoz használni. Az elektronikusan kereshető információ mellett bemutatjuk azokat a hagyományos, papíralapú dokumentumokat is, amelyeket az adott témához, iskolai feladathoz javaslunk.

A megyében és a városban működő középiskolák diákjai számára ajánljuk:

Jelentkezés és további információ: Horváthné Kupi Ildikó - tel.: 94/513-540 - e-mail: kildiko@bdmk.hu​​​​​

Miért szép? Irodalmi művek elemzése (magyar nyelv és irodalom)

Könyvtári irodalomórát kínálunk a tanulóknak, bemutatva a műelemzésekhez nálunk megtalálható legfontosabb szakkönyveket, kézikönyveket, irodalmi lapokban, adatbázisokban való keresés lehetőségeit.

Műelemzések elvégzéséhez a korosztály érdeklődésének, tudásszintjének legmegfelelőbb irodalomtörténeti, nyelvészeti-stilisztikai szakkönyveink naprakész választékából ajánlunk. Felhívjuk a figyelmet a különböző elemzési iskolákra, módszerekre. A hagyományos dokumentumok mellett számba vesszük az elektronikusan fellelhető irodalmat. A résztvevőkkel megismertetjük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája adatbázisát, mely alkalmas irodalmi művek, szerzők, irodalmi műfajok keresésére, az egyes szerzőről szóló kritikák „teljességének” feltárására. Az adatbázis által ajánlott kötetek, irodalmi, művészeti folyóiratok többsége könyvtárunkban hozzáférhető.

Jelentkezés és további információ: Vörösné Adler Erika - tel.: 94/513-540 - e-mail: freszleg@bdmk.hu

Vas megye égboltja – csillagászok, kísérletezők, természettudósok megyénkben

A csillagászat a természettudományos oktatás kicsiny szelete, de általa a fizika, a matematika tanulása közelebb hozható a fiatalokhoz. Ebben szeretne könyvtárunk egyedi kínálatával a tanárok segítségére lenni. Állományunk régi féltve őrzött dokumentumai (Frecskay János: Találmányok könyve. Bp. 1878., Üstökösök és meteorok. Bp. 1888., Természettudományi Közlöny (később Természet Világa) 1869-től), helyismereti gyűjteményünk természettudományos téren is gazdag könyv és fényképanyaga és az interneten elérhető források kínálata áll a rendelkezésünkre.

Az általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak ajánlható foglalkozáson Gothard Jenő, Gothard Sándor, Kunc Adolf a természettudományok területén folytatott munkásságát ismerhetik meg, korabeli könyveken, folyóiratokon és fényképeken keresztül. A történeti ismeretek mellett tevékenységükhöz kapcsolódó tudományos megállapításokat is megvizsgáljuk.

Jelentkezés és további információ: Zsigri Mária - tel.: 94/513-544 - e-mail: gykvt@bdmk.hu

Hold-utazás Verne Gyulával – képzelet és valóság

Verne Gyula – az 1870-es években megjelent - gazdagon illusztrált köteteiből kiindulva teszünk képzeletbeli űrutazást a Holdra, hogy tanulmányozhassuk valódi természetét. A különböző korok irodalmi alkotásai és természettudományos köteteink segítenek abban, hogy az utazásról élménnyel és ismeretekkel gazdagon térjünk vissza.

Jelentkezés és további információ: Zsigri Mária - tel.: 94/513-544 - e-mail: gykvt@bdmk.hu

Nyelvet tanulsz? Segítünk! – idegen nyelv tanulást segítő lehetőségek a könyvtárban

A Berzsenyi Dániel Könyvtár állománya széles választékot kínál a nyelvtanuláshoz. Középiskolásoknak szóló rendhagyó óránk célja ennek megismertetése, a nyelvtanuláshoz kapcsolódó információk közötti eligazodás segítése.

Bemutatjuk Médiatárunk nyelvi részlegét, ahol a nyelvleckék, tankönyvek mellett könnyített és kétnyelvű olvasmányok, a legfrissebb angol és német nyelv oktatását segítő folyóiratok találhatóak. Válogatunk az első emeleti kölcsönző tér idegen nyelvű irodalmából. Megismerkedünk a Goethe Intézet, mint a BDK partnerkönyvtára, rendszeres ajándékaként hozzánk kerülő folyóiratokkal, szépirodalmi kötetekkel, médiacsomagokkal, módszertani segédletekkel.

A rendhagyó órán bemutatjuk a nyelvtanuláshoz, a beiratkozott olvasóink számára, otthonról is elérhető EBSCO adatbázisainkat, a regisztrációt és a keresés folyamatát.

Jelentkezés és további információ: Waldinger Dóra - tel.: 94/513-540 - e-mail: wdora@bdmk.hu

Hogyan írjunk pályaművet, esszét, publikációt?

Pályaművek, esszék megírásához szeretnénk segítséget nyújtani középiskolásoknak – akár egyénileg, akár kisebb csoportok részére. Ez lehet egy órai beadandó dolgozat, vagy akár az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre készülő pályamű. Bemutatjuk, hogy a katalógus használatán kívül milyen segédeszközöket (adatbázisok, egyéb elektronikus források) tudnak igénybe venni a kutatómunkához az adott téma irodalmának összegyűjtéséhez.

Jelentkezés és további információ: Horváthné Kupi Ildikó - tel.: 94/513-540 - e-mail: kildiko@bdmk.hu

"Önként vakon" – ismerkedés a könyvtárral látássérült olvasóink szemüvegén keresztül

A foglalkozást osztályfőnöki órákhoz ajánljuk: az esélyegyenlőségről.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár fontos feladatának tekinti a fogyatékkal élők könyvtári ellátását, különös tekintettel a vak és gyengénlátó olvasóinkra. A Zenemű- és médiatár különös bemutatóval várja a középiskolásokat: A foglalkozáson személyes élményeken keresztül tapasztalják meg nem látó embertársaink mindennapi nehézségeit, szereznek ismeretet a segítségnyújtás technikai és emberi lehetőségeiről. A közös élmény segíti az osztályközösség összekovácsolását, támogatja az együttműködést, a csapatszellem kialakulását. A vállalkozó diákok bekötött szemmel, társaik és hangos könyvtárismertető kíséretében járják végig az intézmény tereit. Végül a zeneműtárban - szintén csak tapintásukra és hallásukra hagyatkozva – találkozhatnak, kölcsönözhető hangoskönyvekkel és a speciálisan gyengénlátók számára készített öregbetűs könyvekkel. Letesztelhetik vakbarát számítógépünket, megismerkedhetnek a vakbarát internetes oldalakkal. A látogatást hétköznapi zörejek-, hangok-, irodalmi-, könnyű- és komolyzenei részletek felismerésével zárjuk.

Jelentkezés és további információ: Zoványi Ibolya | könyvtáros | zibolya@bdmk.hu


Felsőoktatási hallgatóknak

Bevezetés a könyvtári kutatás módszertanába

Előzetesen bejelentett csoportoknak és meghatározott időpontokra regisztrált egyéni jelentkezőknek:

Jelentkezés és további információ: Horváthné Kupi Ildikó - tel.: 94/513-540 - e-mail: kildiko@bdmk.h

Helytörténeti foglalkozások iskolásoknak és felnőtteknek

Jelentkezés és további információ: Szalainé Bodor Edit - tel.: 94/513-530 - e-mail: bedit@bdmk.hu

(majdnem) Száz éve történt (helytörténet)

Napjainkban a retro virágkorát éli. Nosztalgiával gondolunk vissza nagyszüleink és dédnagyszüleink korára, de tényleg jó volt-e abban a korszakban élni? Megtudhatják, ha részt vesznek a Berzsenyi Dániel Könyvtár (majdnem) Száz éve történt című várostörténeti előadásán.

Korabeli könyvek, újságok, képeslapok és fényképek segítségével felidézzük az 1908-1911. közötti történéseket, miközben átfogó képet kapunk az akkori polgárok mindennapjairól. Többek között részt vehetünk Márkus Emília színésznő 1911-es fellépésén és elindítói lehetünk a Kaczagó Világ című élclapnak, ott lehetünk az Éhen-telep első munkásházának átadásakor, megtudhatjuk mi is volt az Erdei iskola és hogy szól a Kupai kút legendája.

A könyvtári foglalkozással - amelynek keretében, az intézmény helyismereti gyűjteményében lévő eredeti dokumentumokat használjuk pl. korabeli monográfiák, folyóiratok (Vasmegyei Lapok, Vasvármegye), térképek (1904-es várostérkép) - a középiskolai történelemóra tananyagához szeretnénk csatlakozni és igyekszünk kiegészíteni azt.

Szombathelyi Elsők (helytörténet)

A könyvtár a középiskolai történelem órák tananyagát szeretné kiegészíteni oly módon, hogy várostörténeti órát ajánl az intézmény helyismereti dokumentumainak felhasználásával.

Nap mint nap Szombathely utcáit járjuk, de közben vajon eszünkbe jut-e, melyik lehet a legrégebbi épület, hol készült el az első járda és mikor kezdtek el világítani az első utcai neonlámpák. Tudjuk-e melyek voltak az első közlekedési eszközök, ki indította az első omnibuszjáratot és melyik évben jelent meg az első villamos, illetve mikor látott napvilágot az első megyei napilap Vasmegyei Lapok címmel.

 A könyvtár által szervezett helytörténeti foglalkozáson 19. és 20. századi eredeti kötetek és újságok (pl. Vasmegyei Lapok, Vasvármegye), ill. fényképek, képeslapok, rajzok segítségével, egy-egy téma köré csoportosítva (közlekedés, infrastruktúra, oktatástörténet, sajtótörténet) beszélgetünk olyan nevezetes eseményekről, amelyek fontos mérföldkövek voltak a város történetében, ill. ismerkedünk meg olyan személyekkel (Bárdossy István, Éhen Gyula, Kunc Adolf, Mayer Mór), kiknek munkássága előbbre vitte a város fejlődését.


Kul-Túra Élmény - Gyűjteményünk különleges kincseiről

Jelentkezés és további információ: dr. Baráthné Molnár Mónika - tel.: 94/513-530 - e-mail: bmmonika@bdmk.hu

Általános művelődéstörténeti témakör

Izgalmas könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás a művelődéstörténet Vas megyét, illetve Szombathelyt érintő nevezetes eseményeire és személyiségeire fókuszálva: régi, ritka dokumentumoktól a Vasi Digitális Könyvtárig (www.vasidigitkonyvtar.hu). A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok keletkezésének művelődéstörténeti hátterének szemléltetése, a különböző társadalomtörténeti szegmensek kapcsolódásának felvillantásával (történelmi események, katasztrófák, felfedezések, híres személyiségek, művészek, irodalmárok, mecénások stb.).

A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:

Irodalmi témakör I.

Könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás irodalomtörténeti ritkaságokkal.
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:

Irodalmi témakör II.

Vas Megyei Irodalmi Út 1-4.: könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás irodalomtörténeti ritkaságokkal, középpontban az irodalmi útvonal emlékhelyeivel.

A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:

2020. november 26.

Menü