Vakbarát változat |
Betűméret

Ajánló bibliográfia az OKTV 2022/2023-as tanévi témáihoz

Szerkesztette: Nagyváradi Nóra

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Boros Bálint, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Spiegler-Kutasi Nikoletta, Tóthné Gyuricza Ágnes, Varga Dorottya, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra, Zoványi Ibolya, Zsigri Mária
 
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat. A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a földrajz 1. esetében a helyi irodalommal, a földrajz 4-5. esetében a választott termék, illetve választott példák forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő

Magyar nyelv
1. Szójátékok Petőfi lírájában
2. Köznyelvi metaforáink funkciója a kommunikációban
3. A vendéglátás és a turizmus szaknyelvének helyesírási kérdései, problémái
 
Magyar irodalom
1. Csokonai Vitéz Mihály lírája 1795-1805 között 
2. Kosztolányi Dezső regényeinek világa (A Pacsirta, az Aranysárkány és az Édes Anna című regények alapján)
3. A magyar abszurd dráma az 1970-es években (Örkény István: Pisti a vérzivatarban, Szakonyi Károly: Adáshiba, Csurka István: Döglött aknák)
4. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének világa
 
Földrajz
1. Lakóhelyem természeti-környezeti problémái
2. A Covid-19 hatása az idegenforgalom alakulására
3. Okos (smart) települések Magyarországon
4. Helyi termékek Magyarországon
5. Vulkánok hasznosítási lehetőségeinek bemutatása konkrét példák alapján
 
Történelem
1. A háború indoklása és a békekötés folyamata a magyarországi török elleni háborúk történetében 1444-1718 között
2. Külföldi útleírások és ország-leírások Magyarország-képe a 18-19. században, 1711-1867
3. Ünnepek és ünnepnapok településemen/lakóhelyemen (1945-1990)

Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató
Szombathely
2022


ISSN 2498-788

2023. október 20.