Vakbarát változat |
Betűméret

Ajánló bibliográfia az OKTV 2019/2020-as tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Boros Ferenc, Bozzai Judit, Horváthné Kupi Ildikó, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Spiegler-Kutasi Nikoletta, Szabó Csilla, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra

♦♦♦

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat. A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a magyar nyelv 1., a történelem 3., valamint a földrajz  2-5.,  esetében a kutatni kívánt kisebb térség, település  forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő

♦♦♦

Az ajánló bibliográfia megnyitásához kattintson a kívánt téma címére!Magyar nyelv

 1. Településem nyelvi tájképe (a helyi kultúra nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata)
 2. A sportnyelv megújulása a 20-21. században
 3. A kuruc kor énekes könyveinek és énekeinek nyelvi vizsgálata


Magyar irodalom

 1. Pilinszky János költői világa
 2. Zrínyi Miklós alakja Kölcsey Ferenc és Arany János értekező prózájában
 3. Ottlik Géza: Iskola a határon
 4. Csehov drámái (Sirály, Három nővér, Cseresznyéskert)


Földrajz

 1. Magyarország külkereskedelmének és külkereskedelmi partnereinek változása az 1980-as évektől napjainkig
 2. Lakóhelyem népességi adottságai, ezek következményei
 3. Egy település lakófunkciói és ezek földrajzi jellemzői
 4. Lakóhelyem időjárási viszonyai
 5. Lakóhelyem természetföldrajzi viszonyai


Történelem

 1. Lengyel – magyar politikai és kulturális kapcsolatok a 14 – 16. században
 2. Nőnevelés és nőoktatás a 19. században
 3. Könnyűzenei élet és kultúra lakóhelyemen az 1960-1980-as években
 

Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató
Szombathely
2019


ISSN 2498-788