Vakbarát változat |
Betűméret

Ajánló bibliográfia az OKTV 2017/2018-as tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Boros Ferenc, Bozzai Judit, Horváthné Kupi Ildikó, Komondi Gabriella, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Dancsecs Katalin, Szalainé Bodor Edit, Szabó Csilla, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra

♦♦♦

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat.
A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a helyismereti vonatkozású történelem 3., valamint a földrajz  1-3. esetében a kutatni kívánt tájegység, város, község forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő

♦♦♦

Az ajánló bibliográfia megnyitásához kattintson a kívánt téma címére!


 
Magyar nyelv
 
 1. Öltözködési kultúránk. A magyar divat nyelvének változásai a 20. század elejétől
 2. Arany műveinek nyelvi kihívásai a 21. század ifjú magyar beszélői és az "aranyoskodó kortárs költők" számára
 3. Archaikus népi imádságok szókészlettani és jelentéstani vizsgálata
   
Magyar irodalom
 
 1. Arany János költészete az 1850-es években
 2. Csoóri Sándor lírája
 3. Szabó Magda regényvilága (Régimódi történet, Az ajtó)
 4. Az antik komédia (Arisztophanész: Lüszisztraté; Plautus: A hetvenkedő katona)
   
Történelem
 
 1. Középkori magyar uralkodók emlékezete a kora újkori Magyarországon 1541-1790
 2. Magyar politikai perek 1790-től 1840-ig
 3. Az I. világháború utáni politikai, gazdasági és társadalmi változások lakóhelyemen a vereségtől a trianoni békekötésig
   
Földrajz
 
 1. Lokális vízrajzi adottságok előnyei, hátrányai egy településen/településrészen és szűkebb térségében
 2. Természeti/társadalmi/kulturális értékek, mint esetleges hungarikumok egy település és környezete esetében
 3. Az energiatakarékosság jellemzői egy településen/településrészen
 4. A modern információs és kommunikációs technológia használata egy településen/településrészen
 

Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Nagy Éva könyvtárigazgató
Szombathely
2017


ISSN 2498-7883