Berzsenyi Dániel Könyvtár akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Ajánló bibliográfia az OKTV 2016/2017-es tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Boros Ferenc, Bozzai Judit, Horváthné Kupi Ildikó, Kecskésné Bánhalmi Katalin, Komondi Gabriella, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Sopár-Dancsecs Katalin, Szalainé Bodor Edit, Szabó Csilla, Vörösné Adler Erika

♦♦♦

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat.
A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a helyismereti vonatkozású történelem 3., valamint a földrajz  2-5. esetében a kutatni kívánt tájegység, város, község forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő

♦♦♦

Az ajánló bibliográfia megnyitásához kattintson a kívánt téma címére!Magyar nyelv

1. A gasztronómia nyelve (a régi receptkönyvektől a gasztroblogokig)
2. Kertész Imre Sorstalanság című regényéből szabadon választott párbeszédek nyelvi elemzése
3. A hírműfaj változásának nyelvi vizsgálata 1989-től napjainkig


Magyar irodalom

1. Tóth Árpád lírája
2. Csiky Gergely színművei (Proletárok, A nagymama, Buborékok)
3. Az erdélyi történelmi regény (Kós Károly: Varjú nemzetség; Makkai Sándor: Ördögszekér; Tamási Áron: Hazai tükör)
4. George Orwell regényei (1984, Állatfarm)


Történelem

1. A magyarországi reformáció kibontakozása és hatásai a hazai művelődésre a XVI. században
2. A kormányzat kísérletei a jobbágykérdés megoldására az 1767. évi úrbérrendezéstől az 1853. évi úrbéri pátensig
3. Kényszerű népességmozgások lakóhelyemen és környékén Magyarország szovjet megszállásának első szakaszában (1944/45-1953)


Földrajz

1. A hazai ásványvagyonkészlet átértékelődése
2. Szabadidős tevékenységek területi jellemzői egy település példáján
3. Egy hazai natúrpark komplex (természet- és társadalom-) földrajzi bemutatása
4. A kerékpáros közlekedés általános és lokális jellemzői
5. Munkaerő-piaci tendenciák és egyedi jellemzők két szomszédos hazai megye életébe
 
Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Nagy Éva könyvtárigazgató
Szombathely
2016


ISSN 2498-7883

2021. január 21.

Menü