Vakbarát változat |
Betűméret

Ajánló bibliográfia az OKTV 2021/2022-es tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Bozzai Judit, Feriencsik-Pongrácz Tímea, Horváthné Kupi Ildikó, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Spiegler-Kutasi Nikoletta, Varga Dorottya, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra, Zsigri Mária
 
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat. A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a történelem 3., valamint a földrajz 2-3. esetében a kutatni kívánt kisebb térség, település forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván
a szerkesztő
 


Magyar nyelv

1. Szerelmi szótár
2. Miért inkább toldalék?
3. "Apáról fiúra..."

Magyar irodalom

1. Vörösmarty Mihály lírája
2. Jókai Mór regényeinek világa
3. Tamási Áron novellái
4. Moliére vígjátékai

Földrajz

1. Új módszerek, eredmények a magyarországi barlangok kutatásában
2. Lakóhelyem vagy környéke térképi ábrázolásának és településszerkezetének fejlődése
3. A fejlettség és fejlődés alakulása egy magyarországi régió három megyéje esetében
4. Budapest szerepe Magyarország gazdaságában
5. Meteorológiai megfigyelések régen és napjainkban

Történelem

1. Magyar sorsfordulók a 16. századi hazai humanista történetírásban
2. Az 1848-1849. forradalom és szabadságharc értelmezései a magyar Országgyűlés vitáinak tükrében 1861-1998
3. Lakásviszonyok, lakáskörülmények, a lakhatás problémáinak változásai településemen (1945-1990)


Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató
Szombathely
2021


ISSN 2498-788

2022. október 20.