Berzsenyi Dániel Könyvtár akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Ajánló bibliográfia az OKTV 2020/2021-es tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Bozzai Judit, Horváthné Kupi Ildikó, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Spiegler-Kutasi Nikoletta, Szabó Csilla, Varga Dorottya, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra

♦♦♦

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat. A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a magyar nyelv 1., a történelem 3., valamint a földrajz  2-5.,  esetében a kutatni kívánt kisebb térség, település  forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő


♦♦♦

Az ajánló bibliográfia megnyitásához kattintson a kívánt téma címére!Magyar nyelv

1. Pénzügyeink nyelvi világa hivatalos szövegekben
2. Nyelvi ötletek, játékok az irodalmi paródiákban
3. Tudománykommunikáció: a Magyar Tudomány folyóirat nyelvi jellemzőinek bemutatása, a szaktudományos és az ismeretterjesztő nyelvhasználat sajátosságai
 

Magyar irodalom

1. Juhász Gyula lírája
2. Mikes Kelemen: Törökországi levelek
3. Gyurkovics Tibor drámáinak világa (Nagyvizit és Csóka-család)
4. Dürenmatt drámáinak világa

Földrajz

1. A vizes élőhelyek természetvédelmi szerepe egy konkrét terület bemutatása alapján
2. Lakóhelyem kulturális értékei és turisztikai hasznosításuk
3. Hazai nagyvárosok versenye
4. A Duna magyarországi szakaszának szerepe az ország gazdasági-, társadalmi életében
5. Globális katasztrófák (járványok) hatásai a világ- és nemzetgazdaságokra, valamint lakóhelyem és környékére

Történelem

1. Egyén és közösség viszonyának ábrázolása a 17-18. századi magyarországi és erdélyi emlékiratokban
2. Magyar politikusok nemzetiségpolitikai koncepciói 1825-1868
3. Tulajdonváltás állami erőszakkal: „őrségváltás”, földosztás, államosítás, kollektivizálás lakóhelyemen (1938-1953)
 


Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató
Szombathely
2020


ISSN 2498-788

2021. szeptember 02.

Menü