A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Új könyvek

Új könyvek - 2021. január

Ezt olvassuk januárban
Forrás: 

Hornby, Nick: Olyan mint te
Bp., Helikon, 2020. 380 p.
H 82
Új regénnyel bővül a Hornby-univerzum: az Olyan, mint te azzal a meglepetéssel szolgál, hogy miközben ugyanolyan élvezetes és érzelmes komédia, mint az angol író korábbi, nagy sikerű művei, még mindig tud újat mondani a párkapcsolatokról – és mellesleg arról is, hogyan élik át a britek a Brexittel járó őrületet. Az is váratlan fejlemény, hogy a mű világpremierjével, illetve angol kiadásával szinte egy időben jelenik meg nálunk is. Megszokhattuk, hogy Hornby az elmúlt évtizedekben olyan könyvekkel vált a kortárs (pop)kultúra kultikus szerzőjévé, mint a minden idők legjobb futballkönyveként tálalt Fociláz, az Egy fiúról, vagy legismertebb munkája, a lemezbolt-tulajdonos Rob szerelmi életét megéneklő Pop, csajok, satöbbi. Ez utóbbi regény főhősére, Rob Flemingre hajaz a Just like you protagonistája, a huszonkét esztendős, fekete bőrű Joseph (Campbell), aki DJ szeretne lenni, de egyelőre csak egy hentesboltban dolgozik (egyéb részidős munkák mellett), és csak álmodozhat arról, hogy az első trackje bombasiker lesz. Emellett még arról a kedves, sötét hajú (fehér) nőről szokott álmodozni, aki minden szombaton megjelenik a boltban kiállhatatlan, ugyancsak idősödő, szöszi barátnőjével. Lucy (Fairfax) negyvenkettő, elvált, és két kiskamasz fiút, Alt és Dylant neveli angoltanári fizetéséből. Mindketten tudják, hogy semmi értelme a kapcsolatuknak, de a feromonoknak képtelenek ellenállni. Lucy-nek a válás után egy jóravaló, idősebb férfit kellene találnia, aki képbe is kerül Michael Marwood, a neves író személyében, így elkezdődnek a Hornby-féle bonyodalmak a generációs különbség, a család, szülők, barátok véleménye, a kasztszerű társadalmi körök, a lappangó vagy nyílt rasszizmus és az EU-ból való kilépés megrázkódtatása, a megosztottság jegyében...

Prescott, Lara: Titkos útjaink
Pécs, Alexandra, 2020. 398 p.
P 90
Az ún. Zsivago-akció hidegháborús történetét dolgozza fel Lara Prescott regénye. A hidegháború csúcspontján járunk, s a cselekmény középpontjában Borisz Paszternak regénye, az elsőként Olaszországban, 1957-ben megjelent Zsivago doktor áll. A századelő Oroszországát, a forradalmakat és a két világháború közötti szovjet viszonyokat bemutató, nyugatra csempészett alkotás a CIA szerint kiválóan alkalmas lett volna propaganda célokra, arra, hogy megmutassa a szovjet rendszer ellentmondásait, s ezzel hozzájáruljon a rendszer bukásához. Épp ezért úgy döntenek, hogy a művet, eredeti orosz nyelven, vissza kell csempészni az országba. A feladat pedig a CIA két titkárnőjére vár: a harcedzett, már az OSS-nek is dolgozó Sally Forresterre és egy tapasztalatlan újoncra, az orosz emigráns szülőktől született Irina Drozdovára. A küldetés cseppet sem veszélytelen, hiszen a könyvet és annak csempészeit üldöző szovjet ügynökök nem ismernek kegyelmet...

Bezsenyi Tamás: A szocializmus bűnbarlangjai
Bp., Kossuth, 2020. 315 p.
343 B 60
Az interjúkötet a Kádár-korszak alvilágát és bűnözői társadalmát mutatja be, hitelesen és alaposan dokumentálva, hogy a szocializmus idején is volt hazánkban szervezett bűnözés. Oly annyira volt, hogy a bűnözői hálózatok némelyike a rendszerváltozás zavaros időszakának is haszonélvezője lehetett. A szerzők – a kérdező politológus, Böcskei Balázs és a válaszoló kriminológus, Bezsenyi Tamás – szerint Stadler József, a sokszor elítélt vállalkozó szinte ikonikus alakja, szerencselovagja a szocialista és kapitalista kor átmenetének. Rámutatnak arra is, hogy mindkét időszakban a vendéglátóipar meghatározó helye volt a bűnözésnek, részint a bűnözők székhelyeként, részint a rendőrség hátországaként. Szólnak a bűnözés olyan külsős résztvevőiről, mint a nyomozók, az újságírók, az ügyvédek, az orgazdák, a „szobáztatók”. A politikai elemző Böcskei Balázs hosszan kérdezgeti a kriminológust például a Szépművészeti Múzeumban történt képrablásról, pénzszállító autók kirablásáról, életellenes bűncselekményekről, darabolós gyilkosságokról, a taxisok megtámadásáról, az utcai prostitúcióról, a „valutázásról”, vagy épp Los Angeles magyar bűnszervezetéről. Bár az interjúkban számos konkrét bűneset fölidéződik, a diskurzus rendre a bűnözők személyiségére irányul...

Agora Zsuzsanna: A nácizmus történeti pszichológiája
Pécs, Kronosz, 2020. 255 p.
329 A 27
Ingoványos, indulatoktól a mai napig sem mentes területre lép Agora Zsuzsanna, amikor azt a történészi feladatot tűzi ki maga és könyve elé, hogy a nácizmus, a fasisztoid rendszerek pszichológiáját, a „kisemberekre” gyakorolt hatását mutassa be, rekonstruálja és értelmezze. Ez nem egy öncélú kérdésfeltevés, a saját kis elefántcsonttornyába visszahúzódó tudós „szórakozása”, hanem – ahogy a Bevezetésben Agora határozottan kifejti – Theodor Adorno huszadik századi gondolkodó meggyőződése inspirálta történészi-pedagógiai szerepvállalás is egyben a szó legnemesebb, eredeti értelmében. Népnevelés és felvilágosítás, mivel könyvével arra törekszik, hogy közelebb vigyen bennünket a múlt, a „bennünk is élő múlt” megismeréséhez és megértéséhez. A múlt nem ismétli önmagát, ezzel a toposszal, a historia magistra vitae elkoptatott frázisával már leszámolt a történettudomány, a nyelvi- vagy posztmodern fordulatot követően a teljesen objektív történetírás elvárásával és nyomasztó démonával is – bár ez nem jelenti, hogy bárki bármit mondhat az adott forrásokról. A szerző nagyon tudatosan áll bele ebbe a diszkurzív térbe és olyan új utak és módszerek feltárására törekszik, melyek segíthetnek a traumák – egyéni és kollektív értelemben egyaránt – leküzdésében, feldolgozásában, a velük való tudatos szembenézésben...

Filer, Nathan: A könyv, ami megváltozttja a gondolkodásodat a mentális egészségről
Bp., Scolar, 2020. 255 p.
616 F 57
Hiánypótló kötet Nathan Filer könyve. Talán még soha nem volt akkora szükség egy ilyen jellegű munkára, mint manapság, amikor a pszichés betegek száma egyre nő és a pszichés betegségekkel kapcsolatos előítéletek és tévhitek egyre zavarosabbá teszik a róluk való gondolkodást. Legtöbbször stigmatizáló a pszichiátriai diagnózis és a „felcímkézett” beteg ennek tudatában igyekszik elrejteni a világ elől az orvosa által meghatározott betegségét. A szerző, szakképzett ápolóként éveken keresztül dolgozott a pszichiátrián, ennek okán személyes tapasztalatainak birtokában avatja be olvasóit a mentális betegségek bonyolult és gyakorta ellentmondásokkal terhelt világába. A pszichiátria „szívébe” tett utazás „komor hangulatát” oldja, enyhíti az író empátiával áthatott, remek stílusa az, hogy szeretettel és megértéssel fordul az ápoltak felé. A pszichológia és pszichiátriai képzés különbségét már bevezetőben tisztázza, majd arról is ír, hogy a második világháború óta napjainkra, milyen hatalmas fejlődésen ment keresztül mindkét tudományág. A nevek megváltoztatásával, szívszorító, megrendítő eseteket, a betegségekkel kapcsolatos leírásokat sorakoztat fel munkájában...

Mansell, Jill: Te vagy az én titkom!
Bp., Lettero, 2020. 400 p.
M 26
Laineynek nincs szerencséje a pasikkal. Számos kudarcba fulladt kapcsolata után most azt reméli, hogy Anton végre nem veri át, de ismét csalatkoznia kell. A lány egy szállodában dolgozik, ám a tulajdonos bejelenti, hogy szélnek ereszti valamennyi alkalmazottját, mert csődbe ment a vállalkozása. Lainey ekkor még abban bízik, hogy Antonnal együtt utazhat el Franciaországba új állást keresni, de a férfi lelkiismeretfurdalás nélkül lerázza őt. Kit, aki szintén a szálloda alkalmazottja kedvesen vigasztalja a lányt és nemsokára megoldást is találnak szorult helyzetükre. Lainey egy hirdetést olvas az újságban, amelyben Cornwall-ba, egy házaspárt keres a gazdag család, hogy azok vezessék a háztartásukat és lássák el a házkörüli teendőket. Kit a saját neméhez vonzódik, így teljességgel „ártalmatlan” Lainey-re nézve, akinek fejében azonnal megszületik az ötlet, jelentkezzenek a hirdetésre. Ez meg is történik és néhány nap múltával, a meglepően soktagú család házában találják magukat. Lainey egyik feladata az lesz, hogy a ház urát, Mr. Elliottot, az idős, körülrajongott hollywoodi sztárt megvédje a hívatlanul betolakodó rajongóktól. A botcsinálta „házaspár” élvezi a csodás tájat, a jó fizetést és a kellemes munkát, ám Kit nemsokára szemet vet Tomra és a dolgot még az is bonyolítja, hogy megérkezik az idős színész unokája, a rendkívül jóképű, Seth...

Furnivall, Kate: Hazugságok őrzője
Bp., I.P.C. Kv., 2020. 371 p.
F 95
Hidegháborús regénnyel jelentkezik Kate Furnivall. Franciaországban járunk, 1953-ban – abban az évben, amikor a Nyugat és a Szovjetunió közötti béke pengeélen táncol. A cselekmény középpontjában egy francia testvérpár áll. André és Eloïse Caussade Arles mellett nőttek fel, egy bikafarmon, ám később mindketten Párizsban próbáltak szerencsét. A fiú megvalósította a célját, és az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA ügynöke lett. Az Andrét valósággal bálványozó húga maga is nekik szeretne dolgozni, ám nem veszik fel, így magánnyomozó lesz. Egy súlyos autóbaleset azonban mindkettejük életét felforgatja. André komolyan megsérül a balesetben, és Eloïse eldönti: felkutatja azt a szovjet ügynököt, aki a bátyját a kórházi ágyba juttatta. A szálak elsőként hazavezetnek, ahol azonban már semmi sem olyan, mint volt...

Fesperman, Dan: A kód neve Helen
Szeged, Maxim, 2020. 461 p.
F 54
A váratlan fordulatokkal gazdagon „fűszerezett” kémregényét, amelynek alapjául az amerikai hírszerzés néhány valós eleme is szolgált, két időrendi szálon „futtatja” Dan Fesperman. Egyrészt, 1979-ben, Berlinben vagyunk, majd napjainkba, 2014-be, az amerikai, Marlylandbe vezeti olvasóit az író. A hidegháború időszakában, 1979-ben, Nyugat Berlinben Helen Abell-t azzal a feladattal bízza meg a CIA, hogy felügyelje a titkosügynökök találkozóit, hogy senki se zavarhassa meg beszélgetéseiket. Helen eközben szemmel tartja a titokban „üzemeltetett” lakásokban folyó tárgyalások ügynökeit, és egy ilyen alkalommal egy kódnyelven folytatott beszélgetést hallgat ki. A hírszerző, Frieda, az informátorával, Gilley-el folytat tárgyalást, amikor a férfi viselkedése agresszivitásba csap át, meg akarja erőszakolni a nőt, és ekkor Helen akcióba lép, hogy megmentse Friedát. Ezzel magára vonja a CIA haragját, mert a tárgyalás után Gilley üldözőbe veszi Helent és minden áron el akarja hallgattatni őt. Az ügynöknek menekülnie kell, ám úgy tűnik, az élete kioltásáért folytatott hajsza még évek múltával sem akar megszűnni...

Katz, Erica: Fiúk klubja
Bp., 21. Század K., 2020. 398 p.
K 27
Alexandra Vogel a Harvardon végzett, jogi karon. A lány kitűnő diplomája érték a „munkaerő piacon”, így szinte az egyetem után azonnal remek állást kap New Yorkban, a híres Klasko & Fitz jogi cégnél. A fiatal nő úgy érzi, hogy nemcsak a magas fizetés és az izgalmas munka miatt éri meg itt dolgozni, hanem azért is, mert remek pasik dolgoznak a cégnél. Alex szeme azonban lassan kezd kinyílni, amikor péntek esténként elszabadul a „pokol” és a nívós szórakozóhelyek megtelnek az efféle cégek heti munkában „elfáradt” dolgozóival, és ezeknek a bulinak senki és semmi nem szabhat határt. A legjobb italokból álló kínálat gyorsan fogy, és szinte gátlástalanul szippantják fel a kokaincsíkokat is a munkatársai, akik a nőket csak „levadászandó” skalpnak tekintik. Minél magasabban áll a ranglistán valaki, annál inkább kijár neki a csinos munkatársnők kényeztetése. Sokan nem is állnak ellent az efféle csábításnak, ám a hétvégi bulik után a hétfői napok újrakezdése gyakorta szánalmasra sikerül. Alex egyre inkább érzi, hogy döntenie kell, nem maradhat kívülálló, mert akkor „kigolyózzák” maguk közül a fiúk, de jó lelkiismerettel azt is képtelen elnézni, hogyan élnek vissza hatalmukkal a férfi főnökök, hogy kényszerítik körmönfont, verbális erőszakkal női beosztottjaikat a szexre. Zárt és kemény világ ez...

Harris, Robert: Tiszt és kém
Bp., Gabo, 2016. 495 p.
H 34
1895. január 5-én nem mindennapi látványosságot néz mintegy húszezer párizsi polgár az École Militaire központi, ún. Morland-udvarán. Ünnepi külsőségek között ekkor hirdetik ki a párizsi katonai kormányzat első állandó hadbírósága ítéletét: Alfred Dreyfust, a 14. tüzérezred zsidó származású kapitányát, vezérkari századost száműzetésre és szabadságvesztésre ítélik, egyben látványosan megalázzák és megfosztják katonai rangjától. Néhány nappal később pedig hajóra teszik, és tíz évet húz le a pokoli Ördögszigeten, az ország meghatározó értelmiségi szereplőinek tiltakozása ellenére. A ceremónia szemtanúja Georges Picquart katonatiszt, a vezérkar Statisztikai Osztályának munkatársa, aki a nap végén személyesen ad jelentést Auguste Mercier tábornok-hadügyminiszternek arról, milyen reakciókat is tapasztalt a tömegben. Nemsokára osztályvezetővé nevezik ki, és úgy dönt: megpróbál tisztán látni Dreyfus - egykori tanítványa - ügyében. Nyomozása során azonban csalásra, korrupcióra, bizonyíték-hamisításra bukkan a katonai felsővezetés körében, és egyre inkább biztos benne: Dreyfust ártatlanul ítélték el...

Middleberg, Stephanie: A természetes babaételek nagykönyve
Pécs, Alexandra, 2020. 295 p.
641 M 63
Csupa egészséges, természetes ételt kínál kipróbálásra a kismamáknak, anyukáknak a dietetikus-szerző azzal céllal, hogy ezekkel vezessék be a legkisebbeket az étkezésbe, ilyenekkel kezdjék meg a hozzátáplálást és a táplálkozási kultúra, szokások kialakítását. A sort a püréfajták nyitják meg: az egészen egyszerűtől a vegyes-krémes változatokon át a darabos pürékig. A folytatásban válogathatunk a nagyjából tíz hónapos kortól javasolható falatkák és smoothie-k, egy éves kortól ajánlott ételek (chiapuding és zabkása-variációk, szendvicsfélék, raguk, szószok, mártások, finomra vágott húsok, zöldséges egytálételek stb.) és a kisgyerekkortól adható fogások közül...

Fucskár Ágnes: Az Alpokalja
Bp., Kossuth, 2020. 77 p.
908 F 95
A tetszetős Magyar örökség sorozat következő kötete a legnyugatibb nagytájunk, az Alpokalja műemlékeit és természeti értékeit mutatja be. A tájegység, mint neve is mutatja, az Alpok keleti nyúlványát alkotó hegyvidék Ausztria, Magyarország és Szlovénia egymással szomszédos területén, és Magyarország nyugati peremvidékén kívül a Muravidék és Burgenland, az egykori Őrvidék egy részét is magában foglalja. A sűrű erdőségekkel borított hegység és a lábainál elterülő szelíd dombság települései épített emlékekben, védett természeti szépségekben, néprajzi, történelmi nevezetességekben rendkívül gazdagok. Magyar örökségről lévén szó, a szerző- és házaspár nem áll meg az országhatárnál. Fucskár Ágnes és Fucskár József Attila szép kiállítású könyvét lapozgatva olyan patinás várakat tekinthetünk meg, mint Sárvár (Nádasdy-kastély), Németújvár (Güssing), Léka (Lockenhaus), Borostyánkő (Bernstein), Kabold (Kobersdorf) vagy Fraknó (Forchtenstein). Az egykori Őrvidék mindig is az ország nyugati határa volt, erődítményei fontos szerepet játszottak védelmében...

Greger, Michael: Egyél úgy, hogy ne halj meg
Bp., Édesvíz, 2020. 603 p.
613 G 63
Előző, Hogy ne halj meg (202006037) című könyvében is hangsúlyozta Michael Greger amerikai orvos, táplálkozási szakértő, hogy számos betegség a rossz étkezés talaján alakul ki, majd juttatja el a halálba a beteget. Legújabb könyvének a középpontjában kifejezetten az étkezés szerepel, s az egészséges életmódon túl a testsúlycsökkentéshez kínál hasznos ötleteket. Elsőként felvázolja a problémát, és rámutat a megoldásokra, a súlycsökkentő műtétektől a fogyókúrás szereken át a testsúlycsökkentő étrend-kiegészítőkig. A második rész az ideális testsúlycsökkentő étrend hozzávalóit összegzi, s olyan szempontokat mutat be, mint a kalóriasűrűség, az inzulinindex vagy az élelmiszereknek a bélflóránkra gyakorolt hatása. Ezt követően különféle fogyásserkentőket ismertet (zsírgátlók, anyagcsere-serkentők, hidratálás, időszakos böjt stb.), a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva...

Dezső András: Magyar kóla
Bp., 21. Század K., 2020. 381 p.
343 D 61
Dezső András, az Index-től nemrégiben a HVG-hoz átigazolt oknyomozó újságíró, Magyar kóla című kötetében a magyarországi kábítószerkereskedelem és kábítószerhasználat történetének a 19. század húszas éveibe visszavezethető múltjától egészen napjainkig írja le a „fehér por”, azaz a kokain, a termesztéstől a fogyasztóig tartó útját. Bevezetőben felhívja a figyelmet arra, ha valaki nevekre kíváncsi, hogy kik a mai politikai- és celebvilág soraiból a kokainfogyasztók, erre a kérdésére nem fog választ kapni. A szerző ugyanis nem valamiféle olcsó sikerre számító bulvárkönyvet írt, hanem oknyomozó újságíróként korabeli dokumentumok, rendőrségi jegyzőkönyvek és ma élőkkel folytatott interjúk alapján alkotta meg, meggyőzően hiteles könyvét. Hét nagy fejezetbe rendezte anyagát, az első (Porból lettek) részben a húszas-harmincas évek felsőbb köreibe tekinthet be az olvasó, amikor a Budapestet „uraló” kokainterjesztők és fogyasztók világát mutatja be. A második (Futárok földje) című fejezetben a drogfutárok „munkáját” írja le, néhány nemzetközi szempontból is figyelemre méltó, leleplezett bűneset kapcsán...

Janikovszky Éva: Naplóm
Bp., Móra, 2020. 198 p.
J 32
A neves írónő és szerkesztő, Janikovszky Éva még fiatal lányként kezdett naplót vezetni (1938), melyet egészen 1944-ig folytatott. A naplóban felölet hét év alatt egy fiatal és elég naiv lány érett és tapasztalt nővé válik, szinte koravén komolysággal fogalmazza meg, milyen ingerek és tapasztalatok érik, kortársainál jóval fejlettebb és összetettebb világlátást mutatva írásaiban. A napló az írónő kézirati hagyatékában feküdt hetven éven át, hogy a köteteket idén a Móra kiadó gondozásában Janikovszky Éva fia, Janikovszky János sajtó alá rendezze, és gazdag képanyaggal és kellő részletességgel elvégzett háttérkutatással bemutassa az olvasóknak. Az előszóban a szerető fiú szól hozzánk, aki nem szeretné, hogy anyja hagyatéka az enyészeté legyen, mivel szerinte a napló lapjain olyan értékes személyes információk találhatók, melyek tovább árnyalhatják az írónő szellemi hagyatékát, valamint kordokumentumként sem elhanyagolható, mivel belőlük megismerjük a harmincas évek második felének élénk szegedi életét, a mulatságokat, az iskolás, majd egyetemi életet, a fiatalok szórakozási lehetőségeit, valamint a polgárság, az intellektuális tőkével bíró családok szociális hálózatát, szellemi egymásra hatását. A napló bejegyzései hol bohókásak, máshol komolyak, de szellemesek...

Kearsley, Susanna: Az emlékek háza
Bp., Lettero, 2020. 400 p.
K 29
A kanadai szerzőnő, volt múzeumi kurátor első magyarul is olvasható regénye Angliában, Wiltshire-ben játszódik – egyik szálán napjainkban, a másodikon azonban a 16. század végén, 17. század elején. Főszereplője a frissen végzett grafikus, Julia Beckett, aki beköltözik egy régi vidéki házba, mely az 1580-as években épült. Meglepetésére azonban az ódon falak között látomások kezdik kínozni: megjelenik előtte egy múltbéli fiatal lány alakja, akit Marinának hívnak, és egykoron a ház lakója volt. Vajon csak érzékcsalódásról van szó, vagy egy kísértetről? Mi történt a lánnyal? Tud róla valaki valamit a faluban? Vajon képes Julia megfejteni a múlt titkait, és ezzel megváltoztatni a saját életét is?...

Nesbo, Jo: A birodalom
Bp. Animus, 2020. 479 p.
N 69
Az autószerelő Roy békés, egyszerű életet él tanyáján, és egy benzinkutat üzemeltet a közeli faluban. Amikor öccse, Carl hosszú idő után hazatér külföldről, nemcsak barbadosi feleségét, Shannont hozza magával, hanem egy magashegyi wellnesshotel terveit is, amely reményei szerint majd felpezsdíti a környék életét. Roy birodalmának nyugalmát felkavarják a vendégek, és a testvérek gyerekkorából sötét titkok törnek a felszínre. Ráadásul a helyi rendőr szimatolni kezd saját apja évekkel ezelőtti eltűnése után, amely valószínűleg összefügg a fiúk szüleinek tragikus halálával. Roy mindig védelmezte öccsét, de egymás iránti lojalitásukat ezúttal próbára teszi a pénzsóvárság és a gyanakvás. A férfinak el kell döntenie, meddig hajlandó elmenni azért, hogy továbbra is megóvja Carlt...

Ruiz Zafón, Carlos: Éjféli palota
Bp., Európa, 2020. 337 p.
R 96
Az idén fiatalon elhunyt spanyol szerző, Carlos Ruiz Zafón misztikummal és rejtélyekkel átszőtt történetét tartja kezében az olvasó. A Köd trilógia második darabja az Éjféli palota, amely azonban az első rész (A Köd Hercege, 202008172) ismerete nélkül is érthető, mert tartalmilag független attól, azzal csupán a gazdag képzettársítások „rejtett hálózata” köti össze. A regényt bevezető szerzői előszó szerint gyermekkorának iskolai élményei is inspirálták az1993-ban megjelent első regényének, A köd hercegének megírásakor, amelyet az ifjúsági próza műfajába sorolt. A történet az északkelet-indiai Nyugat-Bengál állam fővárosában, Kalkuttában veszi kezdetét, 1916-ban, amikor a brit hadsereg hadnagya, Peake egy ikerpárral a karjában menekül üldözői elől. Az asszonyt, akinek a csecsemőit menekíti már megölte, a bosszúszomjas, Dzsaval, aki most Peake-re vadászik. A férfi Aryami házába megy, ahol a gyermekeket biztonságba helyezi, majd tovább menekül, de üldözője nemsokára kioltja az életét. Ekkor Aryami az egyik gyermeket a St. Patrick árvaház lépcsőjére teszi le, ahol a gondnok, Thomas Carter nemsokára megtalálja és beviszi őt az intézmény falai közé. A férfi levelet is talál a pólyában, az írója arra kéri, soha, senkinek ne árulja el, hogy hogyan került hozzá a csecsemő. Nemsokára Dzsaval kopogtat az árvaház kapuján, meg akarja szerezni a gyermeket, de Carter letagadja, hogy bárki is érkezett volna hozzájuk az elmúlt napokban. A történet 1932-ben folytatódik, amikor az árvaházban otthonra lelő gyermek, Ben éppen a tizenhatodik évét tölti be...

MacKenzie, Jackson: Kézikönyv mérgező emberekhez
Bp., Hórusz, 2020. 492 p.
616 M 10
Az elmúlt évek egyik nagy populáris pszichológiai témaköre lett a "mérgező emberek", elsősorban a pszicho- és szociopata, nárcisztikus személyiségek, az általuk okozott kapcsolati károk, a szabadulás az effajta kötelékekből, illetve a felépülés és újrakezdés a "gázolás" után. Erről mind szó esik Jackson MacKenzie - két, egymással összefüggő művet tartalmazó - könyvében, aki bár nem pszichológus, mégis gyógyult egykori áldozatként rengeteget tud a pszichopata-nárcisztikusokról. Laikus mivolta előnye, hogy a jelenségről abszolút gyakorlatiasan, tapasztalati megélésből, megértésből fakadó éleslátással ír. Rögtön a bevezetőjében leírja a háromlépéses folyamatot, amely a "mérgező emberek" kapcsolatait jellemzik: eszményítés, elértéktelenítés, elhajítás. Ennek ívén haladva bontja ki mondanivalóját, osztja meg élményeit, meglátásait és tapasztalatait azoknak, akik effajta csapdában vergődnek, vagy utólag szeretnék megérteni, mi és miért történt velük...

Az oldal a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. recenziói alapján készültek.
Az ajánlók teljes szövege és további recenziók a konyvtar.kello.hu oldalon olvashatók.

Összeállítva: 2021. január 11.

»
Új könyvek - 2020. december
Új könyvek - 2020. november
Új könyvek - 2020. október
Új könyvek - 2020. szeptember
Új könyvek - 2020. augusztus
Új könyvek - 2020. július
Új könyvek - 2020. június
Új könyvek - 2020. május
Új könyvek - 2020. április
Új könyvek - 2020. március
Német nyelvű újdonságaink a Goethe Intézet ajánlásával - 2020. I. félév
Új könyvek - 2020. február
Új könyvek - 2020. január
Német nyelvű újdonságaink a Goethe Intézet ajánlásával - 2019. II. félév
Új könyvek - 2019. december
Új könyvek - 2019. november
Új könyvek - 2019. október
Új könyvek - 2019. szeptember
Új könyvek - 2019. augusztus
Új könyvek - 2019. július
Német nyelvű újdonságaink a Goethe Intézet ajánlásával - 2019. I. félév
Új könyvek - 2019. június
Új könyvek - 2019. május
Új könyvek - 2019. április
Új könyvek - 2019. március
Új könyvek - 2019. február
Új könyvek - 2019. január
Német nyelvű újdonságaink a Goethe Intézet ajánlásával - 2018. II. félév
Új könyvek - 2018. december
Új könyvek - 2018. november
Új könyvek - 2018. október
Új könyvek - 2018. szeptember
Új könyvek - 2018. augusztus


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2021-01-15 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap