Vakbarát változat |
Betűméret

Esélyegyenlőség

A Berzsenyi Dániel Könyvtár minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az esélyegyenlőség érvényesülését szolgáltatásai igénybevételében. Az olvasószolgálat munkatársai által működtetett program hatóköre kiterjed valamennyi fizikai és szociális hátránnyal élő csoportra. A könyvtár szolgáltatásai igénybevételének megkönnyítésére kedvezményeket állapítottunk meg.

A szolgáltatásokat önállóan igénybevevők térítésmentes beiratkozásban részesülnek, mely kedvezmény magában foglalja a fényképes igazolványt és a 12 hónapra szóló olvasójegyet. A fogyatékkal élőket ellátó szociális intézmények, önsegítő csoportok, a nyugdíjasok és a hátránnyal élők szervezetei a könyvtárral kötött együttműködési megállapodás értelmében jogosultak a csoportos kölcsönzésre és tagjaik ingyenes alapfokú számítógépkezelői vagy internet használói tanfolyamon vehetnek részt.

Az igénylők számára házi kölcsönzés szolgáltatást végzünk, ami a dokumentumokon túl magában foglalja a hangzó anyagok lejátszásához szükséges eszközök átengedését is.

Előadótermeinket térítésmentesen engedjük át kulturális rendezvényeik, megbeszélések, termék- és eszközbemutatók céljára. Igény szerint a fogyatékkal élőket ellátó intézményekben, klubokban ingyenes előadásokat, felolvasásokat tartunk.

Esélyegyenlőségi dokumentumok

2021. március 10.