Vakbarát változat |
Betűméret

Tisza Kata szombathelyi bemutatkozása | találkozó

2022. november 12. 15:00

BDK, 1. emeleti kölcsönzőtér

A Zonta Club Szombathely és a Berzsenyi Dániel Könyvtár vendége 2022. november 12-én 15 órakor Tisza Kata író, interkulturális pszichológiai szakértő. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a találkozóra!

Tisza Kata Marosvásárhelyen született 1980-ban. Érettségi után Budapestre költözött. Diplomáit az ELTE Bölcsészettudományi, valamint Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte, majd ösztöndíjas kutatóként öregedéskutatással foglalkozott. Segítő szakemberként határozottan kiáll az irodalom identitásépítő, önreflexiós szerepének népszerűsítése mellett. Irodalomterápiás tevékenységében a traumafeldolgozás, a rejtetten továbbörökített kötődésminták kapcsolatromboló hatásából való kilépés lehetősége, a társadalmi normák világában tapasztalható kettős mércék kezelése, azaz az önismeret és önbecsülés kialakításának támogatása áll. Az írás mellett egyéni segítői (coaching) praxist vezet, továbbá előadásokon, könyvbemutatókon bátorít önmagunk és emberi kapcsolataink vizsgálatára. Fontos számára, hogy édesanyaként milyen „anyai örökséget” mutat fel két kislányának.

2017 óta igényesen szerkesztett, tervezett és tördelt kötetei a Scolar Kiadónál jelennek meg.
  • Tisza Kata az utóbbi két évtizedben megalkotta sajátos, egyedi műfajait, a pszichológiai ismeretterjesztés és a szépirodalom szimbiózisával. Terápiás verseinek, prózáinak, esszéregényének erejét az erőteljes érzelmi átélhetőség adja. Segítenek felismerni az emberi méltóság és az egyenrangúság mellőzésével okozott sérüléseket, a félreértelmezett szeretet csapdáit.
  • Munkásságában fontos helye van az erőszak természetéről, az áldozattá válásról szóló könyvének. A láttatás szándékával részletesen feltárja a bántalmazás szinte megszámlálhatatlan árnyalatát. Rámutat az érintettek és környezetük túlélést segítő figyelmére, cselekvési lehetőségeire.
  • Az életkoralapú előítéletességet vizsgáló kötetében segítő szakemberként útmutatásokkal is szolgál az öregedés megéléséhez, a nem várt, de mégis bekövetkezhető egyedüllét feldolgozásához, a megbékéléshez vezető belső szabadság megtalálásához.
A Zonta Club 1919 óta létező női közösség. Tagjai világszerte a nők hátrányos helyzetének felszámolása érdekében végeznek önkéntes munkát. A szombathelyi egyesület 1991-ben vállalta az alapítók céljának képviseletét, hogy a női jogok emberi jogok! Minden nő kapjon lehetőséget képességeinek fejlesztésére, az erőszakmentes életre, jogi, politikai, gazdasági, családi és szakmai státuszának javítására.

2022. október 29.