Vakbarát változat |
Betűméret

Új dokumentumokkal bővült a Vasi Digitális Könyvtár

Újabb dokumentumokkal bővült a Vasi Digitális Könyvtár!
 
Hiánypótló művekkel gazdagodott intézményünk digitális tárháza. Elektronikusan hozzáférhető a Fehér Károly által szerkesztett Szombathely 1777-1927, jubiláris emlékalbum, valamint a Vasmegyei fejek című kötet 1930-as kiadása teljes egészében és az 1934-es bővített változat egy része.

A Jubiláris emlékalbum eredetileg a Szombathelyi Püspökség alapításának 150. évfordulója alkalmából jelent meg 1927-ben, 1997-ben újra kiadták reprintben, Szombathely 100. közgyűlésére. A dokumentum várostörténeti írásokat tartalmaz az ókortól kezdve a 20. század elejéig, a kötet megjelenéséig. Tartalomjegyzékkel nem rendelkezik a könyv, az elbeszélő/ismeretterjesztő részek többnyire időrendben követik egymást.

Az első nagyobb fejezet a Szombathelyi Egyházmegye történeti áttekintése mellett érdekes anekdotákat közöl az egykori püspökökről, míg a következő fejezet a város bíráinak, polgármestereinek rövid életrajzát tartalmazza. Az Akik e városért dolgoztak… és a Mi adtunk a nemzetnek nagy embereket… című részekben Szombathely prominens személyeiről olvashatunk. Több fejezet foglalkozik a város civil szervezeteivel, mint a Szombathelyi Rongyos Egylet, a Csütörtöki Tekéző Asztaltársaság vagy a fogházmisszió. Részletesen megismerhetjük a város iparát, kereskedelmi életét, vendéglátóhelyeit, a pénzvilág, a sport- és kulturális élet szereplőit, szervezeteit, egyesületeit. A kiadványban két névtár is található: az egyik a város hősi halottait, a másik a város polgárait sorolja fel 1734-től kezdve.

A kötet szponzori mellékletében a nevek, események mellett békebeli reklámokat is találunk. Hirdette magát például Knebel Jenő „császári és királyi udvari fényképész”, mint aki „elsőrangú fényképeket készít este villanyfény mellett is, kitűnően bevált módszer szerint…, a finom kivitel dacára is versenyképes polgári árakkal.”
A dokumentum külön kereskedelmi és ipari útmutatót kínál, betűrendbe szedve a cégeket, kereskedőket. Ebből tudhatjuk meg, hogy a cégeket mikor alapították, mivel foglalkoztak, hova exportálták, és honnan importálták áruikat. A monográfiát számos kép és rajz illusztrálja.

Az 1930-as és az 1934-es Vasmegyei fejek szerkesztése és kiadása is Halász Imre nevéhez fűződik. Településenként tartalmazza az adott korszak prominens, közéleti tevékenységet folytató személyeinek életrajzát, csaknem minden esetben fotóval. Az 1930-as kiadványt a könyvtár teljes egészében, míg az 1934-es 2. bővített kötetet részben – csak az újonnan bekerült életrajzokat figyelembe véve – digitalizálta. Az 1934-es kiadást a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára bocsátotta rendelkezésünkre.

2021. január 21.