Vakbarát változat |
Betűméret

Ajánló bibliográfia az OKTV 2015/2016-os tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Bozzai Judit, Horváthné Kupi Ildikó, Komondi Gabriella, Dr. Köbölkuti Katalin, Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Sopár-Dancsecs Katalin, Szalainé Bodor Edit, Szabó Csilla, Vörösné Adler Erika, Zsámpárné Szalay Mária

♦♦♦

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat.
A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a helyismereti vonatkozású történelem 3., valamint a földrajz 1-4. esetében a kutatni kívánt tájegység, város, község forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő

♦♦♦

Az ajánló bibliográfia megnyitásához ide kattintson!


 

Magyar irodalom

1. Áprily Lajos lírája
2. Kodolányi János történelmi regényeinek világa (Julianus barát, Boldog Margit)
3. Berzsenyi Dániel költői világa
4. A tudós konfliktusai XX. századi drámákban (Brecht: Galilei élete, Németh László: Galilei, Dürrematt: A fizikusok


Magyar nyelv

1. Egy "határon túli" kortárs szerző prózai művének nyelvi elemzése választás alapján (Gion Nándor: Virágos katona, Grendel Alajos: Éleslövészet, Dragomán györgy: A fehér király)
2. A természettudomány nyelvének változása (szókincs grammatika, stb.) Apáczai Csere Jánostól napjainkig
3. A képversek nyelvi jellemzői


Történelem

1. Gyermeknek, fiatalnak lenni - gyermekkor, ifjúkor, hazai tanulás - külhoni egyetemjárás a közép- és kora újkori Magyarországon
2. I. Ferenc József és a magyarok (a szabadságharc leverésétől az első világháború kitöréséig 1849-1914)
3. A Kádár-kor kultúr- és művelődéspolitikája megjelenési formái lakóhelyemen (1957-1985)


Földrajz

1. Egy hazai település vagy kisebb térség természeti erőforrásai a turizmus tükrében
2. A közlekedés hatása egy hazai település vagy kisebb térség környezeti állapotára
3. Egy hazai település a lokális, regionális és globális élelmiszerhálózatban, élelmiszerláncban
4. Egy település imázsa és marketingtevékenysége
5. Magyarország és Kelet-Közép-Európa országainak változó helyzete a nemzetközi társadalmi, gazdasági fejlettségi ranglistákon

Az ajánló bibliográfia megnyitásához ide kattintson!
 
Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Felelős kiadó: Nagy Éva könyvtárigazgató
2015


ISSN 2498-7883