Vakbarát változat |
Betűméret

Fejlesztések az EU támogatásával

"A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében"

„Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0045
Partnerségben a Szombathelyi Műszaki Szakképző iskolával

A projekt címe:
A Berzsenyi Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése
Tartalma:
a könyvtár elektronikus katalógusának mobil eszközökre való alkalmazása, a Vasi Digitális Könyvtár fejlesztése kisadatbázis modullal, retrospektív katalóguskonverzió, szövegértés fejlesztés partnerségben a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolával

Futamideje: 2013. január 1 - 2014. január 31.
A támogatás összege: 20 249 284 Ft


„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése"

„Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3/09/01-2009-0021

A pályázat címe: A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása a tudástartalmak megosztása érdekében, és a Berzsenyi Dániel Könyvtár informatikai fejlesztése oktatási-képzési szerepének erősítése
A BDK projektje négy részből tevődik össze: 1. A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása (későbbi fejlesztési lehetőség esetén más nyilvános könyvtárak bevonásának szándékával) 2. A BDK központi könyvtárában informatikai fejlesztés szolgáltatások bővítése céljából (helyismereti aprónyomtatványok digitalizálásához, Internet hozzáférés bővítéséhez) 3. A virtuális térben 24 órás hozzáféréssel elérhető digitális adatbázis (Vasi Digitális Könyvtár) fejlesztése bővített felhasználói keresési lehetőségekkel és külső rendszerek adatgyűjtését biztosító interfésszel (OAI PMH) 4. A nyilvánosság biztosítása az EU pályázatok elvárásai szerint

Tartalma:
a.) Térségi (megyei és kistérségi) szolgáltatásokat nyújtó IKT infrastruktúra fejlesztés, amely egyúttal az országos könyvtári rendszerhez való kapcsolódást is biztosítja:
A megyei könyvtár szerverek és szünetmentes tápegységek beszerzését tervezi a Vas Megyei Könyvtári Portál üzemeltetéséhez, továbbá hogy helyismereti gyűjteményének aprónyomtatvány tárából 2013-ig 20000 darabot (63500 plakát és kisnyomtatványból a használat gyakorisága szerint válogatott rész) digitalizáljon, és lehetőségei szerint folytassa történeti vonatkozású értékes állományának elhelyezését a Vasi Digitális Könyvtárban, melyben jelenleg 14 történeti forrás, közel négyezer oldala nyert elhelyezést.
b.) Nyilvános könyvtári Internet szolgáltatás bővítése: A tervezett 2 PC a központi könyvtár földszintjére kerülne. Reggel 8-tól este 7-ig ingyenes, de kötött idejű („Express-Internet)” hozzáférést biztosítana közérdekű információkhoz és gyors kommunikációhoz. Egyúttal tovább javítva a mozgásukban korlátozott látogatók gyors információszerzését.
A fenti hardver (szerverek és PC-k) üzemeltetéséhez és rendszerbe állításához tervezzük a szükséges operációs rendszerek beszerzését. A megyei portál közös lekérdező felületét új portál szoftver (katalógusok közös keresőrendszere, könyvtárközi kölcsönzés elektronikus dokumentumküldő funkcióval, együttes workflow-felület) biztosítja majd, melyhez az OLIB és a városok által használt NetLib/Szikla (Osztott Közös Katalógus adatbázis szerver-kezelő szoftver és lekérdező modul) szolgáltat adatokat. Az aprónyomtatványok kezelését az új keresőfelülettel és interfésszel ellátott Vasi Digitális Könyvtárban (VDK) tervezzük. CorellDraw képszerkesztő a VDK szolgáltatásait támogatja.
c.) A fogyatékkal élők lehetőségeit javító tervek: A BDK épülete a kerekesszékes és nehezen mozgó látogatók számára akadálymentes. A látássérültek a zeneműtárban képernyő felolvasó programmal ellátott számítógépet használhatnak (Jaws for Windows), a csökkent látókat különböző méretű nagyítók segítik. Hiányoznak a siketek és nagyothallók könyvtárhasználatát támogató berendezések (induktív hurkos rendszer és erősítő), amelyet az előadóterembe tervezünk beépíttetni. Intézményünkben gyakorta tartja rendezvényeit a siketek és nagyothallók helyi szervezete. A fejlesztéssel nyilvános rendezvényeink látogatására is lesz lehetőségük.
 
Az elnyert támogatás összege: 12 000 000 Ft
Futamidő: 2010. 04.01 - 2011. 03. 31.
Projektmenedzser: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD
Projektasszisztens: Németh Tiborné Takács Hajnalka
Gazdasági felelőse: Varjuné Gergácz Katalin

A Projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

„A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”

„Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031

A pályázat címe: Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése
A Berzsenyi Dániel Könyvtár vezette konzorcium tagjai és elnyert támogatásuk:
 • Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára (Celldömölk): 9 500 820 Ft
 • Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár (Csepreg): 5 952 108 Ft
 • Művelődési Otthon és Könyvtár (Répcelak): 5 049 010 Ft
 • Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár (Sárvár): 6 808 740  Ft
 • Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány (Szombathely): 4 608 052 Ft
 • Oladi Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára (Szombathely): 4 983 800 Ft
 • Művelődési Ház és Könyvtár (Hegyfalu): 3 265 541 Ft

A BDK projektjének tartalma, a nyilvános könyvtári és a Vas megyei közkönyvtári hálózati szolgáltatások együttes fejlesztésére:

1. A kiválasztott célcsoportok olvasáskultúrájának fejlesztését, a könyvtári kapcsolatok bővítését, a szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó olvasásnépszerűsítő helyi programok, kampányok megvalósítása.
Kiemelt célcsoportok:

 • A. iskoláskorúak
  • a) 10-14 éves korig
  • b) 14-18 éves korig
 • B. roma etnikum

- mindkét célcsoportnak egységes, integrált többfordulós „Könyvhódító” elnevezésű, Vas  megyében egységes programsorozat megvalósítása
- gyermekkönyvtáros műhely, valamint egy ifjúsági munkacsoport kialakítása.

2. Az állomány lehetőleg teljes körű, elektronikus feltárása, s a rekordoknak a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló Vas Megyei Könyvtári Portállal létrejövő egységes lelőhely-nyilvántartás közös keresőfelületén, a nyilvánosság számára elérhetővé tétele, továbbá a Berzsenyi Dániel Könyvtár állományából MOKKA feltöltés is.

3. A szolgáltatások népszerűsítése érdekében a könyvtár honlapjának többnyelvűvé alakítása. A gyermekkönyvtári honlap megújítása.

4. A szakma, valamint az olvasók tájékoztatásának, tájékozódásának segítésére egy Vas megye városi könyvtárait bemutató PR kiadvány szerkesztése és megjelentetése.

5. A szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségbiztosítási és minőségfejlesztési módszerek kidolgozása, minőségbiztosítási kézikönyv elkészítése, melynek standardizált formáját az együttműködésben résztvevő könyvtárak a helyi sajátosságoknak megfelelően alakíthatják, felhasználhatják.

6. Az intézményi akkreditáció, valamint a projekt keretében megvalósuló képzésekhez (kommunikáció, konfliktuskezelés, stb.) az akkreditáció megszerzése.

Az elnyert támogatás konzorciumi szinten: 86 198 558 Ft, BDK részére: 46 030 487 Ft
Futamidő: 2010. 03. 1. – 2012. 02. 28.

Projektmenedzser: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD
Projektasszisztens: Németh Tiborné Takács Hajnalka
Gazdasági felelőse: Varjuné Gergácz Katalin

A Projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2021. február 11.