Vakbarát változat |
Betűméret

Vizsgálati jelentések

Belső ellenőrzési jelentés | 2021

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
Az ellenőrzés tárgya: Az iktatási rendszer, s különösen az elektronikus iratkezelés rendjének vizsgálata
A vizsgálat célja: annak vizsgálata, hogy az iktatás, s különösen az elektronikus iratkezelés szabályozása és gyakorlata megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak


Állami Számvevőszéki jelentés | A nyilvános könyvtári ellátást végzők ellenőrzése | 2021

Jelen ellenőrzés 58 könyvtár 2017. és 2018. évi gazdálkodásának lényeges területeire terjedt ki. A gazdálkodás átláthatóságának és a közpénzfelhasználás elszámoltathatóságának alapja a törvény szerinti számviteli beszámoló elkészítése. A beszámoló egyaránt szolgálja a szélesebb értelemben vett társadalom, a helyi lakosság, az önkormányzat, továbbá a könyvtári szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatását az intézmény gazdálkodásáról.

2022. január 05.