Vakbarát változat |
Betűméret

Beszámolók

A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2021. évről

A 2021. év a könyvtári közönségforgalmi terek zárvatartásával kezdődött, majd korlátozott nyitvatartási időben tudtunk hagyományos módon szolgáltatni, a könyvtár falain belül megtartott események szervezésére az év első felében nem volt lehetőség. A preferenciáinkat újra kellett gondolnunk, mert az olvasókkal való kapcsolattartás folyamatossága nem szakadhatott meg. Nagyobb teret szenteltünk az elektronikus tartalmaink és digitális szolgáltatásaink népszerűsítésének, aminek köszönhetően 2021-ben az előző évhez képest emelkedtek a használati mutatók.

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2020. évről

"A 2020-as esztendő a könyvtárhasználati mutatók tekintetében jelentős visszaesést hozott, de az időben történő reagálásunk, a körülményekhez történő gyors alkalmazkodásunk azt eredményezte, hogy a maximumot tudtuk kihozni munkatársaimmal a rendelkezésre álló adottságokból: megtaláltuk az utat a hagyományos szolgáltatásainkra igényt tartó olvasókhoz (Könyvterasz), a nagyszámú lokálpatrióta érdeklődőhöz (helytörténeti klubtagjainkhoz), a fiatalokat az online térben is sikerült bemutatkozásra és alkotásra bírnunk (Bájoló kreatív, Másképp). Olyan előremutató, a későbbiekben is nagy hatékonysággal működtethető fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek a jövőben megkönnyítik munkánkat: szerverek cseréje, régi operációs rendszerek megújítása, számítógéppark frissítése, digitalizáló eszközök beszerzése, könyvtári integrált rendszer cseréje, felhasználóbarát honlap kialakításának megkezdése... A koronavírus-járvány következtében kialakult körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva éves tervezett programjainkat a weben igyekeztünk megvalósítani.

 


A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2019. évről

"A Berzsenyi Dániel Könyvtár eleget téve az összetett könyvtárhasználói igényeknek, gyűjteményére és szolgáltatásaira alapozva keresi és fejleszti azokat az együttműködési formákat, amelyek segíthetik használó közönségének magas minőségű könyvtári ellátását. A tudásmegosztás elvét gyakorolva, tartalomszolgáltatásként közkinccsé teszi az egyedi tudástartalmat jelentő Vas megyei helyismereti kulturális örökséget a világhálón. Esélyegyenlőségi programja segíti a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdését, a fizikai, földrajzi, szociális hátránnyal élők integrálódását a tudásalapú információs társadalomba, az élményszerű olvasás népszerűsítését és a digitális analfabetizmus csökkentését. A használóképzési tevékenységével és a digitális írástudás terjesztésével részese az életen át tartó tanulásnak, a tanulási készségek megőrzésének, ill. kialakításának a társadalom különböző csoportjaiban. Közösségi és egyéni élményt nyújtó programjaival népszerűsíti az intézményt, a gyűjteményt, az irodalmat, a művészeteket és a tudományt. Harmadik helyként és információs központként a társadalmi integrációt segíti."

 


A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2018. évről

"A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár – a minőségpolitikájában rögzítettek alapján – kötelességének tartja, hogy az egyének és a közösségek számára eredményes könyvtári szolgáltatást nyújtson. A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs- és kommunikációs technológiai készültsége alapján vállalja a városi és a megyei lakosság korszerű igényeinek folyamatosan nyújtott minőségi kielégítését. Célul tűztük ki, hogy kiváló, minőségi szolgáltatást nyújtunk. A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását, és rendszeresen vizsgáljuk használóink elégedettségét, az olvasói panaszokat elemezzük, és gondoskodunk a hibák kijavításáról."


A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2017. évről

"A Berzsenyi Dániel Könyvtár eleget téve az összetett könyvtárhasználói igényeknek, hatókörét a szolgálandó közösség körében folyamatosan bővíti. Gyűjteményére és szolgáltatásaira alapozva keresi és fejleszti azokat az együttműködési formákat, amelyek segíthetik használó közönségének magas minőségű könyvtári ellátását. A szolgáltatásmenedzsment bevonja alkalmazási körébe az interneten elérhető információkat, adatbázisokat. Ugyanakkor, a tudásmegosztás elvét gyakorolva, tartalomszolgáltatásként közkinccsé teszi az egyedi tudástartalmat jelentő Vas megyei helyismereti kulturális örökséget a világhálón. Esélyegyenlőségi programja segíti a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdését, a fizikai, földrajzi, szociális hátránnyal élők integrálódását a tudásalapú információs társadalomba, az élményszerű olvasás népszerűsítését és a digitális analfabetizmus csökkentését. A használóképzési tevékenységével és a digitális írástudás terjesztésével részese az életen át tartó tanulásnak, a tanulási készségek megőrzésének, ill. kialakításának a társadalom különböző csoportjaiban. Közösségi és egyéni élményt nyújtó programjaival népszerűsíti az intézményt, a gyűjteményt, az irodalmat, a művészeteket és a tudományt. Harmadik helyként és információs központként a társadalmi integrációt segíti."

 


A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2016. évről

"A könyvtár látogatottsága, gyűjteményének igénybevétele a megyei könyvtárak között kiemelkedő. 2016-ban a könyvtárat aktívan használók száma 12 843 (2015-ben 11 846), ez 108 %-os növekedés (olvasóarány 16,5%). Továbbra is jellemző a családi kölcsönzés, ami azt jelenti, hogy egy beiratkozott olvasó többek számára válogat...
A könyvtári látogatások száma: 506 554 ebből személyes: 208 146 (2015: 472 899/ 206 026). Még nagyobb biztonsággal mutatja a kölcsönzött dokumentumok mennyisége az intézmény beágyazottságát: 2016-ban 353 709 egységet kölcsönöztek, 2015-ben 350 534-et. Az ellátandó közösség nagyságához képest ezt kiemelkedő érdeklődésnek érezzük (lakosonként 5 dokumentum).
A statisztikai adatok összehasonlítása azt is bizonyítja, amit a családi kölcsönzésről feltételezünk: 1 beiratkozott olvasó átlag 16 alkalommal kereste fel a könyvtárat és 28 dokumentumot vitt magával. Napi átlagban személyesen 710 látogató kereste fel az intézményt és 1207 dokumentumot kölcsönzött."


A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2015. évről

"Intézményünk alapfeladata nem változott. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom- és könyvtárnépszerűsítő közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A központi könyvtár emelt szintű közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat."


A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2014. évről

"A Berzsenyi Dániel Könyvtár életében jelentős mérföldkő volt Pallósiné Dr. Toldi Márta könyvtárigazgató vezetői megbízásának lezárulása és nyugdíjba vonulása. A könyvtár vezetésével töltött 20 év alatt intézménye élén megerősítette a minőségi szolgáltatásokat, modernizációs fejlesztéseket tervezett és valósított meg. A könyvtár épületének 2002-es felújítása és bővítése példaszerű szakmai programja alapján teljesült. A megújult intézmény a város lakói által kedvelt és látogatott kulturális színtér, ahol a napi szolgáltatásokon túl számos értékes könyves programot, kiállítást, rendezvényt valósított meg munkatársai segítségével. Sikeres TIOP és TÁMOP pályázatok segítségével, tervei alapján teljessé vált a könyvtár honlap családja, kiépültek a virtuális szolgáltatások, lehetővé vált a Berzsenyi Dániel Könyvtár 24 órás elérése..."

2021. január 25.