Vakbarát változat |
Betűméret

„Kiemelkedő kulturális munkáért-díj” II. fokozatát kapta kollégánk

Nagy Marianna Zsuzsanna kollégánk a Magyar Kultúra Napja alkalmából átvehette a „Kiemelkedő kulturális munkáért-díj” II. fokozatát.

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár könyvtárkezelője, részmunkaidőben a Kámoni Fiókkönyvtárban dolgozik. Bekapcsolódik kiállítások rendezésébe, kiadványok készítésébe, az éves nagyrendezvények szervezésébe. Közreműködik a Kámoni Fiókkönyvtár zöldkönyvtári funkciójának kialakításában, a szolgáltatások kreatív megújításában. Részt vesz a fiókkönyvtár népszerűsítésében, tervezi annak marketing tevékenységét, programokat szervez az olvasói igényeknek megfelelően.

Többek között az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok keretében rendszeresen szervez kézműves foglalkozásokat felnőttek részére, valamint az újrahasznosítás jegyében.
Részt vesz a könyvtár olvasótáborainak szervezésében és tevékenyen működik közre azok lebonyolításában. Közreműködik a könyvtár 2006 őszén útjára indított Meseláda programsorozatában.
 
Több évtizede aktív szerepet vállal a BDK házi kölcsönzés szolgáltatásában. Lelki érzékenysége, empátiája folytán nemcsak idős, mozgáskorlátozott, gyengénlátó olvasókhoz visz havi rendszerességgel könyveket, CD-ket, hangoskönyveket, DVD-ket, hanem több intézménybe is (Holnap Háza – autisták, Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény – vakok és gyengénlátók). Ez a feladat minden egyes alkalommal személyes beszélgetést, a gondozottak értő meghallgatását, lelki segítségnyújtást is jelent. Több éven át rendszeresen felolvasást tartott a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ Pozsonyi úti gondozóházában. A pandémia alatt telefonon tartotta a kapcsolatot több idős emberrel. A Zanati úti hajléktalanszállón is ő cserélte rendszeresen az olvasnivalót.

Különös figyelmet fordít speciális csoportok (fogyatékossággal élők, időskorúak) ellátására, részükre foglalkozásokat, rendezvényeket szervez és vezet. Nagy sikert aratott „Önként vakon - Ismerkedés a könyvtárral látássérült olvasóink szemüvegén keresztül” elnevezésű foglalkozásával, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált Az én könyvtáram program mintaprojektjévé választották.
A program fő célja, hogy a középiskolás korú fiatalok megismerkedjenek a könyvtár szociális funkciójával, a fogyatékkal élők könyvtári ellátásával – különös tekintettel a vak és gyengénlátó olvasóinkra. Személyes élményeken keresztül tapasztalják meg a nem látó embertársaink mindennapi nehézségeit, szerezzenek ismereteket a segítségnyújtás technikai és emberi lehetőségeiről. A program további célja a diákok érzékenyítése, felkészülés a felnőtt lét szerepeire, hogy majd később, egy sokszínű társadalom nyitott, elfogadó, felelősen gondolkodó és felkészült tagjává váljanak. Az egyes diákok személyiségére ható pozitív hatás: érzékenyítés, elfogadás-elfogadtatás, önismeret, bizalom-önbizalom, érzelmi feltöltődés. Ezen felül segíti a testi és lelki egészséget, valamint az énkép és önismeret fejlesztését. A fentebb említett célok mellett fontos még az iskolák, pedagógusok, majd rajtuk keresztül a diákok körében is, a könyvtár zenei részlegének népszerűsítése, gazdag gyűjteményének bemutatása.

 
Mintaprojekt lett „A hétmérföldes csizma utasai - drámajáték a könyvtárban” című fejlesztése is.
A program célja óvodásoknál, hogy a gyermek fedezze fel, ismerje meg a foglalkozás helyszínét, a könyvtárat, az itt szerzett pozitív élmények hatására kerüljön közelebbi kapcsolatba a könyvtárossal, illetve kapjon útmutatót a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A meseélmény segítségével gazdagítjuk a gyermeki személyiséget, formáljuk a szociális és esztétikai érzéket, fejlesztjük az értelmi képességeket, kibontakoztatjuk a gyermeki világképet és az anyanyelvikommunikációs képességet.
A program célja iskolásoknál a tananyag interaktív, játékos, élményközpontú elmélyítése. A gyermek a különböző tanórák során szerzett, illetve a könyvtár dokumentumaiban megbúvó elméleti tudást alkalmazza a mindennapok során is. Fedezze fel, ismerje meg a foglalkozás helyszínét, a könyvtárat, az itt szerzett pozitív élmények hatására kerüljön közelebbi kapcsolatba a könyvtárossal, illetve kapjon útmutatót a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
 
Az olvasószolgálat aktív tagjaként pályafutásának évtizedei alatt bizonyította rátermettségét a kölcsönzési szolgálatban és a gyermekkönyvtárban is, és kiemelten maradandót alkotott a különleges, minden műfajt érintő zenei tájékozottságot igénylő zeneműtárosi tevékenységével, egy olyan korszakban is, amikor a zenehallgatás, a zenei műveltség átadásának központi és közösségépítő helyszíne volt a könyvtár.
 
A Berzsenyi Könyvtárért díjat pályafutása alatt háromszor érdemelte ki szakmai kategóriában, amely a mindenkori intézményvezetés elégedettségét fémjelzi, és egyszer kapott szimpátia díjat, amely a munkatársak pozitív véleményéről tanúskodik.
 
Kiemelkedő az a készsége, amellyel a könyvtári események szervezésében, lebonyolításában részt vesz. Egyedülálló ötletek, azok kivételesen kreatív megvalósítása jellemzi munkavégzését. A könyvtári kiállítások esztétikai többletet jelentő rendezése fűződik nevéhez. Különleges esztétikai érzéke hozzájárult többek között a Kámoni Fiókkönyvtár és több Vas megyei könyvtár belső enteriőrjének szemet gyönyörködtető, harmóniát sugárzó kialakításához. Nagyfokú figyelmessége és ritka érzékenysége, amellyel a rászorulók felé fordul, a könyvtár olvasóinak visszajelzései alapján, jelentős. Kedvességével, optimizmust, vitalitást sugárzó személyével hatalmas segítséget, támogatást nyújt embertársainak.

Képek forrása: Bonyhádi Zoltán

2022. január 24.