Vakbarát változat |
Betűméret

Saját kiadású köteteink

A BDK saját kiadású bibliográfiái, konferencia-kiadványai és tanulmánykötetei nyitvatartási időben megvásárolhatók az első emeleten, a kölcsönzőpultnál. Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni intézményünket, kérem keressen minket tájékoztatásért az freszleg@bdmk.hu e-mail címen.


Bibliográfiák


VASI ÉLETRAJZI BIBLIOGRÁFIÁK XLI.

Jaksa István

Összeállította: Prejczer Paula
Az életrajzot írta: P. Kalmár Mária
Szombathely, 2013. 57 p.
Ára: 500 Ft

Prejczer Paula bibliográfus önzetlen és alapos kutatómunkával tárta fel a festőművész Jaksa István (1894-1982) kiállításainak és méltatásainak sorát. Összegyűjtötte a tevékenységéről megjelent írásokat, kiemelten bemutatva a képzőművészeti körökben folytatott tevékenységét. A gyűjtő és feldolgozó munka mindvégig élvezte a család támogatását. A részletes és a művész motivációt, személyes vonzódásait is bemutató életrajzot P. Kalmár Máriának köszönhetjük. A bibliográfia közreadását a Rumi Rajki Műpártoló Kör támogatta.


VASI ÉLETRAJZI BIBLIOGRÁFIÁK XL.

Szilágyi István

Összeállította: Köbölkuti Katalin
Lektorálta: Balogh Péter
Szombathely, 2011. 48 p.
Ára: 300 Ft

Megjelent könyvtárunk nagy múltú sorozatának újabb kötete, szám szerint a 40., amely Szilágyi István építész életét, tevékenységét mutatja be. A bibliográfia első része tartalmazza Szilágyi István munkáit és a róluk szóló ismertetéseket. Ezt követi a róla közzétett interjúk, beszélgetések számbavétele, majd a Szilágyi Istvánról megjelent írásokat, publikációkat sorolja fel. A bibliográfiai adatok mindegyik fejezetben időrendben követik egymást. Egy-egy tétel tartalmazza a műre vonatkozó írásokat: a tanulmány után megadjuk a forrás azonosító adatait, periodika eredetében az évet, füzetszámot, valamint az oldalszámot. A kötetet rövidítésjegyzék és névmutató egészíti ki. A Szombathely város tudományos- és közéletében jelentős szerepet betöltő főépítész sokoldalú tevékenységét kívánja megörökíteni bibliográfiánk, hogy munkásságát az utókor is kellőmódon tudja értékelni.


Ezeréves Vasvármegye : megye- és településtörténeti monográfiák a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Szerkesztette: Szalainé Bodor Edit
Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár – Vas Megyei Közgyűlés, 2010. 99 p.
Ára: 1700 Ft

Az „1000 éves Vas megye” elnevezésű rendezvénysorozathoz kapcsolódóan intézményünk elkészítette a megye, valamint a tájegységek és települések történetével foglalkozó, nyomtatásban megjelent monográfiák és tanulmánykötetek bibliográfiáját, a jelenlegi és a történelmi Vas megyére vonatkozóan. Olyan kiadványok szerepelnek jegyzékünkben, amelyek a községek, városok történeti feldolgozása mellett átfogó képet adnak az adott településről, lehetővé téve annak több szempontú megismerését.
A kötet három részre tagolódik. Az első rész a megyei, a második a tájegységi, a harmadik pedig a településtörténeti monográfiákról közöl teljes bibliográfiai leírást a települések nevének betűrendjében, illetve azon belül időrendben. A bibliográfiai felsorolást színesítik az első kiadások borítóinak fotói, illetve ezek hiányában a címlapok fényképei. A kiadvány sokoldalú használhatóságára törekedtünk, így minden leírást rövid annotációval egészítettünk ki, kiemelve a fontosabb témákat, valamint névmutató segítségével visszakereshetővé tettük a címleírásban és a megjegyzésben szereplő személyneveket (szerzők, szerkesztők, fotósok, illusztrátorok), illetve a lektorok neveit.


Batthyány Lajos (1807-1849)

Válogatott életrajzi bibliográfia
Szerkesztő: Horváthné Kupi Ildikó
Szombathely, 2007. 142 p.
Ára: 1600 Ft

A 2007-es Batthyány emlékév megyei ünnepségsorozatában könyvtárunk a mártír miniszterelnök bibliográfiájának megjelentetésével vett részt. Az életrajzi bibliográfia tematikus bontásban közli Batthyány Lajos életéről, családjáról, pályafutásáról, ikervári, majd országgyűlési éveiről, miniszterelnökségéről, kormányzati politikájáról, fogságáról, peréről szóló művek könyvészeti adatait. De helyet kaptak a kötetben a kortársak visszaemlékezései, az alakját megörökítő szépirodalmi alkotások éppúgy, mint utóélete, az emlékét megőrző műalkotások, utcanevek is. Az illusztrációk, korabeli metszetek reprodukciói, névmutató, rövidítések jegyzéke teszi teljessé a bibliográfiát.


VASI ÉLETRAJZI BIBLIOGRÁFIÁK XXXVIII.

Rumi-Rajki István

Összeállította: Nagyváradi Nóra
Szombathely, 2004. 80 p.
Ára: 300 Ft

A Vasi életrajzi bibliográfiák 39. füzete Rumi Rajki István szobrászművész életét, tevékenységét mutatja be.
A bibliográfia első része tartalmazza Rumi Rajki István munkáit és a róluk szóló ismertetéseket; a különféle dokumentumokban megjelent, publikált képzőművészeti alkotásait, valamint a kiállításokon való szereplését és annak sajtóvisszhangját. Ezt követi közéleti tevékenységének és elismertségének bemutatása. A bibliográfia utolsó részében Rumi Rajki Istvánról szóló írások, tanulmányok, napilap cikkek kaptak helyet. A bibliográfiai adatok – a publikált képzőművészeti alkotások kivételével – időrendben követik egymást. Egy-egy tétel tartalmazza a műre vonatkozó írásokat: a tanulmányok címei után megadjuk a forrás azonosító adatait, periódikum esetében az évet, füzetszámot, valamint az oldalszámot.


Szombathely bibliográfiája

Szerkesztette: Takács Miklós
Szombathely, 1997. 672 p.
Ára: 1600 Ft

Savaria – Szombathely közel kétezer éves történetének bibliográfiája 1998-ban jelent meg Szombathely város és intézményünk közös kiadásában. Az 1996-ban lezárult anyaggyűjtés eddig az időpontig tartalmilag minden olyan forrást feltárt, amely foglalkozik városunk történetével, illetve jelenével.
A bibliográfia szerkezete öt nagyobb részre oszlik: a város leírása, története; gazdasága; társadalmi élete; kultúrája és a használathoz nélkülözhetetlen mutatók A több mint 8000 kötetes könyvészet segít városunk múltjának megismerésében, megkerülhetetlen a kutatók számára, és szolgálja a várost továbbépítő nemzedék szellemi gyarapodását.


Konferencia-kiadványok


Fábián Gyula emlékezete

Szerkesztette: Köbölkuti Katalin
Szombathely, 2006. 124 p.
Ára: 1800 Ft

A kiadvány első része a Fábián Gyula születésének 120. évfordulója alkalmából könyvtárunkban rendezett emlékülésen elhangzott előadások szövegét adja közre. 
Az előadók között voltak a köz- és tudományos életben ma is jelentős szerepet betöltő Fábián-leszármazottak (fia, Fábián Pál nyelvész, unokája, Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke), akik megosztották személyes emlékeiket a hallgatókkal. Gál József művelődéstörténész, Hargitai Helga pedagógus tanulmányai pedig segítettek eligazodni Fábián Gyula sokrétű életművében.
Mindezeket követi – kiegészítve Illés Péter néprajzi tanulmányával – A jáki gerencsérek című Fábián Gyula etnográfiai tanulmányának hasonmás közreadása.


In Honorem Országh László : 1907-1984

Szerkesztette: Köbölkuti  Katalin, Molnár Katalin
Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár, Savaria University Press, 2008. 72 p.

Ezzel a kötettel folytatja könyvtárunk a városunkhoz  kötődő  neves tudósok életművét bemutató sorozatát, közreadva a 2007. november 8-án az Országh László születésének centenáriuma tiszteletére megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változatát, illetve az emléktábla avatáson elhangzott beszédet.
Az előadások számba vették  a neves szótáríró munkásságát - anglisztikai, amerikanisztikai nyelvészeti és irodalomtörténeti tevékenységét elemezve -, a volt tanítványok pedig felidézték emberi, pedagógusi  kiválóságát.
A kötetet egy, Országh László által írt tanulmány zárja, amely a Vasi Szemle hasábjain  1938-ban jelent meg.


Francia emlékek : francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében

Szerkesztette: Köbölkuti Katalin, Nagy Éva
Szombathely, 2005. 182 p.
Ára: 1800 Ft

A 2004. május 20-án Szombathelyen tartott „Sohasem késő a múltat tanúként megidézni” című konferencia előadásai alapján könyvtárunk két munkatársa szerkesztett kötetet, amely két részre oszlik. Az első fejezet az 1809. évi francia háborúval foglalkozik (Napóleon és Vasvármegye címmel), a második pedig változatos és érdekes témájú tanulmányaival tűnik ki (Francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében címmel). A tanulmányokat jegyzetek és francia nyelvű rezümék egészítik ki. A kötet szerencsés módon ötvözi az országos és helyi feldolgozásokat. A könyv olvashatóságát a szép kiállítás, a fekete-fehér illusztrációk és a kéthasábos tördelés segíti.


"Alkotni, teremteni kell" : Éhen Gyula emlékezete

Szerkesztette: Köbölkuti Katalin
Előszó: Feiszt György
Szombathely, 2004. 254 p.
Ára : 1500 Ft

A kötet a könyvtárunk által 2003. november 20-án, Éhen Gyula (1853-1932) születésének 150. évfordulóján rendezett emlékülésén elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza.
Szombathely polgármestereként máig példaértékű városépítő tevékenységével Éhen Gyula a város teljes infrastrukturális megújítását valósította meg.
A könyv tanulmányai egy kivétellel (Gyári Gábor) szombathelyi kutatógárda munkái: Kalocsai Péter, Katona Attila, Kozma Gábor, Melega Miklós, Pallósiné Toldi Márta. Az írások zöme kiterjedt levéltári és könyvtári kutatómunkára épült. Helyet kapott a kiadványban Éhen Gyula írásainak válogatott bibliográfiája is, valamint Szombathely egykori polgármesterének napjainkban már nehezen hozzáférhető várospolitikai írásainak válogatása is. A jó minőségű illusztrációs anyag jól szolgálja a használó igényeit.


Szenczy Imre emlékezete

Szerkesztette: Balogh Lajos, Köbölkuti Katalin
Szombathely, 1999. 115 p.
Ára: 1200 Ft

Az értékes és szép kiállítású kötet hazánk egyik legjelesebb humanista és polihisztor (klasszika-filológus, teológus, botanikus) munkásságának állít emléket. A könyvtárunkban 1998-ban, születésének 200. évfordulója alkalmából megrendezett emlékülés előadásait tartalmazza kiadványunk első része. A tanulmányokat német és angol nyelvű összefoglalók, majd Szenczy Imre rövid életrajzi vázlata követi. A második fejezetben Szenczy Imre három kiemelkedően értékes és érdekes tanulmányát olvashatjuk, Balogh Lajos aktualizált jegyzetapparátusaival. A záró képsorozat a botanikus közel 200 éves, kitűnő herbáriumából nyújt ízelítőt, valamint az emlékülés résztvevőit örökíti meg.Tanulmánykötetetek


Szombathelyi tudós tanárok 3.

Szerkesztette: Köbölkuti Katalin
Előszó: Láng Gusztáv
Szombathely, 2006. 208 p.
Ára: 2000 Ft

A sorozat 3. kötete neves bölcsésztanároknak állít emléket, az életmű-feldolgozások az első két kötet metodológiai hagyományait követik. A kiadványban egyrészt mára feledésbe merült tanárok portréi elevenednek meg, másrészt a városunkban jól ismert személyiségek munkássága kerül új, az eddigiektől eltérő megvilágosításba. A Szép János, Nagy Nep. János, Lipp Vilmos, Kárpáti Kelemen, Pável Ágoston, Horváth Tibor Antal, Géfin Gyula és Kapossy János alakjának bemutatását képek és bő jegyzetapparátus kíséri.
A kötet életrajzaiban nem csupán a vizsgált személyek, hanem a személyiségek is érzékelhetővé válnak, akik a szombathelyi, vasi vagy régiónk életére máig is érezhetően jótékony hatást fejtettek ki. A könyv zárása a szerkesztő által összeállított bibliográfia, benne a bemutatott személyek műveivel, azok recenzióival és a róluk szóló irodalommal.


A Berzsenyi Dániel Könyvtár évkönyve 4.

Szerkesztette: Pallósiné Toldi Márta
Szombathely, 2007. 211 p.
Ára: 2100 Ft

Könyvtárunk korábban megjelent évkönyvei közül a legutóbbi 1980-ban látott napvilágot. A hagyomány folytatására a felújított, kibővített könyvtárépület átadásának ötödik évfordulója alkalmából került sor.
Az évkönyvben közreadott dolgozatokban a könyvtár valamennyi fontos funkciója bemutatásra, elemzésre került. Olvashatunk a nyilvános könyvtári szolgáltatásokról és igénybevételükről, a megyei könyvtár szolgáltató és koordináló szerepköréről, a felhasználói elégedettségről, a könyvtár- és irodalom népszerűsítő rendezvényekről. Megtudhatjuk, milyen szerepe van könyvtárunkban a könyves kultúra ápolásának a könyvritkaságokon át a saját műhelyben megszülető kiadványokig, majd az elektronikus katalógus műhelymunkáiba nyerhetünk bepillantást. Az utolsó részben Vas megye könyvtárügyének 2006-ig tartó kronológiája, a tanulmányok angol és magyar nyelvű összefoglalásai, illetve a szerzők rövid bemutatásai kaptak helyet.


Szombathelyi tudós tanárok 2.

Szerkesztette: Köbölkuti Katalin
Előszó: Szabó T. Attila
Szombathely, 2002. 218 p.
Ára: 1200 Ft

A sorozat 2. kötetébe a természettudomány képviselőiről írt tanulmányok kerültek, hat szombathelyi kötődésű tudós portréját olvashatjuk. Kunc Adolf, Edelmann Sebő, Gáyer Gyula, Walder Gyula, Pákay (Pauer) Arnold és Náray-Szabó István azonos szerkezetben, életrajzba ágyazott tevékenységét ismeri meg az olvasó. Az egyes dolgozatok felvázolják az illető tanár pályáját, foglalkoznak tudományos és társadalmi kapcsolataival, sikereivel és esetleges kudarcaival. Életútjuk fontos adalékokkal szolgál városunk művelődéstörténetéhez. A kötet rendhagyó ajánlását Szabó T. Attila írta. A kiadványt a szerkesztő által a tudós tanárok munkásságát számbavevő bibliográfia zárja.

2021. január 21.