Vakbarát változat |
Betűméret

E-könyvtárak

Rendszeresen ellenőrzött és fejlesztett linkgyűjteményünk olyan hiteles forrásokat ajánl, amelyek kibővítik könyvtárunk gyűjteményének tudástartalmát, vagy nyitvatartási időn felül megnövelik a keresett dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségét. A linkgyűjtemény segítségével látogatóink közvetlenül juthatnak el a világhálón elektronikus, digitalizált formában tárolt teljes dokumentumokhoz.

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)

998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.
A Petőfi Irodalmi Múzeum (link) digitális könyvtára teljes életművekből épül fel, tartalmát az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, javított, hiteles kiadások alkotják. A DIA révén a kortárs magyar irodalom alkotásainak egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, ingyenesen érhető el és ismerhető meg a világ bármely pontján.


Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Könyvtár (dk)

Egy virtuális könyvtár, melyben ugyanúgy kereshetünk vagy böngészhetünk, mint egy fizikailag is létező könyvtárban, azzal a különbséggel, hogy a kiszemelt olvasnivalót akár egy kattintással, rögtön kezdhetjük is olvasni. Célja, hogy áttörve a hagyományos könyvtárak korlátait, akár több ezer olvasónak egyszerre, gyorsan, pontosan, személyre szabottan nyújtsa azt a kényelmet, amit csak egy digitális könyvtár adhat meg.


Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)

A Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. Célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa, és hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig könnyen tájékozódjanak az e-periodikumok világában.


Google books

Keressen a világ könyveinek legfrissebb indexében. A Könyvkereső éppen úgy működik, mint egy webes kereső. Beleolvashat a könyvbe, sőt akár az egészet is elolvashatja, ha a kiadó ezt megengedte vagy lejárt a könyv szerzői jogi védettsége. A szellemi köztulajdonba került könyvek PDF fájlját ingyen letöltheti. A könyvkereső segítségével saját könyvtárat is létrehozhat, és virtuális polcokon – például: „Kedvencek”, „Jelenleg olvasott”- rendszerezheti olvasmányait.


Kemenesaljai Digitális Könyvtár (KDK)

A Kresznerics Ferenc Könyvtár honlapján elhelyezett digitális könyvtári szolgáltatás célja, a Kemenesaljáról szóló, vagy ahhoz kapcsolódó, az online térben elérhető, megjeleníthető tartalmak gyűjtése és elérhetővé tétele az ország bármely pontján. Teljesen ingyenesen rendelkezésre álló adattárak, névtárak, mellett teljes szövegű, kereshető digitalizált folyóiratok is elhelyezésre kerültek az oldalon. Itt található továbbá a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon is, mely helytörténészek és könyvtárosok széles körű összefogásának eredményeként e tájegység tiszteletre méltó, egykor élt személyiségeinek állít emléket.


Digitális Tankönyvtár

2005 óta működik az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Tankönyvtára, amely magyar nyelvű egyetemi tankönyveket, egyetemi jegyzeteket, tanári kézikönyveket tesz hozzáférhetővé digitális formában. Célja a minőségi, magyar tudományos színvonalat képviselő tartalmak elérhetővé tétele a portálon.


Magyar nyelvemlékek

Célja, hogy közzétegye a fontos nyelvemlékek listáját, a lelőhelyjegyzékeket, számos nyelvemlék digitalizált változatát, a tudományos szövegkiadások listáját, illetve a lista egyre gyarapodó számú már digitalizált köteteit, valamint válogatott szakbibliográfiákat. Mindezek mellett számos érdekességet – pl. a nyelvemlékek ihlette műalkotásokat, megzenésítéseket, egyéb digitális tartalmakat – is szeretne felsorolni és bemutatni.


Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA)

Forum Hungaricum Nonprofit Kft. adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, így nyújtunk betekintést partnereink állományába, felfedjük a kulturális tartalmakat, amelyeknek holléte egységes adatbázis híján nehezebben lenne beazonosítható.

 

Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK)

Az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. Célja, hogy az ismert és kevésbé ismert képeket a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tegye, határainkon innen és azon túl. A képkönyvtár gyűjtőköre kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).


Hungaricana Könyvtár (HK)

Gerincét a múzeumok, levéltárak saját kiadványai alkotják, köztük évkönyvek, sorozatok, folyóiratok, továbbá számos itt őrzött muzeális könyv, folyóirat, országgyűlési dokumentum, iskolai értesítő gazdagítja a kínálatot. Emellett igen nagy számú intézmény, könyvtár által digitalizált anyagban kereshetünk: köztük helyi lapok, iskolai értesítők, hazai és határontúli folyóiratok, napilapok, egyházi kiadványok, stb. A majdnem 4 millió oldalnyi anyag digitalizálását jórészt az NKA támogatta.


Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)

1994-ben indult, jelenleg már több mint 13600 digitális könyvet tartalmazó ingyenes internetes szolgáltatás.
A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek (beleértve a hangoskönyveket is). Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is. 


Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma (mtd@)

Az mTD@ felületén található a „CikkaTár", mely a projekt számára releváns folyóiratcikkek feltárását biztosítja, kiváltva ill. részben pótolva ezzel egy történeti-szociológiai bibliográfiát. Az archívum jelenleg 443 szerző több mint 1000 cikkét tartalmazza, melyek a szerzők betűrendjében műveik teljesszöveges változatának csatolásával olvashatók. 2010-ben a projekt megkezdte a klasszikus külföldi társadalomtudománnyal foglalkozó kutatók magyar nyelvű műveinek elérhetővé tételét, felszámolva ezzel a projekt bővülése során jelentkező ellentmondást: a magyar szerzők mellett egyre inkább hiányoztak azok a külföldi klasszikusok, amelyek igen gyakran közvetlen ihletői voltak előbbieknek.


"Örökség-Kultúra" Oktatási E-könyv- és Médiatár

A kulturális infokommunikációval, tananyagfejlesztéssel, tudományos-ismeretterjesztő jellegű anyagok gyűjtésével, szerkesztésével, közzétételével másfél évtizede foglalkozó iroda fő feladatának a magyar és nemzetiségi anyanyelvű közoktatás és tudományos-ismeretterjesztés minden szintjének hiánypótló e-tananyag-segédletekkel való ellátását tekinti, kifejezetten non-profit jelleggel.


Videotorium - Tudomány egyenes adásban

A Videotorium a felsőoktatás és kutatás szereplői számára létrehozott videó/audió megosztó portál, amely helyet és professzionális megjelenési formát biztosít a felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben és közgyűjteményekben készített videó-tartalom számára.


World Digital Library (WDL)

A World Digital Library a világ valamennyi földrészének kulturális kalauza, aminek az ötletét James H. Billington, a Library of Congress könyvtárosa, mint az Egyesült Államok UNESCO-biztosa vetette fel 2005-ben.
Változatos kulturális tartalmakat tesz közzé az interneten tanárok, diákok, kutatók, és az egyszerű érdeklődők számára. Célja, hogy hozzájáruljon a nem angol nyelvű és nem az ún. „nyugati világ" kulturális értékeinek megismeréséhez. Kéziratok, térképek, könyvritkaságok, kották, hangfelvételek, filmek, fotók, tervrajzok a világ minden részéről az UNESCO hét hivatalos nyelvén: arabul, kínaiul, angolul, franciául, portugálul, oroszul és spanyolul.


eod eBooks - E-könyvek igény szerint (EOD)

Az európai könyvtárak számtalan 1500 és 1900 között kiadott könyvvel rendelkeznek. Az ezekhez történő hozzáférés sok esetben korlátozott. Az EOD-szolgáltatással e rejtett kincsek mindenki számára hozzáférhetővé válnak pár kattintással. Az olvasók a könyvtári katalógusokon keresztül rendelhetnek e-könyveket. A digitalizálást a könyvtárak végzik el, majd az elkészült e-könyvet elküldik az EOD-szolgáltatáson keresztül a megrendelőknek.


Europeana - Európai Digitális Könyvtár

Az Európai Digitális Könyvtár - más néven Europeana - az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára. 2008-ban kezdte meg működését, angol nyelven érhető el. Célja, hogy közös felületet nyújtson a tagállamokban digitalizált dokumentumok eléréséhez, így nem kell az összes gyűjteményt, külön átkutatni, ha keresünk egy témában. Megvalósítása szoros együttműködésben zajlott az EU-s nemzeti könyvtárakkal, az uniós tagállamok más kulturális intézményeivel és létrejöttét támogatta az Európai Parlament is. Üzemeltetője az Európai Digitális Könyvtár Alapítvány, amely a főbb európai könyvtáregyesületeket, archívumokat, múzeumokat, audiovizuális archívumokat és kulturális intézményeket fogja össze. Az Europeanaban könyveket, térképeket, hangfelvételeket, fényképeket, archív dokumentumokat, festményeket és filmeket érhetnek el az internetezők.


Központi Statisztikai Hivatal - Kiadványtár

A Statisztikai tudásbázis célja, hogy a történeti statisztika iránt érdeklődő kutatók számára online segítséget nyújtson digitalizált statisztikai források segítségével. A tudásbázis jelenleg a Magyar statisztikai évkönyv 1885 és 1910 közötti köteteit, az 1873 és 1913 között megjelent helységnévtárakat, az 1912 és 1935 között megjelent vasúti állomások jegyzékeit, a Statisztikai adatforrások című bibliográfiasorozat 1867-től 2005-ig terjedő köteteit, korabeli térképeket, valamint népszámlálási kiadványokat tartalmaz. A Fényes Elek-tudásbázis célja, hogy bemutassa a kiemelkedő magyar statisztikusok, demográfusok, közgazdászok életútját és életművét. A tudásbázis a Nagy magyar statisztikusok című sorozat kötetei és a KSH Könyvtár kézirattárában található fényképek közül válogat.

2021. április 16.