Berzsenyi Dániel Könyvtár akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Életünk 2020. 3. szám  


Fábián László Vesztésre állunk? című esszéjében az év tavaszának kezdetén az emberiség esélyeit latolgatja. Ihletettsége vélhetően a 2020-as év elején bekövetkezett természeti katasztrófákkal magyarázható leginkább. A tudomány mai állása szerint egyedül vagyunk a világegyetemben. Ez a megállapítás a békés együttélés alapkövét is adhatná. Ám Fábián László a felkutatott jelentős irodalom alapos tanulmányozása után úgy véli, ez a kozmikus magány az idők során inkább az agresszivitás felerősödéséhez vezetett. Szomorú, de ma már nem titok, hogy a technikai haladás és a civilizáció terjedése nem jár kézen fogva az etikai fogékonyság növelésével, éppen ellenkezőleg: tompulása tapasztalható mind a közösségi, mind az egyéni morálban. És hogy mi lesz ennek a vége?

„A vektorok egy irányba mutatnak, az eredő: vesztésre állunk.”

De még mielőtt idáig eljutnánk, Fábián László sorra veszi és – többek között Virilio, Epstejn, Baudrillard megállapításait segítségül hívva – elemzi a fenyegető veszélyforrásokat: a nukleáris háborúk, az ökológiai katasztrófák és a kibertér konfliktusait. Mindenképp kiemelném az esszéhez tartozó irodalomjegyzéket, kimondottan azoknak ajánlva, akik nem azon törik a fejüket, hogyan lehetne elhagyni a Föld nevű bolygót – és aztán egy másik planétán új életet kezdeni - hanem inkább annak mikéntjén, hogyan lehetne azt megmenteni.

2017. március 30-án hunyt el Szepesi Attila költő. 8-900 darabos versciklusát Barbár szonettek címmel gyűjtötte össze és adta közre időről időre, többek között az Életünk korábbi füzeteiben is. A jelen lapszámban megjelent tizenhat darab vers célja az emlékezés, emlékidézés. Wodianer-Nemessuri Zoltán a Végvidék és a Kései vádirat után az Alkony cím alatt fejezte be gigantikus történelmi trilógiáját. Ennek terjedelmes VII. fejezetének közlésére került sor. Péntek Imre a 6. Zalaegerszegi Szalon képzőművészeti tárlat forgatagáról tudósít. 26 helyi kötődésű művész 70 műve szerepelt a kiállításon, melyek

a megújulás az újrakezdés hangulatát hozták magukkal a műalkotások, a küzdelmet az anyaggal, a színekkel, hogy a ma születő kép és szobor szervesen csatlakozzék az elődök munkáihoz.

A lapszámot a tárlat képeivel illusztrálták. Kovács István költő, történész Báthory István (1571. május 25.) megválasztásának körülményeit, valamint a következményeit tárja fel. XI. Károly halálát követően a francia trón megüresedett, így Valois Henrik – négyhónapnyi lengyel uralkodás után – lemondott a trónról és visszatért Franciaországba, ezt követően 1576. május 1-jén Krakkóban, a waweli székesegyházban királlyá koronázták Báthory Istvánt.

Menü