Vakbarát változat |
Betűméret

Séta Szombathely régi szőlőhegyén

Ajánló bibliográfia a Séta Szombathely régi Szőlőhegyén címmel meghirdetett 2022. évi várostörténeti programhoz készült. 
 

Séta Szombathely régi Szőlőhegyén
a Rózsavártól a Nagypityerig

Általános irodalom

 • Horváth Tibor Antal: A Hegy. In: Horváth Tibor Antal: Szombathely a XV-XVIII. században. Sajtó alá rendezte Benczik Gyula, Mayer László, Tóth Endre és Zágorhidi Czigány Balázs közreműködésével Kiss Gábor. Szerk. Feiszt György. Szombathely, 1993. 244-256. p. (Acta Savariensia; 8.)
 • Kiss Gábor: Szombathely 1857. évi kataszteri térképének helynévanyaga. In: Lapok Szombathely történetéből, 153. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/242.) Szombathely, 2007. 2 p.
 • Kiss Gábor: Szombathely város határa 1847. évi térképének helynévanyaga. In: Lapok Szombathely történetéből, 152. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/241.) Szombathely, 2007. 2 p.
 • Kiss Gábor: A szombathelyi szőlőhegyek 1846. évi térképének helynévanyaga. In: Lapok Szombathely történetéből, 154. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/243.) Szombathely, 2007. 1 p.
 • Kiss Gábor: A szombathelyi szőlőhegyen kívüli szántóföldek és erdők 1848. évi térképének helynévanyaga. In: Lapok Szombathely történetéből, 155. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/244.) Szombathely, 2007. 1 p.
 • Derdák Ferenc – Kiss Gábor: Térképi adatok Vas megye történeti földrajzához. Szombathely és környéke 1762-1862. Szombathely. Panniculus Régiségtani Egylet, 2008. 75 p., 24 térkép közül az alábbiak:
 • 51-232-C. OLAD ÉS SZOMBATHELY. Olad, valamint a szombathelyi szőlőhegyek, a szőlőhegyeken kívüli szántóföldek és erdők északi részének térképe. Tervezte és rajzolta Derdák Ferenc, Kiss Gábor. M. 1:10.000. Szombathely, 2001. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2001/1. Melléklet
 • 51-232-D. SZOMBATHELY, ÓPERINT ÉS SZENTMÁRTON. Szombathely, Óperint és Szentmárton, valamint szántóföldjeik térképe. Tervezte és rajzolta Derdák Ferenc, Kiss Gábor. M. 1:10.000. Szombathely, 2002. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2002/3. Melléklet
 • 51-234-A. OLAD, SZOMBATHELY ÉS ÚJPERINT. A szombathelyi szőlőhegyeken kívüli szántóföldek és erdők déli részének térképe a határos oladi és újperinti erdőkkel. Tervezte és rajzolta Derdák Ferenc, Kiss Gábor. M. 1:10.000. Szombathely, 2001. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2001/1. Melléklet
 • 51-234-B. SZOMBATHELY ÉS SZŐLŐS. A szombathelyi szántóföldek és szőlőhegyek, továbbá a szőlősi szántóföldek térképe. Tervezte és rajzolta Derdák Ferenc, Kiss Gábor. M. 1:10.000. Szombathely, 2002. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2002/3. Melléklet

A privilégiumlevél szőlővel és borral kapcsolatos részleteiről

 • Zágorhidi Czigány Balázs: Szombathely város 1407. évi kiváltságlevele és 1525-26. évi megerősítései. In: Lapok Szombathely történetéből, 27. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/34.) Szombathely, 1994. 4 p.

A szőlőhegyről

 • Illés Péter: Paraszti szőlőhegyek a Délnyugat-Dunántúlon (Vas-Zala-Somogy). Szombathely. Vasi Múzeumbarát Egylet, 2020. 108 p.
 • Kiss Gábor – Tóth Endre – Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria–Szombathely története a város alapításától 1526-ig. Szombathely története 1. Szombathely. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1998. 144., 158-159. p.

1. alkalom: Felsőhegy

Oladi kilátó

 • Dobri Mária – Mayer László – Melega Miklós – T. Pásztor Ágnes: A Szombathelyi Szépítő Egyesület története: 1885-2015. Szerk. Mayer László, Melega Miklós. 2. jav. bőv. kiad. Szombathely : Gencsapáti. Szombathelyi Szépítő Egyesület : Szülőföld Kvk., 2018. 68-75. p.
 • Kacsics Kristóf: Az oladi kilátó építésének története (1933-36). In: Savaria Fórum, 1997. dec. 11. 14-15. p.
 • A királynő őrtornya. Az oladi kilátó regénye. Szerk. Óvári Gábor. In: Savaria Fórum, 2005. jún. 11. 8. p.
 • Megújult az oladi kilátó. In: Vas Népe, 1985. okt. 19. 16. p.
Rózsavár
 • Lipp Vilmos: Titkári jelentés. In: A Vasmegyei Régészeti Egylet évi jelentése 2 (1874). 102. p.
Rózsavár vendéglő
 • Tóth József: Történetek a „fehér papról” (Kárpáti Kelemen). In: Lapok Szombathely történetéből, 191. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/293.) Szombathely, 2009. 2 p.
Rigóvölgy
 • Kiss Gábor – Mayer László: 17. századi éremlelet a szombathelyi szőlőhegyen. In: Lapok Szombathely történetéből, 9. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/9.) Szombathely, 1992. 4 p.
Ördöggáti út
 • Feiszt György: Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai. Szombathely. Szombathely Megyei Jogú Város, 1995. 33., 53. p. (Acta Savariensia; 11.)
Ördöggát
 • Kiss Gábor – Balogh Lajos: A szombathelyi Ördöggát. In: Lapok Szombathely történetéből, 116. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/173.) Szombathely, 2003. 3 p.
 • Tóth József: A szombathelyi Ördöggát mondája. In: Lapok Szombathely történetéből, 117. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/174.) Szombathely, 2003. 2 p.
Hegy utca
 • Feiszt György: Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai. Szombathely. Szombathely Megyei Jogú Város, 1995. 28., 32. p. (Acta Savariensia, 11.)
Jégpince
 • Bajzik Zsolt: A szombathelyi „jégpince”. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1997. 2. sz. 44-48. p.

2. alkalom: Középhegy

Garda Hotel (volt Turista szálló)
 • Farkas László: Az első „fecskék” a szombathelyi turistaszállóban. In: Vas Népe, 1963. ápr. 6. 8. p.
 • Turistaszálló és motel épül a Jókai parkban. In: Vas Népe, 1961. szept. 12. 3. p.
Savaria nyugati temetőjéről
 • Bíró Szilvia: Savaria nyugati temetője. In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. Szerk. Vig Károly. 28 (2004). Szombathely. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 63-134. p.
A római kőemlékekről
 • Buócz Terézia: Lapidarium Savaria Múzeum. Második kiadás. Szombathely, [é. n.] 119 p. (Vas Megyei Múzeumok Katalógusai, 151.)
 • Tóth Endre: Lapidarium Savariense. Savaria római feliratos kőemlékei. In: Savaria. A Vas megyei múzeumok értesítője. Főszerk. Illés Péter. 34 (2011). Szombathely. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2011. 283 p.
A Jókai park római kori leleteiről
 • P. Buócz Terézia: Savaria topográfiája. Szombathely. Vas megye Tanácsa V. B. Művelődési Oszt., 1967. 52. p. (Vasi Szemle Könyvtár)
Szent István park
 • Cziprián Dóra: Parkavatás – vandálok után. In: Vas Népe, 1997. aug. 21. 5. p.
 • Dobri Mária – Mayer László – Melega Miklós – T. Pásztor Ágnes: A Szombathelyi Szépítő Egyesület története: 1885-2015. [Szerk. Mayer László, Melega Miklós]. 2. jav. bőv. kiad. Szombathely : Gencsapáti. Szombathelyi Szépítő Egyesület : Szülőföld Kvk., 2018. 31-37. p.
 • Pintér Bálint: A szombathelyi Szent István park egykori szökőkútjának története. In: Vasi Szemle, 2020. 3. sz. 309-321. p.
 • Roznár Gyöngyi: Zászlófelvonás és parkavató. In: Savaria Fórum, 1997. aug. 28. 1-2. p.
 • Tóth József – Somkuthy Ferenc: Szombathely város kertkultúrája a XIX-XX. században. Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2009. 51-53. p.
 • Tóth József – Somkuthy Ferenc: Történelmi parkséták Szombathelyen 3. Millenniumi park és Szent István park. In: Vasi Magazin, 2005. okt. 10-11. p.
Kioszk
 • Kioszk a Szent István parkban. In: Vasvármegye, 1903. márc. 8. 6. p.; márc. 27. 5. p.; máj. 7. 3. p.; máj. 12. 1. p.; máj. 17. 7. p.; máj. 28. 2-3. p.; jún. 28. 7. p.
 • Spiegler Tibor: A szombathelyi Szent István-parki Kioszk története és iratai. 2005. 48 lev. 20 t.
 • Százéves lenne a "zöldvendéglő". A Szent István parki Kioszk története. Szerk. Haitzmann Ágnes. In: Savaria Fórum, 2005. jún. 25. 8. p.
 • Szombathely új létesítménye. In: Vas Népe, 1967. aug. 5. 6. p.
Erzsébet királyné fája
 • Erzsébet királyné fája. In: Savaria Fórum, 2008. febr. 23. 5. p.
 • Gyöngyössy Péter: Erzsébet királyné fája még ma is él. Egyre több nagy ága pusztul el a hársnak. In: Vas Népe, 2020. nov. 19. 12. p.
 • Gyöngyössy Péter: Rohamosan pusztul Erzsébet királyné fája. A hársat drasztikus metszésekkel próbálják megmenteni. In: Vas Népe, 2021. szept. 3. 13. p.
 • Szakály Éva: Sissy fája Szombathelyen. In: Vas Népe, 1992. aug. 21. 6. p.
Víztorony
 • Melega Miklós: Éhen Gyula polgármester infrastruktúra-fejlesztő programja. In: „Alkotni, teremteni kell”. Éhen Gyula emlékezete. Szerk. Köbölkuti Katalin. Szombathely. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata : Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 2004. 52-58. p.
 • Balogh Péter: Szombathelyi víztornyok I. In: Vasi Építész, 2004. aug./szept. 4-5. p.
 • Bozzay Lajosné – Petrenszki István – Tóth László: 100 éves a Szombathelyi Vízmű, 1898-1998. Szombathely. VASIVÍZ RT., 1998. 3-7. p.
 • Melega Miklós: A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2012. 279-292. p.
 • Pósfai János: Víztorony a főtéren. Éhen Gyulával történt. In: Vas Népe, 1990. szept. 11. 5. p.
Május 1. söröző Római színház helye
 • Balogh Roland: Rejtélyes kövek a Kálvária-dombon. Hatvanegy év után ásták meg Szombathely feltételezett ókori római színházát. In: Magyar Nemzet, 2016. aug. 22. 8. p.
 • Cseszkó Tamás – Horváth Vilmos: Megtalálták a római színházat? Izgalmas ásatás a Kálvária-dombnál. In: Szombathelyi 7 Nap, 2016. aug. 19. 3. p.
 • Kiss Gábor: Szent Quirinus püspök savariai vértanúságának másik helyszíne? In: Lapok Szombathely történetéből. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/169). Szombathely, 2003. 4 p.
 • Kunc Adolf: Savaria rend. tanácsu város monographiája. [1-2. rész]. Írta Kunc Adolf. Szombathely. Bertalanffy József Könyvny., 1880-[1894]. 49. p.
 • Megtalálták az amfiteátrumot In: Savaria Fórum, 2016. aug. 13. 27. p.
 • Ölbei Lívia: Megvan, csak ki kell ásni. Egyelőre beszédtéma: régi-új antik színház a domboldalban. In: Vas Népe, 2013. dec. 10. 7. p.
 • Ölbei Lívia: Színházaink, oszlopokkal. Római nyomok a Kálvária-dombon: a tökéletes nyári játszóhely? In: Vas Népe, 2013. dec. 4. 7. p.
 • Tóth Endre: Szent Quirinus savariai szenvedéstörténete. In: Lapok Szombathely történetéből. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/2). Szombathely, 1992. 4 p.
A római színház korábbi feltárásáról
 • Régészeti kutatások Vas megyében, 1952-1989. Összeáll. Mayer László, Tóth Kálmán. Szombathely. Panniculus Régiségtani Egylet : Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1993. 68. p.
A római színház feltárásáról
 • Anderkó Krisztián: Theatrum vagy amphitheatrum Savariaban? In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. Szerk. Vígh Károly. 39 (2017). Szombathely. Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, 2017. 71-78. p.
Szent Quirinus tárgyalásáról
 • Balogh Albin: Szent Quirinus vértanu püspök. Kép a pannoniai kereszténység életéből. Reprint kiad. Szombathely. Szombathely M. Jogú Város, 2011. 86 p.
 • Tóth Endre: Szent Quirinus savariai szenvedéstörténete. In: Lapok Szombathely történetéből. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/2.) Szombathely, 1992. 4 p.
Régi tudósítások a Nemesis-oltárról
 • Talabér Tünde – Tóth Melinda: Vas vármegye régészeti hírei a napi sajtóban, 1900-1904. Szombathely. Panniculus Régiségtani Egylet, 1999. 54-55. p.

3. alkalom: Alsóhegy

Szent István-szobor
 • Roznár Gyöngyi: Szobor- és parkavató. In: Savaria Fórum, 1998. aug. 27. 8. p.
83-as gyalogezred szobra A kálvária történetéről
 • Szilágyi István: Adatok Szombathely 18-19. századi életéhez. A szombathelyi kálvária. In: Levéltári Évkönyv 1. Vas megye múltjából. Szerk. Horváth Ferenc. Szombathely, 1976. 150-198. p.
 • Szilágyi István: Adatok Szombathely 18-19. századi életéhez. A szombathelyi kálvária. 2. közlemény. In: Levéltári Évkönyv 2. Vas megye múltjából. Szerk. Horváth Ferenc. Szombathely, 1982. 115-139. p.
 • Szilágyi István: Kálváriák. Budapest. Corvina, 1980. 141. p., 81. kép(Építészeti hagyományok.)
A régi kálváriáról és környékéről
 • Bredetzky Sámuel: Egy szombathelyi (Stein am Anger) utazás részlete, továbbá néhány gondolat a rómaiak helyzetéről Pannóniában (1802). In: Lapok Szombathely történetéből, 144. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/227.) Szombathely, 2006. 3 p.
A remetékről
 • Takács J. Ince: Szombathely remetéi. In: Lapok Szombathely történetéből, 68. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/88.) Szombathely, 1998. 5 p.
Agyagos kút
 • Benda Jakab térképeiről: Kiss Gábor: Benda Jakab 1847-ben készített, megsemmisült szombathelyi térképének rekonstrukciója. In: Előadások Vas megye történetéről VI. Vas Megyei Levéltár. Szombathely, 2015. 55-62. p. (Archivum Comitatus Castriferrei, 7.)
Bagolyvár
 • Bódizs Mária: A „Károly vár" 143 éve. In: Szombathelyi Magazin, 1993. 6. sz. 7. p.
 • Palatinus József: Egy nap a Bagolyvárban. In: Vasvármegye, 1911. júl. 2. 4-6. p.
 • Pékné Turkovics Tímea: A Bagolyvár építéstörténete. Szombathely. BDTF, 1992. 30 lev. (Szakdolgozat)
 • Pintér Bálint: A szombathelyi Bagolyvár. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2017. 1. sz. 35-81. p.
 • Katafai-Németh József: A szombathelyi Bagolyvár. In: Sárvári Hírlap, 2002. febr. 8. 10. p.
 • Sisa József: A szombathelyi Bagolyvár és amerikai építésze. In: Műemlékvédelmi Szemle, 1996. 1. sz. 127-138. p.
Római vízvezeték, vízház
 • Anderkó Krisztián: Savaria vízvezetéke. In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. Szerk. Vig Károly. 30 (2006). Szombathely. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007. 27. p.
 • Türr Ervin: Savaria aquaeductusa. In: Achaeologiai Értesítő, 1953. 80. köt. 2. füzet. 131. p.
Nárai úti római éremlelet
 • Bíróné Sey Katalin: A szombathelyi koracsászárkori denárlelet. In: Folia archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum évkönyve. Szerk. Fülep Ferenc. 12 . Budapest. Képzőműv. Alap, 1960. 75-89. p.
 • Kőhegyi Mihály: Megjegyzés és pótlás két II. század végi denárlelethez. In: Savaria. A Vas megyei Múzeumok értesítője. Szerk. Szentléleky Tihamér. 4., (1966-1970). Szombathely. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1973. 97-105. p.
Diós major (Jáki úti temető)
 • Varga Nóra: Források Szőkefölde történetéből 1. Herceg Batthyány Fülöp körmendi uradalnának 1840. évi topográfiai összeírása, Szőkefölde. In: Lapok Szombathely történetéből, 118. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/175.) Szombathely, 2003. 6 p.
 • Varga Nóra: Források Szőkefölde történetéből 3. Herceg Batthyány Fülöp szőkeföldi kuriális gazdaságának épület-összeírása. In: Lapok Szombathely történetéből, 120. Panniculus Régiségtani Egylet. (Panniculus C/177.) Szombathely, 2003. 5 p.
Nagy Pityer (Szőlősi vendégfogadó)
Orbán Róbert: Pityervár Vépszőllősön. In: Vas Népe, 2019. júl. 6. 10. p.
 
Összeállította: Dr. Kiss Gábor régész és Szalainé Bodor Edit könyvtáros
 
Az ajánlóban szereplő dokumentumok könyvtárunkból kölcsönözhetőek ill. megtekinthetőek. 

Nyomtatható verzió

2022. június 28.