Vakbarát változat |
Betűméret

I. Mátyás

1. A Hunyadiak koráról

BÁNHEGYI Ferenc: A Hunyadiak dicsősége. Celldömölk,  Apáczai, 2010. 139 p. 943.9 B 28
PÁLOSFALVI Tamás: A Hunyadiak kora, 1437-1490. Bp. Kossuth, 2009. 104 p. (Magyarország története; 7. 943.9 P 21


2. Mátyás királyról

2. 1. Mátyás magyar király uralkodásáról (1458-1490)

Animus Regis. Mátyás király a kortársak szemével. Vál., utószó Komlóssy Gyöngyi. Bp. PIM, 2008. 199 p. 943.9 A 65
BONFINI, Antonio: Magyar történelem tizedei. Bp. Balassi, 1995. 1094 p. 943.9 B 77
BUZÁS Gergely: Mátyás, a reneszánsz király. Bp. Kossuth, 2016. 47 p. (A magyar történelem rejtélyei) 943.9 B 97
CSÁNKI Dezső: I. Mátyás udvara. Bp. Históriaantik Kvház K., 2010. 193 p. Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Bp. Kilián, 1884. 943.9 C 39
CSIFFÁRY Tamás: Mátyás király. Bp. Fix K., 2005. 143 p. 943.9 C 64
FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király élete. Bp. Franklin, 1890. 416 p. D. 226
Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bp. Zrínyi, 1990. 413 p. 943.9 H 96
JOÓ Tibor: Mátyás és birodalma. Máriabesnyő, Attraktor, 2016. 150 p. (Historia incognita; 29.) 943.9 J 74
KARDOS Tibor: Ki volt Mátyás király? Bp. Magvető, 1983. 65 p. (Gondolkodó magyarok) D. 2267
KISS Dénes: Így élt Mátyás király. Bp. Móra, 1990. 168 p. 943.9 K 52
KISS Dénes: Mátyás király. Bp. Farkas L. I., 2008. 168 p. (Magyar tankönyv) 943.9 K 52
KOVÁCS Péter, E.: Hétköznapi élet Mátyás király korában. Bp. Corvina, 2011. 171 p. (Mindennapi történelem) 943.9 K 80
KOVÁCS Péter, E.: Matthias Corvinus. Bp. Officina Nova, 1990. 201 p., 48 t.
943.9 K 80
Olvasóterem
KOVÁCS Péter, E.: Mátyás, a reneszánsz király. Bp. Officina, 2008. 199 p. 943.9 K 80
Kubinyi András: Mátyás király. Bp. Vince, 2001. 171 p. (Tudomány-egyetem: történeti életrajzok) 943.9 K 97
Mathias Corvinus, Kőnig der Hungarn. Írta Fessler Ignác Aurél. Carlsruhe: [s. n.], 1809. 318 p. B. 1801
Muzeális dokumentum
Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn. Schriftleitung Tibor Klanitczay, Gyöngyi Török, Gottfried Stangler. Wien, Niederösterr Landesreg., 1982. 768 p., 32 t. (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums N. F. 118) 700 M 43
Olvasóterem
Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára. Szerk. Lukinich Imre. 1-2. köt. Bp. Franklin, 1943?. 1. köt. 574 p., 2. köt. 522 p. E. 316/1-2
Mátyás király levelei, 1460-1490. Vál., a szöveget gond. V. Kovács Sándor. Bp. Szépirod. Kvk., 1986. 218 p. (Magyar levelestár) 943.9 M 44
Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. Osiris, 2008. 702 p. (Nemzet és emlékezet) 943.9 M 44
MIHÁLKOVICS József: Korvinus Mátyás magyar király 1-2. köt. Pest, Trattner Mátyás, 1813. (egybekötve)
B. 1768
Muzeális dokumentum
SZÁNTAI Lajos: A két hollós. Mátyás király és a pálos rend. Fót, Sárosi, 2006. 103 p. (Új forrás könyvek; 1.) 943.9 Sz 29
SZÖRÉNYI László: Harmóniára teremtve. Tanulmányok Mátyás királyról. Bp. Lucidus, 2009. 151 p. (Kisebbségkutatás könyvek). 151 p. 943.9 Sz 92
TARNÓC Márton: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1450-1541. Bp. Balassi, 1994. 192 p. 930 T 31
VIRÁGVÖLGYI András: A király. Hunyadi Mátyás arcai. Bp. Pytheas, 2008. 64 p.
943.9 V 90
Gyermekkönyvtár
ZACHAR József: Hunyadi Mátyás és kora. Múltidézés trónra kerülése 550. évfordulós esztendejében. Bp. Heraldika, 2008. 98 p. 943.9 Z 11


2. 2. Mátyás feleségéről, Aragóniai Beatrixról

BERZEVICZY Albert: Beatrix királyné 1457-1508. Bp. Magyar Tört. Társ., 1908. 695 p. (Magyar történeti életrajzok; 52.) D. 1050
D. 5412
E. 667
CSAPODI Csaba: Beatrix királyné könyvtára. Bp. MTA Könyvtára, 1964. 26 p. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, 41.)
027 C 42
Olvasóterem
SUMONYI Zoltán: Mátyás fényében, árnyékában. Aragóniai Beatrix. Bp. Gabo, 2011. 252 p. (Királyi házak) S 96
SURÁNYI Miklós: A nápolyi asszony. Beatrix királyné. Szeged, Lazi, 2015. 403 p. S 98


2.3. Mátyás hadseregéről

FÖLDI Pál: A fekete sereg. „s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.” Kistarcsa, Csengőkert Kvk., 2015. 205 p. 943.9 F 83
Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Írta Krysztof Baczkowski et. al. Bp. Zrínyi, 2008. 255 p. 355 R 70
SOMOGYI Győző: The army of king Matthias. Bp. Zrínyi, 2013. 84 p. (A millennium in the military=Egy ezredév hadban)
355 S 74
Gyermekkönyvtár


2.4. Mátyás könyvtáráról és a corvinákról

BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király udvarában 1-2. köt. Bp. Akad. K., 1966. 1. köt. Adattár. 799 p., 2. köt. Képek. 509 p. 700 B 24/1-2
Mátyás király könyvtára. Bibliotheca Corviniana. Szerk. Berzeviczy Gergely, Kollányi Ferenc, Gerevich Tibor. Bp. Szent István Akad., 1927.
090 B 58
 Olvasóterem
Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Hrsg. von Edina Zsupán unter Mitarb. von Christian Heitzmann. Bp. Bibl. Nationalis Hungariae, 2014. 319 p. (Ex Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum; 3.) 090 C 29
GULYÁS Pál: Mátyás király könyvtára. Bp. Franklin, 1916. 68 p. (Olcsó könyvtár) A. 5825
A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp. Corvina, 2004. 210 p.
027 H 76
Olvasóterem
MIKÓ Árpád: Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában. Bp. Kossuth, 2008. 153 p.
090 M 66
Olvasóterem
Nuova Corvina. Rivista di italianistica N. Szerk. Barna Imre. Bp. Istituto Italiano di Cultura, 2008. 256 p. 930 N 88
TANNER, Marcus: Mátyás király könyvtára. Az elveszett corvinák nyomában. Bp. Gabo, 2011. 327 p., 8 t.
943.9 T 28
Olvasóterem


3. Mátyás-hagyományok

3.1. Mátyás a néphagyományban

KRIZA Ildikó: A Mátyás-hagyomány évszázadai. Bp. Akad. K., 2007. 241 p., 8 t. (Néprajzi tanulmányok) 398 K 95
LUKÁCS István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és a szépirodalomban. A világ archetipikus víziója. Bp. Lucidus K., 2001. 156 p. 886 L 92


3. 2. Népmesék, mondák, mesék Mátyás királyról 

BÍRÓ Sándor: Mátyás király. Bukarest, Kriterion, 1995. 110 p. (Kriterion kincses könyvtár)
B 67 Gyermekkönyvtár
A cinkotai kántor. Magyar történelmi mondák. Összeáll. Zima Szabolcs. Debrecen, TTK, 2004. 119 p.
398 C 22 Gyermekkönyvtár
KISS Dénes: Jégenválasztott király. Bp. Népszava, 1989. 423 p. (Híres könyvek) K 52
KÓKA Rozália: Mátyás király neve napja. Száz szép mese Mátyás királyról. Bp. Fekete Sas, 2014. 303 p.
K 63
Gyermekkönyvtár
KÓKA Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Mesék, mondák, anekdoták. Bp. Timp, 2003. 160 p.
K 63
Gyermekkönyvtár
LÁSZLÓ Endre, N.: Mátyás király kútja.Pécs, Baranya M. Kvt., 1992. 54 p. (Pannonia könyvek)
L 30
Gyermekkönyvtár
Mátyás, az igazságos. A szövegeket vál. és az utószót írta Kriza Ildikó. Bp. Akad. K. 1990. 229 p. (Mesék, mondák, történetek)
M 44
Gyermekkönyvtár
Mesék és mondák Mátyás királyról. A szöveget vál. és az utószót írta Kriza Ildikó. Bp. Helikon, 2016. 249 p.
M 56
Gyermekkönyvtár


3. 3. Mátyás király alakja a szépirodalomban (életrajzi és történelmi regények, drámák)

BALLAI László: Megfelelt a Napnak. Történelmi regény.  Bp. Hungarovox, 2009. 280 p. B 22
CALDOR, Yves: A puszta gyermeke. Történelmi regény. Bp. General Press, 2001. 353 p. (Különleges könyvek sorozat) C 11
ANDRÁSFALVI-FARAGÓ Zoltán: Öt íjász. Történelmi regény. Salgótarján, Dióhéj Kvműhely, 2007. 358 p. F 19 Gyermekkönyvtár
FEDOR Ágnes. A királyfi anyja ismeretlen. In: F. Á.: Három dáma rámában. Kisregények. Bp. Szépirod. K., 1980. 257-358. p. F 31
Harsányi Zsolt: Corvin János. Hunyadi Mátyás fiának élete. Életrajzi-történelmi regény. Szeged, Lazi, 2016. 319 p. H 37
HARSÁNYI Zsolt: Matthias rex. Hunyadi Mátyás életének regénye. Kolozsvár, Kriterion, 2003. 739 p. (Történelmi regények) H 37
JANKÓ Olga: Hollófészek. Hogyan lett király Hunyadi Mátyás. Történelmi regény. Bp. Aposztróf, 2013. 191 p. J 34
JANKOVICH Ferenc: Világverő Mátyás király 1-3. köt. Történelmi regénytrilógia. Bp. Szépirod. K., 1971.
1. köt. A világverő. 395 p.
2. köt. A budai napkirály. 514 p.
3. köt. A fáklya kilobbant. 303 p.
J 35/1-3
LÁNYI Zoltán: Szép Ilona. Szerelem a hatalom árnyékában. Pécs, Alexandra, 2015. 410 p.  L 28
LÁSZLÓFFY Aladár: Dühöng a déli szél. Kolozsvár, Kriterion, 2017. 255 p. (Történelmi regények) L 33
Mátyás országa. Irodalmi antológia. Vál., szerk. és az előszót írta Eszes Máté. Bp. Zrínyi,2009. 245, 2 p. M 44
SUMONYI Zoltán: Janus és Mátyás. In: S. Z.: Magyar Messiások. Három történelmi dráma. Bp. Magvető, 1984. 7-85. p. S 96
UGRON Zsolna: Hollóasszony. Történelmi-életrajzi regény [Szilágyi Erzsébetről]. Bp. Libri, 2016. 154, 3 p. U 19
ZRÍNYI Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések. In: Z. M.: Tábori kis tracta. Bp. Szépirod. Kvk., 1983. 150 p. Z 72


4. Mátyás alakjáról hangfelvételen és filmen

Budavár tövében. A Hunyadiak emlékezete bolgár, makedón, szerb, horvát hősénekekben, szlovén és magyar balladákban. Átdolg. és előad. Carmina Danubiada. Hangfelvétel. (CD)
784.4 B 98
LD 6823
Zeneműtár
Corvin tükör. A kultusz évszázadai. A képeket vál. és a szövegeket írta Basics Beatrix, B. Nagy Anikó, Perényi Roland. Bp. BTM, 2008.CD-ROM
DA 624
Olvasóterem
Corvina Consort: The wedding of king Matthias & Beatrice, 1476. Works by Binchois, Busnois, Ockeghem, Tinctoris, Frye and others from the Mellon Chansonniere. Győr, Magyar Kultúra K., 2009. (Harmónia régizene sorozat) Hangfelvétel (CD)
780 C 29
LD 7381
Zeneműtár
Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? Rend. Makk Károly. Bp. Best Hollywood, 2008. (Makk Károly világa)
DVD 2543
Zeneműtár

Összeállította: Vörösné Adler Erika
Az anyaggyűjtés lezárva: 2018. május 2.

2021. január 21.