Vakbarát változat |
Betűméret

„Hol Rábát sűrűen zöldellő füzek övedzik…” : Petőfi Sándor emlékezete a történelmi Vas megyében | kamarakiállítás

BDK, II. emeleti olvasóterem

A tárlat fényképek és újságcikkek segítségével mutatja be a költő Vas megyei kultuszát, a tiszteletére tartott ünnepségeket és az alakját megörökítő köztéri alkotásokat.
 
Ízelítő a kiállításon olvasható írásokból:
 
A Vasmegye 1954. január 1-jei számában Szabó István céhmester egy Uraiújfalutól Ostffyasszonyfáig tartó séta történetét eleveníti fel, amely során Vas megyei népdalokat tanított a költőnek. „Odajött hozzám, vállamra tette a kezét és arra kért, hogy mondjak neki Vas megyei népdalokat és énekeljem is el. Egész úton Ostffyasszonyfáig énekeltem neki, később már velem is énekelt.” Ugyanebben a cikkben Poós József vámbérlő Petőfi Sándor, Orlai Petrich Soma és Salkovits Károly vámházban tett látogatását, vendégeskedését meséli el.
 
Orlai Petrich Soma 1839-től 1849-ig levelezett rokonával és barátjával, Petőfi Sándorral. 1839. évi ostffyasszonyfai nyári emlékeiről közöl írást a Vasvármegye 1907. dec. 25-én. „Egy alkalommal a pajkos Ámor zavarta föl barátságunk tiszta vizét. Én szegény diák létemre a költséges zongorát nem tanulhattam s azért diszkant hangomat kisérve csak a divatban volt spanyol szerenádok hangszerét, a gitárt pengettem. Nagybátyám igen nyilt házat tartott s a nála koronként összegyült társaság nem egyszer rávett, hogy előtte egy-egy dalt elénekeljek. Egy ilyen alkalommal a szomszéd Csönge faluból Tóth Róza kedves leány is jelen volt, ki iránt Petőfi szivében vonzalom ébredt. A társaság eltávozása után Petőfi indulatosan támadott meg a gitárom összetörésével fenyegetett, ha a leány előtt valaha énekelni merészkedem.”
 
A válogatásban helyet kaptak az 1922-23-as centenáriumi ünnepségekről szóló írások, a költő tiszteletére emelt köztéri alkotásokat és emlékhelyeket bemutató publikációk, valamint a látogatók elolvashatják az 1973 májusában megrendezett Kemenesaljai Napok programját. A szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ előtt álló Petőfi-szobor 1987. márciusi felállítását és felavatását reprezentáló fényképek és sajtóközlemények szintén helyet kaptak az összeállításban.
 
A kamarakiállítás 2023. március 17-től 2024. január 31-ig tekinthető meg a könyvtár 2. emeleti olvasótermében.

2023. március 17.