Vakbarát változat |
Betűméret

Csányi Vilmos: Teremtő képzelet

„Ez az utolsó, tudományos igényű, de népszerű olvasmánynak szánt művem, tekintsék tehát valamiféle végső tisztázásnak.” – s ha a szerző maga gondolja így, akkor érdemes komolyan venni a szavait, s megkettőzött figyelemmel olvasni művét, kiváltképp, ha egy olyan sokoldalú, a kortárs tudományos életben jelentős befolyással bíró kutatóról beszélhetünk, mint Csányi Vilmos, aki korábbi műveiben nemcsak a kutyákról, valamint a kutyák és emberek kapcsolatáról kialakult nézeteinket változtatta meg maradandó módon, de az ember fejlődéséről, a civilizáció evolúciójáról is kiemelkedő javaslatokkal állt elő, idézzük csak fel korábbi munkáit, úgy A globális elme : elmélkedések a világról című munkát, mint a meghatározó humánetológiai könyveit. Annyi bizton állítható, hogy Csányi Vilmosnak volt és van is mondanivalója, már ami a szóban forgó kérdéskört, az emberi kultúra fejlődését, annak paleoantropológiai, antropológiai és etológiai vonatkozásait érinti. Csányit jelen kötetében a képzelet, az imagináció kultúraformáló, s így végső soron emberformáló fenoménje érdekli, az, ahogy az emberelődök agytérfogata együtt növekedett az egyre komplexebb eszközhasználattal, a kultúra térnyerésével, s a képzelet révén az összetett beszéd és a hiedelemvilágok kialakulásával. S mivel az ember ekképpen már nem képzelhető el nem társas lényként, az alapvető környezet, amelyben úgy az egyénnek, mint az egyes csoportoknak helyt kell állnia, vagyis az alapvető közeg, melyben az evolúciós szelekció lezajlik nem más, mint a társadalom, az adott kulturális mező, melyet megosztanak egymással a tagok. Az ember evolúciója így lényegében az egyre magasabb kulturális szint felé kezdett el tendálni – derül ki Csányi fejtegetéseiből, melyben a kreativitásnak, a képzeletnek kiemelt helye volt és van a mai napig. A szerző a globális emberiséggel kapcsolatban kritikai reflexióknak is helyt ad, s beavatja olvasóit, szerinte merre kellene haladnia a kis és nagyobb közösségeknek. A függelékben a csimpánzok és a bonobók viselkedéséről, valamint az emberi viselkedéskomplexumról olvashatunk. A könyvet a jegyzetek teszik hasznos, de egyben szórakoztató szakmunkává. / Forrás: www.kello.hu

A kölcsönözhetőség ellenőrzése és további információk

2024. június 13.