Vakbarát változat |
Betűméret

Az ELTE Szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai | kötetbemutató

2023. május 17. 16:30

BDK, földszinti előadóterem

Vörös Ottó CSc. (ny. főiskolai tanár): Szülőföld, nyelv, tudomány és 
Vörös Ferenc PhD. (főiskolai tanár): Név- és nyelvhasználat a magyar nyelvterület peremvidékén című kötetek bemutatója
 
Köszöntőt mond: Czetter Ibolya PhD., főiskolai tanár
Moderátor: Fűzfa Balázs habil. PhD., egyetemi docens
A szerzőkkel beszélget: Tóth Péter PhD., adjunktus
 
A két kötet, amelyek a helyszínen megvásárolhatók lesznek, 2022-ben jelentek meg a Savaria University Press Alapítvány kiadásában.
 
Vörös Ferenc legújabb könyve a magyar nyelvterület peremeinek nyelvi világába, a határon túli magyarság névhasználatának vizsgálatába kalauzolja el az Olvasót. Olyan kérdésekről esik szó a kötetben, hogy miképpen befolyásolták a határon túli magyarok névhasználatát a 20. századi történelmi változások, milyen különbségek figyelhetők meg az egyes régiók között, miért fontos a nevek vizsgálata a nyelvpolitika számára.

A kötet a 20. században az anyaországtól kényszerűen elszakadt határon túli magyarság névhasználatáról sokszempontú és részletes ismertetést nyújt az érdeklődők számára, sok esetben a név- és nyelvpolitikai szempontok középpontba állításával, máskor pedig a történeti és jelenkori családnevek nyelvészeti-nyelvföldrajzi elemzésével. A szerző kutatásai elsősorban a történeti és jelenkori családnevek nyelvföldrajzi vizsgálatához, a kontaktológiához és a szociolingvisztikához kapcsolódnak. A családnevek kutatásában rendszerint felhasználja az 1720-as országos összeírás, valamint a 2009-es magyarországi családnevek állományának nyelvföldrajzi tanulságait. A szerző a kötetben a felsőpulyai, felsőőri (Burgenland) és rétfalu(s)i (Horvátország) kutatásait is ismerteti.
 
Miről vallanak Vörös Ottó tanulmányai? Mindenekelőtt a szülőföld és az anyanyelv iránti szeretetről és tudományos érdeklődésről, a népi kultúra felfedezéséről és megbecsüléséről, valamint a szerzőnek a határon túli magyarság ügye iránti elkötelezettségéről. A szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszék e kötettel köszönti a szerzőt 80. születésnapja alkalmából.

Vörös Ottó új könyvében negyven nyelvészeti tanulmány kapott helyet. Az írások elsősorban a helynevek múltjával és művelődéstörténeti kapcsolataival, a magyar nyelv regionális sajátságaival, a határon túli magyarok nyelvhasználatának kérdéseivel, valamint a szerző szülőföldjéhez, az Őrséghez kapcsolódó nyelv(járás)történeti forrásmunkákkal foglalkoznak. Vörös Ottó 2022. december 10-én töltötte be 80. életévét. A szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszék e kötettel köszönti születésnapja alkalmából. Tisztelegve ezzel a kiváló tanár előtt, aki nyugdíjas évei alatt is szívesen visszajár egykori intézményébe érdekes előadásokat tartani; a határainkon túl is elismert és megbecsült sokoldalú kutató előtt, aki tudományos munkáival napjainkig gazdagítja a nyelv- és honismeretet; és nem utolsósorban a szeretett kolléga és barát előtt, aki segítő bölcs tanácsaival mindig egykori tanszéke mellett áll. (bookline.hu)

2023. május 11.