Vakbarát változat |
Betűméret

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér

Jelzet: S 99

A „naplójegyzetek” műfajmegnevezéssel illetett kötetben Sütő András magáról és családjáról, ismerősökről és szomszédokról ír, a mezőségi Pusztakamarás lakóinak történeteit beszéli el. A műfaji meghatározás szabad kezet ad az írónak: a könyvben éppúgy helyet kapnak családi levelek, dokumentumok, gazdasági és politikai fejtegetések, mint jó kedélyű anekdoták, családi történetek és gyerekkori emlékek.
 
Az író végtelen szeretettel mesél szüleiről, családi összejövetelekről és kályha mellett átbeszélgetett estékről. Egy letűnt világnak ez a magával ragadó egyszerűsége ugyanakkor nehéz és megrázó sorsokat, egy egész társadalmi réteg kiszolgáltatottságát rejti, így hamis idillnek nyoma sincs. Megrendítő fejezetekben olvashatunk például a magukra hagyott, megesett menyecskékről és asszonyokról, vagy a szerző apjának megalázó kálváriájáról, indokolatlan kuláklistára kerüléséről. Az egyéni sorsokon keresztül pontos képet kapunk az 50-es és 60-as évek romániai magyarságának helyzetéről és a korszakot jellemző hatalmi mechanizmus működéséről.
 
Az érzékletes korrajz ugyanakkor csak az egyik fontos rétege a kötetnek. A valódi főszereplő a kisebbségi létbe kényszerült közösségek számára különösen fontos és problematikus anyanyelv.
A korszakban végbemenő társadalmi változások a közösségek pusztulását eredményezték, amely az egyébként is elszigetelt és egyre silányabb nyelvhasználat további romlását vetítette elő. A szerző gyermekként, az irodalommal való találkozásakor szembesül nyelvileg is kiszolgáltatott helyzetével, melyről így ír:

A magyar irodalomba tévedve föl kellett figyelnem valóságos helyzetemre, miszerint nem erdőben, hanem bokorban születtem, az anyanyelv diribdarabjai közé, ahol minden, amiből a legkisebb költőnek is föl kellene ruházkodnia: csupa maradvány, foltnak való, szalagvég, elhullajtott kacat.

Sütő András a nyelv leépülésével kapcsolatos aggodalmait bámulatosan gazdag, csodálatos, ízes nyelvezettel fejezi ki, ezzel mintegy figyelemfelhívást intéz az olvasóhoz. Költőien szép leírásai anyanyelvünk lenyűgöző választékosságát, érzékeny és finomszövetű sorsábrázolásai egy száműzetésbe kényszerült közösség küzdelmeit rejtik. De bármilyen nehéz sorsról beszél is, történeteit mindvégig a keserédes humor lengi be. Az a humor, ami nélkül ez a megtépázott közösség túl sem élhette volna megpróbáltatásait.
 
Az Anyám könnyű álmot ígér vallomás a szülőföldről, korrajz a paraszti világról, óda az anyanyelvhez. 1970-es megjelenése idején elképesztő népszerűségnek örvendett, számos kiadása jelent meg. A kötet a szerző több írásával együtt elolvasható a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján (melynek Sütő András is egyik alapítótagja volt), ahol számos további kortárs szerző munkája megtalálható.

Ajánlja: Varga Dorottya

2021. március 26.