Vakbarát változat |
Betűméret

A Savaria University Press Alapítvány könyvbemutatója | Irodalomtörténet, irodalomtanítás

2021. november 08. 17:00

BDK, földszinti előadóterem

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban 2021. november 8-án (hétfőn) 17 órakor kerül sor a Savaria University Press Alapítvány 2021-es könyvbemutató-sorozatának harmadik alkalmára. A szerzőkkel dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, projektvezető beszélget.

A könyvek megjelenését a Magyar Művészeti Akadémia támogatása tette lehetővé.
A borítókat Bonyhádi Károly és Trifusz Péter tervezte.
A kötetek a helyszínen jelentős kedvezménnyel megvásárolhatók.

Az eseményen az alábbi kötetek kerülnek bemutatásra:

Gömöri György: Elvándorlók és elvágyódók. Esszék, tanulmányok
Gömöri György költő, műfordító, irodalomtörténész. Kutatási szakterülete a lengyel és a régi magyar irodalom, valamint az angol-magyar kapcsolatok története. 1934-ben született Budapesten. 1956 óta él Angliában, 1969 és 2001 között a Cambridge-i Egyetemen tanított lengyelt és magyart. Most Londonban él, ahol 2015 óta a Londoni Egyetem Kelet-európai Tanszékén senior kutatóként dolgozik. Quasimodo-, Ada Negri- és Alföld-díjas költő. Ez a harminchetedik magyarul megjelent könyve, egyben a második a Savaria University Pressnél.

Láng Gusztáv: Dsida Jenő költészete
Jelen kiadás I. része a Kriterion Könyvkiadónál 2000-ben, Kolozsvárt megjelent, azonos című kötetnek a szerző által frissített és bővített anyagát tartalmazza.

„Sejtjeimbe vackolódó föld”. Antológia a határainkon túli magyar irodalomról, nyelvről, kultúráról
A kötet a maga sokszínűségében reflektál azokra a kérdésekre, amelyek a határainkon túli értelmiség számára kérdésként vetődtek fel a közelmúltban, illetve a mában, és válaszlehetőségeket fogalmaz meg ezekre a kérdésekre. A kötetnek részét képezik a nyugati emigráció képviselői által alkotott művek is, melyek újabb szempontokat vethetnek fel a modern ember gondolkodási repertoárjából.

Fűzfa Balázs: Létezésformák. Interjúk, esszék, tanulmányok
E kötet írásai egy interjú kivételével az elmúlt négy évben keletkeztek. Az ember nehezen dönti el, hogy egy effajta kötet összeállításakor mi maradjon ki és mi az, ami esetleg később, születése után évekkel is méltó lehet még az olvasói figyelemre. Persze aki ír, mindig ezzel a kérdéssel birkózik: érdemes-e, fontos-e, az emberek figyelmére méltó-e az, amit csinál. Aztán általában úgy dönt, hogy talán igen. Vigasztalja magát a szívének kedves élményekkel, melyek egykori tanítványokat idéznek, akik évtizedek múlva is emlegetnek egy-egy tanórát, egy-egy hozzájuk fordulást, egy-egy közös színielőadást, nyári tábort, szakdolgozatot, érettségit, hajdani Berzsenyit, Kosztolányit, Petőfit elemző órákat, Weöres- és Ottlik-sétákat, nagy nevetéseket és közös sírásokat... - melyekre ő már, bevallja őszintén, olykor nem is emlékszik.

Irodalom, tanítás. Esszék, tanulmányok
A kötet alkotói az ELTE szombathelyi, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának oktatói, illetve volt hallgatói. Előbbiek évtizedek óta fáradoznak azon, hogy a nálunk végző pedagógusok hasznosítható tudással lépjenek be a szakmába. Volt diákjaink pedig azzal a szándékkal alkotnak ezen a pályán - vagy annak közelében - még ma is, mert szintén hisznek a betű és a szó lélekemelő szépségében és gyógyító erejében. E tanszék alapításának 50. évfordulóját ünnepli ez a könyv.
 
(Az ismertetők forrása: www.libri.hu, www.bookline.hu)

2021. június 24.