– Vas vármegye középkori története –

 

Velemér, Szentháromság-plébániatemplom, bibliográfia

…1377 – 1378…

 

Vasvár-Szombathely – 2008-04-10

 

 

 

Velemér, Szentháromság-plébániatemplom

          Ma: Velemér, Szentháromság-filiális templom (plébánia: Kercaszomor)

 

Irodalom:

 

A szombathelyi egyházmegye névtára. Schematismus dioecesis Sabariensis. Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság. Szombathely, 1972. 228 p. --- 110. p., 3/d. sz.

Ambrusné Kozák Éva: A veleméri rk. templom kutatása. (Die Erschliessung und Wiederherstellun der römisch-katholischen Kirche von Velemér.) Magyar Műemlékvédelem 1971-1972. (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai, 7.) Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974. 229-238. p.

Bogyay, Thomas von: Die Selbsbildnisse des Malers Johannes Aquila aus den Jahren 1378 und 1392. In: Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes, III. (Akten des 21. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn 1964.) Berlin, 1967. 55-59. p.

C. Harrach Erzsébet – Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Településtörténet, építészettörténet, művelődéstörténet. Vas megyei Tanács. Szombathely, 1983. 569 p. --- 499-507. p., 824-830. kép.

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. kötet. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1894. 860 p. (Reprint 1985.) --- 808. p.

Csiszár Károly: Őrség. Savaria Tourist – Vas Megyei Idegenforgalmi Hivatal. Hn. (Szombathely), 1994. 123 p. --- 95-102. p.

Dercsényi Dezső: Árpád-kori műemlékeink Vas megyében. (Baudenkmäler der Arpadenzeit im Komitate Vas.) Vasi Szemle 1959. 2. szám, 57-69. p. --- 62-63. p.

Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon. Magyar Helikon – Corvina. Budapest, 1974. (239 p.) 203. p., 56-57. kép. és számozatlanul alaprajz is! – SzK. 4142.; SM. R. 12286.

Entz Géza: Vas megye gótikus műemlékei. (Die gotischen Denkmäler des Komitats Vas.) Vasi Szemle 1960. 2. szám, 41-49. p. --- 46-48. p.

Entz Géza: XV-XVII. századi bekarcolások falfestményeken. Művészettörténeti Értesítő 1952.

Ernst Mihály: A dunántúli falfestés középkori emlékei. Budapest, 1935.

Forster Gyula (szerk.): Magyarország műemlékei, I-III. kötet. Műemlékek Országos Bizottsága. Budapest, 1905-1913.

Galavics Géza – Marosi Ernő – Mikó Árpád – Wehli Tünde: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Egyetemi Könyvtár. Gyula, 2000.

H. Nándori Klára: A veleméri rk. templom helyreállítása. (Die Wiederherstellung der kath. Kirche von Velemér.) Magyar Műemlékvédelem 1971-1972. (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai, 7.) Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974. 239-244. p.

H. Sallay, Marianne: Probleme der Erhaltung und der Restaurierung der Wandmalareien in der Kirche von Velemér. (A veleméri templom falképeinek állapotával és restaurálásával kapcsolatos problémák.) In: Johannes Aquila… 82-85, 121-123. p.

Hokkyné Sallay Marianne: Velemér. Római katolikus templom. Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 293. Budapest, 1987. (16) p.

Höfler, Janez – Balažic, Janez: Johannes Aquila. Murska Sobota, 1992. 127 p. --- 50-61, 114-117. p.

Jékely Zsombor: A veleméri templom falképei. In: Horváth Sándor (szerk.): Velemér múltja és jelene. Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete. Velemér, 2004. 233 p. --- 108-122. p.

Kevy Ferenc: Újabb gondolatok Velemér középkori templomának falképeiről. Kézirat. Vasi Szemle Szerkesztősége, Szombathely.

Kevy Ferenc: Újabb gondolatok Velemér középkori templomának falképeiről. (Neues zu den Wandmalereien in der mittelalterlichen Kirche von Velemér. – New thoughts on the wall pictures of the Velemér’s medieval church.) Vasi Szemle 60 (2006) 6. szám, 699-712, 804, 806. p.

Kovács József: A veleméri Szentháromság templom. Történelem, ikonográfia, ikonológia. (L’église de la Trinité à Velemér. Histoire, iconographie, iconologie. – Dreifaltigkeitskirche in Velemér, Geschichte, Ikonographie, Ikonologie.) In: A 200 éves szombathelyi egyházmegye története. Szerk. Tóth Imre. Szombathely, 1977. 542. p. --- 507-536. p.

Kovács József: Nézzük meg együtt a veleméri román kori templom freskóit. Művészet (Budapest) 1977. 3. szám, 14-19. p.

Kovács József: A veleméri Szentháromság templom. Ismertető a látogatók számára. (Kézirat.)

Kovacsics József: Velemér. Kézirat.

Kühár Flóris: Velemér. Katolikus Szemle 43 (1929) 782-790. p.

Lente István: A veleméri falfestmények helyreállítása. (Die Restaurierung der Wandgemälde in der Kirche von Velemér.) Magyar Műemlékvédelem 1969-1970. (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai, 6.) Akadémiai Kiadó. Budapest, 1972. 269-288. p.

Lente István: A veleméri középkori falfestmények restaurálástörténete. In: Horváth Sándor (szerk.): Velemér múltja és jelene. Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete. Velemér, 2004. 233 p. --- 98-107. p.

Lente István – Hoós Mariann: A veleméri templom 2003. évi újbóli restaurálásáról. Örökség. Műemlék – régészet – műtárgy. 12 (2008) 2. szám, 5-6. p.

Levárdi Ferenc: Magyar templomok művészete. Budapest, 1982. 106-107, 109. p.

Magyarországi művészet 1300-1470 körül. Szerk. Marosi Ernő. (A magyarországi művészet története.) Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987. I. kötet, 482-484. p.

Marosi Ernő (szerk.): Johannes Aquila és a 14. századi falfestészete. Tanulmányok és dokumentumok a budapesti Országos Műemléki Felügyelőség gyűjteményéből. – Johannes Aquila und die Wandmalerei des 14. Jahrhunderts. Tagungsbeiträge und Dokumente aus den Sammlungen des Landesdenkmalamts Budapest. MTA Művészettörténeti Kutatócsoport. Budapest, 1989. 173 p, 146 kép.

Marosi Ernő: Magyar falusi templomok. Építészeti hagyományok. Második, átdolgozott, bővített kiadás. Corvina. Budapest, 1975. 151 p. --- 149. p.

Marosi Ernő (szerk.): Magyarországi művészet 1300-1470 körül, 1-2. kötet. (A magyarországi művészet története, 2.) Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987. 937, 720 p. --- 1. kötet, 482-484. p.

Mezősiné Kozák Éva: Velemér kora gótikus temploma. In: Horváth Sándor (szerk.): Velemér múltja és jelene. Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete. Velemér, 2004. 233 p. --- 84-97. p.

Molnár László: Az Őrség kapuja. Második javított kiadás. Agenda Natura Kiadó. Zalaegerszeg, 2005. 104 p. --- 48-63. p.

Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltakat. A millenniumi műemlék-helyreállítások lexikona. Szerk. Tamási Judit. Budapest, 2000. --- 260. p.

Pap Gábor: Velemér – egy téridő gráf működési vázlata. Művészet 1978. 6. szám.

Pap Gábor: Velemér – egy téridő gráf működési vázlata. www.magtar.iweb.hu

Pap Gábor: Velemér – egy téridő gráf működési vázlata. www.velemer.telehaz.hu

Prokopp Mária: A falképfestészet. In: Marosi Ernő – Tóth Melinda – Varga Lívia (szerk.): Művészet I. Lajos korában, 1342-1382. Katalógus. MTA Művészettörténeti Kutatócsoport. Budapest, 1982. 399 p. 80 tábla ---281-296. p.

Prokopp, Mária: Italian Trecento Influence on Murals in East Central Europe, particularly Hungary. Budapest, 1983. 106, 188-190. p.

Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei. (Die Wandmalerei des mittelalterlichen Ungarns.) Budapest, 1954. 57-58, 231-233. p.

Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon. (Wandmalerei im mittelalterlichen Ungarn.) Budapest, 1977. 182 p. --- 21, 172, 34-38. kép.

Rómer Ferencz Flóris: Régi falképek Magyarországon. (Alte Wandmalerei in Ungarn.) (Magyarországi régészeti emlékek – Monumenta Hungariae Archaeologica, III.) Budapest, 1874. 13-23. p.

Rómer Flóris: A veleméri pusztatemplom. Vasárnapi Újság 1863. X. 389. p.

Rómer Flóris: A veleméri templom. Vasárnapi Újság 1863. X. 319-320, 330. p.

Rómer, Franz Florian: Kirchliche Wandgemälde des XIII. und XIV. Jahrhunderts in der Eisenburger Gespanschaft. Mitteilungen der K. K. Central-Comission zur Erforschung der Erhaltung der Baudenkmale 19 (1874) Suppl. 201-215. p.

Spanke, Daniel: Die ältesten Selbstbildnisse Europas? Zur Bedeutung der Malerdarstellungen Johannes Aquila von Radkersburg in Velemér (1378) und Martjanci (1392) für eine Frühgeschichte des Porträts, Zbornik za umetnostno zgodonivo 34 (1998) 141-159. p.

Valter, Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. Edition Roetzer. Eisenstadt, 1985. 304 p --- 271-272. p.

Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok a Nyugat-Dunántúlon. (METEM Könyvek, 43.) METEM. Budapest, 2004. 330 p. --- 168. p., 79. ábra, 162-166. kép.

Varga Géza: Mítoszok őre, Velemér. (Írástörténeti tanulmányok.) Írástörténeti Kutatóintézet. Budapest, 2000. 107 p.

Varga Ottó: A veleméri Szentháromság templom bemutatása. In: Horváth Sándor (szerk.): Velemér múltja és jelene. Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete. Velemér, 2004. 233 p. --- 79-83. p.

Végh, János: Johannes Aquila, die Wurzeln seines Stils. Kunsthistirisches Jahrbuch, Graz 24. (Internationale Gotik in Mitteleuropa) Graz, 1990. 115-126. p.

Zsámbéky Monika: A veleméri falképek viselettörténeti elemzése. (Zur einer kostumgeschichtlichen Analyse der Wandmalereien zu Velemér.) Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 17-18 (1983-1984) Szombathely, 1988-1989. 443-460. p.