Vakbarát változat |
Betűméret

Ajánló bibliográfiák az OKTV témáihoz

AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA
az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2023/2024-es tanévi témáihoz

Szerkesztette: Horváthné Kupi Ildikó

Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai: Boros Bálint, Bozzai Judit, Horváthné Kupi Ildikó, Kisfalvi-Molnár Andrea, Nagyváradi Nóra, Spiegler-Kutasi Nikoletta, Tóthné Gyuricza Ágnes, Varga Dorottya, Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra, Zoványi Ibolya, Zsigri Mária
 
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázatán részt vevő diákok az idei tanévben is felhasználhatják a megjelölt témákhoz kidolgozott ajánló bibliográfiákat dolgozatuk elkészítéséhez. A könnyebb használhatóság érdekében PDF formátumban jelenik meg a kiadvány.
A felsorolt irodalom jól hasznosítható a kutatások megkezdéséhez, a pályaművek kidolgozásához, a téma megismeréséhez. Emellett minden érdeklődőnek lehetősége van önálló kutatásokkal, elemzésekkel kiegészíteni az ajánlott publikációkat. A bibliográfia a meghirdetett tételek sorrendjéhez igazodva, tantárgyi csoportosításban adja közre a javasolt irodalmat. Minden esetben a téma általános irodalma található meg a jegyzékekben, amelyet a történelem 2., 3., valamint a földrajz 1-4. esetében a kutatni kívánt konkrét példa, probléma, település forrásanyagával ki kell egészíteni. E munkában a lakóhelyi könyvtárak a diákok és tanárok segítségére lesznek.
A források feltárásában közreműködő könyvtárosok és a kiadó könyvtár nevében eredményes munkát kíván

a szerkesztő


Magyar nyelv
1. Bibliai eredetű szólások és közmondások továbbélése napjainkban
2. Irodalmi receptek, nyelvi ízek A téma művészi „megemelésének” nyelvi szempontú vizsgálata
3. Megtévesztések, kétértelműségek, manipulációs szándékok nyelvi megjelenései a sajtóban
 
Magyar irodalom
1. Kányádi Sándor lírája
2. A XIX. Századi magyar verses regény (Arany János: Bolond Istók I-II; Arany László: Délibábok hőse; Vajda János: Alfréd regénye)
3. Herczeg Ferenc drámáinak világa (Bizánc; Kék róka)
4. A kisregény a világirodalomban (Charles Dickens: Karácsonyi ének, Herbert George Wells: Az időgép, Gabriel García Márquez: Az ezredes úrnak nincs, aki írjon)
 
Földrajz
1. 150 éves Budapest
2. Tavak szerepe az emberek életében
3. Vonalas infrastruktúra létesítmények hatása környezetükre
4. A tanya mint hazánk sajátságos településtípusa
5. Geoparkok a földtudományi természeti értékek védelmében

Történelem
1. A késő középkori és kora újkori Magyarország képe a külföldi krónikákban és útleírásokban, 1300–1686
2. Fürdők és fürdőkultúra a 19. századi Magyarországon
3. Két választás Magyarországon
 
 
Kiadja a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Felelős kiadó: Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató
Szombathely
2023


ISSN 2498-788

2023. október 20.