Vakbarát változat |
Betűméret

Lányi András: Az ember fáj a földnek : utak az ökofilozófiához

A sokoldalú közszereplőként – aktív környezetvédőként, politikai kommentátorként, tudósként és tanárként – ismert Lányi András az utóbbi bő tíz évben született írásaiból állította össze kötetét, amely az ökológiai gondolkodás filozófiai megalapozásnak kérdéskörét járja körbe. A szerző alapvetése szerint az egyre súlyosabb méreteket öltő környezetszennyezés problémájára a puszta technikai reakciók mellett filozófiai válaszokat kell adni; az ökológiai kihívás az ember és az emberi létről alkotott fogalmak alapjaira kérdez rá, és egy ökofilozófia kidolgozását kívánja meg. A négy nagyobb szerkezeti egységből álló kötet első része ebből a megfontolásból kiindulva, az ökofilozófia eszmetörténeti gyökereit is feltárva tárgyalja a környezet új fogalmát. A következő két tematikus egység az új filozófia – az erkölcs fennhatóságát az embereken túl más élőlényekre és a természetre is kiterjesztő - etikai megalapozását és ennek politikafilozófiai következményeit tárgyalja. A záró rész az egyes társadalmi alrendszerek (tudomány, nevelés, tömegkommunikáció) vizsgálatával keresi a választ arra a kérdésre, hogy minden erről való tudásunk ellenére miért nem tesz meg mindent az emberiség a fenyegető környezeti katasztrófa megakadályozása érdekében. / Forrás: www.kello.hu

Jelzet: 504 L 27
 

2021. július 19.