Vakbarát változat |
Betűméret

Helena Henschen: Egy bűntény árnyékában

A svéd írónő riportregénye az édesanyja családjában történt borzalmas gyilkosságsorozat rekonstruált krónikája, egyben vérbeli lélektani nagyepika. 1932 márciusában, Uppsalában Fredrik von Sydow 23 éves joghallgató – felesége, Sofie társaságában – agyonverte az apját, Hjalmar von Sydow járásbírót és két háztartási alkalmazottját; majd amikor a rendőrség őrizetbe akarta venni, agyonlőtte a feleségét és magával is végzett. A gyilkosság megrázta egész Svédországot, rengeteget foglalkozott vele a sajtó, de a fiatalember tettére senki nem tudott magyarázatot adni. A család jómódban, megbecsüléstől övezve élt, épp a gyilkosságot megelőző nap nagyobb születésnapi összejövetel volt; látszólag minden rendben volt a von Sydow családban. Hat évtizeddel az esemény után az írónő édesanyja, aki a gyilkos Fredrik húga volt, elrévedve idézi föl fiatal éveit a lányának, mígnem az írónő megkérdi: „És mégis mi történt azon a napon?” Innét indul a történtek visszafejtése, a család több generációra visszatekintő históriája. Az írónő a fönnmaradt dokumentumok alapján és még inkább a következtetéseire és képzelőerejére hagyatkozva rekonstruálja a történteket, de olyan módon, hogy maga is beáll a családtörténet tablóképébe. Az apró részletek összeillesztése után arra a következtetésre jut, hogy az emberről olykor lefoszlik a nevelés hatása, a tanult kultúra, és előtör belőle a vadállat. De mi váltja ki a lélek ilyen drámai fordulatát? A széthulló, álságos, hazug és elidegenedett tagokból álló család légköre váltotta ki Fredrikből a gyilkos ösztönt. A történtek után sem a szembenézés következett el a hátramaradottak részéről, hanem a bezárkózás, az elhallgatás, a titkolódzás. Pedig – mondja Helena Henschen – csak az igazság őszinte föltárása, megvallása teremt emberhez méltó életet. A regény riportszerű szövegezése, dokumentumokra, emlékezőkre való hivatkozása miatt nem annyira bűnügyi történet, mint inkább lélektani dráma dokumentarista formában elbeszélve. / Forrás: www.kello.hu

Jelzet: H 60
 

2021. augusztus 16.