Vakbarát változat |
Betűméret

Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet, 1000-1540

A történész szerző monográfiájában a magyar állam első öt és fél évszázadának pénztörténetét járja körbe. A magyar történettudomány már két évszázada megkerülhetetlen témának tekinti a pénztörténetet, magyar államiság gazdasági alapja, katonai ereje és stabilitása minden korban a pénzgazdálkodás, a gazdaság monetáris és fiskális oldalának stabilitásán állt vagy bukott. A szerző a tudománytörténeti bevezetőt követően 1000 és 1540 között kronologikus rendben mutatja be a változásokat. A könyv alapvetően történészek, a témával foglalkozó kutatók figyelmére számíthat, de mivel a középiskolákban például Károly Róbert gazdasági reformjai megkerülhetetlen témaként vannak jelen, a kötet e téren is segíthet a történelemtanároknak, hogy ismereteiket naprakészen tartsák, valamint a diákoknak, hogy még alaposabban megismerhessék a korszakot. A vegyesházi királyok (1301-1540) időszaka pénzverésének bemutatását követően a pénzrendszer másik két fontos pillérét, az ellenőrzést és az adószedést mutatja be részletesen. Külön fejezetet kapott a középkor egy érdekes jelensége, az esztergomi érsek pizétumjoga, vagyis a kamaraispánok által vert pénzek ellenőrzési joga. A pénzverdék tárgyalása után egy igen jelentős szöveggyűjteményt találunk a kötetben, ami a legfontosabb pénzveréssel és ellenőrzéssel foglalkozó dokumentumokat foglalja magában. / Forrás: www.kello.hu

Jelzet: 336 G 85
 

2021. július 05.