Vakbarát változat |
Betűméret

Andrus Kivirähk: Szépséges kék állat

Az egyik legismertebb kortárs észt író új regényének hősét, Oskar alakját a neves festőről, Oskar Kallisról (1892-1918) mintázta. A fiatalember műszaki rajzolóként keresi kenyerét, de munkája valóságos kínszenvedés számára, mindenáron festőművész akar lenni. Ezért órákat vesz a Mestertől, akinek rövidesen a kedvenc tanítványa lesz. Oskar egy nap kékfedelű füzetet vásárol, arra készül, hogy minden nap följegyzi gondolatait. Eltűnődik, hogy naplója olyan, mintha egy kék irhájú állat bőrébe kötötték volna. És mivel ez a füzet őrzi egész élettörténetét, a regény szövete voltaképp a főszereplő följegyzéseinek sorozata. Kiviräkh regénye tehát fiktív napló, Oskar rövid életének szubjektív krónikája. Följegyzi a Mesterrel való kapcsolatának minden mozzanatát, rajzolás, festés közben támadt gondolatait és érzéseit, az egész életét kitöltő, folytonos alkotásvágyát. Aztán sorra megörökíti a modellként megismert emberek alakját. Oskar egyik legfőbb törekvése, hogy alkotásaival ábrázolja az észt nép karakterét megtestesítő személyt. Az igazi népi karakter keresése közben egy nap, valami félreeső zugban rábukkan egy toprongyos emberre, egy „félember-félállatra”. Ahogy jobban megismeri ezt az alakot, Oskar előtt föltárul egy elveszettnek hitt, archaikus világ. Ez az alak az észt nemzeti eposz hősét, Kalevipoeget idézi föl számára, azt a mitikus személyt, aki aztán számos képén megörökített. És megtörtént a művészet csodája: a toprongyos emberi roncsból erőtől duzzadó hős válik, az észt karakter új életre kel. Ettől kezdve egész élete és festői munkássága Kalevipoeg bűvkörébe kerül. Csakhogy Oskar nagyon fiatalon tüdőbeteg lesz, és hiába utazik Jaltába gyógykezelésre, ígéretes pályája kettétörik. A fiktív napló formájú többjelentéses regény nem egyszerűen Oskar Kallis alakjának állít emléket, de hiteles képet ad a 20. század eleji észt szellemi, művészeti törekvésekről, a nemzeti romantika gondolatvilágáról és piktúrájáról. / Forrás: www.kello.hu

Jelzet: K 57
 

2021. augusztus 16.