A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum és oldaltérkép Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
OPAC - Mobilra
Vasi Digitális Könyvtár
Vasi Könyvtári Portál
Városi fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Új könyvek ajánlója - 2018. május
Ezt olvassuk májusban
Forrás: 

Hegyváry Csaba: Diktátorok természetrajza. Hitler és Sztálin karakterpszichológiai mérlege.
Bp., Éghajlat Kvk. 2017. 368 p.
940 H 53
Az Amerikában élő magyar pszichiáter vaskos könyve „a 20. század két szörnyalakja”, Hitler és Sztálin pszichológiai karakterének kimerítő rajzát adja. A szerző úgy tartja, hogy ez a két diktátor az emberi lehetőségek szélsőségeit képviselik, éppen úgy, mint a rendkívüli tehetségű művészek vagy a zseniális matematikusok. Az ő negatív különcségeiknek jár utána a szerző, aki „hősei” életrajzának tüzetes fölidézése útján keres magyarázatot személyiségük eltorzulásának okaira. Azt már könyve elején leszögezi, hogy mindketten a hagyományos kultúra – filozófia -- vallás értékrendjének fölrúgása, egyfajta személyük körüli „világi vallás” kiépítése révén az istenkereső ember vallásos természetén nőttek túl beteges mértékben. A szerző mindkettejük személyiségének tanulmányozásakor visszanyúl a gyermekkorukig, és itt fedezi föl Hitler autisztikus vonásait, elemzi a durva apa bántalmazásainak hatását, de a későbbi Führer kisiklásának első etapját a kamaszkorában találja meg...

A csaholó csoda. A kutyaszív titkai.
Szentendre, Urbis Kvk., 2017. 176 p.
C 34
„Kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes” – tartja a közvélekedés, amellyel tökéletesen egyetért a kötet szerzője is. Veress István, számos kutyával foglalkozó szakkönyv írója, mostani szépirodalmi ihletésű munkájában, azt kívánja bemutatni a kutyatartók és „kutyátlanok” számára, hogy az ember legősibb társa, barátja miféle „csodálatos”, már-már emberi mércével mérhető lélekkel, érzelmekkel rendelkezik. Valamint az is, hogy mi mindent képes, akár az élete föláldozása árán is megtenni ez a hűséges négylábú állat, hogy az „istenként” tisztelt gazdáját, a „falkavezért” elkápráztassa, és annak bizalmát, szeretetét soha el ne veszítse. Ennek megfelelően a kötet első részében (A hűség százezer éve) a magyar és a világirodalom jeleseitől való, kutyákkal foglalkozó történeteket gyűjtött tarka csokorba a szerző. A többek között Konrad Lorenz, Jack London, Eric Knight, Babits Mihály és Bálint György tollából való, a kutyák hűségének százezer évére visszatekintő történetei szívszorító, olykor megkönnyeztetően szép képekben élednek meg a kötet lapjain...

Tenzin: A tibeti gyermekszerzetes.
Bp., Kossuth, ELTE Egy Övezet, Egy Út Kutatóközpont, 2017. 397 p.
T 43
A tibeti születésű, Tenzin 1946-ban, a tibeti, Biru megyében látta meg a napvilágot. (Érdekes módon Mao december 26-i születésnapjával esik egybe az ő világrajövetele is). A mélyen buddhista, hívő édesapa már hároméves korában beadta fiát a szerzetesrendbe. A leborotvált fejű Tenzin ötéves korában, 1951-ben ünnepelhette „első igazi születésnapját”, amikor már szerzetesnövendékként tekintettek rá a kolostorban. A kisfiú igyekezett megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak de, amint azt vallomásos kötetében elmeséli, ez gyakorta nehezére esett. Életkorának megfelelően sokszor inkább játszani vágyott, mint tanulni a szútrák recitálását, a zen meditációkat és a szerzetesi előírásokat. A csodálatos fekvésű, 4200 méterrel a tenger szintje felett elhelyezkedő Maiba Zhupu (jelentése: „Az önművelés lángoló barlangja”) kolostor lakójaként számos gyönyörű történetet hallgathatott meg tanítóitól. Ezeket a legendákat, meséket, saját élettapasztalataival vegyítve az álom és a valóság határmezsgyéjén „járva”, különös szépséggel ábrázolja önéletrajzi kötetében...

Krznaric, Roman: Az empátia ereje.
Bp., HVG Kv., 2017. 344 p.
150 K 96
Az ún. empátia forradalom mozgalom alapítója Roman Krznaric brit filozófus. Mint azt most magyarul is megjelenő könyvében leírja, magát az empátia fogalmát a legtöbben rosszul ismerik. Sokan egyenlőségjelet tesznek a hétköznapi kedvesség, a másokra való odafigyelés, a gyengédség, törődés és az empátia közé. Pedig az empátia valójában ennél jóval többet jelent: annak művészete, hogy beleéljük magunkat a másik helyébe, megértsük az érzéseit, a szemléletmódját, majd az így szerzett tudás alapján cselekedjünk. Az empátia olyan eszmény, amelynek segítségével átformálhatjuk saját életünket is, és alapvető társadalmi változást idézhetünk elő. Az empátia forradalmat generál: az emberi kapcsolatok forradalmát. Példakánt hozza fel a szerző az elfoglaló mozgalom (Oppupy Movement) tüntetőinek gyakorlatát, akik Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt "Empátiasátrakat" állítottak, és "empatikus aktivista" kurzusokat indítottak. Ruandában heti rendszerességgel fut egy rádiós szappanopera, amelynek az érzelmekre ható, együttérzést kiváltó történetei két szomszédos faluban élő ellenséges hutu és tuszi népcsoportról szólnak, és ekként segítik az etnikai viszonyok javítását...

Damour, Lisa: Gubancok. Kamasz lányok támogatása a felnőtté válás hét állomásán.
Bp., Jaffa, 2017. 318 p.
370 D 16
Az amerikai terapeuta kifejezetten kamaszlányok szüleinek szánja tanácsadó kötetét, hogy segítsen megérteni, valójában mi okból változott bűbájos gyermekük pimasz, hisztis, feleselő, otthonról elszökdöső, vadul bulizó, italt, fiúkat, sőt, drogokat kipróbáló kis fúriává, vagy éppen szobájába zárkózó, totálisan életunt nihilistává, gyakorta pedig mindkettővé, vissza-visszatérve ugyanakkor az egykori kislány ártatlanságához. A kötet nemcsak megérteni segít azokat a - nagyon természetes - lélektani és biológiai változásokat, amelyek a sok vihart okozzák, de egyben kulcsot, nevelési tanácsokat is ad ezeknek a kezeléséhez, iránymutatót ahhoz, hogy mi az, amit meg lehet (és kell) engednünk, mert a személyiségfejlődés része, mi az, amit nem kell már tolerálnunk, és melyik az a pillanat, amikor valóban aggódnunk kell...

Malkin, Craig: A nárcizmus pszichológiája. Hogyan ismerjük fel és kezeljük az önimádókat?
Bp., HVG Kv., 2017. 288 p.
150 M 25
A nárcisztikus ember „személyiségképletéhez” többnyire magamutogató, túlzott öntudattal rendelkező, folyamatosan külsejükkel és az őt megítélők véleményével foglalkozó emberek társulnak képzeletünkben. A Harvard Egyetem orvosi karának pszichológiatanára, jelen munkájában megcáfolja ezeket a nézeteket, és bemutatja, hogy gyakorta visszahúzódó, halk szavú, önértékelési zavarokkal küzdő személyiségek is lehetnek nárcisztikusak. Fontos lenne mindenki számára, hogy fölismerje azokat a személyiségjegyeket, amelyet a nárcisztikus embereket jellemzik. Ezeknek tudásával, ki-ki fölismerheti, az esetlegesen önmagában is föllelhető jegyeket, a másokban jelenlévő jellemzők „kezelésével” pedig pozitív irányba „kormányozhatja” a kapcsolatokat. A szerző kötetének bevezető soraiban szeretett édesanyja nárcisztikus személyiségjegyeit írja le, és azt a tényt, hogy ennek felismerése indította el azon az úton, hogy a nárcizmus pszichológiájában elmélyedjen...

Ungváry Krisztián: A szembenézés hiánya. Felelősségre vonás, iratnyilvánosság és átvilágítás Magyarországon, 1990-2017.
Bp., Szerző, 2017. 234 p.
323 U 72
A pártállami múlt feldolgozása Kelet-Európa minden országában megrázkódtatással járt, az alkalmazott eszközök és módszerek azonban eltérőek voltak. Magyarországon a rendszerváltás békésen, konszenzuálisan zajlott le, és ez egyúttal a régi politikai elit számára is biztosította a további részvételt a hatalomban. A pártállami múlttal való szembenézés lehetősége adott volt 1990 után, így a Harmadik Köztársaság mindenkori hatalmi elitjének módjában állt volna szembenézni a múlttal, biztosítani a pártállami iratok nyilvánosságát, és megnevezni a felelősöket. Ez azonban rendre a hatalmi érdekek és a politikai játszmák fogságába került, a kérdés elsikkadt az egyre-másra kirobbanó botrányok és az azt követő perek sűrűjében, s így a társadalmi megtisztulás is elmaradt - fejti ki most megjelenő könyvében Ungváry Krisztián történész. A szerző arra tesz kísérletet, hogy felvázolja az információs kárpótlás, az átvilágítás és a kommunista bűnök felelősségre vonása kapcsán kialakuló elképzelések 1989 és 2017 közötti történetét...

Mejia, Mindy: Amit csak akarsz.
Szeged, Maxim, 2017. 351 p.
M 52
Hattie Hoffman érettségi előtt áll, a mindenki által szeretett, jó tanuló lány eddigi élete során mindenkinek meg akart felelni, ezért tudatosan és megtévesztő módon, különféle szerepeket játszott. Többféle személyiséget alakított a mindennapokban, de ezt csak kevesen tudták róla. Mivel a szűkebb és tágabb környezete is „tökéletesnek” látja, a város valamennyi lakóját sokkolja a hír, amikor egy gimnáziumi rendezvény éjjelén halálra késelik a lányt. A helybéli sheriff, Del Goodman, a lány szüleinek jó barátja, így nemcsak hivatalos, de magánéleti kötelességének is érzi, hogy minél hamarabb földerítse a gyilkosságot, és megtalálja az elkövetőt. A nyomozás során azonban olyan furcsa tények kerülnek napvilágra, amelyeket nem tud értelmezni a nyomozó. Hattie ugyanis „kettős életet élt”, és nemcsak az iskolai színjátszó körben tudta remekül eljátszani a rá kiosztott szerepeket, de az életben is kiválóan meg tudta megtéveszteni a hozzá közelállókat. A lány beleszeretett tanárába, Peterbe...

Young, Samantha: Jamaica Lane.
Szeged, Könyvmolyképző, 2017. 498 p.
Y 70
Olivia féli amerikai, félig skót származású: az édesanyja edinburgh-i ösztöndíj esett teherbe egy évfolyamtársától, de a kislányt már egyedül szülte meg az Egyesült Államokban. Amikor azonban Liv tizenhárom éves lett, a család újraegyesült. Boldogságuk nem tartott sokáig: amikor a lány huszonegy éves lett, az anya rákban elhunyt, s ők az apjával úgy döntöttek, visszaköltöznek Edinburgh-ba új életet kezdeni. Liv, akinek könyvtáros végzettsége van, munkát kap az egyetemi könyvtárban, ahol egyből sok jó barátra tesz szert - udvarlója azonban egy sem akad. Hogy egy kicsit beavassa a flörtölés művészetébe, a baráti társaság egyik tagja, Nate "ingyen leckéket" ajánl neki. Mivel Nate nemcsak okos, mulattató, de a testét harcművészetek edzették tetszetősre, Liv azonnal belemegy a dologba, s mire észbe kap, már fülig szerelmes is a fiúba...

Cunningham, Michael: A Hókirálynő.
Bp., Jaffa, 271 p.
C 88
Barrett Meeks egy lepukkant lakásban, New Yorkban él bátyjával, Tyler-rel, a negyven esztendős zenésszel, aki pultosként keresi kenyerét. Tyler halálosan beteg szerelme, Beth is velük lakik. A férfi szeretné feleségül venni a lányt, és más vágya sincs, csakhogy megírhassa élete legszebb dalát, hogy kedvese ennek hallatán érezze, mennyire szereti őt. De képtelen hangokban megforgalmazni érzéseit és ezért a droghoz nyúl, hogy annak „varázslatával” teremtse meg az ihletet egy kifinomult érzékenységű song megírásához. Barrett szintén boldogtalan, számos szerelmi csalódása után, már nem is reméli, hogy valaha is boldog lehet, amikor egy novemberi éjjelen, hazafelé baktatva, a Central Park fölött, egészen különös égi jelenségre lesz figyelmes. A vakító fényben egy angyalszerű alak körvonalazódik, és Barrett nem tudja, hogy a képzelete játszik csak vele, vagy valóság az, amit szemével lát és tapasztal. Gondolatán átfut, hogy talán földönkívüliek jelzését látja, de végül arra a következtetésre jut, hogy egy égi jel kíván utat mutatni neki. Magába temeti ezt az élményt, nem beszél róla még bátyjának sem, hátha bolondnak nézné érte. A két fivér mindegyike küzd a maga démonaival...

Fert Mónika: Felnőni tabuk nélkül. Az élet ABC-je.
Pécel, Katica Kv. Műhely, 2017. 272 p.
613 F 53
A szerző igazi világpolgár, aki öt nyelv tudásának birtokában sok évtizeden keresztül élt külföldön, Genfben, Bécsben, Chicagóban, Párizsban, majd 2016-ban hazaköltözött szülővárosába, Budapestre. Nemzetközi mentor coach munkája során, valamint egy kamasz fiú édesanyjaként gyakorta szembesült azzal a ténnyel, hogy a fiatalok többsége, szülői iránymutatás hiányában tévelyeg a világban, és sokszor a legalapvetőbb kérdésekre sem találja a helyes választ. Ennek a „problémának az orvoslására” vállalkozott a szerző, aki amolyan kamaszoknak szóló „kiskátéként”, alfabetikus sorrendbe szedte azokat a fogalmakat, amelyek tudása elengedhetetlen a korosztály számára. Az Agressziótól a Zene címszaváig terjedően magyarázza meg a fogalmakat leplezetlen, és őszinte szóhasználattal, némi szarkazmussal átszőtt humorral, de legfőképpen hitelesen. A kötetet nem lehet „egy szuszra” kiolvasni, hiszen egy-egy problémakörnek megfelelően kereshet benne az olvasó...

Atwood, Margaret: Alias Grace.
Bp., Jelenkor, 2017. 767 p.
A 94
Eredetileg 1996-ban látott napvilágot, és most magyar fordításban is megjelenik a kanadai írónő, Margaret Atwood Alias Grace című regénye. A cselekmény 1859-ben veszi kezdetét, ám rögtön vissza is kanyarodik 1840-be, egy súlyos bűnügy kapcsán. A Kanadába emigrált tizenhat esztendős Grace Marksot ekkor ítélik el gyilkosságért. A vád szerint állítólagos szeretőjével, James McDermottal együtt kegyetlenül végeztek a lány munkaadójával, Mr. Kinnearrel és annak házvezetőnőjével, Nancy Montgomery-vel. Védője Grace elemállapotára való tekintettel eléri, hogy őt ne végezzék ki, csupán életfogytiglani börtönbüntetést kapjon. Sokan meg vannak róla győződve, hogy gonosz és őrült, mások szerint teljesen ártatlan teremtés, aki a körülmények áldozata lett. Több mint tíz évvel a történtek után dr. Jordan, a feltörekvő, fiatal orvos úgy dönt, kideríti az igazságot...

Náray Tamás: Zarah.
Bp., Libri, 2017. 739 p.
N 35
Már önéletrajzi ihletettségű, kétkötetes debütáló regényével (Az utolsó reggel Párizsban, legutóbb: 201713250) megmutatta az ismert divattervező, Náray Tamás, hogy az íráshoz is van tehetsége. Zarah című, második regénye egy történelmi korszakokon, generációkon és országhatárokon átívelő, mozgalmas családtörténet, mely egy kivételes asszony sorsán keresztül mesél a 20. századról. A történet főszereplője, Zarah Winter szerető családba születik, és gyermekkora fényűzésben és csodás műkincsek között zajlik, a dél-bajorországi Starnbergi-tó partján. Az 1930-as évek, a nemzetiszocialisták hatalomra kerülése azonban az ő életüket is gyökerestül felforgatja. Ám hiába veszik el Zarahtól a családját, az otthonát, a hazáját, sőt még a nevét is, ő mindvégig hű marad önmagához és szerettei emlékéhez...

Bokor Pál: New York. Nagyvárosi séták.
Bp., Atlantic Press, 2017. 74 p.
908 B 75
Az amerikai politikai élettel és filmvilággal foglalkozó könyvek után egy szemet gyönyörködtető fényképalbummal jelentkezik Bokor Pál újságíró, New York városát bemutatva az érdeklődőknek (korábban tudósítóként dolgozott a keleti parti metropoliszban). A szerző által készített fotók és az azokhoz kötődő, egyoldalas szövegek a város egy-egy részét, összesen tizenkét séta során elénk táruló látványt mutatnak be. Megcsodálhatjuk a Fifth Avenue-t, mely nemcsak a divatvilág központja, hanem itt áll a Trump-torony is, a Times Square-t a pazar fényeivel, vagy a Rockefeller Centert, ahová naponta 350 ezer látogató megy el...

Horváth Gábor: Furmint szakácskönyv. Különleges ételek, kivételes borok.
Bp., Libri, 2017. 337 p.
641 H 86
A köztudatban úgy él, hogy a különféle ételeket kísérik a hozzájuk passzoló borok - a mádi Gusteau étterem esetében azonban más a hierarchia. Ez ugyanis kifejezetten azért jött létre, hogy a helyi borkülönlegességekhez méltó fogásokkal kedveskedhessenek azoknak, akik italt-ételt kóstolni érkeznek Tokaj-hegyaljára. A vállalkozás sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Gusteau 2017-ben az év étterme lett. Ebben a küllemében is igényes, szép kivitelű szakácskönyvben a Gusteau séfjének, Horváth Gábornak a receptjeiből készült válogatást találhatunk: csupa olyan fogást, amely nemcsak remek társa lehet az asztalon egy-egy csodás bornak, de gyakorta az alapanyagok között is szerepel a címadó furmint....

Reynolds, Garr: PreZENtáció. Egyszerű ötletek prezentációk készítéséhez és előadásához.
Bp., HVG Kv., 2017. 312 p.
681 R 70
Valószínűleg sokaknak van tapasztalata végeérhetetlen és unalmas vetített előadásokról, pedig sejtjük, lehetne ezt jól is csinálni. Garr Reynolds nemzetközi hírű kommunikációs szakember, prezentációtervező, a világ legnépszerűbb prezentációtervezésről szóló weboldalának létrehozója a japán zen buddhizmus egyszerűségre, tisztaságra és gazdaságosságra törekvő szemléletét magáévá téve bizonyítja, hogy ez így is van. Professzionálisan illusztrált, immár második, átdolgozott, bővített kiadásban megjelenő könyvében friss, közvetlen stílusban magyarázza el, hogyan készíthetünk jobb prezentációkat...

Kovács István: Magyar emlékek Lengyelországban.
Bp., Antall J. Tudásközp., 2017. 319 p.
930 K 78
Régóta kutatja a magyar-lengyel kapcsolatok történetét Kovács István. Most Mitrovits Istvánnal közösen írt könyve a Lengyelországban található magyar emlékeket mutatja be az érdeklődőknek. Rögtön a borítón az egyik legfontosabb, és egyben leglátványosabb emlék látható: Bem József mauzóleuma, amely Tarnów városában áll, egy kis tó közepén. A kötetet a lengyel-magyar kapcsolatok, valamint a lengyel történelem rövid összefoglalása nyitja meg. Ezt követi az egyes emlékek vajdaságonként csoportosított bemutatása. Olyan emlékekről van szó egyebek mellett, mint a magyar királyok portréi a varsói királyi palota márványszobájában, a magyar honvédek emlékműve a Szejm épülete melletti kis parkban, a második világháborús magyar hadsereg egykori parancsnokainak épületei Piasecznóban, Báthory András és Boldizsár reneszánsz síremléke Barczewóban, a Pesti srác szobra egy szczecini parkban, Boldog Jolán relikviái Gnieznóban...

Háborús mindennapok - mindennapok háborúja. Magyarország és a Nagy Háború - ahogy a sajtó látta, 1914-1918.
Bp., Politikatört. Int., Napvilág, 2017. 427 p.
943.9 H 10
Az első világháború abban a tekintetben is első volt, hogy az eseményeit a sajtó gyorsan és bőségesen közvetítette, a háborús propaganda akkor már olajozottan működött. Mivel az 1910-es években a sajtó egyetlen elterjedt formája a nyomtatott újság volt, a kötet szerkesztője, Kaba Eszter a korabeli hazai lapok anyagából válogatta össze a testes szöveggyűjtemény anyagát. Nem a front eseményeiről, hanem a hátország életéről ad képet e sajtóanyag, híven tükrözve az 1914 és 1918 közötti jelenségeket és folyamatokat. Például azt, ahogyan a kezdeti lelkesedést fölváltja a kétely, majd 1916 után a kiábrándulás; azt, ahogyan az áruhiány befolyásolja a közhangulatot; hogy a katonának bevonult férfiak helyébe lépő nők rövid idő alatt átalakítják a korábbi társadalmi struktúrát és a női szerepfölfogást; azt, hogy az életszínvonal romlása miképp gerjeszt elégedetlenséget a középosztályban is. A sajtóanyag hat nagy témakört fog át...

Pasqualetti Ilona: Balogvilág. Riportregény.
Bp., Gondolat, 2017. 349 p.
301 P 39
A marginális léthelyzetben, a társadalom peremvidékén élő emberek, családok életvitelét vizsgáló szociológus első könyve a „riportregény” műfaji megjelölést viseli, de akár családregény is lehetne a műfaja, mert egy cigánycsalád három nemzedékének tagjai vallanak életükről, sorsukról. A regény az 1960-as évek elejétől követi Balog Gyula tíztagú famíliájának történetét és mai mindennapjaikat, mintegy közvetlen közelről bemutatva és abszolút hitelesen – saját szavaikkal – ábrázolva a mélyszegénységben élők körülményeit, életmódját, gondolkodását és érzéseit. A szöveg hangfelvételeken alapul, az interjúalanyok vagy összefüggően, vagy kérdésekre válaszolva vallanak spontán módon – olykor keresetlen szavakkal, obszcén stílusban – a maguk életéről. A szerző 2009-ben ismerte meg Balog Gyulát, ekkor fogalmazódott meg benne e riportkönyv gondolata, illetve az a célja, hogy bemutassa: miképp tudott vagy éppen nem tudott alkalmazkodni egy hátrányos helyzetű cigány család az elmúlt fél évszázad társadalmi és gazdasági változásaihoz...

Moore, Christopher: Biff evangéliuma, aki Jézus gyerekkori haverja volt.
Bp., Agave Kv., 2016. 407 p.
M 85
Júdás evangéliumára reagál ez a Jézus (egyébként mai napig tisztázatlan) gyermek- és ifjúkoráról szóló humoros, kitalált történet. Lévi, azaz Biff mesél róla, akit egy Raziel nevű angyal támasztott fel, hogy elmondhassa, milyen volt Jézus legjobb haverjának lenni. "Amikor megismertem Józsuát, gőzöm se volt róla, hogy ő a Megváltó. Ami azt illeti, neki se. Annyit tudtam, hogy nem fél. A legyőzött harcosok nemzetségében, egy olyan nép fiaként, amelyik próbál büszkének látszani, miközben Isten és Róma előtt hajlong, ő úgy virított, akár a virág a sivatagban. De talán csak én láttam, mert én kerestem. Mindenki másnak csak egy volt a gyerekek közül...

Mitchell, David: Szellemírók.
Bp., Cartaphilus, 2017. 451 p.
M 72
David Mitchell-t íróként folytonosan a sorsszerűség, a karma törvénye foglalkoztatja, az események ok-okozati láncolata, az ismétlődés titokzatos jelensége, a spiritualitás jelenléte a hétköznapokban és a az emberi lét nagy dramaturgiai pillanataiban. Ennek a szerzői érdeklődésnek az egyik legizgalmasabb irodalmi manifesztuma a Szellemírók című regény, amelyben saját összetéveszthetetlen stílusjegyeivel, írói eszköztárával dolgozik: a regényben több, elsőre látszólag egymással semmilyen összefüggésben nem levő történetszálak, sorsok érnek lassan össze és szövődnek egységes művé, látványosan demonstrálva a végzet, a láthatatlanban levő sorsszervező erők létét. Mitchell mintha külön-külön elbeszéléseket indítana útjának hőseivel: a vallási fanatikus okinavai terroristával, a finomlelkű, művelt tokiói lemezbolti eladófiúval, a CIA elől kétségbeesetten írországi apró szülőfalujába menekülő atomfizikusnővel, a cselédje által elcsábított, megzavarodott hongkongi angol bankárral, a rablási akcióba keveredett orosz teremőr lánnyal, az éjszakai műsorokban bölcselkedő amerikai rádióssal, a szívósan robotoló kínai teaárus öregasszonnyal - és a vándorlélekkel, aki mindegyikükbe mintegy szerepbe bebújik, egyszerre kívülálló és szereplő, mesélő és elszenvedője az eseményeknek, testetlen és időtlen tanúja a sorsnak...

Montefiore, Santa: A kastély a tengernél.
Bp., Ulpius Baráti Kör, 2017. 591 p.
M 84
A két világháború között, a húszas évek közepén játszódik a brit származású írónő, Santa Montefiore (Senta Palmer-Tomkinson) romantikus regénye. A helyszínt a szerző Szerelem és háború dalai (201707184) című regényéből veszi: a Nyugat-Írországi partjain álló Deverill kastély, amely évszázadok óta a Deverill család szeretett otthona, a harcok folyamán leégett. Mint Európa más részein, a brit szigeteken sem lesz többé ugyanaz az élet a nagy világégés után. Az ifjú és bohó Celia azonban elhatározza, hogy régi fényében helyreállítja az egykor impozáns épületet. A lány jól megy férjhez, s így voltaképp elég gazdag ahhoz, hogy megtartsa a családnak, és nem bírja elviselni üresen, elhanyagolt állapotában...

Bagdy Emőke: Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek.
Bp., Kulcslyuk K., 2017. 350 p.
613 B 13
Az "ép testben ép lélek" ősi igazságához nyúlt vissza a hazai pszichológia nagyasszonya, Bagdy Emőke, amikor megalkotta a pszichofitness fogalmát és módszerét. Ennek célja nem más, mint a testi-lelki jólét visszanyerése, megőrzése olyanok számára, akik különféle okokból kifolyólag kimerültnek, nyomott hangulatúnak érzik magukat. Ennek egy kifejezetten gyerekeknek, valamint a velük foglalkozó szülőknek és nevelőknek kialakított változatát mutatja be a szerző most megjelenő művében, amelynek első két fejezetében 6-10 éves gyerekek számára kialakított stresszkezelő, feszültségoldó és lelki egyensúlyt teremtő gyakorlatokat, illetve belső folyamatokat és megerősítéséket támogató "lelki edzéseket" ismertet. A folytatásban ugyanezeknek 10-14 éves korosztályra átszabott változatával ismerkedhetünk meg, valamint olvashatunk a stresszkezelési kurzus felépítéséről...

Ashford, Lindsay Jayne: Rejtély az Orient expresszen.
Szeged, Könyvmolyképző K., 2017. 364 p.
A 88
Agatha Christie, a krimi irodalom koronázatlan királynőjeként vonult be a köztudatba. Ám az ő élete is tele volt rejtéllyel, amelyet még halála után sem tudtak föloldani az irodalomtörténészek. Egyszer úgy eltűnt férje szeme elől, hogy máig nem lehet tudni, hol tartózkodott, hol bujkált a kérdéses időszakban, amely bizonyára számos értékes adalékkal szolgált következő regényéhez. Erre a valós tényre épül a mostani történet, amely 1928-ban, Londonban veszi kezdetét, amikor Agatha Christie saját nevét eltagadva, áléven vált jegyet, nagysikerű regényének színhelyére, az Orient Expresszre. Bagdadba utazik, hogy tönkrement házasságának emlékeit maga mögött hagyja. Utazás közben fölszáll a vonatra egy Katharine Keeling nevű hölgy, akiről csakhamar kiderül, hogy az első házassága tragikusan ért véget. Az asszony most azért utazik Bagdadba, hogy ott egy kényszerűségből született kapcsolatba vesse bele magát. A fülkébe szállásolják be még Nancy Nelsont is, aki gyermeket vár, s bár ifjú házas, de nem a férjétől került áldott állapotba. Mindenki elől titkolni akarja várandósságát, de közben iszonyatos lelki traumákat él át. A három nő között mély barátság szövődik, annak ellenére, hogy mindegyikük el akarja titkolni rejtélyekkel és megoldatlan problémákkal teli múltját a másik elől...

Ellsberg, Daniel: Végítéletgép. Egy atomháború-tervező vallomásai.
Bp., Athenaeum, 2018. 352 p.
355 E 40
Ha az egyszerűségében is nyomasztó borítójú könyvet olvasva az olvasó abban ringatja magát, hogy csak egy regényt olvas, nagyon téved: a memoár egy magas rangú katonai elemző-kutató, egykori kormányzati tanácsadó munkája, amiben nyoma sincs a fikciónak. Daniel Ellsberg – a Pentagon-iratok legendás leleplezője – nem csak kivételes közelségből ismeri ezeket a folyamatokat, de részese is volt bizonyos változásoknak, tagja volt a bizottságoknak, amelyek például a kubai rakétaválságot kezelték. (Az, hogy akkor nem ért véget a világ, tényleg inkább a vakszerencsének, mint a vezetők előrelátásának köszönhető.) A könyv első nagyobb egysége az ennek során szerzett tapasztalatairól szól, arról, hogy a túlméretezettsége miatt is értelmetlen nukleáris és termonukleáris fegyverkezés közben a döntési folyamatok szabályozása mennyire nem igazodott a kérdés súlyához. A könyvből kiderül, hogy az emberi élet és civilizáció kiirtásához elegendő atomarzenál beindításához akkoriban elég lett volna némi kommunikációs fennakadás, meg egy kis félreértés...

Meyer, Kai: A betű mágusa.
Szeged, Maxim, 2017. 415 p.
M 60
A Faerfax család egy isten háta mögötti angol falucskában él, méghozzá jó okkal: közülük többen is foglalkoznak könyvmágiával, és ezen a helyen bújnak meg az Adamita Akadémia rájuk vadászó rendfenntartói elől. Faerfaxék legnagyobb kincse az elképesztően gazdag, csodás ritkaságokkal teli magánkönyvtár, tele mágikus művekkel. Itt bukkan rá famíliához tartozó ifjú könyvmágus, Furia egy olyan kötetre, amely kaput nyit számára a múltba: lapjaira írva egy, az 1800-as évek elején élt fiatalemberrel, Severinnel tudja felvenni a kapcsolatot, aki rendre válaszolgat is a neki írt sorokra. Egy nap sokkoló tragédia töri meg Furia megszokott kisvilágát: az édesapját megölik, imádott öccsét pedig elrabolják. A lány azonnal nyomozni kezd: a szálak Libropolisba, a könyvesboltok városába vezetnek, ahol megannyi varázslatos dolog - beszélő könyvek és bútorok, testet öltött szépirodalmi karakterek, élő betűk, könyvjelzőfák - mellett mindenre elszánt ellenségek és néhány szövetséges várja...

Major Zsolt Balázs: Farkas vagy áldozat. Gyakorlatközpontú kézikönyv pedagógusoknak magatartási problémák kezeléséhez és megelőzéséhez.
Bp., Edge 2000 K., 2017. 189 p.
370 M 20
Talán még soha nem volt olyan nehéz dolga a pedagógusoknak, mint manapság, amikor egészen újszerű helyzetekkel, feladatokkal kell szembesülniük a mindennapok során. A robbanásszerű, társadalmi, technikai, tudományos fejlődés talaján „fogant” akceleráció az új időkben, új problémákkal szembesíti a pedagógusokat. A kötet előszavában, Klein Sándor a problémás gyerekek „mibenlétéről” ír értő, empatikus módon, akként, hogy a gyermeket helyezi a vizsgálódás centrumába, és a felnőttek, a szülők, és pedagógusok problémás gyermekekhez való attitűdjének változtatására, a gyermek „kezelhetetlenségének” okait felfedő magatartásra helyezi a hangsúlyt. A nevelőkben felmerülő kérdésekre, a hétköznapi gyakorlat során már bevált és működő „praktikák” bemutatásával kívánnak válaszolni a szerzők. Nem az elméletet óhajtják illusztrálni, hanem a működő megoldások bemutatására törekszenek, oly módon, hogy az olvasót, a gyakorló pedagógust is továbbgondolásra, új technikák kialakítására inspirálják...

Orosz Katalin: A sorsformáló 9+1 hónap. A magzati kor és a születés hatása az életút alakulására.
Bp., Kulcslyuk K., 2017. 263 p.
150 O 62
A pszichológus-szerzőpáros az anyaméhben töltött első kilenc hónap, valamint a születés alatt szerzett tapasztalatok személyiségre, életútra gyakorolt hatásaival, illetve ezek felülírásával, korrekciójának lehetséges módszereivel foglalkozik. Bár a külvilág számára a születendő gyermek szinte csak elvont fogalom, ő maga a magzati korban és világra jövetelekor már meghatározó tapasztalatokra tesz szert, amelyek azoknak a "programoknak" az alapját képezik, amelyek később determinálják nemcsak a karaktert, a személyiségfejlődést és így a sorsot, hanem a lelki-fizikai egészséget is. Mivel ezek a benyomások nemcsak pozitívak lehetnek, hanem traumatikus élmények is, érdemes és szükséges ezeknek a körvonalazásával, értelmezésével, feloldásával foglalkozni. A szerzők ezeknek az ún. perinatális eseményeknek a fajtáival, ok-okozati összefüggéseivel foglalkoznak a témában végzett tudományos kutatások tükrében, elsősorban a baba perspektívájából vizsgálva azt...

Bloom, Molly: Elit játszma. A hollywoodi elittől a Wall Street-i milliárdos fiúk klubjáig. Nagy tétre menő kalandozásaim az illegális póker világában.
Bp., Agave Kv., 2017. 310 p.
B 69
Nem semmi történet rajzolódik ki Molly Bloom memoárjából. Molly egy coloradói kisvárosban született, politológiai tanulmányokat folytatott, majd tehetséges profi síelő lett, aki az olimpiai aranyra hajtott, ám egy baleset következtében fel kell adnia a sportkarriert. Los Angelesbe költözött, ahol személyi asszisztensként kezdett el dolgozni, másodállásban pedig főnöke pókerklubjának vezetésébe is besegített. Ennek köszönhetően hirtelen a hollywoodi elit legbelsőbb köreiben találta magát, vendégei menő üzletemberek, híres sportolók, mozisztárok, rendezők voltak. Aztán amikor a főnöke közölte vele, hogy a pókerpartikon szerzett jattra való tekintettel nem fizet neki bért, New Yorkba tette át a székhelyét, s a megszerzett tapasztalat alapján saját szakállára kezdett illegális játékokat rendezni. Egy idő után a legnívósabb klub élére küzdötte fel magát, a mindössze huszonhat esztendős Mollyt csak "pókerhercegnőként" emlegették, ám a sikeres - és persze illegális - vállalkozásra nemcsak az orosz maffia figyelt fel, hanem az FBI is...

Silvera, Adam: Inkább boldog.
Bp., Menő Kv., 2018. 315 p.
S 58
Amerika-szerte nagy siker lett, több díjat is bezsebelt Adam Silvera közeli jövőben játszódó debütáló regénye. A coming of age sztori főszerelője és egyben narrátora, Aaron Soto tizenhat éves kamaszsrác. Apját nemrég veszítette el: öngyilkos lett, mely után nem sokkal maga is megpróbált végezni magával. A kísérlet szerencsére nem sikerült, de örök életére viseli a karján a sebeket. Legszívesebben elfelejtené, vagy valahogy kiiktatná ezeket az emlékeket az agyából. Egy új technológia viszont lehetővé teszi mindezt. A Leteo Intézet memóriatörlési eljárása segítségével bármilyen emlék, ha nem is eltüntethető, de elfojtható. Egyik barátja, Kyle nemrég alávetette magát az eljárásnak, hátha úgy könnyebben el tudja viselni meggyilkolt ikertestvérének elvesztését. A kezelésnek persze borsos ára van, és mivel Aaronék csórók, nem is reménykedhet azon, hogy kipróbálja. Pedig úgy véli, több szempontból is jól jönne az emléktörlés...

Loridan-Ivens, Marceline: És te nem jöttél vissza.
Bp., 21. Század K., 2018. 126 p.
L 80
Az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású holokauszt-emlékirata lett Franciaországban Marceline Loridan-Ivens, Judith Perrignon újságíróval közösen írt, És te nem jöttél vissza című könyve (később angol és német nyelven is megjelent, és most itt a magyar fordítás). Az írás címzettje a szerző egykori gyárigazgató apja: 1944-ben, zsidóságuk miatt mindkettőjüket deportálták Drancyban található kastélyukból: apját, Salomont (Slojmét) Auschwitzba, őt pedig - aki akkoriban volt tizenhat éves - a három kilométerre lévő Birkenauba vitték. Apja a búcsúzáskor mondta neki: "Te talán visszajössz, mert fiatal vagy, én nem fogok visszatérni." És így is lett. Ez a jóslat annyira mélyen és végérvényesen belé égett, mint a 78750-es azonosító szám néhány héttel később a bal alkarjába. Amint megérkeztek, elválasztották őket egymástól...

Dick, Philip K.: Elektronikus álmok.
Bp., Agave Kv., 2018. 230 p.
D 64
A sci-fi műfajának egyik legjelentősebb szerzője, az amerikai Philip K. Dick, aki a sokáig lenézett, tudományos-fantasztikus irodalomnak rangot adott. Különös szürreális látomásait, amelyek részben saját paranoiás személyiségéből is fakadtak többnyire regények formájába öntötte. Azt kevesen tudják róla, hogy több mint száz novellát is írt, ezekből válogatott tíz elbeszélést jelen kötetbe a kiadó. Az akasztott idegen című írás a hidegháború esztendeiben született, de 2016-ban, megfilmesítése idején is aktuális témát vetít az olvasó elé. Ed Loyce a történet főalakja fényes nappal, a főtéren egy felakasztott emberrel találja szembe magát. Ebből az abszurd helyzetből indul a történet, amelynek során Ed paranoiás aggyal kétségbe vonja azt, hogy valójában mi is az, amit látott, és látott-e egyáltalán valamit? A kiállítási darab és Az ingázó írásokban, a szerzőnél folyamatosan jelenlévő kérdésre: mi a valóság és mi a képzelet, létezik-e egy tőlünk független virtuális valóság, és amit mi észlelünk nem a képzelet játéka csupán? - keresi a választ a szerző...

Hamilton, Alwyn: A homok leánya.
Szeged, Maxim, 2017. 295 p.
H 25
A misztikus, mitikus elemekkel átszőtt regényben egyfelől az ezeregy éjszaka mesevilága elevenedik meg, másfelől azonban az amerikai western történetek „kelléktárával” él a szerző. A képzeletbeli Mirádzsi sivatagból indul a regény cselekménye, egy olyan világból, ahol a mesék és legendák szereplői, dzsinnek és más varázslatos lények uralják a természet erőit. A sivatagi homok által belepett, álmos városkában él a címszereplő, Amani, aki fiatal nő létére remekül bánik a fegyverrel, ha céloz, minden lövése, telibe talál. Férfias „jellemvonása” ellenére azonban igazi romantikus álmodozó, aki céljainak elérése érdekében nem riad vissza a legképtelenebb hazugságoktól sem. A poros városka, ahol napjait tengeti, igazi börtönt jelent számára. Lévén, hogy szegény és nő is semmiféle szabadulási lehetőség nem kínálkozik a számára. A lány irtózik a gondolattól, hogy eseménytelenül élje le az életét a fullasztó homokkal belepett városkában...

Balogh Tamás: A Dunazug kalandkönyve. Sziklacsúcsok, izgalmas kőbányák, csendes falvak, vízpartok.
Bp., Babor Kreatív Stúdió, 2017. 207 p.
914 B 25
Ahogy a cím is utal rá, kalandozásra csábít a szerző - méghozzá ez alkalommal a Magyarország északi részén húzódó "középtájon": a Dunazug-hegységben, amely a Budai-hegység, a Gerecse és a Pilis hegyeit, továbbá a köztük húzódó medencéket foglalja magába. Elsőként az általános jellegű turisztikai tudnivalókat tekinti át (évszakok, közlekedés, népesség, a helyi bányászat története, Duna szerepe stb.). Ezt követően egyenként részletezi az egyes tájegységek (a Gerecse, a Dorogi-medence, a Budai-hegyek és a Pilis) nevezetességeit, természeti kincseit, látnivalóit, bejárásra javasolt túra- és sétaútvonalait...

Chesney, Marion: Agatha Raisin és a kígyónyelvű asszonyok.
Bp., Erwan, 2017. 263 p.
B 43
A remek humorral megírt történetek, amelyeknek centrumában minden esetben, a címben szereplő, Agatha Raisin áll, bizonyára már sok elkötelezett hívet szereztek a krimi műfajának. A mostani regényben ismét elragadják az érzelmei Agathát, aki igen hamar esik szerelembe, ha valami jóképű pasi megragadja a figyelmét. Most éppen egy apollói testtel bíró, lefegyverzően jóképű kertész, George Marston ejti rabul a szívét. Agatha úgy dönt, hogy csellel hálózza be a férfit, ezért bált rendez, hogy ott felhívja magára figyelmet. George bár szentül megígéri, hogy részt vesz a rendezvényen, végül nem jelenik meg, és amikor Agatha elindul, hogy fölkutassa tartózkodási helyét, a férfit már nem az élők sorában, hanem holtan találja… Egy bestiális gyilkosság kezd körvonalazódni az amatőr nyomozónő szemei előtt, és Agathának szomorúan kell tapasztalnia, hogy szívének választottja, George egyáltalán nem volt az a feddhetetlen jellemű férfiú, akinek gondolta...

Pons, Lele: Éld túl a sulit. Egy online díva naplója.
Szeged, Maxim, 2017. 271 p.
P 85
Még huszonkét éves sincs Lele Pons, de már igazi sztár, méghozzá abból a fajtából, akik valóban a semmiből, tehetségük, kreativitásuk okán lettek híresek. Lele (Eleonora) Venezuelában született olasz-spanyol felmenőktől; építész édesapja és orvos édesanyja 2001-ben telepedtek le az Egyesült Államokban. A lány tizenhat éves, amikor iskolát volt kénytelen váltani, de az új környezetben, az új osztálytársak között nem érezte otthonosan magát. Lele, hogy oldja a feszültséget, önmaga és környezete szórakoztatására kezdte el gyártani pár perces filmecskéit, amelyekben fanyar humorral élcelődik a családján, a diáktársain - de mindenekelőtt önmagán. Youtube-ra feltett videói olyan jól sikerültek, hogy Lelének hétről hétre nőtt a rajongótábora: momentán tízmilliónál is többen követik és annyian nézték meg nagyjából összesen a filmjeit, mint a Föld lakossága együttvéve: több mint hétmilliárdan...

Carrigan, Ashley: Ikrek hava.
Szeged, Könyvmolyképző, 2017. 343 p.
C 12
Az álnéven író magyar szerző szerelmi történetének egyik főszereplője, Skaylar, elvált asszony, aki egy színházi este után, barátnőitől különválva ballag hazafelé, amikor két férfi előugrik a sötétből, ki akarják rabolni őt. Bár a küzdősportokban is jártas, mégsem bírja legyűrni ellenfeleit, amikor egy meglehetősen szakadt alak, valószínűsíthetően egy homeless beszáll a küzdelembe. A férfi, James Edward Barkley pillanatok alatt „hatástalanítja” a támadókat. Skayler másnap a rendőrségen érdeklődik megmentője után, és megtudja, hogy James orvos, aki Afganisztánban szolgált, majd megsebesült és századosi rangban szerelték le. Skayler a fejébe veszi, hogy segít a férfinek, aki nem szívesen fogadja a közeledését, ám amikor egy kórházban munkát szerez Jamesnek, az hosszú vonakodás után mégis „beadja a derekát”...

Yanagihara, Hanya: Egy kis élet.
Szeged, Maxim, 2017. 783 p.
Y 20
Willem, Jude, JB és Malcolm egyetemi éveiket élik, és közösen bérelnek egy lakást New York-ban. A négy fiatal férfi élete fonódik össze a „gazdag szövetű” történet során. JB tehetséges képzőművész, aki polgárpukkasztó alkotásaival hívja fel magára a figyelmet, Willem filmrendezőnek, Malcolm orvosnak készül, Jude pedig hihetetlenül tehetséges a reáltudományokban, mikrobiológiával foglalkozik behatóbban. Ő a legkülönösebb figura valamennyiük között, személyét valami titokzatos rejtély lengi körül, amelynek megfejtése sokáig egyikük számára sem sikerül. Szeretnének segíteni a fiúnak, mert úgy érzik, egy lányra lenne szüksége ahhoz, hogy Jude kibújjon a csigaházából. Lassan bontakozik ki a hatalmasra duzzadt történet fő szála, melynek során kiderül, hogy Jude folyamatosan a múlt árnyaival küzd. Gyermekkorában szülei elhagyták, majd egy egyházi felügyelet alatt álló intézménybe került, ahol kisfiúként megrontotta őt Luke atya, aki nem csekély nyereség fejében más férfiaknak is "kölcsönadta" a szerencsétlen kamasz fiút...

Aciman, André: Szólíts a neveden
Bp., Athenaeum, 2018. 303 p.
A 16
Nemrég mutatták be a hazai mozik is Luca Guadagnino rendezésében, Armie Hammer és Timothée Chalamet főszereplésével a Szólíts a nevemen című filmet, mely világszerte nagy fesztiválkedvenc lett és négy Oscar-jelölést is begyűjtött. A film az egyiptomi születésű amerikai író, André Asiman eredetileg 2007-ben megjelent regénye alapján készült. A történet narrátora egy tizenhét esztendős fiú, Elio, és az 1980-as évek közepén járunk, az olasz Riviérán. Itt nyaral, egy ódon villában a srác művészettörténész egyetemi tanár apjával és édesanyjával. A szülei minden évben befogadnak pár hétre egy tehetséges fiatal kutatót, aki nyugalmas körülmények között dolgozhat legújabb munkáján. Ebben az évben egy huszonnégy esztendős, jóképű és titokzatos amerikai férfi, a doktori disszertációján dolgozó Oliver a kiválasztott, és Elio, aki ekkoriban jön tisztába saját szexualitásával, beleszeret a férfiba...

Holden, Wendy: Túlélőnek születtünk. Auswitz gyermekei.
Szeged, Maxim, 2018. 383 p.
H 75
1945 tavaszán, a második világháború brutális végjátékának az időszakában játszódik Wendy Holden valós tényeken alapuló regénye. A történet főhősei szinte egyszerre érkeznek meg Európa különféle tájairól a földi pokolba. A három fiatalasszony sorsa között több párhuzam is van: valamennyien zsidó származásuk miatt kerültek haláltáborba, mindannyian elszakadtak szeretteiktől - és titokban mindhárman gyermeket várnak. A Szlovákiából elhurcolt Priska Löbenweinová ugyan együtt szállt le a vagonról író férjével, Tiborral, de azonnal külön is válnak az útjaik. Rachel Abramczyk egy lengyel kisvárosból, Pabianicéból érkezik; ekkor még nem biztos benne, hogy vajon a párja, Monik életben van-e, mint ahogy abban sem, hogy várandós-e vagy sem. A csehországi Anka Nathanová szintén a férje nélkül száll le a vonatról; a korábban nagyvilági életet élő, művelt nő számára igazi sokk Birkenau valósága...

Lawson, Wendy: A szenvedélyes elme. Hogyan tanulnak az autisták?
Szentendre, Geobook, 2018. 238 p.
616 L 35
A szerző maga is autista, ekként semmi kétsége nem lehet az érdeklődőnek afelől, hogy ő az, aki a betegségből eredő tünetcsoportnak a jellemzőit legjobban ismeri. Wenn azt mutatja be saját példáján keresztül - ő maga doktori fokozatot ért el tanulmányai során -, hogy az autisták milyen sikerrel mozognak a kibervilágokban és tanulnak technikai segítséggel ugyanúgy, mint egészséges társaik. Wenn Lawson az autizmus jelenkori tudományos elméleteit bemutatva, kritikával prezentálja az érvényben lévő tételek erősségeit és gyengéit, majd saját tapasztalatainak birtokában fölvázol egy egészen újszerű autizmus modellt. A tudományos igényű munka fejezetei többek között megvilágítják az érzékszervi eltéréseket, az elmeteória alapjait és összetevőit, az autizmus kutatástörténetét, a kognitív elmélet összevetését más elméletekkel, majd végezetül, a jövőbe tekintés fejezetcím alatt számos, egészen újszerű lehetőséget is bemutat a szerző...

Baker, Amy J. L.: Extelen döntések. Kézikönyv a szülői elidegenítés kezeléséhez.
Bp., L'Harmattan, 2017. 244 p.
150 B 14
Hasonlóan korábban megjelent kötetükhöz (201705006), Amy J. L. Baker és Paul R. Fine ebben a művükben is azzal a problémakörrel foglalkoznak, amikor a válást követően az egyik szülő igazságtalanul és alaptalanul elutasítja a másik szülőt, és ezt a viselkedést gyermekükben is megteremti. Ennek a sok sérelmet, fájdalmat okozó, valójában minden érintett számára roppant kártékony folyamatnak a megelőzéséhez, visszafordításához, kezeléséhez kíván segítséget nyújtani a terapeuta-coach szerzőpáros. Művük első felében olyan témákkal foglalkoznak, mint a válás során, után kibontakozó lojalitás-konfliktusok okai és következményei, ezek generálása a felnőttek között és a gyerekek tipikus reakciói, az ún. pozitív nevelés alapelvei, valamint a kötődés elmélyítésének a konfliktus oldásának gyakorlati módszerei...

Simonics Péter: Szelek szárnyán. Siklóernyőzés A-tól Z-ig. Eszköz- és felszerelésismeret, aerodinamika, meteorológia, repüléstechnika, távrepülés, versenyzés.
Bp., Libri, 2017. 350 p.
797 S 62
Siklóernyőzés A-tól Z-ig – olvasható az alcímben, míg a sokkal költőibb főcím (Szelek szárnyán) arról az élvezetről árulkodik, amit a szerző, Simonics Péter, a Siklórepülő Szövetség képzésvezetője, a magyar távrepülőválogatott szövetségi kapitánya próbál átadni könyvében. A minden oldalra jutó bőséges és áttekinthető illusztrációs anyagnak (színes fotók, rajzok, diagramok, ábrák, táblázatok) köszönhetően teljes körű ismeretanyag áll össze a siklórepülésről. A siklóernyőzés nem egyszerűen sport- és szabadidős tevékenység, hanem sokkal inkább életforma – állítja a szakoktatóként és pilótaként is kipróbált szerző. Huszonnyolc év tapasztalata sűrűsödött fejezetekbe a túrákról, versenyzésről, alapképzésről, felkészülésről, felszerelésről és nem utolsósorban a különleges élmény szellemi-lelki vonzatairól. A siklózás ugyanis segít önmagunk megismerésében, hiszen a szelek szárnyán mindig egyedül vagyunk, egyedül döntünk, csak saját magunkra számíthatunk...
Az oldal a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. recenziói alapján készültek.
Az ajánlók teljes szövege és további recenziók a konyvtar.kello.hu oldalon olvashatók.

Összeállítva: 2018. május 2.


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Képgalériák
Archívum
Gyakori kérdések
Fórum/vélemény
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum és oldaltérkép | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2019-02-18 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap