A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Vasi Könyvtári Portál
Városi fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Új könyvek - 2018. július
Ezt olvassuk júliusban
Forrás: 

Lei, Maxim: Volt egyszer egy NDK. Egy keletnémet család története.
Bp., Park, 2018. 300 p.
929 L 54
A szerző családjának krónikáját, három generáció életének történetét vetette papírra önéletrajzi ihletésű regényében. Maxim idős nagyapjánál, Gerhardnál tett kórházi látogatása, majd az öreg halála fogja keretbe a történelmi „képes krónikát”. Ez a találkozás inspirálta a szerzőt arra, hogy gondolatban visszautazzon gyermekkorának, kamaszéveinek színhelyére, a szocializmust építő Német Demokratikus Köztársaság éveibe, Eric Honegger „országlása” idejére, arra az időszakra, amikor a Stasi, a keleti blokk egyik legprofibb ténykedésű titkosszolgálata működött. A szerző remek stílusban, áradó mesélőkedvvel ad számot felmenőinek származásáról, az anyai nagyapa, a végóráit élő, öregember fénykoráról, arról az időszakról, amikor Gerhard tizenhét esztendősen harcolt a francia ellenállásban, megkínozta az SS, de végül kiszabadították a partizánok, és a háború után győztesként tért vissza hazájába, hogy fölépítse az NDK-t, mert szentül hitte, hogy ebben az országban minden jobb lesz majd. Édesanyja, Anne huszonkét évesen esett teherbe, egy véletlennek „köszönhetően”, majd hozzáment a rendszer ellen lázadó művészhez, Wolfhoz, Max édesapjához, aki zöldre festett hajjal mászkált, és folyamatosan bűnbandaként emlegette az NDK államot. Anne, apja kedvére, tizenhét évesen belépett a pártba, majd otthon folyamatosan azon dolgozott, hogy valamiféle egyensúlyt teremtsen sztálinista „hívő” apja és szabadgondolkodású férje között, miközben Leo azt élte meg gyerekként, hogy családjában napirenden voltak a politikai viták. Különös, megrázó és tanulságos történet ez, amelynek sokszínű pannója életre kelti a család valamennyi tagját...

Szilágyi Palkó Pál: Erdély legszebb túrútvonalai. Túrázók nagykönyve.
Bp., Totem, 2011. 526 p.
796 Sz 79
A Magyarország legszebb túraútvonalai című kötet (201024216) mintájára a kiadó legújabb kötete Erdély legszebb túraútvonalait mutatja be. Az Erdély turisztikai feltárásának történetét bemutató bevezetőt is jegyző Nagy Balázs geográfus, egyetemi oktató által szerkesztett és Szilágyi Palkó Pál által írott és fotografált kötet a történeti Erdély négy nagyobb hegyvidékébe (Északkeleti-Kárpátok; Keleti-Kárpátok, Bánsági-hegyvidék; Erdélyi-szigethegység) enged bepillantást, összesen harminchét túraútvonalat bemutatva. Képzeletben járhatunk a Máramarosi-havasok elfeledett ösvényein, a Gutin-hegységbeli Kakastaréj kráterperemén, a Radnai-havasok gerincútján, megcsodálhatjuk az istenszéki panorámát, sétálhatunk a Gyilkos-tó környékén vagy a Hargita fenyvesében, túrázhatunk a Vargyas- és a Létrás-szurdok sziklái között, megtekinthetjük a Retyezát tengerszemeit, a Kazán-szorost, a Pádis-vidéket, végigmehetünk a Szamos-bazár körútján, a Tordai-hasadékon és megmászhatjuk a Székelykő klasszikus túraútját is...

Szerb Antal: A hammelni patkányfogó.
Bp., Szépmíves, 2018. 239 p.
Sz 72
A 13. századra visszanyúló legenda szerint a patkányoktól nyüzsgő Hammeln városába egy titokzatos idegen érkezik, aki jelentős összegért elvállalja, hogy megszabadítja a városkát a rágcsálóktól. Bűvös sípjával a közeli Weser folyóba csalja az állatokat, amelyek a vízbe vesznek. Csakhogy a városi tanács nem fizeti ki a kialkudott bért, ezért a férfi néhány nap múltán a gyerekeket csalja magával sípjával, a Koppel-hegyre vezeti őket, és állítólag 130 gyerek sosem tért haza. A 18 éves Szerb Antal dramatizált formában dolgozta föl az Európa-szerte ismert történetet, természetesen a maga fiatalon kialakult sajátos fölfogásában. Korai művének kézirata csaknem száz évig lapult, és nem régiben került elő a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárából. Az ismert alaptörténetet követő mesejáték a nagydiák szerző tájékozódásának, szellemi útkeresésének jegyeit viseli magán, belőle a pogány és keresztény mondavilág sajátos ellentéte bontakozik ki, és végkicsengése szerint a vallásosságot, az idealizmust legyőzi a művészet ereje. A titokzatos vándor afféle középkori csodatudós, aki minden bajra tud megoldást. A fiatal Szerb Antal a mesébe természetes módon szőtte a misztikus szálakat, a teozófiai, alkímiai, rózsakeresztes motívumokat...

Racsko Réka: Digitális átállás az oktatásban.
Veszprém, Iskolakultúra, 2017. 328 p.
370 R 11
A 21. század eleje óta zajló időszakot a 4. ipari forradalom koraként is szokták emlegetni, gondolva itt a digitális átállásra, a távközlés és a médiatechnológia rendszerének átalakulására és mindezek gazdasági és társadalmi hatásaira. E változások közvetlen hatást gyakorolnak a munkaerőpiacra, ami jelentős átalakulást kíván az oktatási rendszertől is. A jövőbeli boldogulás kulcsa az egyéni képességek fejlesztésében rejlik, amelyben kiemelt szerepet tölt be az IKT-műveltség (vagyis az információs és kommunikációs technológiák ismerete). Az Esterházy Károly Egyetem oktatója, Racsko Edina doktori disszertációjának könyvvé szerkesztett változata mindezen terület egy szűkebb keresztmetszetét vizsgálja: azt, hogy Finnország, Észtország és Magyarország IKT-stratégiája miként reagál az új kihívásokra a hozzáférés, a kompetencia és a technológia hármas egysége mentén, valamint hogy milyen módon jelennek meg a digitális átállás egyénnel szembeni követelményei a tantervekben...

Galgóczi Dóra: Messziről jött magzatok.
Bp., Librim 2018. 178 p.
G 20
A szerző előző regényeiben is az emberi kapcsolatokat, a „lélektől lélekig” vezető utak bonyolultságát vizsgálta szépirodalmi eszközökkel. Ekként van ez a mostani könyvben is, amely nem hagyományos regényként olvasható, hiszen különösebb történése nincs a leírtaknak, mert az érzelmek és az érzések rezdüléseit, egy ikerpár megszületéséhez kapcsolódó gondolatait, különös érzékenységgel fogta egységbe Galgóczi Dóra. Vajon honnan és miféle életfeladatokkal érkeznek a világra az újszülöttek? Honnan jött Juli és Ricsi, az anyaméhben formálódó ikerpár, akik a magzatvízben megráncosodott arcocskájukkal, már születésük után néhány órával is, oly sokféle érzést képesek az édesanya felé közvetíteni. Miként lehetséges az, hogy a végtelenben rejlő bölcsesség tükröződik az újszülöttek arcán, akik a „nagy Gömb” rezgésének egységéből születnek le kiválasztott szüleikhez...

Hornby, Nock: Cicikrisztus.
Bp., Helikon, 2018. 156 p.
H 82
Nich Hornby eddig elsősorban regényíróként ismerte és szerette az az olvasóréteg, akik szívesen vesznek a kezükbe szépirodalmi igénnyel megírt lektűrt. Hornby könyvei ebbe a kategóriába tartoznak: látszólag könnyen és könnyedén mesél, tele popkulturális hivatkozással, szlenggel, lezser humorral, ugyanakkor hamar kiderül, hogy korántsem tartalmatlan csevegésről van szó. Írásai igaz és mély emberi érzelmekről szólnak, a sors legfontosabb motívumait tárják fel a hétköznapi alakok és helyszínek kulisszái közé helyezve, a folytonosan fel-feltörő komolyságot, fájdalmat finom, élcelődő humorral enyhítve. Ez a remek stílus köszön vissza kisprózájából, amelyből ebben a kötetben hat novella erejéig kapunk ízelítőt...

Müller, Jan-Werner: Mi a populizmus.
Bp., Libri, 2018. 200 p.
320 M 98
Világszerte egyre sikeresebbek a populista politikusok. A névsor - a Princeton Egyetemen oktató német politológus, Jan-Werner Müller szerint - Donald Trumptól Silvio Berlusconin, Marine Le Penen, Geert Wildersszen, Recep Erdoganon és Orbán Viktoron keresztül Bernie Sandersig, Rafael Correráig és Hugo Chavezig terjed (legalábbis a szerző most magyarul is megjelenő könyvének bevezetője mindegyiküket nevesíti). De mi is valójában a populizmus? Mi a különbség a baloldali és a jobboldali populizmus között? Vajon a populizmus közelebb hozza a kormányzást a néphez, vagy épp ellenkezőleg, inkább veszélyt jelent a demokráciára? S tényleg a populizmus győzelméről beszélhetünk napjainkban? Ezek a fő kérdései a könyvnek. A szerző egyik célja, hogy - számos történelmi vagy kortárs példát hozva - rámutasson a populizmus közös jellemzőire. Hogy bemutassa: a populista politikusok a hatalom megszerzését követően miként építenek ki olyan tekintélyelvű államot, amelyből kirekesztik a másként gondolkodókat, akiket nem tekintenek a "néphez" tartozónak. Igyekszik rámutatni a populizmus sikerének mélyebb okaira, ugyanakkor a szerző gyakorlati stratégiát is ajánl arra, hogy a demokrácia hívei mihez kezdhetnek a populistákkal...

Szántai Zsolt: Mária Magdolna.
Bp., I.P.C. Kv., 2018. 325 p.
F 76
A forró Etiópiában, az "asszonyharcosok" földjén járunk, i. sz. 33-ban. Az egyik őrségben levő harcosnő három kimerült emberre talál: a fiatal állapotos asszonyra, egy kamasz fiúra és egy betegnek tűnő, idősebb férfira. Foglyul ejti őket, s királynőjük, Mairari színe elé viszi. Mairari érdeklődéssel fordul a jövevények felé, akikről kiderül, hogy Júdeából érkeztek, s a látszat ellenére nem menekülnek, hanem azért indultak útnak, hogy a lehető legtöbb embernek elvigyék az örömhírt egy bizonyos Jézusról, akit - mint kisvártatva kiderül - a Megváltónak vallanak. Az állapotos nő Magdalából származó Máriának mondja magát (vagyis Mária Magdolnának), a kamaszfiú Elóhimként mutatkozik be, a megviselt férfi pedig Júdás, aki ugyan (akárcsak az evangéliumi verzióban) öngyilkosságot követett el, ám Elóhim és Mária Magdolna az utolsó pillanatban megmentette. Mairari királynő az elejétől kezdve szeretné meghallgatni Jézus történetét, Mária Magdolna pedig készséggel megosztja vele a Messiás élettörténetét, amely azonban a regényben nem a bibliai változatot követi, hanem inkább a Jézussal kapcsolatos legendáriumból merít...

Czibulka Zoltán: Mit érdemes tudni... Utazás előtt.
Bp., Plesz Kft., 2017. 255 p.
379 C 95
A szinte naponta megjelenő útikönyvek korában, a megnövekedett utazási kedv kielégítését szolgáló igen hasznos könyv szerzője, Czibulka Zoltán azokat az ismereteket, gyakorlati tennivalókat gyűjtötte kötetbe, amelyek megkönnyítik a külföldön üdülő dolgát, a mindennapi teendőket illetően. Az útlevél, illetve a vízum beszerzésének teendőitől a busszal, repülővel vagy kölcsönzött autóval utazók feladatait ugyanúgy megtaláljuk a kis kötetben, mint a vámra vonatkozó tennivalókat vagy a külföldön tartózkodók panaszos ügyeinek intézésére vonatkozó ismereteket...

Kwasnicka, Marta: Hedvig, a waweli királynő.
Göd, Rézbong, 2018. 166 p.
943 K 99
A lengyel újságíró szerző tollából való életrajz, Lengyelország és Litvánia királynőjének, Nagy Lajos király leányának, Hedvignek (1374–1399) állít emléket. Nem szépirodalmi művet tart kezében az olvasó, mert írója esszé formájában, történelmi tények tükrében örökítette meg, a huszadik században szentté avatott Hedvig királynő életének krónikáját. Marta Kwasnicka kulturális blogjából terebélyesedett könyvvé, a Nagy Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermekeként, Magyarországon született Hedvig élettörténete, akit kislányként, már négyéves korában eljegyezték Lipót ausztriai herceg fiával, Vilmossal. Hedviget apja a magyar trónra szánta, ám halála után mégis a lány idősebb testvére, Mária került a magyar uralkodói székbe. Hedvig 1384 őszén utazott Krakkóba, hogy elfoglalja a lengyel trónt. A lengyelek Hedviget örömmel választották királynőjükké, azonban Vilmost nem akarták a trónon látni. Ekkor Jagelló litván fejedelem kérte meg Hedvig kezét, és ezt a lengyel nép már szívesen fogadta. Ulászló 1386 februárjában érkezett Krakkóba, Hedvig, aki isten akaratát látta ebben a házasságban, a Wawel katedrálisában nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét, majd Jagelló Ulászló felesége lett. Az asszony tevékenyen részt vett az állami ügyek irányításában...

Havey, Allison: Szex és lájk és közösségi média. Hogyan értsünk szót a gyerekünkkel a digitális világban.
Bp., Jaffa, 2018. 273 p.
370 H 45
A kamaszkor a maga szélsőségeivel, kiszámíthatatlanságával mindig is komoly fejtörést, sok aggodalmat okozott a szülőknek. Akinek pedig most tinik a gyerekei, azok kiemelten nehéz helyzetben vannak, hiszen a mostani tizenévesek az első olyan nemzedék, akik hangsúlyosan és jellemzően online esnek végig az összes életkorra jellemző eseményen. A baráti és szerelmi kapcsolatok gyakorta a közösségi médián keresztül alakulnak ki, mélyülnek el és formálódnak, az első szexuális élmény nagy valószínűséggel valamelyik online pornó oldalhoz kötő, programokat, sőt utazást is pár perc alatt lehet leszervezni bármelyik okostelefonról. Mit tehet ilyen kondíciók között a kamasz gyermekéért, annak testi, lelki, szellemi biztonságáért - sokszor joggal - aggódó szülő, aki legtöbbször nem olyan jártas a digitális világban és eszközhasználatban, mint saját csemetéi. Elsősorban nekik, másodsorban a saját generációjuk sajátosságai iránt érdeklődő tinédzsereknek ajánlják kötetüket a szerzők...

Putney, Mary Jo: A lázadó özvegy. A jó útra tértek testvérisége 2.
Bp., General press, 2018. 306 p.
P 99
Romantikus regényeiben a női lélek rezdüléseit eleveníti meg a Maryland államban élő írónő, Mary Jo Putney. Amikor 1814 nyarán a brit hadsereg bevonul Washingtonba, Callista Brooke-ot, a város köztiszteletben álló varrónőjét végzetes sorscsapás éri. Mindenét elveszíti, amiért eddig küzdött: a megélhetését, a házát, a szeretteit, sőt még az élete is veszélybe kerül. Egy jóképű angol úriember siet a segítségére, és kimenti az erőszakos katonák karmai közül. A védtelen özvegy azonnal felismeri az idegent: Richard Audley az, halottnak hitt gyermekkori barátja, aki tizenöt éve egyszer már megpróbálta megmenteni őt egy ráerőszakolt házasság elől, de akkor nem járt sikerrel. Most azonban a férfi megfogadja, hogy akár az élete árán is megvédelmezi Callie-t, és elkíséri Baltimore-ba, ahová az asszony a családját küldte a háború elől. A kalandokkal teli, veszélyes út során azonban ráébred, hogy a barátságnál sokkal többet érez a védence iránt...

Bennett, Vanora: A fehér orosz.
Bp., I.P.C. Kv. 2018. 366 p.
B 51
Az 1918-19-es oroszországi eseményeket követően sok ún. fehér orosz, vagyis a kommunisták ellen harcoló orosz menekült Nyugat-Európába, a diaszpóra kulturális és politikai központjává pedig a húszas évek végére egyértelműen Párizs vált. A francia fővárosban voltak orosz lapok, irodalmi élete, egy színháza, iskolái, esti tanfolyamai, árvaházai, egy-két idősotthona, egy árvaháza és számos étterme. Az orosz emigánsok legtöbbje nincstelenné vált. Közhelyszámba ment, hogy Párizsban akkoriban valósággal nyüzsögtek az orosz nagyhercegek, akik portásként, pincérként, autó- vagy joghurtgyárakban dolgoztak, hercegnők, akik a ruhaiparban varrtak vagy modellkedtek, rengeteg egykori fehér tisztből pedig párizsi taxisofőr lett. A száműzöttek arra számítottak, hogy egyszer majd hazatérhetnek, ám a bolsevikok győzelmével mindez az álom köddé vált. A franciák eleinte együttérzésükről biztosították az orosz emigránsokat, de a harmincas évekre, a nagy gazdasági világválság idejére a viszony feszültté vált, s amikor már nem volt elegendő állás, jelenlétük nemkívánatossá vált Párizsban...

Wiking, Meik: Lykke. A boldogság nyomában.
Bp., Kossuth, 2018. 285 p.
613 W 70
A koppenhágai Boldogságkutató Intézet igazgatója, Meik Wiking komolyan veszi szakmáját. Nagy sikerű, Hygge (201710050) című könyvével már rabul ejtette a világ irigykedő részét. Mert írása után könnyű belátnunk, miért nevezik Dániát a világ legboldogabb országának. Náluk tökéletes egyensúlyban van munka és magánélet, ingyenes a felsőoktatás, pontosan közlekednek a vonatok, és ha mindez nem lenne elég, a dánoknál a legnagyobb az egy háztartásra eső gyertyafelhasználás. A boldogságról - amit arrafelé lykkének neveznek - valószínűleg senki sem tud többet, mint a boldogságtudor Wiking, akinek meggyőződése, hogy jóllehet rengeteget tanulhatunk tőlük a beteljesült életről, a boldogság kulcsai világunk minden táján ott rejlenek. Színes fotókkal és játékos ábrákkal illusztrált könyvében a szerző kincskeresésre invitálja olvasóját, hogy végül megnyílhasson előttünk is az elégedett élet kapuja...

Bourne, Edmund J.: Szorongások és fóbiák gyógyításának kézikönyve. Relaxálás, pámikkezelés, meditációs technikák, gyakorlatok, fóbiák kezelése, negatyv ön-párbeszéd elengedés, tévképzetek megváltoztatása.
Bp., Édesvíz, 2018. 551 p.
616 B 84
A szerző kifejezetten különféle szorongásos zavarokkal küszködő betegeknek állította össze ezt az önsegítő kötetet, amely a problémával járó tüneteket enyhítő technikák, módszerek részletes leírásait tartalmazza. A könyv első felében kerülnek áttekintésre a leggyakoribb szorongásos zavarok (pánikbetegség, agorafóbia, generalizált és szociális szorongásos zavar, obszesszív-kompulzív zavar stb.), az ezeket kiváltó okok, általánosságban véve a gyógyulás megkezdése, valamint szó esik a relaxációról, a testmozgásról, a pánikroham legyőzésének módszeréről, az ún. expozícióról (vagyis a szorongás és a helyzet közötti kapcsolat felszámolásáról), a belső monológ szerepéről, valamint a téves meggyőződésekről. A folytatásban pedig megismerkedhetünk a szorongást állandósító személyiségtípusokkal, a tíz leggyakoribb specifikus fóbiával...

Göb, Surdham: Vegán energiaitalok szuperélelmiszerekből.
Bp., Kossuth, 2018. 136 p.
641 G 56
Csupa tisztán természetes, kizárólag növényi alapanyagból készülő, tápláló és frissítő "energiaital" receptje kapott helyet a Göb szerző- és házaspár által jegyzett kötetben. A bevezetőben az italkészítéshez javasolt alapanyagokról és eszközökről esik szó. Ezután tanulmányozhatjuk a receptgyűjteményt: a klasszikus stílusú smoothie-kat, a különféle limonádékat, gyógynövényes koktélokat, forró és hideg energiaitalokat...

Zöldi Gergely: Koncz Zsuzsa.
Bp., Corvina, 2018. 303 p.
785 K 68
Ötvenhat éve van a pályán a magyar beat-, pop- és rockzene egyik meghatározó alakja, Koncz Zsuzsa. 1962-ben tűnt fel a Ki mit tud? című vetélkedőben, ahol gimnáziumi osztálytársnőjével, Gergely Ágival közösen lépett fel, és második helyezést értek el (így aztán nem jutottak ki a VIT-re, de nyertek egy-egy asztali lámpát a Corvin-áruház kínálatából, egy Gorka Lívia kávéskészletet, na meg persze új barátokat, ismerősöket). Még ebben az évben meg is jelent a Gézengúz című kislemezük. Koncz Zsuzsa a hatvanas években olyan zenekarokkal lépett fel, mint az Illés, az Omega vagy a Metro, s 1969-ben megjelent első önálló nagylemeze is, Volt egyszer egy lány címmel. A szólókarrier mellett a hetvenes években a Fonográffal, majd a KFT-vel is fellépett, és napjainkig 98 magyarországi és 24 külföldi önálló lemeze jelent meg. Életművéért 2008-ban Kossuth-díjjal jutalmazták. Az ő életét és munkásságát mutatja be jelen album, melyben az ismert műfordító, szövegíró és dramaturg, Zöldi Gergely beszélget a művésznővel...

Wagenaar, Karin: Hogyan legyek boldog veled? A párkapcsolat megjavítása az érzelmekre fókuszáló terápia (EFT) módszerével.
Bp., Ursus Libris, 2018. 206 p.
615 W 11
Hollandiában dolgozták ki és alkalmazzák nagy sikerrel az EFT (Emotionally Focused Therapy - vagyis "érzelmekre fókuszáló terápia") elnevezésű párterápiás módszert, amelynek célja elsősorban a hosszú távú, szeretetteljes kapcsolat kialakítása és megőrzése a felek között, másodsorban pedig, kiterjesztve a kezelést a család többi tagjára is, a biztonságos, érzelmileg stabil és meleg háttér megteremtése. Az EFT azonban nem csak problémákkal küzdő pároknak javasolható: a módszer segít abban, hogy már az első lépésektől kezdve úgy tudjunk felépíteni, táplálni és fenntartani egy kapcsolatot, hogy az a lehető legmagasabb színvonalon létezhessen. A szerző nagy figyelmet fordít a fiatalkori érzelmi életre és választásokra, sokszor kifejezetten ehhez a korosztályhoz szól, ugyanakkor tanácsai, meglátásai természetesen érvényesek más generációk tagjainál is...

Slaughter, Karin: Apja lánya.
Bp., HarperCollins, 2018. 464 p.
S 67
A nemzetközileg is elismert bestsellerszerző, Karin Slaughter döbbenetes regénye a vérfagyasztó krimi és a magas szinten tartott lélektani feszültség lenyűgöző keveréke. Fegyverrel kényszerítenek az erdőbe két lányt. Az egyik elfut, a másik ott marad… Huszonnyolc évvel később, az életben maradt Charlie apja nyomdokaiba lépve maga is ügyvéd lesz; ő a jó gyerek, igazi apja lánya. Amikor újra lecsap az erőszak Pikeville-ben, a borzalmas tragédia az egész várost megrázza, és Charlie egy rémálom kellős közepén találja magát. Nemcsak hogy ő az első, aki a helyszínre érkezik, de az eset felidézi szörnyű emlékeit is, melyeket oly nehezen sikerült elfojtania az évek során. A felkavaró igazság azzal a bűntettel kapcsolatban, amely csaknem harminc éve tönkretette a családját, nem maradhat örökre eltemetve...

Masello, Robert: A medúza-amulett.
Bp., 21. Század K., 2018. 447 p.
M 39
Újabb misztikus történelmi krimivel jelentkezik Robert Masello. A történet főszereplője egy fiatal amerikai kutató, David Franco, aki egy legendás műtárgy nyomába ered: egy amulettet keres, amelyet Benvenuto Cellini reneszánsz mester készített. A Medúza-amulettet nemcsak szépsége és persze készítőjének neve teszi értékessé, hanem állítólagos varázsereje is. Napjaink Chicagójából induló kutatóútja a Loire menti kastélyokban és a római palazzókban folytatódik, segítségére pedig egy gyönyörű firenzei lány van. Hamar kiderül, hogy a kutatás nem is annyira egyszerű, a nyomozópáros nyomában pedig orgyilkosok járnak...

Ishiguro, Kazuro: Noktürnök.
Bp., Európa, 2018. 265 p.
I 73
Tavaly - 2017-ben - az irodalmi Nobel-díjat a japán származású brit író, Kazuo Ishiguro, a hangulatábrázolás és a sorserők működésének egyik legkifinomultabb krónikása kapta. Ez adta az alkalmat arra, hogy magyar nyelven is megjelenhessen 2009-es keltezésű elbeszéléskötete. Műve öt tételes novellafüzér, amelynek szellemi vezérfonala, kohéziós géniusza a zene: a szerző bevallása szerint a kötet, s a benne helyet kapott írások szerkezete is zeneműveket hivatott megidézni. Bár a tételek száma itt öt, a forma mégis szonátát idéz: világosan kivehető az expozíció, a kidolgozás és a repríz is, köztük egy-egy átívelő elbeszéléssel. A fő mondanivaló, a mögöttes üzenet azonban korántsem romantikus: Ishiguro valamennyi története a maga módján arra tanít, hogy milyen óriási (legtöbbször áthidalhatatlan) szakadék tátong azok között az ábrándok, remények között, amit a zene a maga varázsával ígér - és a valóságos események között...

Csigó Zita: Csomagolj ebédet! Munkába, iskolába, utazásra.
Bp., Corvina, 2018. 180 p.
641 C 64
Rohanó világunkban a táplálkozás sokszor luxusnak tűnik, és a sietve elkészített szendvicsek néha csak az étkezés karikatúrái. Pedig lehet tudatosan, finoman, fantáziadúsan főzni csomagolásra való ételeket, legyen szó komplett ebédről, snackről vagy egy laktató salátáról – vallja a több szakácskönyvet is jegyző Csigó Zita. Könyvében minden ötletes receptnél kis ábra jelöli a glutén-, a laktóz-, a tojás- és a hozzáadott cukor-mentességet, illetve ha vegetáriánus, vagy vegán az étel. A színes képekkel illusztrált kötet mindenkinek szól, aki szeretne magával vinni finom és tápláló ételeket...

Morisson, Toni: Engedjétek hozzám.
Bp., Park, 2018. 205 p.
M 91
A Nobel-díjas amerikai írónő, Toni Morrison 2015-ös keltezésű regényének egyik központi alakja Bride, a káprázatosan szép fiatal nő, akit kékesfeketén ragyogó bőre, sudár termete, párducszerű mozgása nemesít különlegessé. De Bride boldogtalan: hiába van mellette egy remek férfi, Booker, nem tudja felé az odaadását kimutatni. Az ok terhelt gyermekkorában keresendő: Bride édesanyja, - az egyébként világos bőrű - Sweetness képtelen volt szeretni annak idején a lányát, akit ridegségben telő első évei érzelmi nyomorékká, anyja gyöngédségének állandó sóvárgó koldusává tettek. Bookernek hasonló okokból nincs lelkiereje ahhoz, hogy tolerálja Bride lelki mélyrepüléseit, s így egymáson is egyre több sebet ejtenek...

Vámos MIklós: Töredelmes vallomás.
Bp., Athenaeum, 2018. 248 p.
V 28
Vámos Miklós novellaművészetét elsősorban azok ismerhetik, akik rendszeres olvasói az Élet és Irodalom-nak és más sajtótermékeknek, ahol módja volt publikálni - a teli idővel mind rövidebb és rövidebb terjedelemben. E sajátos folyamatról bevezető (Elbeszélni) írásában vall, finom iróniával vázolva, hogy a változó újságszerkesztői koncepciók miként kurtították az egykori kényelmesen hömpölygő novellákat feszesebb írásokká, fele, majd negyedakkora terjedelmű tárcákká, s ki tudja, hol lesz a folyamat vége: "Az egysorosok után kísérleteznek majd még az egyszavasakkal is. Esetleg az egybetűsökkel. Végül néhány fehér oldal következhet." Az olvasó elmosolyodik a csipkelődésen - míg a kötet végére nem ér, ahol (mintegy intelemként, hogy sok dolog fájó valóság lehet, amin korábban élcelődtünk) az oldalakon egy-egy sor, szó várja, majd pedig az üresség...

Szél Dávid: Túl a parán. Minden, amiről az apák nem beszélnek.
Bp., Bookline, 2018. 227 p.
613 Sz 54
Szél Dávid nevével már évekkel ezelőtt megismerkedhettek azok, akik gyermeknevelési témában rendszeresen olvasgattak blogbejegyzéseket: ő volt ugyanis a szerzője - ráadásul apaként - az Apapara című szülői blognak, amely egyik legolvasottabb gyermekneveléssel kapcsolatos felület lett. Az oldal sikerességének fő oka, hogy a - nem mellesleg pszichológus - szerző kötetlen stílusban tudósított egy kisgyermekes szülő hétköznapi örömeiről-gondjairól, olyan témákról, amelyekkel minden hasonló szituációban levő anya és apa találkozik, nem nélkülözte a - korántsem előtérbe tolakodó, de nyilvánvalóan jelen levő - szakmaiságot sem, nem is beszélve a csodálatos (ön)iróniáról, ami igazán élvezetessé varázsolta a bejegyzéseket. A Szél-gyerekek azóta kinőttek a babakorból, a blog továbbra is íródik, ám a szerzőnek mondanivalója e felületen kívül is - szűken véve az apaságról, a szülő-gyermek viszonyról, a gyerekekről és a család dinamikájáról, bővebben a minket körülvevő társadalomról, sőt, mindenről, ami épp foglalkoztatja - most is akad...

Kent, Minka: A leskelődő.
Bp., Lettero, 2018. 367 p.
K 37
Autumn Carpenter egykoron örökbe adta a kislányát. Három évvel később azonban, szinte véletlenül rábukkant a Facebookon egy család profiljára, amelynek fotói között a lányára ismert. Innentől kezdve megszállottan követte a - tökéletes(nek tűnő) - McCullen család életét megörökítő mindennapokat. Éveken át minden egyes fotót végig nézett, s figyelemmel kísérte Grace felcseperedését. Időközben összeköltözött Bennel, ám a férfi iránti érzéseinél fontosabb szerepe volt annak, hogy háza a McCullenek szomszédságában állt. Így a korábbinál közelebbről szemlélhette Grace-t, a legfőbb tájékozódási felület azonban továbbra is a közösségi oldal maradt. Hét évvel később azonban, egyik napról a másikra törlődik a profil, és Autumn kétségbe esik...

Az oldal a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. recenziói alapján készültek.
Az ajánlók teljes szövege és további recenziók a konyvtar.kello.hu oldalon olvashatók.

Összeállítva: 2018. július 1.


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Olvasónapló
Új könyvek
Rólunk írták
Képgalériák
Archívum
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2019-07-23 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap