A könyvtárosság etikai kódexe Vendégadatbázisok E-könyvtár Virtuális Könyvtár Hasznos linkek Vaklap AA
Kezdőlap Oldaltérkép Kapcsolatfelvétel
Katalógusok
WEB OPAC
Válogatások
Tematikus ajánlók
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
OPAC - Mobilra
Vasi Digitális Könyvtár
Vasi Könyvtári Portál
Városi fiókkönyvtáraink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
RSS
www.niif.hu
Bejelentkezés
Tematikus ajánlók
1956 Vas megyében

Vas megye  

Ez történt Vas megyében. Összeáll. R. Farkas Klári.  [Bp.] Kossuth, 1957.  94 p.  Hb. 174

Kozma Gábor: Vasi "fehér könyv" 1956-ról. = Vas Népe, 1999. okt. 22. 6. p
      Az 1957-ben megjelent "Ez történet Vas megyében" című könyvben megjelent rágalmakról, elítélt személyekről      P 5

Kozma Gábor:  A vidék forradalma. = Vas Népe, 2003. okt. 22. 6. p.
      Az 1956-os Vas megyei eseményekről az Ez történt Vas megyében  című könyvből vett idézetek kommentálása alapján        P 5 

VARGA Gábor:  A forradalmi ifjúsági szövetség élén. = Vasi Fiatal, 1972. 1. sz. 3
    Barnák János, a Magyar Forradalmi Ifjúsági Szövetség Vas megyei Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke 1956-ban    Hg 95 

Részvétel, részvéttel. = Vas Népe, 1989. jún. 16. 5. p.    
   Névsor azokról, akik Vas megyében születtek, és akiket 1956. dec. 20. és 1961. dec. 13. között végeztek ki az 56-os eseményekben való részvételükért     P 5

Vas megye. = 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22. – november 5. Összeáll. és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Zrínyi, 1991. 535-545. p.    943.9 E 99

BERKI Mihály: A karhatalom 1956-1957-ben. 19. rész.  Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = Új Magyarország, 1992. okt. 3. 14. p.     P 90

as megyei kommunista pártvezetők karhatalmi szervezkedése 1956-1957-ben
   Ua. részben: Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = B. M.: Pufajkások. Bp. 1993. 122-126. p.    943.9 B 55

Vas Megye Tanácsa távmondati könyve. 1956. október 24-28. Közli: Feiszt György. = Évkönyv I. Szerk.biz. Bak János. Bp. 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete, 1992.  191-197 p. 
   Töredék a Vas Megyei Tanács távmondati könyvének iratanyagából    943.9 E 98/1

MAYER László:  Adatok az 1956-os forradalom Vas megyei résztvevőiről. = Vas megyei levéltári füzetek. 6. köt. Előadások Vas megye történetéről II. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 1993. 265-275 p. 
A Vas Megyei Bíróság irattárában őrzött, 1991-ben a Vas Megyei Levéltárba átvett 1957-1960 között tárgyalt büntetőperek iratai alapján   943.9 V 54/6

PÁLMÁNY Béla: Menekülők és határőrök macska-egér harca a magyar-osztrák határon (1956 november - 1957 január). = Rebellitás, 1994. 4-5. sz. 16-25. p.   Vas megyei vonatkozásokkal  Z 119 

RADAKOVITS Béla: 40 éve történt. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, és annak hatása községeinkre. =
Határmenti Krónika, 1996. 2. sz. dec., mell. II. p.    X 880

Vas megye. = 1956 vidéki sajtója. Összeáll. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Korona, 1996. 657-703. p.
   A Vasmegye c. napilap 1956. okt. 23-28., nov. 5-i, a Vasi Hírlap 1956. okt. 31., nov. 1., 3-i számának másolata    943.9 E 99

KAPILLER Ferenc:  Emléktöredékek '56-ról. Beszélgetés egy ludovikás tiszttel. = Vasi Szemle, 1997. 1. sz. 60-64. p.     X 75

KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960. Szombathely.
Vas Megyei Honismereti Egyesület, 1997.  481, 5 p.     Hd. 2443

 Rendőrségi napi jelentések. [Összeáll. Kajári Erzsébet]. Bp. Belügyminisztérium; 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézet Közalapítványa, 1997. (Belügyi iratok ; 1-2.)
   1. köt. 1956. október 23. – december 12.  571 p.
   2. köt. 1956. december 13. - december 31. 476 p.
   A Vas megyei rendőrkapitányság és a szombathelyi Hazatelepítő központ jelentéseivel is     350 R 571-2 OT

 Forradalmi napok - a korabeli megyei lapokban. = Vas Népe, 1998. okt. 22. 5. p.
   A Vasmegye és a néhány napig létező Vasi Hírlap napilapok 1956. októberében megjelent cikkeiről, tudósításairól   P 5

SIMON Erzsébet: Naponta kivégzéshez sorakoztatták... = Vas Népe, 1998. okt. 22. 4. p.
   Szénhegyi János répcelaki teherautósofőr visszaemlékezése az 1956-os vas megyei eseményekre      P 5 
Oldal 1/4   [ 1 | 2 | 3 | 4 ]    Következő »

részletek>>>
Adventi készülődés

„Szép Tündérország támad fel szívemben
Ilyenkor decemberben”
Juhász Gyula

Karácsonyvárás 

Angyal száll az égből. A karácsonyi ünnepkör népköltészete. Vál.: Pásztó Katalin. Dunaszerdahely,
 Lilium Aurum, 1998. 42 p.  398 A 64

Boldog karácsonyt! Barkácsötletek, dekorációk, ajándéktippek, receptek. Szerk.: Debreczeni Ágnes.
 Bp. Saxum, 1999. 190 p.   398 B 76

Boldog karácsonyt! Régi és újabb ékességek, ünnepi szokások. Vál.: Szikora Zsuzsanna,
 Bp. Tuff Produkció, 2001. 191 p.        398 B 76

Csörgő Anikó: Adventtől karácsonyig. Tanácsok, ötletek az ünnepi előkészületekhez.
 Bp. Officina Nova – Magyar Könyvklub, 1995. 59 p.  398 C 83

Csörgő Anikó – Csigó László: Adventtől karácsonyig. Ötletek, dekorációk, receptek az ünnepi
 előkészületekhez. 2. köt. 1999. 64 p.  398 C 83/2 - Gykvt.

Iden, Karin: Karácsony. Az ünnep varázsa. Bp. Kossuth, 2001. 206 p. 398 I 18

Jajczay János: Karácsony a művészetben. Bp. Corvina, 1973. 14 p. 45 t.  750 J 12 - Fkvt.

Karácsony fényei. Jeles ünnepnapok adventtől vízkeresztig. Összeáll.: Pelyhe Andrásné.
 Bp. Petit Real Kft. 1992. 148 p.   398 K 16
Menjünk mi is Betlehembe. Adventi és karácsonyi készülődés, betlehemes játékok.
Összeáll.: Granasztói Szilvia. Bp. Háttér, 1990. 93 p. 398 M 53

Steiner Ágota: Karácsony. Bp. Helikon, 1990. 141 p.      398 S 89

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bp. Planétás,
1997. 170-262. p.      398 T 35

Tészabó Júlia: Nagy karácsonyi képeskönyv. Bp. Móra, 1985. 75 p.      398 T 48

Westland, Pamela: Nagy karácsonykönyv. Ünnepi ételek, díszítés és az örömteli ajándékozás titkai.
Pécs, Alexandra. 1999. 127 p. 398 W 63


Adventi barkácsolás

Berger, Thomas: Karácsonyi kézműves-könyv. Bp. El Greco, 2002. 87 p. 398 B 55

Bock, Erika: Karácsonyi ablakdíszek szalvétamotívumokkal. Kaposvár, Holló, 2002. 30 p. 745 B 70

Braun - Bernhard, Ursula: Színes, hangulatos, saját kezűleg elkészíthető adventi díszek virágokból
és zöldekből. Bp. Sziget, 1999. 64 p.      398 B 87

Freund, Brigitte: Karácsonyi papírcsillagok. Bp. Cser, 2001. 31 p. 745 F 92 - Gykvt.

Göhr, Stephanie - Rogaczewski-Nogai, Sybille: Adventi kalendáriumok üvegfestéssel.
 Hangulatos ötletek, kalendáriumok. Kaposvár, Holló, 2001. 77 p. 371 G 56

Hillier, Malcolm: Malcolm Hillier’s karácsony. Kaposvár, Holló, 1993. 115 p.  398 H 70 – Fkvt.

Jittenmeier, Karin: Karácsonyi ajándékok szalvétatechnikával. Kaposvár, Holló, 2002. 30 p.  745 J 63

Karácsonyi készülődés üvegfestéssel. Új, varázslatos motívumok. Közrem.: Ankje Daum.
 Kaposvár, Holló, 2001. 77 p.371 K 17

Kolz, Regina: Karácsonyi articsókadíszek. Bp. Cser, 2001. 32 p.  398 K 66 - Fkvt.

Kovács Ibolya: Karácsonyi díszek egyszerű anyagokból. Bp. Cser, 2002. 28 p.  745 K 78

Linse, Hannelore: Adventi díszek a természet kincseiből. Kaposvár, Holló, 1998. 62 p.  398 L 68

Messenkeil, Angelika - Panessar, Pammi: Adventi és karácsonyi díszek. Bp. Cser, 2001. 61 p.           398 M 39

Messenkiel, Angelika - Panessar, Pammi: Karácsonyi díszek természetes anyagokból. Bp.  Cser, 2000. 31 p.   398 M 39 - Gykvt.

Siebel, Hiltrud: Karácsonyi só-liszt figurák. Bp. Cser, 2002. 31 p.    371 S 50

Teussen, Gertrud – Netolitzky, Cornelia: Advent és karácsony. Hangulatteremtő díszítések  az év legszebb
 időszakához. Bp. Tóth – Magyar Könyvklub, 1995. 175 p.   398 T 48 – Fkvt.

Walter, Gisela: Karácsonyi barkácskönyv. Bp. Saxum, 2001. 96 p.  398 W 24 - Gykvt.

Wetzel - Maismann, Sigrid: Karácsonyi papírdíszek. Bp. Cser, 2000. 31 p.  371 W 65 - Gykvt.
Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »

részletek>>>
Anyák napja

… az anyákban van valami, ami alatta marad és ami fölébe is emelkedik a józan észnek.
Az anyának ösztöne van.
A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, az vezérli tetteit.”

Victor Hugo

  Ha hiányoznak a megfelelõ szavak…

Anyák napjára. Iskolai segédanyag. Bp. Unió, 1994. 78 p. (Háziszínpad)     394 A 70

Édesanyámnak szeretettel. Bp. Móra Könyvkiadó. 1989. 169 p.  E 17

Jeles napjaink. Irodalmi antológia iskolai ünnepekhez. Bp. Múzsák, 1991. 109-120. p.  J 58

Kanizsa József: Anyám üzenete. Anyaversek felnõtteknek és gyermekeknek. Bp. Krúdy Irodalmi Kör, 2000. 131 p.  K 14

Társadalmi és iskolai ünnepek. Versek, elbeszélések. szerk.: Maczák Edit, Békéscsaba, Item, 2002. 10-20. p.  394 T 32

Ditirambus a nõkhöz. Irodalmi válogatás a nemzetközi nõnap, az anyák napja és a gyermeknap ünnepi mûsoraihoz.
szerk.: Mezei András,  Bp. Kossuth,  1978. 39-74. p.  D 68

Tavasz van gyönyörû. összeáll.: Kis Éva. Hatvan, Magánkiad. 1996. 98-112. p.,187-195. p. 372 T 36

Ünnepi csokor. Válogatott versek, novellák ünnepi mûsorok szervezéséhez. Összeáll.: Végh Júlia, Végh Oszkár,
Bp. ILV. 1983. 231 p.  Ü 46

Ünnepeink. Mûsorokra, köszöntõkre készülõk könyve s mindazoké, akik szeretnének szívhez szólóbb ünnepeket ülni. szerk.: Varga Domokos. Bp. Hét Krajcár, 2002.
119-136. p.  371 Ü 46

Ünnepeljünk együtt! Válogatott strófák jeles napokra. szerk.: Nemes Jánosné, Szeged, IT Stúdió Kft.
 1998. 149-174. p.  Ü 46

Ünnepsoroló. Versek, játékok, jó tanácsok ünnepekre. összeáll.: Granasztói Szilvia, T. Aszódi Éva, Bp. Móra,
 1992. 124 p.  Ü 46

Világnapok, ünnepnapok a tanévben. szerk.: Szûcs Mara, Maczák Edit, Békéscsaba, ITEM, 2001. 134-137. p.  371 V 87

Felnõtt kölcsönzõtér

Ajándék anyámnak. szerk.: Urbán László, Bp. Magyar Könyvklub, 1996. 136 p.  A 30

Arany-ima az én anyámnak. Válogatás a magyar irodalomból. szerk.: Ambrus Éva, Bp. Magyar Könyvklub,
 1999. 153 p.  A 75

Asszonyaink arca. Irodalmi antológia. vál.: Baranyai Ferenc. Bp. Lapk. Váll. 1987. 213-301. p. A 89

Családi kör. Antológia. vál.: Makoldi Mihályné, Bp. Táncsics, 1976. 244 p. C 36

Édesanyámnak. Köszönet mindenért, amit értem tettél. szerk.: Gáspár Ferenc, Bp. Marfa - Mediterrán,1999. 223 p. E 17

Megható történetek anyák napjára. közrem.: Canfield, Jack. Bp. Novella, 2002. 269 p.  M 50

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról, anyákról. Bp. Vigilia, 1993. 134 p.  M 50

A nõ dicsérete. Irodalmi válogatás a nemzetközi nõnap, az anyák napja és a gyermeknap ünnepi
mûsoraihoz. szerk.: Mezei András, Bp. Kossuth, 1975. 347 p. N 88

Termõ ékes ág. Magyar költõk versei az anyáról. szerk.: Domokos Mátyás, Bp. Kozmosz, 1972. 318 p.  T 46

Ünnepi köszöntõk Anyák napjára és a Nemzetközi Gyermeknapra. Vál.: Mezei András, Bp.
Magyar Vöröskereszt, 1977. 83 p.  Ü 46
Oldal 1/3   [ 1 | 2 | 3 ]    Következő »

részletek>>>
Bálint Nap

„Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
ha balgaság, ha tévedés, legyen,
ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!”
Juhász Gyula

Szerelemmesék

Élhetetlen szerelmesek. Huszadik századi elbeszélések. Vál.: Borbás Mária, Bp. Európa, 1984. 328 p.    E 39

Élők gyönyöre a szerelem. A sokszínű szerelem és erotika a szépirodalomban. összeáll.: Kun János - Kun Jánosné, Debrecen, Arkadas, 2002. 256 p.  E 42

Kik csókolóznak többet? Magyar írók novellái Vál.: Kőrössi P. József, Bp. Noran, 2003. 225 p.   K 45

Mi a szerelem? Magyar írók novellái a szerelemről. Vál.: Kőrössi P. József, Bp. Palatinus, 1999. 441 p.    M 63

A szerelem lexikona. Magyar írók novellái a szerelemről. Összeáll.: Körössy P. József, Bp. Noran, 2001. 390 p.   Sz 73

Szerelmesek. Elbeszélések. Vál.: Fazekas László, Bp. 1975. 310 p.    Sz 73

Szívem szívedhez hajolna. 18 szerelmes elbeszélés. Vál.: Szele Ágnes, Bp. Sziget, 1997. 303 p.  Sz 85

 

Versben mondom el…

Aki legdrágább, aki legszebb. Százhúsz vers a szerelemről. Vál és szerk.: Illés Lajos, Bp. Kossuth, 1982. 318 p.  A 31

Az első este. Francia szerelmes versek. Vál.: Katona Tamás, Bp. Magyar Helikon, 1968. 136 p.   E 43

Én angyalkám, szép madárkám. Régi magyar szerelmes versek. Vál.: Katona Tamás, Bp. Magyar Helikon, 1975. 96 p.    E 51

Géraldy, Paul: Te meg én. Bp. Helikon, 1986. 63 p.   G 36

Kálnoky László: Szerenád. Versek a szerelemről. Műfordítások. Bp. Kozmosz, 1974. 205 p.   K 13

Kálnoky László: Virágzó tüzek. Versek a szerelemről. Műfordítások. Bp. Európa, 1970. 295 p.   K 13

Magyar erato. Vál.: Réz Pál, Bp. Magvető, 1986. 478 p.    M 14

Más fény nem kell nekem. Spanyol szerelmes versek. Vál.: Benyhe János, Bp. Magyar Helikon, 1978. 97 p.   M 39

Száz szerelmes sóhaj. Három évezred európai költészetéből. Vál.: Baranyi Ferenc, Bp. K.u.K. 1996. 128 p.    Sz 39

Szerelmes arany kalendárium. Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse.
 Vál.: Kormos István, Móra, 1965. 562 p.   K 70

Szerelmes kalendárium. Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse.
Vál.: Kormos István, Bp. Móra, 1962. 577 p.    K 70

Szerelmes versek. Vál.: Lator László, Bp. Unikornis, 2001. 371 p.    Sz 73

Szerenád. Magyar költők szerelmes versei. Bp. Sziget, 2002. 287 p.  Sz 74

Szeretni tehozzád szegődtem. 200 magyar szerelmes vers. Vál.: Farkas Árpád, Bukarest, Kriterion, 1973. 334 p.   Sz 74

A szív szonettjei. 100 + 1 tizennégy soros a szerelemről. Vál.: Baranyai Ferenc. Ku.K. Kiadó, 1998. 124 p.    Sz 85

Szívem. Szerelmes versek a világ minden égtájáról. Vál.: Borbély Sándor, Bp. Móra, 1993. 223 p.    Sz 85

Szívzuhogás. Magyar költők szerelmes versei. Vál.: Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton, Bp. Móra, 1986. 221 p   Sz 85

Vallomás. Vál.: Körmendy Marianna, Bp. General Press, 1995. 79 p.    V 25

Vallomás. Félszáz szerelmes vers. Vál.: Veress István, Bp. Sensus, 2003. 110 p.     V 25

Várj reám. Orosz szerelmes versek. Vál.: Baranyi Ferenc, Bp. General Press, 1999. 63 p.    V 48

Vas István: Énekek éneke. A világirodalom szerelmes verseiből. Bp. Magyar Helikon, 1966. 721 p.    V 54

 

Szerelmi posta

Híres szerelmes levelek. A szenvedély üzenete. Összeáll.: Ronald Tamplin, Bp. Elektra, 2002. 160 p.   H 70

Magyar szerelmes levelek. 1528-1944. Vál.: Kozocsa Sándor, Bp. Gondolat, 1976. 289 p.    M 14

Óhajtott szép kincsecském! Szerelmes-levelesláda. Vál. és szerk.: Szathmáry Éva, Bp. Móra, 1988. 227 p.    O 15

 

  Akik még keresik az igazit…

Fein, Ellen – Schneide, Sherrie: Titkos szabályok. Hogyan hódítsuk meg a Nagy Őt?
Kipróbált és jól bevált praktikák. Bp. Tericum, 1999. 235 p.    F 35

Ferris, Stewart: Hogyan csípjünk fel csajokat. Bp. Gulliver, 1999. 125 p.392       F 53

Mandeville, Amy: Hogyan szedjünk fel pasikat. Bp. Gulliver, 1999. 149 p. 392        M 26

Papillon, Marie: Szerelmi titkok könyve. Páratlan könyv páratlanoknak. Bp. Magyar Könyvklub, 1997. 327 p.392    P 29

 

Bálint-napi vacsora

Correnti, Pino: Ötezer év szerelmes szakácsművészete. Szerelmes receptek innen-onnan. Bp. Helikon, 1993. 244 p.   392  C 28

Albertson, Ellen – Albertson, Michael: A csábítás íze. Bp. Media Nox, 2002. 312 p.     641 A 34

A szerelem hangjai

Classics for lovers [CD]     785 C 23 LD 1629

Kormorán: Szerelmes énekek [CD]    784.32 K 70 LD 2765

Love ballads [CD]  784.32 L 84 LD 2903/1-2

Sebestyén Márta: Szerelmes lemez [hangkazetta]   784.3 S 47 K 4837

St. Martin: A legszebb szerelmes dalok [CD]     784.32 S 85 LD 3349

Szerelmes költők, szerelmes versek. [CD]       Sz 73 LD 3593

Zorán: Hozzám tartozol. Válogatott szerelmes dalok [CD]        784.32 Sz 95 LD 2559

 

A Bálint-nap története

Nyugaton már évtizedek óta, nálunk csak az utóbbi években terjedt el a szokás, hogy február 14-ét a szerelmesek napjaként ünnepeljük. Jönnek a lopott csókok, apró ajándékok, virágszálak, szép szavak, és minden huncut, kedves dolog, ami még hozzájárul a varázslathoz.

Egyes feltételezések szerint ez a szívmelengető ünnep a római kor idején alakult ki. A legenda úgy tartja, hogy Claudius császár uralkodása alatt élt Rómában egy Valentin (magyarul Bálint) nevű pap, aki titokban ifjú szerelmeseket adott össze. Ezzel ellenszegült a császár törvényének, amely átmenetileg megtiltotta a házasságkötéseket. Valentint bebörtönözték, és halálra ítélték. Mialatt börtönben volt, kis cédulákon üzeneteket küldött a barátainak, a következő feliratokkal: "Ne felejtsétek el Valentint!", "Szeretlek benneteket!". A későbbi legenda emleget még egy fiatal, vak lányt is, aki a történet szerint a börtönőr gyermeke volt. Valentin megsajnálta, imáival meggyógyította. Kivégzése napján pedig egy levelet küldött a lánynak azzal a felirattal: a te Valentinod...

Egy másik történet úgy meséli, hogy a rómaiak február 14-én tartották a tavasz ünnepét, Luperkusz isten tiszteletére, aki a nyájak és a termés védelmezője volt. Az ünnep éjjelén a fiatal leányok papírdarabkákra írták a nevüket és beledobálták a cetliket egy korsóba. A legények húztak a cédulákból, és amelyik leány neve szerepelt a papiroson, azzal táncolták át az éjszakát. Előfordult, hogy a "cédulás" párok egész évben együtt maradtak.

Az idő múlásával Valentin legendája és Luperkalia ünnepe összefonódott, így Szent Valentinra úgy emlékezünk, mint a szerelmesek védőszentjére.
 Forrás: www.nyugat.hu

Összeállította: Bozzai Judit
BDK, Olvasószolgálat
2004.

részletek>>>
Egymásra hangolva
      Ifjúkor, jegyesség 

Croissant, Jo: A szív papsága. A nõ hivatása. Homokkomárom. Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 1996. 151 p.   280 C 32  

Én meg Te - Mi. A megismerkedéstõl a családalapításig. szerk. Beöthy-Molnár András, Bukovszki Antal. Bp. NOE, 1993.187p.   173 E 51  

Honsalek, Werner K.: Te és Én. Barátság-szerelem-házasság Isten szemszögébõl. Debrecen, Omega K., 1990. 143 p.   170 H 79  

Kováts György és Anna: Jegyesség! Segítség!!! Gyakorlati kézikönyv jövendõ házasok számára. Bp. 2002. 181 p.   280 K 83 

McDowell, J: Miért várj? Érdemes várni a szexszel a házasságig? Jelentés a tizenévesek szexuális válságáról.
Bp. Timotetus Társ., 1995. 438 p.  170 M 49

Nagy Sándorné Détár Ibolya: Fiatalok a Bibliáról. Bp. Advent, 1995. 192 p.   220 N 28

Nitsche, Walter: Párválasztás. Bibliai tanácsok keresztyének számára. Bp. Ethos  Alapítvány, 1994. 75 p.   280 N 77

Pálhegyi Ferenc: Életünk iránytûje. Bp. Éjféli Kiáltás Misszió, 1999. 244 p.    280 P 16

Pálhegyi Ferenc: Szex és szerelem. Bp. Éjféli Kiáltás Misszió, 1998. 50 p.  280 P 16

Szabó Attila: Létkérdések, emberi kapcsolatok a Biblia és a mûvészetek tükrében. Gyõr, Palatia, 1995. 246. p.   170 Sz 12

Wagner, Maurice E.: Vagyok-e valaki? A helyes önértékelés fontossága. Bp. Harmat, 2002. 253 p.   613 W 16   

Házasság    Arp, Dave: Ketten az úton. Kézikönyv házaspároknak. Bp. KIA, 1996. 207 p.  173 A 85

Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. Bp. Harmat, 2002. 163 p.  150 C 16

Crabb, Lawrence J.: Egybeszerkesztve. Segítség házastársaknak és házassági tanácsadóknak. Bp.
 KIA, 1997. 220 p.   280 C 31

Csõgl János: Házassági abc. Templomi esküvõre készülõknek. Abaliget, Lámpás, 1991. 110 p.   280 C 82

Fily, Dominique: Ha szorít a karikagyûrû. Az elsõ közös évek története. Bp. Új Város, 2002. 139 p.   F 57

Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben. Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház, 1995. 182 p.  370 G 84

Gyökössy Endre: Ketten - hármasban. Házasság- és családlélektan. Bp. Új Ember K. 1994. 115 p.   173 G 84

Hauck, Paul: Mitõl jó a házasság? Bp. Park, 2002. 140 p.  173 H 41

Huges, Selwyn: Holtomiglan-holtodiglan. A jó házasság alapjai. Bp. Harmat, 1995. 173 p.  173 H 94

Karácsony István: Természetes fogamzásgátlás. Bp. Sprinter, 2002. 80 p.  613 K 16

Meves, Christa: Házastársak ábécéje. Szeged, Agapé, 2000. 119 p.   613 M 60

Meredith, Don: Lesznek ketten egy test. Bp. KIA, 1995. 230 p.    280 M 54

Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. Bp. Ref. Zsinati Iroda, 1995. 179 p.   280 P 16

Szil Péter- Norberg, B.: Természetes fogamzás-szabályozás. Bp. Folpress, 2001. 86 p.   613 N 81

Wheat, Ed & Gaye: Boldogság titkai. Szexuális életrõl házasoknak. Bp. KIA, 2002.  613 W 66

Wheat, Ed – Rerkins, Gloria Okes: Szerelemrõl minden házaspárnak. 1996. 319 p.  280 W 66
Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »
részletek>>>
Feng Shui

…mindig, mindenütt

 Collins, Terah Kathryn: Feng shui. A térrendezés õsi kínai mûvészete. Bp. Édesvíz, 2001. 197 p.   100 C 24

Horváth Mária: Feng shui enciklopédia. A test és a lélek kényeztetése feng shuival.
 Bp. Édesvíz, 2002. 271 p.   100 H 90

Farrington, Karen: Feng shui. Az egészség, gazdagság és boldogság elérésének gyakorlati útmutatója.
 Kaposvár, Holló, 1999. 96 p.  100 F 28

Kingston, Karen: Feng shui. Rend a lelke mindennek. Bp. Édesvíz, 1999. 170 p.   100 K 46

Sándor László – PALOTÁS István: Öntsünk tiszta vizet a feng shui poharába. A feng shui tanítások
 Di-pu-taj Ho-sang Tao-zsen nyomán. Bp. Bioenergetic, 2001. 163 p.   100 S 15

Shen, Zaigon: Feng shui. Hogyan harmonizáljuk belsõ és külsõ terünket. Bp. Magyar Könyvklub, 2002. 192 p.  100 S 54

Skinner, Stephen: Feng shui. Kínai geomancia. Miskolc, Hermit, 1999. 122 p.  100 S 67

Szegõ László: Ember és tárgyi környezete. Feng shui, avagy a szél és a víz tudománya. Bp. Édesvíz, 1999. 119 p.   100 SZ 46

Szilvásy Judit: Váltsuk valóra álmainkat feng shuival! Személyiség-központú ötlettár a harmonikus környezet
kialakítására. Bp. Szilvásy J. 2000. 176 p.   100 SZ 81

Too, Lian: Feng shui. Teljes képes útmutató. Bp. Édesvíz. 2002. 222 p.   100 T 66 


… a lakásban

 Feng shui. [videodok.] Lakásunk életünk tükre. Író: Szilvásy Judit, Bp. 2000. 70 min.    VK 1752

Kingston, Karen: Tértisztítás és feng shui. Megszentelt területek. Bp. Édesvíz, 2000. 254 p.   100 K 46

Lazenby, Gina: A feng shui kézikönyve. Új út a belsõ tér megformálásához. Bp. Park, 1999. 160 p.   100 L 39

Webster, Richard: 101 feng shui tipp a lakásban. Bp. Édesvíz, 2002. 141 p.   100 W 36

Webster, Richard: Feng shui a városban. Bp. Édesvíz, 1999. 166 p.   100 W 36

Fröhling, Thomas – MARTIN, Katrin: Feng shui a lakásban. Otthonunk tudatos berendezésével és
kialakításával harmonikusabbak, egészségesebbek és sikeresebbek lehetünk. Gyakorlati útmutató kezdõknek.
Bp. Magyar Könyvklub, 1999. 127 p.  100 F 94

                                                                                                                                                                                            … a kertben

 Kislinger, Elizabeth – HOFMANN, Helga: Feng shui a kertben. Bp. Magyar Könyvklub, 2000. 127 p.  100 K 51

Too, Lillian: Feng shui a kertben. Teljes képes útmutató. Bp. Édesvíz, 1999. 223 p.   100 T 66

 

… a munkahelyen

 Webster, Richard: Feng shui a munkahelyen. Bp. Édesvíz, 1999. 173 p.  100 W 36  
Oldal 1/3   [ 1 | 2 | 3 ]    Következő »

részletek>>>
Fényképezés, fotótechnika
Hogy miért nem lettem inkább fényképész!
Egészen más, ahogy a többiek látják az embert, és ahogy néha maga látja önmagát a tükörben.
Többször is elõfordult életemben, hogy elkaptam egy olyan arckifejezésemet, amelyet a portréimon sohasem sikerült felfedeznem.
Pedig talán éppen ezek voltak a legõszintébb arckifejezéseim.”
Picasso

 

Fotómûvészet, albumok

Bánkuti András: Az év fotói. Bp. Viva Média, 2000. 280 p. 770 E 97

Bánkuti, András: Az év fotói. Bp. Viva Média, 2001. 279 p. 770 E 97

Bánkuti András: Az év fotói. Bp. Viva Média, 2002. 280 p. 770 E 97

Cox, Rosamund Kidman: Az év természetfotói. Pécs, Alexandra, 2003. 160 p. 770 E 97

Green, Siski: Az év természetfotói. 2002. Pécs, Alexandra, 2002. 160 p. 770 E 97

Gyõri Lajos: Foto homo sapiens. A fényképezõ ember. Bp. Fotóügynökség Kft. 2004. 112 p. 770 G 92

Philippi, Simone: A 20. század fotómûvészete. Bp. Vince, 2002. 191 p. 770 H 97

Szarka Klára: Fotográfia nõnemben. Bp. Balassi - M. Fotómûvészek Szövets. 2002. 384 p. 770 Sz 32


Fotótörténet

Baatz, Willfried: Fotográfia. Bp. Kossuth, 2003. 183 p. 770 B 10

Magyarok a fotográfia történetében. 2001. 104 p. (Magyar feltalálók) 001 B 85/1 – Gykvt. is

Simon, Michael: Összehasonlító magyar fotótörténet. Bp. M. Fotográfiai Múz. Kecskemét, 2000. 291 p. 770 S 60

Szilágyi Gábor: A fotómûvészet története. A fényrajztól a holográfiáig. Bp. Képzõmûv. Alap, 1982. 419 p.  770 Sz 79 – Ot. is

Szilágyi Gábor: Magyar fotográfia története. A fémképtõl a színes képig. Bp. M. Filmint. 1996. 332 p. 770 Sz 79 – Ot.

Szilágyi Gábor - Kardos Sándor: Leletek a magyar fotográfia történetébõl. Bp. Képzõmûv. K., 1984. 478 p. 770 L 46 – Ot.


A fényképezés technikája

Boyard, Denis: Természetfotózás. A sarkvidéktõl a trópusokig. Pécs. Alexandra, 2003. 309 p. 770 B 84

Burian, Peter K. - Caputo, Robert: National Geographic fotóiskola. Tippek és trükkök. Bp. Geographia, 2002. 352 p. 770 B 96

Caputo, Robert: National Geographic fotóiskola. Portré és riport. Bp. Geographia, 2003. 159 p. 770 C 12

Caputo, Robert: National Geographic fotóiskola. Tájak, képek. Bp. Geographia, 2003. 159 p. 770 C 12

Freeman, John: A fényképezés enciklopédiája: a tökéletes képekért. Bp. Glória, 1998. 256 p. 770 F 92 – Ot.

Freeman, John: A fotózás kézikönyve. Gyakorlati útmutató a fotózáshoz a legegyszerûbb kompozícióktól a legújabb digitális technikákig. Bp. Glória, 2004. 288 p. 770 F 92

Freeman, John: Hogyan készül a tökéletes fénykép. Bp. Gloria, 2000. 130 p. 770 F 92

Henninges, Heiner: Fotózás alapfokon. Tanuljunk lépésrõl lépésre. Bp. M. Kvklub, 2002. 95 p. 770 H 60

Keating, Richard - Enczi Zoltán: Fotózásról utazóknak, nyaralóknak. Bp. Rainbow-Slide, 2003. 125 p. 770 K 29

Keating, Richard - Enczi Zoltán: Kedves fotótémáink. Gyerekek és házikedvencek. Bp. Rainbow-Slide, 2004. 121 p.  770 K 29

Koshofer, Gert: Fényképezés korszerûen. 2001. 151 p. 770 K 73

Násfay Béla: Víz alatti fényképezés és filmezés. Gyõr, Széchenyi Ny. 2000. 128 p. 770 N 36

Perkins, Christian: A természetfotózásról. Bp. Rainbow-Slide, 2002. 141 p. 770 T 46

Sevcsik Jenõ – Heffele József: Fényképészet. Bp. Mûszaki, 1980. 409 p. 770 S 52

Szabó Tibor: Fényképezés. Elmélet és gyakorlat. Bp. Syca, 2000. 123 p. 770 Sz 21

Wimmer Imre: Fényképezés nem csak kezdõknek. Bp. Mûszaki Kvk. 1998. 140 p. 770 W 76
Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »

részletek>>>
Günter Grass
„Hozzá vagyok szokva…, hogy munkám során kedvtelésből és szükségszerűségből
mindig váltogassam a diszciplínákat,
 ide-oda járjak az írópulton fekvő kézirat és a festőállványra erősített rajzok között,
 … hogy gyorsan odavetett vázlatokkal személyek titkos szövetkezését találjam ki,
akik azután, ilyen vagy olyan helyzetben lassanként beszélni kezdenek,
és cselekvő-bűnösen szétszélednek az epikus tájban, tovább megyek:
a művészi diszciplínáknak ez a váltakozása egy és ugyanabból a tintatartóból merít.”

Günter Grass

       Günter Grass művei
 

A felsorolt szépirodalmi tételek könyvtárunkban a G 61-es jelzet alatt találhatóak meg. 

Az én évszázadom. Bp. Európa, 2000. 282 p. 

A bádogdob. Bp. Európa, 1999. 833 p. 

Békaszó. Bp. Európa, 1993. 288 p. 

Beszéd a veszteségről. A politikai kultúra megromlása az egyesített Németországban. In: Nagyvilág,
1999. 4. sz. 1018-1033. p.  X 38

Günter Grass amerikai nyilatkozata. In: Valóság, 1970. 7. sz. 122-123. p.  X 29

A hal. Bp. Európa, 1988. 574 p.  

Kutyaévek. Bp. Európa, 2001. 837 p.                               

Macska és egér. Bp. Európa, 2000. 218 p. 

Megszabadítani egymást a félelemtől. In: Népszabadság, 1983. febr. 19. 16. p.    P 8

Még tíz perc Buffalóig. In: Vigyázz szakadék. vál.: Albert Gábor, Bp. Európa, 1966. 269-284. p.   V 85

A patkánynő. Bp. Magvető, 1988. 546 p. 

Vallató. Válogatott versek. Bp. Európa, 1969. 168 p.  

Vesztfál csevely. Bp. Helikon, 1987. 235 p.  
Oldal 1/4   [ 1 | 2 | 3 | 4 ]    Következő »

részletek>>>
Karácsony
   Írók, költõk karácsonya

 

 Ady Endre: Betlehem néma. Ady Endre minden karácsonyi írása. Bp. Noran, 2002. 73 p.    A 25 - Fkvt.

A csillag nyomán. Adventi olvasókönyv. Vál. és szerk.: E. Román Kata. Bp. Kortárs, 2001.204 p.  C 71       

Karácsony Betlehem után. versek, elbeszélések.Bp. Alterra, 1997. 69 p.    K 16 – Fkvt.      

"Karácsony van, száll az angyal". Vál.: Lengyel Anna - Rados Péter, Bp. Holnap, 2000. 119 p.    K 16 - Fkvt.

Karácsonyi áhitat. Szerk.: Kálmán Ildikó és Lukács László. Bp. Vigilia, 2000. 238 p.   398 K 17

Karácsonyi ajándék 1998. Bp  1998. Alterra, 146 p.    K 17 – Fkvt.

Karácsonyi emlék. Angolszász elbeszélések. Vál. és szerk.: Erdõdi Gábor.
Bp. Marfa-Mediterrán, 1999. 296 p.   K 17         

Karácsonyi ének. Vál.: Borbás Mária. Bp. Magyar Könyvklub, 1995. 252 p.  K 17

Karácsonyi legenda. Válogatás magyar szerzõk karácsonyi írásaiból. Szerk.: Urbán László,
Bp. Magyar Könyvklub, 2000. 258 p.     K 17 – Fkvt.

Karácsonyi történet. Magyar írók novellái. Vál.: Gimes Katalin - Kõrössi P. József - Háy János.
Bp. Palatinus, 2000. 391 p.  K 17 - Gykvt.

Most már jöhetsz Jézuska. Erdélyi magyar írók karácsonyi novellái. Szerk.: Körössy P. József.
Bp. Noran, 2002. 273 p.   M 91 – Fkvt.  

Nagy Gáspár: Amíg fölragyog a jászol. Bp. Magyar Könyvklub, 2001. 53 p.    N 19 - Fkvt.

Az ünnep angyala. Magyar írók karácsonyi novellái. Bp. Palatinus, 1998. 260 p.    Ü 46

Karácsony. In.: Ünnepeljünk együtt. Szerk.: Nemes Jánosné – Pamukné Szilágyi Ilona.
Szeged, IT Stúdió, 2000. 387-412. p.    Ü 46       

 

 

Karácsony a színpadon

Katona Judit: Karácsonyi újrakezdés és más ifjúsági színdarabok. Szeged, Agapé, 1997. 87 p.280    K 26 - Fkvt.

Örömhír a pusztaságban. Karácsonyi mûsorok és színdarabok. Szerk:. Miklya Zsolt.
Kiskunfélegyháza, KEPE, 2001. 131 p.280   Ö 55 

Papp György: Betlehemnek nyissunk ajtót! Szeged, Betli Bt. 1994. 249 p. 398     P 32 – Fkvt.

 

 

Gyermekek ünnepe

  Heinrich, Marc: Száncsengõ. Készülõdés a karácsonyra. Összeáll.: Eva Maria von Nerling
 – Olaf Hille, Pécs, Alexandra, 1998. 73 p.398    H 55 – Gykvt.

Hópihe karácsony. Összeáll.: Csörgõ Anikó. Bp. Csodaország, 2001. 190 p.  H 81 - Gykvt.

Karácsonyi csengõk. Vál.: R. Kárándi Rita. Debrecen, Aquila, 1998. 72 p.398   K 17 – Gykvt.

Karácsonynak éjszakáján. Karácsonyváró történetek, mesék, versek, énekek,
karácsonyi ötletek. Pécs, Alexandra, 1999. 64 p.   398 K 17 - Gykvt.

Legszebb karácsonyi mesekönyvem. Mesék, dalok, versek, ötletek a karácsonyi játékok
 elkészítéséhez. Pécs, Alexandra, 1996. 125 p.  398 L 43 – Gykvt.

Nagy karácsonyi mesekönyv. Szerk.: Mezey Katalin. Bp. Officina Nova, 1990. 151 p.   398 N 23 – Gykvt.

Szent karácsony éjjel. Dalok, mesék, versek. Szerk.: Nagy Péter. Pécs, Alexandra, 2001. 64 p.     Sz 61 -Gykvt.   

     
Karácsonyi dallamok

  Karácsonyi énekek. Zenei szerk.: Keresztes Zoltán és Kemény Gábor. Bp. JLX K. 1999. 47 p.    784 K 17 - Gykvt.

Pásztorok, pásztorok. Karácsonyi ének-különlegességek. Vál. és közread.: Reviczky Béla.
Bp. Athenaeum. 2000. 47 p.     783 P 41 - Gykvt.


Internet

 http://karacsony.lap.hu

 http://www.kepes-lap.hu/

 http://legjobblap.hu/karacsony/


 

Összeállította: Bozzai Judit
BDK Olvasószolgálat
2003.

részletek>>>
Kertészkedés
 Kerttörténet

Balogh András: A kert művészete. Bp. Corvina, 1971. 44 p.      710 B 24

Gombos Zoltán: Régi kertek Pesten és Budán. Bp. Natura, 1974. 270 p.   710 G 51

Stirling János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században. Bp. Enciklopédia, 1996. 303 p.  710 S 92

Történeti kertek. Kertművészet és műemlék-védelem. Szerk.: Galavics Géza, Bp. Mágus, 2000. 276 p.   710 T 88

Világszép kertek. Szerk.: Caroline Holmes, Bp. Magyar Könyvklub, 2002. 176 p.710   V 87

                                                                                                                                                                            

  Lépésről lépésre a kertben

 Beucher, Patricia: Lusták kertje. Bp. Elektra, 2001. 263 p.    710 B 60

Hensel, Wolfgang: A sikeres kertészkedés kézikönyve. Kaposvár, Holló, 1999. 189 p.   635 H 60

Jantra, Helmut: A sikeres kertész. Bp. Cicero, 1999. 73 p.    635 J 44

Lelkes Lajos: Házikerti kézikönyv. Bp. Mezőgazda, 2000. 460 p. 634      H 47

Longley, Susanna: A hétvégi kertész. Bp. Magyar Könyvklub, 2000. 192 p.    635 L 78   

McHoy, Peter: Kertbarátok enciklopédiája. Bp. Glória, 1997. 256 p.635      M 49

Mikolajski, Andrew: A kertészkedés fortélyai. Hasznos tanácsok a kertben. Kaposvár, Holló, 2000. 112 p.   635 M 66

Pötschke, Gärtner: Kerti tanácsadó. Bp. Cser Kiadó, 2002. 352 p.   635 P 89

                                                                                                                                                                            

Biokertből bioétek

Hessayon, David Gerald: Biokertészet. Bp. Park, 1997. 66 p.    631 H 65

Kreuter, Marie-Luise: Biokert. Gyakorlati tanácsadó a környezetbarát gyümölcs-, zöldség- és virágkertész számára. Kaposvár, Holló, 1998. 331 p 635 K 95

Székely, Edmond Bordeaux: Ökológiai egészségkert (biokert). A túlélés könyve.
 Bp. Living Earth – Élő Föld, 2001. 104 p.   631 SZ 47  

Tamás Enikő: Biokertészek könyve. Bp. Agricola, 1992. 147 p.     631 T 23      


Aki a virágot szereti…

Hertle, Bernd: Így virágoznak legszebben a kerti virágok. Kaposvár, Holló, 1996. 239 p.    635 H 64

Hessayon, David Gerald: Virágágyi dísznövények. Bp. Park, 2002. 127 p.   635 H 65

Klock, Peter: Hagymás és gumós virágcsodák. Bp. Unikornis, 1999. 64 p.   635 K 59

Lloyd, Christopher: Virágos kert. Debrecen, Aquila, 1994. 160 p.     635 L 74
Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »

részletek>>>
Kétnyelvű olvasmányok
ANGOL  

Alexie, Sherman: Ha azt mondjuk: Phoenix, Arizona = This is what it means to say Phoenix, Arizona . + Bass, Rick: A Disznószemű legendája = The legend of Pig-Eye.Bp. 2003. 79 p.  A 36

Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. Felszabadító idézetek = Stop the world! I want to get off. Bp. 1992. 207 p.  A 43

Bates, Herbert Ernest: The frontier = A határ. Bp. 1959. 58 p.  B 41

Bierce, Ambrose Gwinett: The man and the snake = Az ember és a kígyó. Szeged. 2000. 183 p. B 63

Browning, Elizabeth, Barrett-: Sonnests the Portuguese = Portugál szonettek. Bp. 1957. 101 p. B 90

Bunyan, John: Mire tanít a természet : versek fiúknak, lányoknak = Lessons from nature : poems for boys and girls. Cluj. 2001. 100 p. B 96 Gykvt.

Carroll, Lewis: Alice’s adventures in Wonderland = Alice Csodaországban. Bp. 1996. 223 p. C 12

Christie, Agatha: A Fülemüle villa: válogatott elbeszélések = Philomel cottage : Selected stories. Bp. 1988. 141 p. C 20

Crystal garden : an anthology of Canadian contemporary poetry in English  = Kristálykert : kortárs kanadai angol nyelvű költők antológiája. Bp. 2001. 201 p. C 32

 Csitt! Egy fehér lovat hallok közeledni. ... és újra 700 idézet. = Hark! I hear a white horse coming. Bp. 1997. 200 p. Z 21

Dahl, Roald: Parson's pleasure : two stories = Jámbor örömök : két elbeszélés. Bp. 1999. 127. p. D 11

Daniels, Lucy: Keeping Faith = Öreg póni új gazdája. Bp. 2004. 255  p. D 20 Gykvt.

Daniels, Lucy: Dolphin diaries = Delfin Napló. Into the blue = Kinn a nyílt tengeren. Bp. 2002. 295 p. D 20/1 Gykvt

Defoe, Daniel: The magician = A mágus. Bp. 1959. 51 p. D 39

Dickens, Charles: The black veil = A fekete fátyol. Bp. 1957. 40 p. D 64

Dickens, Charles: The parish clerk = A falusi tanító. Bp. 1958. 28 p. D 64

Doyle, Arthur Conan:  Black Peter  = Fekete Péter .Bp. 2004. 1995. 71 p. D 86

A dozen stories = Tucatnyi történet : angol - magyar fordítási gyakorlatok kezdőknek és középhaladóknak. Miskolc. 2000. 79 p. 802 D 87

Egan, Desmond: Válogatott versek = Selected poems. Kaposvár. 2000. 54 p. E 19

Faulkner, William: Barn burning = Gyújtogató. Bp. 1998. 247 p. F 28

Fifteen short stories = Tizenöt elbeszélés. Angol-magyar fordítási gyakorlatok kezdőknek és haladóknak. Miskolc. 1996. 44 p. 802 F 57

Forster, Edward Morgan: The road from Colonus = A kolonoszi út. Bp. 1958. 40 p. F 74

Gibran, Kahlil: A próféta . Bp. 2003. 1993. 176 p. G 45

Ginsberg, Alan: Kaddish : for Naomi Ginsberg, 1894-1956. Bp. 2005. 107 p. G 46

Graffiti: your graffiti handbook = A falra írni muszály!. Bp. 1994. 143 p. S 12

Hány óra van? Úgy érted most?... megint még 700 idézet = „What time is it?” „You mean now?. Bp. 1997. 220 p. S 12

Hardy, Thomas: Netty Sargent’s copyhold = Netty Sargent birtoka. Bp. 1957. 32 p. H 31

Hemingway, Ernest: The killers = A bérgyilkosok. Bp. 1958. 40 p. H 60

Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tenger = The Old Man and the Sea. Szeged. 1975. 223 p. H 60

Hemingway, Ernest: The undefeated = Aki nem adja meg magát. Bp. 1996. 237 p. H 60

Hemingway, Ernest: Valami véget ér: válogatott elbeszélések = The end of something: Selected stories. Bp. 1987. 192 p. H 60

Hughes, Langston: One Friday morning = Egy péntek délelőtt. Bp. 1958. 36 p. H 94

Jokes in english and hungarian = Viccek angolul és magyarul. Bp. 2002. 89 p. 802 M 50

Joyce, James: Chamber music = Kamarazene. Bp. 1958. 85 p. J 81

Lamb, Charles: Hamlet and other tales from Shakespeare = Hamlet és más Shakespeare-mesék. Bp. 2000. 231 p. L 19 + Gykvt.

Lamb, Charles: Tales from Shakespeare = Shakespeare mesék. Bp. 1999. 124 p. L 19

Lamb, Charles: Tales from Shakespeare. The tempest = Shakespeare mesék. A vihar. Bp. 1958. 36 p. L 19

Lardner, Ring: The love nest = Puha fészek. Bp. 1958. 43 p. L 28

London, Jack: Keesh, the son of Keesh = Kis fia Kis. Bp. 1957. 34 p. L 77

London, Jack: The white silence : three stories = A fehér csend: három elbeszélés. Bp. 1998. 102 p. L 77

Mansfield, Katherine: Prelude = Előjáték. Bp. 1976. 139 p. M 26

Mark Twain: The five boons of live = Az élet öt adománya. Szeged. cop. 2001. 241 p. M 32

Mark Twain: The L-1,000,000 bank-note : three stories = Az egymillió fontos bankjegy : három elbeszélés. Bp. 1997. 117 p. M 32

Mark Twain: Taming the bicycle = Megszelidítem a kerékpárt. Bp. 1958. 28 p. M 32

Maugham, William Somerset: The luncheon = Az ebéd. Bp. 1957. 32 p. M 44

Mccullers, Carson: Tha ballad of the Sad Café = A Szomorú Kávéház balladája. Bp. 1978. 191 p. M 10

Mentsd meg a világot, ne csinálj semmit! : 1100 választási idézet = Save the world, do nothing : election quotes. Bp. 2001. 253 p. S 12

Meyer, Conrad Ferdinand: Gustav Adolf page = Gusztáv Adolf apródja. Bp. 1959. 29 p. M 60

Milton, John: Poems = Versek. Bp. 1958. 89 p. M 68

Najmányi László: A száműzött Joyce = The exiled Joyce. Szombathely. [2003]. 109 p. Hc. 1274

Olyan kicsi krumplik vagyunk...= What small potatoes we all are. Bp. 1995. 182 p. O 36

Osborne, John: Dühöngő ifjúság: Színmű három felvonásban= Look back in anger : A play in three acts. Bp. 1990. 238 p. O 79

Poe, Edgar Allan: Ismeretlen történetek = Unfamiliar stories. Szeged. 2001. 263 p. P 74

Poe, Edgar Allan: Misztikus történetek = Weird tales. Szeged. 2001. 300 p. P 74

Rémisztő történetek = Horrible stories. Szeged. 2002. 289 p. R 55

A rút kiskacsa = The ugly duckling. Bp. 1999. p. S 92 Gykvt.

Shakespeare, William: Hamlet, dán királyfi : tragédia. Bp.1993. 256 p. S 53

Shakespeare, William: Hamlet, prince of Denmark = Hamlet, dán királyfi. Bp. 2000. 305 p. S 53

Shakespeare, William: The sonnets of  Shakespeare = Shakespeare szonettjei. Bp. 1956. 344 p. S 53

Shakespeare, William: The tempest = A vihar. Bp. 1957. 207 p. S 53

Stevenson, Robert Louis: Gyermekkert : Viktória korabeli gyerekversek angol és magyar nyelven. Bp. 2002. 107 p. S 91 Gykvt.

Stevenson, Robert Louis: Will o’the Mill = A molnárlegény. Bp. 1979. 245 p. S 91

Szerintem ezt a bort már valaki megitta egyszer : [1500 idézet] = I think this wine has been drunk before. Bp. 2003. 367 p. Sz 74

Wells, Herbert George: The lost inheritance = Az elveszett örökség. Bp. 1958. 25 p. W 55

Wells, Herbert George: The magic shop = A bűvészbolt. Bp. 2000. 205 p. W 55

Wells, Herbert George: The stolen body : three stories = Az ellopott test : három elbeszélés. Bp. 2002. 119 p. W 55

Wilde, Oscar: Bunbury.[2. felvonás]. Bp. 1959. 46 p. W 71

Wilde, Oscar: The Canterville ghost = A canterville-i kisértet. Bp. 2001. 279 p. W 71

Wilde, Oscar: The devoted friend = Az odaadó barát. Bp. 1957. 38 p. W 71

Wilde, Oscar: The happy prince = A boldog herceg. Bp. 2004, 1998. 171p. W 71

Wilde, Oscar: A house of pomegranates = Gránátalmaház. Szeged. cop. 2000. 199 p. W 71

Wilde, Oscar: The model millionaire = A mintamilliomos. Bp. 1957. 40 p. W 71

Wilder, Thornton: The Bridge of San Luis Rey = Szent Lajos király hídja. Bp. 1977. 257 p. W 72
Oldal 1/4   [ 1 | 2 | 3 | 4 ]    Következő »

részletek>>>
Kisállatok a ház körül
„Ne szégyelld te azt, ha szereted az állatokat… Szeresd csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, fáradhatatlan barátodat, aki nem kér barátságáért mást és többet, mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást. Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt."
                                                                                                                                                    Márai Sándor

  Kutyák

Adams, Janine: Hogyan beszéljünk a kutyánkkal. Magatartásbeli gondok javítása úgy, hogy a kutya is megértse. Debrecen, 2004. 206 p.   636 A 21

Alderton, David: Hogyan beszéljünk kutyánkkal? Gyakorlati útmutató a hatékony kommunikációhoz. Bp. Jószöveg Műhely, 2005. 128 p.   636 A 35

Árkosi József: Magyar pásztorkutyák. Pécs, Alexandra, 2002. 160 p. 636 A 82

Árkosi József: A szeretet kutyaiskolája. Pécs, Alexandra, 2000. 70 p.  636 A 82

Bába Károly: A magyar vizsla. Szeged, 2001. 108 p.  636 B 10

Beyersdorf, Peter: Spánielek. Bp. Elektra Kiadóház, 1999. 63 p.  636 B 60 

Biró Andor: Az ezerarcú német juhászkutya. Bp. Gazda, 2000. 160 p.  636 B 65

Biró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve. Bp. Mezőgazda, 2005. 214 p.    636 B 65

Bower, John: Kutyatulajdonosok kézikönyve. Bp. M. Kvklub, 2002. 208 p.  636 B 84 

Cattaneo, Filippo: Északi kutyafajták, szánhúzó kutyák. Bp. Marfa-Mediterrán, 1999. 207 p.   636 C 13

Davis, Caroline: Kutyatartók nagykönyve. A legfontosabb tudnivalók a kutya gondozásáról. Pécs, Alexandra, 2005. 192 p. 636 D 31

Del Amo, Celina: Kutyaiskola lépésről lépésre. Bp. Elektra, 2004. 126 p.                                         636 D 43

Falappi, Rino: Kutyák. Megismerésük, tartásuk, gondozásuk és tenyésztésük. Bp. M. Kvklub, 2001. 223 p.   636 F 13 

Fennell, Jan: Kutyapszichológia vagy Tanuljunk meg kutyául. Bp.: M. Kvklub, 2003. 196 p.  636 F 45

Fraser, Jacqueline: Az amerikai staffordshire terrier. Bp. Elektra, 2005. 145 p.  636 F 91 

Gácsi Márta: Kutyaiskola. Bp. Elektra, 2003. 1994. 181 p.  636 G 16

Kisbán Kázmér: Német juhászkutya. Diósd, Elektra, 1999. 127 p.   636 K 49

Krämer, Eva-Maria: Boxer. Bp. Elektra, 2000. 99 p.   636 K 94

Kutas Gábor: Harci kutyák. Pécs, Alexandra, 2001. 69 p.   636 K 99

Kutas Gábor: Japán kutyafajták. Pécs, Alexandra, 2001. 69 p.  636 K 99

Kutyák. Szerk.: Paul McGreevy, Bp. Kossuth, 2005. 320 p.   636 K 99

Lamprecht, Klaus-Peter: Collie és sheltie. Bp. Azimex, 1994. 112 p.    636 L 20

Lind, Ekard: Játszva motiváljuk kutyánkat. Nagykanizsa, Canissa, 2000. 188 p.    636 L 68 

A masztiffok. Szerk.: Douglas Oliff, Bp. Elektra, 2000. 244 p.   636 M 39

Middelhaufe, Sabine: A kölyökkutya. Bp. Elektra, 2000. 64 p.   636 M 63

Morris, Desmond: Kutyavilág. A kutya testbeszéde. Bp. M. Kvklub, 2000. 142 p.    636 M 91

Nemzetközi kutyaenciklopédia. Szerk.: Stanley Dangerfield - Elsworth Howell, Bp. Pannon, 1991. 477 p.  636 N 63

Nerpel Andrea: A csivava. Bp. Elektra, 2002. 88 p.  636 N 69

Osborne, Carol: Kutyabetegségek. Megelőzés, felismerés, gyógyítás. Kaposvár, Holló, 2002. 111 p. 619 O 79

Quéinnec, Guy: Kutya-ábécé. Trükkök és ötletek gazdik számára. Pécs, Alexandra, 2004. 261 p.  636 Q 30

Regős Éva: Cipőpertli és gumicsont. Kölyökkutya-krónika kicsiknek és nagyoknak. Szeged, Presskontakt, 2004. 56 p. 636 R 50 

Ringer, Adolf: Rottweiler. Bp. Azimex, 1994. 111 p.   636 R 74

Starke, Katherine: Kisebb-nagyobb kutyák. Bp. Park, 1999. 31 p.  636 S 85

Stampf György: Kutyabarátok könyve. Bp. Golden Book, 2000. 312 p.  636 S 85

Szabadi Gusztáv: A berni pásztorkutya. Bp. Elektra, 2005. 96 p.  636 Sz 10

Szabó Kata: Társasági kutyák. Pécs, Alexandra, 2001. 72 p. 636 Sz 17

Szinák János: A csodálatos német dog. Bp. Gazda, 2002. 256 p.   636 Sz 82

Szinák János: Őse a farkas. A kutya igazi arca. Bp. 2002. 208 p.  636 Sz 82

Taylor, David: Arany kutyakönyv. Bp. M. Kvklub, 1999. 240 p.   636 T 36

Veress István: Bichonok. Bp. Saxum, 2002. 115 p.   636 V 71

Veress István: Így gondozd a kutyádat! Bp. Urbis Kvk. 2001. 126 p.   636 V 71

Veress István: Kutya lexikon. Bp. Arión, 2004. 274 p.   636 V 71

Veress István: A kutyatartás ABC-je. Bp. Sensus, 2000. 115 p.   636 V 71

Veress István: Német boxer. Bp. Saxum, 2002. 143 p.   636 V 71

Veress István: Német dog. Bp. Saxum, 2001. 143 p.     636 V 71

Veress István: Óriás schnauzer. Bp. Saxum, 2001. 120 p.  636 V 71

Verhoef, Esther: Nagy kutyaenciklopédia. Bp. Glória, 2002. 544 p.   636 V 72

Voltz, Reiner: A német juhászkutya. Pécs, Alexandra, 1999. 96 p.  636 V 95

Wagner, Elisabeth: A dalmata. Bp. Elektra, 1999. 62 p.   636 W 12

Whitehead, Sarah: Kutyák. Tartás és gondozás, nevelés és viselkedés, fajták. Bp. Gabo, 2002. 256 p.
636 W 66

  Macskák

Alderton, David: Macskák. Több mint 250 házimacska képes ismertetője. Bp. Panemex,-Grafo, 1999. 252 p.  636 A 35

Behrend, Katrin: Macska a lakásban. Bp. Cser, 2005. 57 p.    636 B 44

Bower, John: Macskatulajdonosok kézikönyve. Bp. M. Kvklub, 2003. 208 p. 636 B 84

Fogle, Bruce: Mi baja a macskámnak? Bp. Mérték, 2003. 96 p.  619 F 68

Gibson, Clare: Macskatartók kézikönyve. Pécs, Alexandra, 2004. 256 p. 636 G 45

Gollmann, Birgit: Macskák. Tartás, táplálás, gondozás. Bp. Elektra, 2004. 47 p.  636 G 50

A kutya és a macska betegségei, egészségvédelme. Bp. Mezőgazda, 2001. 289 p.  619 K 99

Képes cica lexikon. Bp. Anno, 1999. 48 p.  636 K 37

Macska. Útmutató az állat tartásáról, táplálásáról és gondozásáról. Bp. Athenaeum, 2004. 64 p.  636 M 10

Macskák. Összeáll.: Paul McGreevy, Bp. Kossuth, 2005. 320 p. 636 M 10

Osborne, Carol: Macskabetegségek. Megelőzés, felismerés, gyógyítás. Kaposvár, Holló, 2002. 111 p. 619 O 79

 Renck, Jean-Luc: A macska. Bp. Vince, 2002. 159 p.  636 R 56

Spangenberg, Rolf: A macskabetegségek felismerése és kezelése. Pécs, Alexandra, 1999. 111 p.  636 S 84

Starke, Katherine: Kisebb-nagyobb cicák. Bp. Park, 1999. 30 p.  636 S 85

Shojai, Amy: Kölyökmacskák. Debrecen, Gold Book, 2003. 324 p.   636 S 54

Theilig, Sigrid: A macska. Bp. Elektra, 2000. 62 p.   636 T 50

Torregrossa, Richard: Macskaparádé. Bp. Novella, 2002. 128 p. 636 T 69

Veress István: Macskalexikon. Bp. Sensus, 2000. 128 p.   636 V 71

Veress István: A titokzatos macska. Bp. Sensus, 2001. 126 p.   636 V 71

Weingärtner, Vera: Beteg a cicánk. Bp. Elektra Kiadóház, 2001. 64 p.   619 W 40

Wenzel, Harald: A macskák helyes táplálása. Pécs, Alexandra, 1999. 95 p.  636 W 58


  Terrárium   

Benke Zoltán: Kígyók terráriumi tartása. Pécs, Alexandra, 1999. 144 p.                                            636 B 51

Farkas Balázs: Teknősök. Szárazföldi, félvízi és vízi teknősök elterjedéséről, életmódjáról, tartásáról. Bp. Kitaibel, 1999. 161 p.                                                                                                                       636 F 20

Fröhlich, Fritz: Csodaszép ékszerteknősök. Kaposvár, Holló, 2000. 62 p.                                         636 F 94

Kampen, Thomas van: Terráriumi állatok tartása és gondozása. Kaposvár, Holló, 2001. 62 p.           636 K 14

Kovács Zsolt: Teknősök a lakásban és a kertben. Bp. Gazda, 2000. 108 p.                                      636 K 81

Manning, David: Egzotikus kedvencek kézikönyve. Debrecen, Gold Book, 2004. 126 p.                 636 M 26

Meulblok, Hans: Terrárium. Bp. Athenaeum, 2005. 64 p.                                                                 636 M 60

Rogner, Manfred: Az ékszerteknős. Bp. Elektra, 2000. 64 p.                                                            636 R 77

Rogner, Manfred: A terrárium. Diósd, Elektra, 1998. 60 p.                                                                636 R 77

Szalay, Fridrich: Gekkókat tartunk. Terráriumi állatok. Pécs, Alexandra, 1999. 72 p.                        636 Sz 26 


   Kisemlősök

Beck, Peter: Hörcsögök tartása és gondozása. Kaposvár, Holló, 2001. 62 p.                                    636 B 43

Birmelin, Immanuel: A tengerimalac. Bp. Cser, 2005. 57 p.                                                                636 B 64

Dér Zoltán: A vadászgörény. Bp. Elektra, 2002. 103 p.                                                                     636 D 51

Egerek. Bp. Athenaeum, 2004. 64 p.                                                                                                 636 E 19

Kovács Zsolt: Kisemlős lexikon. Bp. Saxum, 2002. 156 p.                                                                592 K 81

Nagy László: Vadászgörények a családban. Bp. Gazda, 2005. 96 p.                                                 636 N 24

Taylor, David: Kisállatok kézikönyve. Debrecen, Gold Book, 2004. 128 p.                                       636 T 36

Tengerimalac. Bp. Athenaeum, 2004. 64 p.                                                                                       636 T 43

  
  Madarak

Birmelin, Immanuel: A hullámos papagáj. Bp. Cser, 2005. 57 p.                                                         636 B 64

Hullámos papagáj. Bp. Athenaeum, 2004. 64 p.                                                                                636 H 95

Hübl, Markus: A kanári. Bp. Elektra, 2003. 47 p.                                                                             636 H 99

Radtke, Georg A.: A hullámos papagáj. Bp. Elektra, 2002. 63 p.                                                      636 R 24

Romhányi Attila: A papagájok tartása és tenyésztése. Bp. Ciceró, 2004. 85 p.                                   636 R 80

Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. Bp. Mezőgazda, 1999. 294 p.                                               636 S 66


Akvárium

Akvárium. Bp. Athenaeum, 2004. 64 p.    639 A 31

Bailey, Mary: Akváriumi halak. Bp. Park, 2000. 159 p.    639 B 13

Bailey, Mary: Útmutató az akváriumi halak tartásához. Pécs, Alexandra, 2000. 128 p.    639 B 13

Beck, Peter: Akvárium-ABC. Ötletek kezdőknek. Bp. Elektra, 1999. 72 p.  636 B 43

Beck, Peter: Akvárium alapfokon. Kaposvár, Holló, 2001. 62 p.     636 B 43 

Halak és akváriumok. Bp. Mérték, 2003. 328 p.   639 H 15

Horn Péter: Akvarisztika. Bp. Mezőgazda, 2005. 342 p.  639 H 82

Maitre-Allain, Thierry: Nagy akvarista kézikönyv. Pécs, Alexandra, 1996. 288 p.     639 M 19

Mills, Dick: Akvarista kézikönyv. Bp. Park, 1996. 287 p. 639 M 68

Vierke, Jörg: A legkedveltebb díszhalak. Bp. Elektra, 2000. 76 p. 639 V 84 Gykvt.

Ward, Brian: Akváriumi halak és növények. Bp. Új Ex Libris, 1999. 175 p. 636 W 30
 

  Internet

http://www.haziallat.hu

http://www.haziallat.lap.hu

http://www.kiskutya.hu

http://www.macska.hu

Összeállította: Bozzai Judit
BDK Olvasószolgálat

részletek>>>
Nemzeti ünnepeink
Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az 's majdan sírod is,
Melly ápol 's eltakar.

A' nagy világon e' kívűl
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors' keze,
Itt élned, halnod kell.

Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet)


 

A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. A legtöbb országnak egy nemzeti ünnepe van egy évben, más országoknak több is. A nemzeti ünnep legtöbbször azon a napon van, amikor az adott állam vagy tartomány elnyerte függetlenségét. Más esetekben az ország védőszentjének napja, vagy kiemelkedő történelmi esemény válhat nemzeti ünnepnappá.  

   

A Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe - március 15. 

A modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja. Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. 1989-ben először volt munkaszüneti nap. 1990-től hivatalos nemzeti ünnep, és ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.

 

1848 a költészetben. A szabadságharc 100 év verseiben. Szerk.: Belitzky János, Bp. Dolgozók Kult. Szöv. 1948. 189 p.  E 99

Ez volt március 15-e. Közzéteszi Lukácsy Sándor. Bp. Minerva, 1989. 302 p.    943.9 E 99

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. A forradalom és szabadságharc olvasókönyve. Szerk.: Medvigy Endre,
Bp. Püski, 1997. 254 p.     E 99

"Fényesebb a láncnál a kard". Elbeszélők 1848-49-ről. Összeáll.: Nagy Miklós, Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. 282 p.   F 46

Föltámadott a tenger... . Az 1848-49-i magyar forradalom és szabadságharc irodalmából. Szerk.:
Lukácsy Sándor, Bp. Kozmosz, 1976. 501 p.    F 86

Gyárfás Endre – Gyárfásné Kincses Edit: Iskolások műsoroskönyve. Bp.Korona Nova K.,1997. 234 p.    371 I 74

Haj, ne hátra, haj előre. 1848 emlékezete. Vál.: Utasy József, Bp. Móra, 1978. 265 p.   H 12

Jeles napjaink. Irodalmi antológia iskolai ünnepekhez. Bp. Múzsák, 1991. 160 p.    J 58

Kapturné Bíró Beáta: Becsengetéstől vakációig. Ünnepi műsorfüzet az általános iskola alsó tagozatának.
 Debrecen, Pedellus, 2000. 93 p.   371 K 15/1

Libbenj lobogó. Versantológia gyerekeknek. Bp. Móra, 1978. 67 p.   L 64 Gykvt.

Magyar ünnepek. Ünnepi műsorok nemzeti, népi és egyházi ünnepeinkhez. Vál.: Horváth Sarolta,
Benke Éva, Celldömölk, Apáczai, 1997. 324 p.    Gykvt.

Március idusa. Iskolai segédanyag. Vál. és szerk.: Rónaszegi Éva, Bp. Unió, 1994. 75 p.   394 M 29

Megemlékezések, ünnepségek forgatókönyvei. Szerk.: Maczák Edit, Békéscsaba,
ITEM, 2002. 141 p.    394 M 50

Rendületlenül. A hazaszeretet versei. Vál.: Benedek István, Bp. Officina Nova, 1989. 932 p.     R 57 Fkvt.

Rendületlenül. Magyar költők versei történelmünk nagyjairól. Szerk.: Kovács Sándor Iván, Bp. Móra, 1981. 365 p.         R 57

Társadalmi és iskolai ünnepek. Beszédek. Szerk.: Maczák Edit, Békéscsaba, ITEM, 2002. 107 p.

Társadalmi és iskolai ünnepek.Versek, elbeszélések. Szerk.: Maczák Edit, Békéscsaba, ITEM, 2002. 228 p.                 394 T 32

Tűz, tűz lobogó. Nemzeti ünnepeink. Bp. Móra, 1977. 224 p.   T 98

 Ünnepeink. Műsorokra, köszöntőkre készülők könyve. Szerk.: Varga Domokos. Bp. Hét Krajcár, 2002. 234 p.    371 Ü 46

Ünnepeljünk együtt! Válogatott strófák jeles napokra. Szerk.: Nemes Jánosné - Pamukné Szirányi Ilona, Szeged : IT Stúdió, 2001. 431 p.  Ü 46

 Ünnepi jelenetek könyve. Általános iskolásoknak. Szerk.: Maczák Edit, Békéscsaba, ITEM, 2005. 247 p.  371 Ü 46

Ünnep-naptár. Útravaló az esztendő minden napjára. Szerk.: Kovács Tibor – Szathmáry Sándor – Kozma László,
 Kecskemét, Korda, 2002. 394 p.   Ü 46 Gykvt.

Ünnepsoroló. Versek, játékok, jó tanácsok ünnepekre. Összeáll.: Granasztói Szilvia és T. Aszódi Éva.
 Bp. Móra, 1992. 124 p.   Ü 46

 Internet : http://kincsestar.radio.hu/jeles/jelesmarc15.php  
Oldal 1/3   [ 1 | 2 | 3 ]    Következő »

részletek>>>
Népek szakácsművészete
Konyhák szerte a világban

A 100 legjobb recept a nagyvilágból. Szerk.: Bogos Katalin, Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2004. 80 p.  641 Sz 39

Ízek a világból. Egytálételek. Szerk.: Csaba Emese, Bp. Reader’s Digest, 1996. 352 p.    641 I 99

Wilkes, Angela – Watt, Fiona: A világ ízei. Szakácskönyv gyerekeknek. Internet tippekkel. Bp. Scolar, 2002. 93 p.    641 W 73
 

Keleti ízek

Cey-Bert Róbert: Thai konyha. Az ízek paradicsoma. Fót, Paginarum, 2001. 111 p. 641 C 15

Faller, Renate: Ázsiai ízek. Pécs, Alexandra, 2000. 63 p.   641 F 13

Indiai konyha. Mesésen finom, gazdag és fûszeres, kipróbált fogások. Bp. Gabo, 2001. 95 p.  641 I 57

Indiai vegetáriánus receptgyûjtemény. Szerk.: Horacsek Barbara - Romsics Orsolya, Bp. D&B 2001. 111 p.    641 I 57

Kieslich, Sabina: Kínai konyha. Pécs, Alexandra, 1999. 64 p.   641 K 46

Lusztig Tamás: Kínai konyha. Bp. Anno, 2000. 47 p.   641 L 96

Nemere Ilona: Távol-keleti ízek. Nagykovácsi, Puedlo, 2002. 160 p.   641 N 42

Sarai, Midori - Cey-Bert Róbert: Japán konyha. Az Istenek világa. Fót, Paginarum, 2001. 84 p.   641 S 18

Thai konyha. Izgalmas, fûszeres ízek, egzotikusan illatos fogások. Bp. Gabo, 2001. 95 p.    641 T 49
 

Európa asztalánál

A 100 legjobb német recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.   641 Sz 39

A 100 legjobb skandináv recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.  641 Sz 39

Büchele, Rose Marie: Sváb ételek. Hagyományos, könnyen elkészíthetõ receptek. Érdekességek a sváb konyha világából. Kaposvár, Holló, 2000. 64 p.    641 B 98

Francia konyha. Pécs, Alexandra, 2000. 63 p.   641 F 90

Juhani Nagy János: Európa eszik. Bp. Szabad Föld, 2004. 234 p.  641 J 87

Lusztig Tamás: Bajor konyha. Bp. Anno, 2000. 47 p.    641 L 96
 

Kóser konyha

Kleinné Fischer Anikó: A kóser háztartás kézikönyve. Bp. Makkabi, 2000. 87 p.     641 K 58

Krekulová, Alena: Zsidó konyha. Bp. Vince, 2004. 64 p.   641 K 94

Zsidó szakácskönyv. Összeáll.: R. Pataki Mária, Bp. Makkabi, 1998. 116 p.   641 Z 80
 

Mediterrán tájakon

Kaltenbach, Marianne: Spanyol ételek. Kaposvár, Holló, 2000. 64 p.    641 K 13

Lusztig Tamás: Spanyol konyha. Bp. Anno, 2001. 47 p.  641 L 96

Adam, Cornelia - Christl-Licosa Marieluise - Ilies, Angelika: Olasz ételek. A riviéra hangulatát idézõ legjobb olasz receptek. Kaposvár, Holló, 2000. 64 p.  641 A 20

A 100 legjobb görög recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.  641 Sz 39

A 100 legjobb mediterrán recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.   641 Sz 39

A 100 legjobb olasz recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.    641 Sz 39
 

Csípõs Mexikó

Mexikói ízek. Bp. Vince, 2000. 64 p.  641 M 60

Mexikói konyha. Színpompás és csípõs fogások ínyenceknek. Bp. Gabo, 2002. 95 p.  641 M 60

Zingerling, Cornelia: Mexikói ételek. Bp. Alexandra, 2000. 62 p.    641 Z 56
 

Honlapok

http://gasztronomia.lap.hu/

http://www.externet.hu/webfazek/konyhak/index.html

http://ivu.org/hungarian/recipes/

http://www.vilaglato.hu/receptklub.html

Összeállította: Bozzai Judit
BDK Olvasószolgálat

részletek>>>
Tündérlakta Írország

„Áldott legyen a fény, mely rád világít, s a fény, mely benned van!
De áldott legyen a nagy vihar is, és rázza meg lelkedet, hogy fényesre,
tisztára mossa, sok kis tavacskát hagyjon hátra, melyben megcsillan az ég kékje – s idõnként egy csillag is.”

(Részlet egy õsi ír áldásból)

 


A keltákról, Írországról

 APÁTI Anna Zita: A kettészakított sziget. Írország története. Pécs: Alexandra K. 1999. 95 p.    942 A 71 

 AVISON, Brigid: Az ír sziget. Bp. : Cartographia, 1996. 128 p     914 A 97

 Írország története. Szerk. MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. Bp. : Corvina, 1999. 329 p.     942 I 71

 KABDEBÓ Tamás: Írország két arca. Bp. : Gondolat, 1987. 277 p.    914 K 10

 Kelták. Európa vasemberei. Szerk. Charlotte, Anker. Bp. : Athenaeum, 1999. 167 p.     930 K 33          

VERZÁR István: Írország. Bp. : Panoráma K., 1987. 276 p.  914 V 78


Válogatás a kelta-ír mitológiából és mesékbõl 

BEKE Margit, G.: Harc és szerelem. Történetek az írek hõskorából. Bp. : Móra K., 1978. 252 p.     B 45

COLFER, Eoin: Artemis Fowl. Tündérekkel életre – halálra. Bp. : Passage, 2001. 292 p.   C 24

COTTERELL, Arthur: Képes mitológiai enciklopédia. Görög-római, kelta, északi.
 Bp. : Glória K., 1997. 256 p.   290    C 29 Ot.

FOSS, Michael: Kelta mítoszok és legendák. Debrecen: Gold Book, 1999. 270 p.    F 76            

Germán, kelta regék és mondák. Feldolg. és az elõszót írta DÖMÖTÖR Tekla.
Bp. : Móra Kvk., 1998. 242 p.398 D 88

MacCANA, Proinsias: Kelta mitológia. Bp.: Corvina, 1992. 143 p.290  M10                

A megbabonázott puding. Ír tündérmesék és babonák./ W. B. Yeats gyûjtése nyomán.
Bp. : Helikon, 1983. 196 p.   M 50
                                                                                                                                                                                

Válogatás az ír irodalomból 

JOYCE, James: Dublini emberek. Novellák. Bp. : Orpheusz, 2000. 239 p.   J 81

JOYCE, James: Kamarazene. Krajcáros költemények. Egyéb versek. Bp. : Orpheusz, 1999. 94 p.  J 81

LEVIN, Gail Carson: Elátkozott Ella. Ifjúsági regény. Bp.: Geopen Könyvkiadó, 2001. 267 p.    L 62 Gykvt.

O’BRIEN, Flann: A harmadik rendõr. Regény. Bp. : Geopen Könyvkiadó, 2003. 282 p.   O 10

O’CASEY, Sean: Drámák. Bp. : Európa, 1977. 583 p.    O 11

O’CASEY, Sean: Zörgettem az ajtón. Futó pillantás dolgokra, melyeknek magam köszönhetem
 [Önéletrajz]. Bp.: Magvetõ, 1963. 282 p.   O 11
 
O’NOLAN,  Brien:  A fába  szorult  féreg.  Regény.  Bp. :  Európa,  1982. 145 p.     O 38

SWIFT, Jonathan: Hordómese. Pécs: Dekameron K., 2001. 158 p.   S 99

SYNGE, J. M.: Drámák. bp. : Európa K., 1986. 262 p.  S 99
 
WAIN, John: Tél a hegyekben. Regény. Bp. : Európa, 1977. 599 p.    W 18

WILDE, Oscar: Összes mûvei 1-3. köt. [Szeged] : Szukits K., [2000-2002]. 485, 482, 453 p.    W 71/1-3

Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »
részletek>>>
Utazás

Portugália

Ámon Mária – Tõzsér János: A varázslatos Portugália. Szada, Kassák, 2001. 105 p.     914 A 55

Lipps, Susanne: Madeira. Freytag & Berndt, 2002. 108 p.  914 L 69

Portugália. Madeirával és az Azori-szigetekkel. Fõmunk.: Martin Symington,
Bp. Magyar Könyvklub, 1998. 480 p.  914 P 86 - OT
 
Portugália. [videodok.] Bp. V.I.P. Art, 1998. 80 min.   VK 1610

                        

Görögország

Böting, Klaus: Görögország. Szárazföld. Bp. Magyar Könyvklub, 2001. 179 p.  914 B 86

Böting Klaus: Az égei-tengeri görög szigetek. Bp. Magyar Könyvklub, 2001. 135 p.  914 B 86

Forgács András – Szabó Miklós: Görögország. Bp. Panoráma, 597 p.   914 F 72 OT

Görögország. Bp. Inkvizítor, 2000. 206 p.  914 G 60

Görögország. [videodok.] Rend.: Peter May, Chip Duncan, Bp. V.I.P. Art, 1998. 60 min.    VK 1567

A görög szigetek. Fõmunkatárs: Marc Dubin, Bp. Panemex, 2002. 400 p.   914 G 60 - OT

Kerny Margit: Klasszikus görög körutazás. Bp. Iránytû, 1999. 294 p.    914 K 41

Kréta. Az európai kultúra bölcsõje. [videodok.] Rend.: Ádám Csaba, Bp. Jorgos Travel, 1998. 60 min.   VK 1468

Lipp, Ulrich: Kréta. Pécs, Alexandra, 2001. 96 p.     914 L 69

Seitz, Doris: Görög szigetek. Pécs, Alexandra, 2001. 96 p.     914 S 50

Spindler-Niros, Ursula: Athén. Pécs, Alexandra, 96 p.  914 S 84

Tóth József: Fényképezõgéppel Görögországban. Bp. Iránytû, 1999. 101 p.    914 T 74

Tõzsér János: Az álmok szigete, Kréta. Szada, Kassák, 2000. 179 p.   914 T 74

Tõzsér János: A napfény szigete, Rodosz. Szada, Kassák, 2001. 173 p.     914 T 89


Olaszország

Beke Katalin: Az én Itáliám. Bp. Korona, 2001. 307 p.    908 B 45  

Catta, Nicole: Szicília. Bp. Orbán, 2000. 96 p.     914 C 13

Észak-Olaszország. [térkép] Wien, Freytag-Berndt, 2000.     F. 1271

Lieb-Schäfer, Ulrike: Olasz Adria. Bp. Magyar Könyvklub, 2001. 119 p.    914 L 65

Monos János: Sorrentói félsziget, Amalfi partvonal, Ischia szigete.
Hiánypótló útikönyv Itália szerelmesei számára. Bp. Seneca, 1999. 189 p. 914 M 84

Olaszország. Szerk.: Koronczai Magdolna, Bp. Kossuth, 2002. 429 p.  914 O 27     

Olaszország. Bp. Inkvizítor, 2000. 207 p.  914 O 27

Olaszország. [videodok] Rend.: Patricia Franklin, Bp. V.I.P. Art, 1998. 80 min.    VK 1564

Róma. Olaszország. Közrem.: Luca Giannini, Bp. Park, 2000. 192 p.   914 R 80

Sailer, Gerhard: Olasz Adria-part. Bp. Orbán, 1998. 64 p.   914 S 11

Sombardier, Pascal: Dolomitok. Nem csak hegymászóknak. Bp. Gulliver, 2001. 143 p.  914 S 71

Szinte Gábor: Séták Velence és Firenze titkai körül. Itália kezdõknek és haladóknak. Bp. Szerzõ, 2001. 147 p.     910 SZ 83       


Törökország

 Békési B. István: Törökország. Bp. Panoráma, 1983. 549 p.  914 B 45 - OT

 Benedek Szabolcs: Isztambul. Praktikus útikönyv magyar turisták számára. Bp. Dekameron, 2002. 165 p.      915 B 49

Gründel, Alexandra: Török tengerpart. Bp. Magyar Könyvklub, 2001. 131 p.    915 G 69

Monesi, Auretta: Törökország. Bp. Gabo, 2001. 135 p.     908 M 84

Sungur, Cigdem: Török tengerpart. Pécs, Alexandra, 2001. 96 p.   915 S 96

 

 

Franciaország

Bajomi-Lázár Dávid: Párizs. 2001-2002. Bp. Új Mandátum Kiadó, 2001. 234 p.      914 B 14

Crescimbene, Simonetta: Franciaország. Bp. Gabo, 2000. 122 p.     908 C 31

Altman, Jack: Franciaország. Bp. Welcome, 2000. 255 p.    914 A 51

Franciország. Bp. Kossuth, 2002. 401 p.      914 F 90

Kruse, Hans-Joachim: Párizs. Bp. Magyar Könyvklub, 2001. 135 p.  914 K 96

Linder László: A Loire völgye. Bp. Panoráma, 1983. 234 p.    914 L 68

Marschal, Carherine-F.: Párizs. Pécs, Alexandra, 2001. 95 p.   914 M 36

Loire menti kastélyok. [videodok.] Rend.: Bettina Wiegand, Bp. V.I.P. Art, 1998. 60 min.    VK 1461

Párizs. Franciaország. Bp. Park, 1999. 196 p.     914 P 38

Shales, Melissa: Párizs. Bp. Vincent, 1999. 128 p.    914 S 54

Sombardier, Pascal: A francia Alpok. Via fenaták az Alpokban. Bp. Gulliver, 2001. 141 p.     914 S 71

Treffer, Günter: Cote d’Azur. Bp, Magyar Könyvklub, 2001. 127 p.    914 T 91

 Wiltz, Marc: Párizs. Bp. Assimil Hungária, 1999. 158 p.   914  W 76
Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »

részletek>>>
Ügyes kezek
Üvegfestés

Ariens, Sandra – Ariens, Sabine: Üvegfestés. Szecessziós motívumok. Bp. Cser, 2002. 30 p.    371 A 85

Daum, Ankje: Meseszép ablakok üvegfestéssel. Kaposvár, Holló, 2001. 30 p.   371 D 28 - Gykvt.

Feghelm, Stephanie – Reichard, Silke: Üvegfestés. Vidám, színes minták. Bp. Cser, 2000. 31 p.    371 F 31

Göhr, Stephanie: Színes állatvilág üvegfestéssel. Kaposvár, Holló, 2002. 30 p.     371 G 56 - Gykvt.

Hettinger, Gudrun: Üvegfestés a gyerekszobában. Kaposvár, Holló, 2001. 30 p.    371 H 65 - Gykvt.

Kersch, Alessandra: Virágpompa üvegmatricából. Kaposvár, Holló, 2002. 30 p.    371 K 41 - Gykvt.

Moras, Ingrid: Üvegfestés. Mozgókák, mobilok. Kaposvár, Holló, 2001. 30 p.    371 M 87

Pitz-Thissen, Hiltrud: Tiffany hatású minták üvegre, kerámiára. Bp. Cser, 2001. 31 p.    750 P 72 - Fkvt.

Rigóné Péter Irén: Varázslatos üvegek. Síküvegek festése. Szeged, Lazi Bt. 2001. 47 p.  379 V 36 - Fkvt. 

Rogaczewsk - Nogai, Sybille: Dinoszauruszok üvegmatrica-festékkel. Kaposvár, Holló, 2003. 30 p.    371 R 77 - Gykvt.

Wagener, Angelika: Üvegfestés Tiffany-módra. Kaposvár, Holló, 2002. 30 p.    750 W 11


Gyertyaöntés

Hettinger, Gudrun: Dekoratív zselégyertyák. Kaposvár, Holló, 2002. 31 p.   371 H 65 - Gykvt.

Kunkel, Anette: Gyertyaöntés. Bp. Cser, 2002. 31 p.     745 K 98 - Gykvt.

Marilis, Kreuzer: Gyertyadíszítés. Bp. Cser, 2001. 47 p.   745 K 95

Massenkeil, Angelika - Panesar, Pammi: Gyertyakészítés viaszporból és -zseléből. Bp. Cser, 2000.  31 p.   371 M 39

Nicol, Gloria: Gyertyaenciklopédia. Bp. Glória, 2000. 256 p.     745 N 75


Szalvétatechnika

Horváth Judit: Szalvétatechnika. Decoupage. Szeged, Lazi Bt. 2001. 43 p.     745 H 88

Feghelm, Stephanie - Reichard, Silke: Szalvétatechnika. Bp. Cser, 2001. 31 p.     745 F 31

Massenkeil, Angelika: Szalvétatechnika a konyhában. Bp. Cser, 2002. 30 p.  745 M 39 - Gykvt.

Massenkeil, Angelika – Panesar, Pammi: Szalvétatechnika a négy évszakra. Bp. Cser, 2002. 29 p.   745 M 39 - Gykvt.


Selyemfestés

Bosbach, Silke: Selyemfestés. Motívumok a nagyvilágból. Kaposvár, Holló, 2002. 30 p.      745 B 83

Massenkeil, Angelika – Massenkeil, Gesa: Selyemfestés. Bp. Cser, 2002. 31 p.     745 M 39 - Gykvt.
Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »

részletek>>>
WELLNESS

„Ha nincsenek orvosaid, legyen orvosod ez a három:
vidám kedv, nyugalom, mértékletes élet.”
A salernói iskola tanítása

    Wellness    Méregtelenítés 

Alexander, Jane: Méregtelenítő programok. Testünk, elménk és érzelmeink megtisztítása.
 Bp. Magyar Könyvklub, 2000. 127 p.   613 A 36

Dahlke, Rüdiger: Testi és lelki megtisztulás. Méregtelenítés, salaktalanítás, elengedés.
Bp. Bioenergetic, 2001. 186 p.    613 D 11

Foster, Helen: Méregtelenítő kúrák. 14 kitűnő méregtelenítő módszer. Pécs, Alexandra, 2003. 128 p.   613 F 76

Harrison, Lewis: 30 napos méregtelenítő kúra. Tisztítsa meg szervezetét és élvezze a
méregmentes egészség állapotát. Debrecen, Gold Book, 2001. 296 p.    613 H 34

Hessmann-Kosaris, Anita: Méregtelenítés gyümölccsel és zöldséggel. Kaposvár, Holló, 1999. 62 p.    613 H 65

Karácsony Ferenc: A méregtelenítés könyve. Pécs, Á*SZ Mediterranica, 1998. 140 p.   613 K 16

Sesterhenn, Brigit: Méregtelenítés hetente egyszer. Kaposvár, Holló, 2000. 96 p.    613 S 52

Weise, Otfried D.: Tisztító kúrák. Méregtelenítés, savközömbösítés, salaktala-nítás. Bp. Édesvíz, 2001. 322 p.     613 W 41

 
Gyógynövények

Gyógy- és aromanövények. Szerk.: Bernáth Jenő, Bp. Mezőgazda, 2000. 667 p.     633 G 83

Hensel, Wolfgang: Gyógynövények az egészség védelmében. Kaposvár, Holló, 1999. 62 p.     615 H 60

Kajári Sándorné: Gyógyító növények és gyógyterápiák. Húsnélküli receptek és a helyes táplálkozás.
 Bp. Advent, 1997. 135 p.   615 K 11

Kissel, Renate: Fűszerek és gyógyfűvek. 110 különleges recept a világ minden tájáról.
Bp. Kossuth, 2001. 191 p.    614 K 57

Vitaminok, gyógynövények, ásványi anyagok. Főszerk.: Csaba Emese. Bp. Reader's Digest, 2001. 416 p.    613 V 92

Aromaterápia

Hopkins, Cathy: Aromaterápia. Pécs, Alexandra, 1997. 157 p.    615 H 81

Lin, Jami: Feng shui illatok. A test, a lélek, az otthon és az élet egyensúlya illatokkal. Bp. Édesvíz, 2000. 198 p.    615 L 67

Wilson, Roberta: Aromaterápia haladóknak a szépségért és az egészségért. Bp. Édesvíz, 2000. 379 p.    615 W 76

  Masszázs

 Atkinson, Mary: Az indiai fejmasszázs művészete. Szépség és egészség az ujjak segítségével.
Kaposvár, Holló, 2000. 128 p.   615 A 94

Carter, Mildred: Kézmasszázs. A tökéletes egészség kulcsa. Bp. R. A. Kft. 1999. 375 p.     615 C 12

Cowmeadow, Oliver: Shiatsu. Gyakorlati útmutató. Pécs, Alexandra, 1999. 154 p.     615 C 30

Daiker, Ilona: Shiatsu. A gyógyító érintés. Bp. Bioenergetic, 1999. 202 p.  615 D 11

Evans, Mark: Gyors masszázs a feszültség enyhítésére. Könnyű relaxációs technikák
lépésről lépésre bemutatott masszázzsal. Pécs, Alexandra, 2000. 64 p.     615 E 97

Franzen, Susanne. Shaitsu. A biztonságos, hatékony otthoni kezelés illusztrált kézikönyve.
Pécs, Alexandra, 2000. 64 p.      615 F 91

Leboyer, Frédérick: Shantala. Egy tradicionális módszer. Bp. Cartaphilus, 2001. 141 p.   615 L 40

Maxwell-Hudson, Clare: Masszázs. Illusztrált kézikönyv. Bp. Magyar Könyvklub. 2000. 168 p.    615 M 48

Mitchell, Stewart: A masszázs mindenre kiterjedő illusztrált kézikönyve. Kaposvár, Holló, 1998. 224 p.   615 M 72

Schirilla György: Az éltető masszázs. Bp. Kovásznai, 2002. 201 p.    615 S 30

Schutt, Karin: Masszázs. A gyógyító kéz bölcsessége. Kaposvár, Holló, 1999. 96 p.    615 S 39

Taraczközi István: Speciális masszázsok. Kecskemét, T. Orion, 2001. 114 p.   615 T 29
Oldal 1/2   [ 1 | 2 ]    Következő »

részletek>>>
Elérhetőség
Nyitva tartás
Olvasónapló
Új könyvek
Rólunk írták
Képgalériák
Archívum
Minőségirányítási rendszer
Gyakori kérdések
Fórum/vélemény
Impresszum
Keresés a honlapon
Vas Megyei Irodalmi Út
Történelem határok nélkül
Szavazás
Tudja-e, hogy könyvtárunk katalógusa okos telefonnal is elérhető?
Igen, örömmel használom is
Igen, olvastam róla a könyvtár oldalain
Igen, hallottam róla
Igen, de nincs a használatához eszközöm
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Oldaltérkép | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2015-01-30 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap