A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Könyvtárhasználat és szolgáltatások
Emeletről emeletre
Könyvtárhasználat
Szolgáltatások A-Z
Térségi szolgáltatások
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozások
A könyvtár valamennyi korosztály számára lehetőséget nyújt ingyenes, csoportos, vezetett könyvtárlátogatásra Pincétől a padlásig cím alatt és az alább részletezett, szintén ingyenes foglalkozásokon való részvételre előzetes egyeztetés alapján. A különböző korosztályok részére az életkornak megfelelően ajánljuk szolgáltatásainkat.

Felsőoktatási hallgatóknak
Jelentkezés és további információ: Horváhné Kupi Ildikó - tel.: 94/513-540 - e-mail: kildiko@bdmk.hu
Bevezetés a könyvtári kutatás módszertanába előzetesen bejelentett csoportoknak és meghatározott időpontokra regisztrált egyéni jelentkezőknek:
 • bemutatjuk az adatbázisok, könyvtári elektronikus katalógusok, digitális könyvtárak használatának alapjait,
 • tájékoztatást adunk a hallgatóknak a szakirodalom kutatás és felhasználás kérdéseiről, az adott téma legfontosabb információforrásairól, keresési technikákról.
Középiskolásoknak
Jelentkezés és további információ: Horváhné Kupi Ildikó - tel.: 94/513-540 - e-mail: kildiko@bdmk.hu
A különböző tantárgyak tanóráihoz kapcsolódó témajavaslatainkkal a hagyományos és az elektronikus információkeresés elválaszthatatlanságára szeretnénk felhívni a figyelmet, hangsúlyozva az önálló kutatás fontosságát.
A számítógépek és az otthoni Internet hozzáférés bővülésével egyre csökken az iskolai tanulmányaikhoz hagyományos dokumentumokat használók aránya. A könnyen és gyorsan hozzáférhető, letölthetõ, másolható anyagok azonban számos veszélyt rejtenek magukban, ellenőrizetlen, téves adatokat, tudománytalan következtetéseket, stílustalan megfogalmazást. A megbízható információ keresése megtanulható, könyvtárosi segítséggel azok a korrekt és ellenőrzött adatokat, lektorált írásokat tartalmazó portálok, adatbázisok megismerhetőek, amelyeket bátran lehet tanuláshoz használni.
Az elektronikusan kereshetõ információ mellett bemutatjuk azokat a hagyományos, papíralapú dokumentumokat is, amelyeket az adott témához, iskolai feladathoz javaslunk.

A megyében és a városban működő középiskolák diákjai számára ajánljuk:
könyvtárbemutató, könyvtárhasználati ismereteket bővítő csoportos látogatásokat,
 • az egyes tantárgyak tanulását segítő könyvtári eszközöket, dokumentumokat, az elektronikus információkeresés módszertanát bemutató órákat,
 • a lakóhely történetét, művelődéstörténetét, irodalmi és néprajzi hagyományokat feltáró könyvtári forrásokat bemutató foglalkozásokat,
 • az érettségi tételek kidolgozását segítő, felkészítő foglalkozásokat.
Miért szép? Irodalmi mûvek elemzése (magyar nyelv és irodalom)
Könyvtári irodalomórát kínálunk a tanulóknak, bemutatva a műelemzésekhez nálunk megtalálható legfontosabb szakkönyveket, kézikönyveket, irodalmi lapokban, adatbázisokban való keresés lehetőségeit.
A műelemzés lényegében a mű próbája, vagyis egyfajta értő analízis, mely a mű értékének vagy értéktelenségének bizonyítását szolgálja. Sokféleképen elemezhetünk egy művet, mégis valamennyi műelemző eljárás - ha különböző úton is -, egy cél felé halad: a műalkotás törvényeinek felkeresése, feltárása felé. Az analízis valamennyi fajtájára vonatkozik az, hogy annyiban helyes, amennyiben képes a választott műhöz hasonlatossá válni, illetve eszközeit, alapelveit, lépéseit ahhoz szabni.
Irodalomtörténeti, nyelvészeti-stilisztikai szakkönyveink naprakész választékából alapvető munkákat, a korosztály érdeklődésének, tudásszintjének legmegfelelőbbeket ajánljuk a műelemzés elvégzéséhez, felhívjuk a figyelmet a különböző elemzési iskolákra, módszerekre. A hagyományos dokumentumokon kívül számbavesszük az elektronikusan fellelhető irodalmat is, például nagyon hasznos a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisa, Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961- címmel, mely alkalmas irodalmi művek címei, szerzőségi adatok, irodalmi műfajok, tárgyszók, stb. keresésére, az egyes szerzőről szóló kritikák „teljességének” feltárására. Az adatbázis által ajánlott kötetek, irodalmi, művészeti folyóiratok többsége könyvtárunkban hozzáférhető.

Fizika/Csillagászat
A csillagászat ugyan a természettudományos oktatás kicsiny szelete, de általa a fizika, a matematika tanulása közelebb hozható a fiatalokhoz. Ebben szeretne könyvtárunk egyedi kínálatával a tanárok segítségére lenni. Állományunk régi féltve őrzött dokumentumai (ízelítõül: Frecskay János: Találmányok könyve. Bp. 1878., Üstökösök és meteorok. Bp. 1888., Természettudományi Közlöny (késõbb Természet Világa) 1869-től), helyismereti gyűjteményünk természettudományos téren is gazdag könyv és fényképanyaga és a világhálón, rajtunk keresztül a segítségünkkel elérhető források kínálata áll a rendelkezésünkre. Néhány témát ajánlunk, de nyitottak vagyunk a tanrendbe illeszthető egyedi igények számára is.
Vas megye égboltja – csillagászok, kísérletezők, természettudósok megyénkben
Gothard Jenő, Gothard Sándor, Kunc Adolf a természettudományok területén folytatott munkásságának bemutatása korabeli könyveken, folyóiratokon és fényképeken keresztül.
Hold-utazás Verne Gyulával – képzelet és valóság
Verne Gyula gazdagon illusztrált köteteiből kiindulva a képzeletbeli űrutazás mai lehetõségeit ismerhetjük meg. Köteteinken keresztül tanulmányozhatjuk a Hold természetét.
Horváth Árpád: Verne a technika álmodója. Bp. 2005.
Verne, J.: Von der Erde zum Mond. Wien, Pest, Leipzig. 1877.
NASA az űrkutatás története (CD-ROM)
Az idő rövid története – az idő fogalma, mérése
Az idő megfoghatatlansága kezdettől foglalkoztatta az embereket. Az idő mérése, a naptárak keletkezése a csillagászati megfigyelésekből indult ki. Ezt az utat járjuk be gyűjteményünk csillagászattörténettel foglalkozó dokumentumain keresztül.
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a XX. század végéig. Bp. 2000.
Hawking, Stephen: Az idő rövid története. Bp. 2004.
A világegyetem enciklopédiája (CD-ROM)
Galilei távcsöve – a csillagos ég kémlelésének története –
Galileo Galilei élete, az égbolt vizsgálatának eszközei, történeti fejlődésük.

Idegen nyelv tanulása
A Berzsenyi Dániel Könyvtár állománya széles körű választékot biztosít mind a tanórán   belüli, mind a tanórán kívüli nyelvtanuláshoz. Rendhagyó óránk keretében bemutatjuk a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok széles skáláját (szótárak, nyelvkönyvek, tesztek, országismeret, szöveggyűjtemények stb). Gazdag idegen nyelvű gyűjteményünkben a klasszikus szépirodalom éppúgy megtalálható, mint a kétnyelvû kötetek és a könnyített olvasmányok. Zeneműtárunkból komplex nyelvleckék kölcsönözhetők, akár több hétre is. (pl.: PONS)
A Goethe Intézet mint a BDK partnerkönyvtára intézményünket rendszeresen támogatja folyóiratokkal (Frühes Deutsch, Fremdsprache Deutsch), szépirodalommal, médiacsomagokkal, módszertani segédletekkel (Klett Kiadó kiadványai). A British Council ajándékaként helyben használható multimédiákat, számonként CD-ROM-mal kölcsönözhetõ folyóiratot kínálunk (Hot English).
Virtuális sétánk keretében bemutatjuk azokat a portálokat, amelyek online úton készítenek fel érettségire, nyelvvizsgára. (www.englishnet.hu, Teaching English, Most tanulj németül, MARKT online stb.)

Hogyan írjunk pályaművet, esszét, publikációt?
A Berzsenyi Dániel Könyvtárat rendszeresen keresik fel középiskolás diákok, akik valamilyen – általános, vagy helytörténeti – témában szeretnének publikálni. Ez lehet egy órai beadandó dolgozat, vagy akár az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre készülő pályamű. Többen kérnek segítséget kutatással, vagy akár formai dolgokkal kapcsolatban is.
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a tanórák keretében és tanórán kívül is. Bemutatjuk, hogy könyvtárunkban milyen segédeszközöket tudnak igénybe venni a kutatómunkához. Hogyan tudnak keresni a katalógusainkban, milyen kézikönyvekhez, szakkönyvekhez és folyóiratokhoz férhetnek hozzá a nyitvatartási időben. Szeretnénk megmutatni a világháló adta lehetőségeket. Folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisain keresztül (pl. MATARKA, IKER stb.) a teljes szövegű elektronikus dokumentumokig.
Könyvtárunk gazdag gyűjteményében bőven találhatnak kutatásmódszertannal, stilisztikával, helyesírással és – érdeklődésüknek megfelelően – egyéb témával kapcsolatos dokumentumokat is.

Osztályfőnöki órákhoz ajánljuk: az esélyegyenlőségről       
A Berzsenyi Dániel Könyvtár fontos feladatának tekinti a fogyatékkal élők könyvtári ellátását, különös tekintettel a vak és gyengénlátó olvasóinkra. A Zenemű- és médiatár különös bemutatóval várja a középiskolásokat: Fedezzük fel a zörejek, hangok, zenék világát látássérült olvasóink „szemüvegén” keresztül! A vállalkozó kedvű diákok (egymást váltva, ki meddig bírja) bekötött szemmel ismerkedhetnek meg könyvtárunkkal, az általunk készített hangos könyvtárismertető – és természetesen társaik – segítségével juthatnak el részlegünkbe. Itt – szintén csak tapintásukra és hallásukra hagyatkozva – találkozhatnak a hagyományos hanghordozókon (hangkazetta, CD, hanglemez) kívül a hangkazettán, CD-n, mp3 formátumban is kölcsönözhetõ hangoskönyvekkel és a speciálisan gyengénlátók számára készített öregbetűs könyvekkel. Letesztelhetik vakbarát számítógépünket, megismerkedhetnek a vakbarát internetes oldalakkal és kipróbálhatják azokat a CD lejátszókat is, amiket a fogyatékkal élő olvasóinknak kölcsönzünk. A látogatást hétköznapi zörejek-, hangok-, irodalmi-, könnyű- és komolyzenei részletek felismerésével zárjuk.

A Föld és Magyarország térképeken (földrajz)
A Földrajz tantárgy oktatásába illeszthető az a témakör, amelynek bemutatására a könyvtár gyűjteményében található unikális dokumentumok segítségével kerülhet sor. A 16. századtól kezdődően a térképészet fejlődését illusztrálhatjuk régi nyomtatványok bemutatásával, összehasonlítva a műholdak felvételeit kínáló elektronikus adatbázisokkal (Google Earth). Nyomon követhetik az országhatárok és a földrajzi nevek változásait. A világ országait, kivételes szépségű vidékeket CD-ROM-ok, DVD filmek felhasználásával tehetjük érdekesebbé. A papíralapú dokumentumok és az elektronikus információforrások összehasonlításával a tanuláshoz is segítséget tudunk nyújtani.

Régi térképek gyűjteményünkben (földrajz)
 • Triumphus novem saeculorum imperii Romano-Germanici, Leopoldo Magno, - Viennae Austriae : apud Susannam Christinam, Matthaei Cosmerovij, 1700. - [48] p., [10] t. fol. : ill. ; 2° (40 cm) Koll. 1-4. Koll. 3. ; [Cosmographia]. - [Ulm] : [Leonardus Hol], [1482]. - [138] p., [22 térkép] : ill. ; 2° (40 cm)
A IX. századtól ismert középkori világtérképek nem gyakorlati célból készültek, hanem világképet ábrázoltak. A természettudományi kutatások XV. században kezdődött fellendülése nyomán a földfelszín valósághoz közeli ábrázolásának igénye is felmerült. A kartográfia megújulása Ptolemaeus: Geographike hyphegesis (görög: Bevezetés a geográfiába) című, másként Cosmographia néven ismert alapvető tudományos művének újrafelfedezésével kezdődött. A Kr. u. 1-2. században Alexandriában élt matematikus, asztronómus, természetkutató a Földet még a világmindenség középpontjába helyezte, de már gömb alakúnak tartotta, az akkor ismert földfelszín (Európa, Ázsia, Afrika) mintegy 8000 helyrajzi elemének koordinátáit írta le, s emellett térképészeti útmutatásokat is adott. A mű egy kéziratos változatát bizánci bevándorlók vitték a XV. század elején Konstantinápolyból Észak-Itáliába. Első nyomtatott kiadása Vicenzában jelent meg 1475-ben még térképek nélkül, a második pedig 1477-ben Bolognában már a térképekkel együtt. Példányunk az első Itálián kívüli kiadásból származik.
 • Kogutowicz Manó:  Magyarország vármegyéinek kézi atlasza: az 1905-ös kiadás hasonmása, a nyolc horvát megyével bõvítve, 71 színes térképlap / Kogutovitz Manó ; Hasonmás kiad. - Budapest: M. Mercurius, 2003. - 1 atlasz (6, [2] p., 63, VIII t. fol.) Vas vármegye térképével
 • Szombathely ren. tan. város külsõségének térképkivonata. - M. 1:2880. - Szombathely : [s.n.], 1911. - 60x72 cm  Vászonra vonva
 • Thirring Gusztáv:   Kõszeg és környékének részletes kalauza. - Budapest: Turistaság és Alpinizmus K., 1928. - 80 p., [1] t. fol. : ill.
 • Magyarország [elektronikus dok.] = Hungary = Ungarn : CD-atlasz. Kartográfiai adatok. - Budapest: Cartographia : Vision-X, 1997. - 1 CD-ROM
Gyermekeknek
Jelentkezés és további információ: Zsigri Mária és Komondi Gabriella - tel.: 94/513-544 - e-mail: gykvt@bdmk.hu
Általános iskolai osztályoknak és óvodás csoportoknak is kínálunk könyvtárbemutatást valamint érdekes és játékos - ingyenes - könyvtári foglalkozásokat. A választható témákról bővebben is olvashatnak a gyermekkönyvtár honlapján.
 
Helytörténeti foglalkozások iskolásoknak és felnőtteknek
Jelentkezés és további információ: Szalainé Bodor Edit - tel.: 94/513-530 - e-mail: bedit@bdmk.hu
(majdnem) Száz éve történt (helytörténet)
Napjainkban a retro virágkorát éli. Nosztalgiával gondolunk vissza nagyszüleink és dédnagyszüleink korára, de tényleg jó volt-e abban a korszakban élni? Megtudhatják, ha részt vesznek a Berzsenyi Dániel Könyvtár (majdnem) Száz éve történt című várostörténeti előadásán.
Korabeli könyvek, újságok, képeslapok és fényképek segítségével felidézzük az 1908-1911. közötti történéseket, miközben átfogó képet kapunk az akkori polgárok mindennapjairól. Többek között részt vehetünk Márkus Emília színésznő 1911-es fellépésén és elindítói lehetünk a Kaczagó Világ című élclapnak, ott lehetünk az Éhen-telep első munkásházának átadásakor, megtudhatjuk mi is volt az Erdei iskola és hogy szól a Kupai kút legendája.
A könyvtári foglalkozással - amelynek keretében, az intézmény helyismereti gyűjteményében lévő eredeti dokumentumokat használjuk pl. korabeli monográfiák, folyóiratok (Vasmegyei Lapok, Vasvármegye), térképek (1904-es várostérkép) - a középiskolai történelemóra tananyagához szeretnénk csatlakozni és igyekszünk kiegészíteni azt.

Szombathelyi Elsők (helytörténet)
A könyvtár a középiskolai történelem órák tananyagát szeretné kiegészíteni oly módon, hogy várostörténeti órát ajánl az intézmény helyismereti dokumentumainak felhasználásával.
Nap mint nap Szombathely utcáit járjuk, de közben vajon eszünkbe jut-e, melyik lehet a legrégebbi épület, hol készült el az első járda és mikor kezdtek el világítani az első utcai neonlámpák. Tudjuk-e melyek voltak az első közlekedési eszközök, ki indította az első omnibuszjáratot és melyik évben jelent meg az első villamos, illetve mikor látott napvilágot az első megyei napilap Vasmegyei Lapok címmel.
 A könyvtár által szervezett helytörténeti foglalkozáson 19. és 20. századi eredeti kötetek és újságok (pl. Vasmegyei Lapok, Vasvármegye), ill. fényképek, képeslapok, rajzok segítségével, egy-egy téma köré csoportosítva (közlekedés, infrastruktúra, oktatástörténet, sajtótörténet) beszélgetünk olyan nevezetes eseményekről, amelyek fontos mérföldkövek voltak a város történetében, ill. ismerkedünk meg olyan személyekkel (Bárdossy István, Éhen Gyula, Kunc Adolf, Mayer Mór), kiknek munkássága előbbre vitte a város fejlődését.

Kul-Túra Élmény - Élménygazdag programok iskolásoknak és felnőtteknek gyűjteményünk különleges kincseiről
Jelentkezés és további információ: dr. Baráthné Molnár Mónika - tel.: 94/513-530 - e-mail: bmmonika@bdmk.hu
Általános művelődéstörténeti témakör
Izgalmas könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás a művelődéstörténet Vas megyét, illetve Szombathelyt érintő nevezetes eseményeire és személyiségeire fókuszálva: régi, ritka dokumentumoktól a Vasi Digitális Könyvtárig (www.vasidigitkonyvtar.hu). A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok keletkezésének művelődéstörténeti hátterének szemléltetése, a különböző társadalomtörténeti szegmensek kapcsolódásának felvillantásával (történelmi események, katasztrófák, felfedezések, híres személyiségek, művészek, irodalmárok, mecénások stb.).
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:
 • [Biblia]. Ószövetség. Részletek. 4 Móz. 26,43 – 5 Móz 34,12. Pergamentekercs. H. é. n. Kézirat. Héber nyelven
 • [DURANTIS, Wilhelmus] DURAND, Guilielmus (1237-1296): Rationale divinorum officiorum. Nürnberg, Antonius Koberger, 1494.
  Az 1494 szeptemberében nyomtatott kötetekből 5 példány található magyarországi közgyűjteményekben, és ezek közül csak három maradt fenn teljes egészében, köztük a könyvtárunkban õrzött ősnyomtatvány.
 • EBER, Paul (1511-1569): Calendarium historicum. Witte[n]berg, Georg Rhau, 1551.
  A kötet először Zala megye legjelentõsebb főúri családjáé, az alsólendvai Bánffyaké volt, ők nemzedékről nemzedékre vezetve családi naplónak használták, majd két további tulajdonosa is beírásokkal látta el. Végül Séllyei Teréz tófeji földbirtokos adta kölcsön Piplich János szombathelyi ügyvédnek, s az ő hagyatékából 1952 után került könyvtárunkba.
 • SZENCZI MOLNÁR Albert (1574-1634?): Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum. [Nürnberg], Sumpt. M. Endter, 1708.
  Első és egészen a 19. századig egyetlen magyar-görög szótárunk, s 200 esztendőre alapjává vált hazai szótárirodalmunknak. Példányunkat a neves nürnbergi Endter-nyomdászcsalád egyik tagja, Martin (1653-1744) adta ki a török hódoltság következtében nyomdákkal gyengén ellátott Magyarországon történő piacszerzés céljával, kifogástalan nyelvhelyességgel (valószínűleg magyarul tudó személyt is foglalkoztatott).
 • MIKES Kelemen (1690-1761): Török országi levelek, mellyekben a II-ik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel Bújdosó Magyarok Történetei ... eléadatnak. Kiad. Kultsár István. Szombathely, Siess Antal Ny., 1794.
  Mikes Kelemen klasszikus műve Kultsár István szombathelyi tanár kiadásában jelent meg Szombathelyen 1794-ben. A munka megjelenése óriási esemény volt:  e viszonylag kései kiadás visszamenőleg átírta a 18. század magyar irodalmának történetét.
Irodalmi témakör I.
Könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás irodalomtörténeti ritkaságokkal.
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:
 • Berzsenyi Dániel (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiadá Helmeczi Mihály. Pesten : Trattnernál, 1813.
 • Berzsenyi Dániel (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiad. Toldy Ferencz. Pest : Heckenast Gusztáv sajátja, 1860.
 • Tóth Árpád (1886-1928): Az öröm illan. Budapest : Táltos, 1922. Számozott, dedikált példány
 • Boncza Berta (1894-1934): Csinszka versei / Vészi József bevezető írásával ; Márffy Ödön rajzával. [Budapest] : Lapkiadó RT., 1931. Számozott példány: 89. sz. Csinszka aláírásával
 • József Attila (1905-1937): Döntsd a tőkét, ne siránkozz : versek. Budapest : Új Európa Könyvtár, [1931]  Számozott példány: 52. sz. Dedikált példány
 • Weöres Sándor (1913-1989): Hideg van : versek. Pécs : Kultúra Könyvnyomdai Műint., 1934. A szerző kézjegyével
 • Nagy Gáspár (1949-2007): Koronatűz. Budapest : Kozmosz Könyvek, 1975. Dedikált példány
Irodalmi témakör II.
Vas Megyei Irodalmi Út 1-4.: könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás irodalomtörténeti ritkaságokkal, középpontban az irodalmi útvonal emlékhelyeivel.
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:
 • CELLDÖMÖLK - Kresznerics Ferenc (1766-1832): Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. Budán, 1831-1832.
 • CSÖNGE - Weöres Sándor (1913-1989): Hideg van : versek. Pécs, 1934., Weöres Sándor kéziratok
 • EGYHÁZASHETYE - Berzsenyi Dániel  (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiadá Helmeczi Mihály. Pesten, 1813.
 • EGYHÁZASHETYE - Berzsenyi Dániel  (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiad. Toldy Ferencz. Pest, 1860.
 • DUKA - Dukai Takách Judit (1795-1836): Ujváry Bettinek Horváth Jósef Elek hitesének halálára. Szombathely, [1816.]
 • KŐSZEG - Rájnis József (1741-1812): A' magyar Helikonra vezérlő kalauz. Posonyban, 1781.
 • KŐSZEG - Faludi Ferenc (1704-1779): Téli éjtszakák. Pozsonbann, 1787.
 • KŐSZEG - Ottlik Géza (1912-1990): Iskola a határon. Budapest , 1959.
 • ZSENNYE - Békássy Ferenc (1893-1915): Hátrahagyott írásai : tanulmányok és jegyzetek. Budapest, 1917.


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Vas Megyei Irodalmi Út
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2020-06-02 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap