Vissza a címlapra

BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR
H-9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
http://www.bdmk.hu

bdmk@mail.bdmk.hu
könyvtárigazgató: Pallósiné dr. Toldi Márta PhD
E-mail: ptmarta@mail.bdmk.hu
Tel.: 94/513-530, Fax.: 94/513-531

 

Fenntartó Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapítva 1880
Szolgáltatóhelyek Központi gyűjtemény és 5 fiókkönyvtár
Funkció a központi könyvtár fiókhálózatával együtt teljes körű (alap- és felsőszintű) ellátást nyújtó települési nyilvános könyvtár, általános gyűjtőkörű gyűjteményszervezéssel és a helyi / térségi igényekhez igazodó differenciált szolgáltatásokkal;
 - helyi kötelespéldányok megőrző helye;
 - Vas megyei archív könyvtár;
 - Vas megye és Szombathely város helyismereti és - történeti dokumentációs központja;
 - közgyűjteményi kutatóhely;
 - Vas megye önkormányzati könyvtárhálózatának központi könyvtára;
 - nemzeti kisebbségi és városkörnyéki ellátórendszeri központ;
 - tankönyvtár;
 - az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató gyűjteménye;
 - Az Alpok-Adria Munkaközösség, a Goethe Intézet és a British Council kiadványainak gyűjtőhelye
Épület Alapterülete: 4.493 m2
Olvasószolgálati színterek: 1.702 m
A Medvedt László tervei alapján épült és 1970. december 12-én átadott könyvtárat 2001/2002-ben címzett állami támogatással felújították és bővítették.
         Építész tervezők:                       Kiniczky István
                                                         Tölgyesi Ernőné
         Berendezés és belső kialakítás:  dr. Lábdyné Fülöp Melinda
Az intézményarculat grafikai tervezője:  Sellyei Tamás Ottó
Állomány 465.909 állományegység, ebből könyv és bekötött időszaki kiadvány 427.108kötet, 25.814 hangzó dokumentum, videó 1.807, elektronikus dokumentum 309, egyéb 10.871. Kurrens időszaki kiadvány félesége 643 
Különgyűjtemény: Savariensia helytörténeti és helyismereti gyűjtemény.
Katalógusok Betűrendes és szakkatalógusok (könyvekről, periodikumokról,hanglemezekről és kazettákról, videokazettákról és diafilmekről). Bibliográfiai katalógus a Savariensia gyűjteményről, 1991-től számítógépen is.
OPAC: zeneművek 1997-től, hagyományos dokumentumok 1999-től
A központi könyvtár nyitvatartási ideje Felnőttek szolgálata és zeneműtár:

hétfőn 14 - 20 óráig
keddtől - péntekig 10 - 20 óráig
szombaton 10 - 17 óráig

Gyermekkönyvtár:

hétfőn 14 - 18 óráig
keddtől - péntekig 10 - 18 óráig
szombaton 10 - 17 óráig

Hírlapolvasó:

hétfőtől - péntekig 8 - 20 óráig
szombaton 8 - 17 óráig

Szolgáltatások Kölcsönzés elektronikus nyilvántartással, helyi hálózatban /Könyvek; folyóirat évfolyamok, lemezek és kazetták, diafilmek, videofilmek/
Előjegyzés
Könyvtárközi kölcsönzés
Olvasótermi helybenhasználat
Internet és szövegszerkesztő használata
Felvilágosítás-tanácsadás, tájékoztatás
Reprográfiai szolgáltatás
Rendezvények /előadások, ankétok, kiállítások/
Kiadványok /kurrens és retrospektív bibliográfiák/
Központi szolgáltatások fogadása
Szociális szolgáltatások: házi kölcsönzés, hangoskönyvek és lejátszók kölcsönzése
Rendszeresen megjelenő kiadványok Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium
Vas Megyei Könyvtárak Értesítője
Vasi életrajzi bibliográfiák sorozat
Saját készítésű adatbázisok: VAS-adatbázis (Vas megye helytörténeti irodalma) 1990-
Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1965-2000. (CD-ROM)
Elektronikus katalógus
Tartalomszolgáltató honlap: http://www.bdmk.hu

Copyright &COPY 1997. Daniel Berzsenyi County Library, All Rights Reserved.