A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum és oldaltérkép Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
OPAC - Mobilra
Vasi Digitális Könyvtár
Vasi Könyvtári Portál
Városi fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Elismeréseink
A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2018-ban elnyerte a könyvtárak szakmai munkájának elismerését jelentő Minősített Könyvtár címet, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár döntése alapján.

A büszkén viselt címmel 2022-ig jelezhetjük, hogy szakmai teljesítményünk hivatalosan is elismert.

A Minősített Könyvtár cím pályázat szakmai beszámolója megtekinthető ITT.

Győrben, 2018. július 2. és 7. között megrendezett XLVI. Országos Honismereti Akadémia nyitóünnepélyén, 2018. július 2-án kerültek átadásra a honismereti munkát díjazó elismerések.
 
Ez alkalomból a Honismereti Szövetség a BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁRAT a honismereti mozgalom támogatásáért emléklappal tüntette ki.

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek három szakmai és egy szimpátia kategóriában.

2017. évi teljesítményükért 2018. március 21-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért Díjat.
Szakmai díjak:

JANDALA DIÁNA rendezvényszervező

"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a bonyolult, nagy türelmet és áttekintő képességet igénylő munkát, amellyel a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer programjait szervezi. Köszönjük a kitartó egyeztetéseket a partnerek között, a készséges együttműködést,  a kulturált és kedves ügyintézést. Külön köszöni az intézmény vezetése  kezdeményezését  a munkatársak közösségének építésében."

PAPPNÉ NÉMETH MÁRIA könyvtárkezelő
"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a türelmet és figyelmet, amellyel a könyvtár látogatói felé fordul, minden helyzetben figyelve az intézmény jó hírére és a könyvtárhasználók érzékenységére. Köszönjük a körültekintő, kitartó és pontos munkát a gyűjtemény gondozásában, az új feladatok vállalásában."


SZALAINÉ BODOR EDIT könyvtáros

"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt az elkötelezett, hivatástudattal végzett munkát, amellyel a Savariensia gyűjtemény gondozását végzi, a gyarapítástól a megőrzésen át a szolgáltatásig. Köszönjük a kapcsolatépítést azokkal a szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak könyvtárunk tevékenységének megismeréséhez és elismertségének növeléséhez, a kiemelkedően népszerű programok ötletét és szervezését, a készséges együttműködést olvasókkal, intézményekkel, a könyvtár vezetésével."

Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

KOMONDI GABRIELLA gyermekkönyvtárkönyvtáros

"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai, hogy feladataidat igényesen, precízen, nagy alázattal, következetesen és mindig kötelességtudóan végzed. Elismeréssel tekintünk türelmedre, amellyel a legzabolátlanabb gyermekcsoportokat, pedagógusokat is megszelídíted. Megbízható munkatárs vagy, aki figyel a határidőkre, csendes határozottságodból mindannyiunk felé nyugalom árad. Ezt a tábor, a természettudományos nap és a Könyvhódító játék szervezése során tavaly is bizonyítottad. A hozzád fordulókat – apró olvasókat, szüleiket és munkatársaidat egyaránt – empátiával, segítőkészen, szolgálatkészen fogadod. Számíthatunk őszinte véleményedre, lojalitásodra. Jó együtt dolgozni veled!"

2018. március 13-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartottak a megyeháza dísztermében, ahol hagyományosan kitüntetéseket osztottak ki.

BOROS FERENC, a Berzsenyi Dániel Könyvtár médiatárosa, rendezvényszervezője "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerésben részesült.

Boros Ferenc 2004 óta készít dokumentumfilmeket alkotótársaival. Ezen idő alatt több országos és nemzetközi fesztiválon megfordultak és számos díjat gyűjtöttek be. Filmjeiket a megye és az ország összes pontján szinte telt ház előtt vetítik. Specialitásuk Szombathely és Vas megye nagyjainak mozgóképes megörökítése.
 
Kép forrása: www.repcelak.hu

2017. november 11-én Szombathely kiválóságait ünnepelte a város a Szent Márton Gála keretében.
NAGY ÉVA, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója  "Szombathely Kultúrájáért Életmű-díjat" vehetett át.

"Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj" adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.


Nagy Éva 1977-ben fiókkönyvtári instruktorként kezdett a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban, mellette olvasószolgálati könyvtárosként is tevékenykedett. 1993-tól az olvasószolgálati osztály vezetője, 1994-től megbízott, majd kinevezett igazgatóhelyettes, 2014-től az intézmény igazgatója. Részt vett a könyvtár több kiadványának létrehozásában.
Szerkesztésében jelent meg az Életünk folyóirat repertóriuma 1985-ben, összeállította a Vasi életrajzi bibliográfiák sorozatban a Szily János életművét bemutató kötetet. Anyaggyűjtőként, válogatóként, előszerkesztőként részese lehetett az 1997-ben megjelent Szombathely bibliográfiájának. A helytörténet és a helyismeret iránti érdeklődését jelzi számos nyomdatörténet, Pável Ágoston munkássága, közkönyvtár történet tárgyú tanulmány és általa rendezett kiállítások sora. 2013-2014-ben a Weöres Sándor Emlékév keretében hat helyszínen szervezett vándorkiállítást.
A 80-as évek végétől foglalkozik a társadalom szociális problémáinak könyvtári vetületével, több publikációja látott napvilágot e témában. 2003-ban elkészült és 2004-ben irányításával elindult a Berzsenyi könyvtár esélyegyenlőségi programja. Kiemelten figyelt a helyi roma közösséggel való kapcsolat erősítésére. Nevéhez fűződik az ISO minőségirányítási rendszer megalapozása és működtetése is a Berzsenyi könyvtárban. Kiemelkedő érdemet szerzett 2000 és 2002 között a könyvtárépület felújítása és bővítése során levezényelt költöztetés megszervezésében és irányításában, valamint a szolgáltatások újraindításában.
Fotó: Benkő Sándor
2000. augusztus 20-án vehette át a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetést, Szinnyei József –díjat. A könyvtár vezetésében töltött 24 évében az intézmény partnerei, munkatársai biztos képet alkothattak vezetői teljesítményéről, szakmai elhivatottságáról, tudásáról, kiemelkedő empatikus készségéről, szociális érzékenységéről. Kiemelkedő, négy évtizedes munkája egyértelműen és számottevően gazdagította Szombathely könyv- és könyvtári kultúráját.

Kapcsolódó beszámolók:
Kitüntették Szombathely legjobbjait a Szent Márton Gálán
Szent Márton-gála
Régi diákunk, Nagy Éva kapta "Szombathely kultúrájáért életmű-díjat"
Akik nem vonakodtak a munkától - Szent Márton napján díjazták Szombathely kiválóságait

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek három szakmai és egy szimpátia kategóriában.

2016. évi teljesítményükért 2017. március 22-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért Díjat.

Szakmai díjak:

NÉMETHNÉ TAKÁCS HAJNALKA csoportvezető térségi koordinátor

"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a munkát, amit a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer irányításában és működtetésében végez, a kivételes szakmai elkötelezettséget és a felelősségtudatot, amellyel a megye kistelepüléseinek könyvtári ellátását szervezi. Köszönjük az egyedülálló teherbírást, figyelmet a könyvtári szakma kihívásaira, valamint a készséges együttműködést a megye közkönyvtáraival és települési polgármestereivel. A könyvtár vezetése köszöni az intézmény menedzseléséhez nyújtott szakmai észrevételeket és támogatást."

VIRÁGHNÉ VÁMOS KITTI könyvtáros
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a körültekintő, elmélyült és pontos munkavégzést, mellyel a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében részt vesz, a növekvő megterhelés mellett is türelmesen, szakmai elkötelezettséggel elvégzett feladatokat, az empatikus együttműködést könyvtárosokkal és polgármesterekkel."

NAGY MARIANNA ZSUZSANNA könyvtárkezelő zeneműtáros
"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a készséget, amellyel a könyvtári események szervezésben részt vesz, az ötleteket és a kivételesen kreatív megvalósítást,  a kiállítások esztétikai többletet jelentő rendezését. Köszönjük a figyelmet és a ritka érzékenységet, amellyel a rászorulók felé fordul, felhasználva a könyvtári eszközöket, segítséget, támogatást nyújt."

Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

NAGYVÁRADI NÓRA könyvtáros

"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai az önzetlenségedet és segítőkészségedet. Tudjuk, hogy bármikor, bármilyen kérdéssel, kéréssel fordulhatunk hozzád, mert minden szaktudásodat latba vetve, kitartó szorgalommal és alapossággal fogsz mellénk állni. Csodáljuk tájékozottságodat és naprakész könyvismeretedet. Szakmai elkötelezettséged, lelkiismeretességed példa számunkra."

A Makón 2016. július 4. és 9. között megrendezett XLIV. Országos Honismereti Akadémia nyitóünnepélyén, 2016. július 4-én kerültek átadásra a honismereti munkát  díjazó elimerések.

Ez alkalomból a Honismereti Szövetség SZALAINÉ BODOR EDITET, a Berzsenyi Dániel Könyvtár helyismereti könyvtárosát a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért emléklappal tüntette ki.

 

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek három szakmai és egy szimpátia kategóriában.
 
2015. évi teljesítményükért 2016. március 24-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért díjat.

Szakmai díjak:

ZSIGRI MÁRIA gyermekkönyvtáros

"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a ritka tudatosságot, amellyel gyarapítja elméleti tudását, kutatja a lehetőségeket az új módszerek elsajátítására és ezeket kiemelkedő szakmai felkészültséggel alkalmazza a gyermekkönyvtári munkában. Példamutató munkabírása, türelme és készsége az új feladatokra.
Értékes tevékenysége növeli az intézmény szakmai hitelességét, elismertségét."

BOROS FERENC médiatáros
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a szakmai elkötelezettséget, amellyel a könyvtár rendezvénykínálatának szélesítésében közreműködött, az ötlettől a megvalósításig, különös tekintettel a Bájoló sorozatra és az esélyegyenlőséget erősítő programokra. Köszönetet mondunk továbbá a könyvtári fényképgyűjtemény szakszerű gyarapításáért."

Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

KALMÁR SZABINA takarítónő
"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai a könyvtár meghatározott tereinek tisztán tartását, a készséges segítséget és a kellemes társaságot."
 

2014. évi teljesítményükért 2015. március 19-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért díjat.

Szakmai díjak:

SZALAINÉ BODOR EDIT könyvtáros

"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény a Savaria szálló építésének 100. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat ötletét, a gondos és innovatív kivitelezést, az intézmények közötti együttműködés fejlesztését, a kiváló kapcsolattartást, a szponzori támogatások felkutatását, a példaértékű dokumentálást, a kutatók fáradhatatlan segítését."
 
Fotó: Nábrádi Szabolcs
VARJUNÉ GERGÁCZ KATALIN gazdasági igazgatóhelyettes
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény a fáradhatatlan és felelősségteljes gazdálkodást, a könyvtár iránti kivételes elkötelezettséget, a bátor döntéseket, a megszaporodott feladatok - kiváltképpen a KSZR - kiváló és gyors intézését. Külön köszönetet érdemel a mindenkori könyvtárvezetés szakmai támogatása, az üzemeltetési problémák késlekedés nélküli megoldása, a munkatársak tanácsokkal segítése pénz- és munkaügyi kérdésekben."
 
TÓTHNÉ NÉMETH ANNAMÁRIA könyvelő
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény a pontos és nagy fegyelmet követelő munkát, a megnövekedett feladatok kitartó teljesítését, a munkatársak iránti figyelmet és segítőkészséget, a közreműködést rendezvények szervezésében és előkészítésében, a legapróbb részletekre kiterjedő igényességet a könyvtári mindennapokban."

 
Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

DR. BARÁTHNÉ MOLNÁR MÓNIKA igazgatóhelyettes
"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai a szakmai felkészültséget, a kitartó és ambiciózus munkát, segítőkészséget, közvetlenséget és türelmet, a gyors problémamegoldást, a munkacsoportok közötti együttműködés és kollegialitás erősítését."

ALEXA KÁROLY, a Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezetében kiadásra kerülő Életünk című folyóirat főszerkesztője, József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus „a magyar irodalmi életben betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő kritikai és publicisztikai tevékenysége elismeréseként” a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől 2015. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából a Pesti Vigadóban.

Kapcsolódó interjú a megyei napilapban.
Minisztériumi sajtóbeszámoló.
Fotó: Botár Gergely
A kép forrása: kormanyzat.hu

A Kolibri Kiadó és Bosnyák Viktória, a Tündérboszorkány-trilógia szerzője, a Tündérkönyvtárosok Szövetségével karöltve kezdte felkutatni a „köztünk élő Tündérkönyvtárosokat”. Felhívásukat 2014 tavaszán tették közzé, arra kérve a gyerekeket, hogy jelöljék a címre a szívüknek kedves gyermekkönyvtárosokat és könyvtárostanárokat. A cím elnyeréséhez több, az adott intézményben olvasójeggyel rendelkező gyermek egyhangú, indoklással alátámasztott javaslata volt szükséges. Nagy örömünkre a Berzsenyi Dániel Könyvtár két gyermekkönyvtárosa, ZSIGRI MÁRIA és BOZZAI JUDIT az első körben megkapta az elismerést az azzal járó oklevéllel együtt. 

„A szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyik diákja szerint "Ria néni és Jutka néni a legjobb könyvtáros. Segítettek, mikor a pályázatot írtam. Mindig megkeresik nekem a vonatos könyveket. Nagyon segítőkészek, mindig mosolyognak. Ők a legkedvesebbek, még mesélnek is nekünk. Nagyon szeretjük őket. Mindig megismernek bennünket név szerint is." Mindezek pedig olyan tulajdonságok, amelyek egy gyermekkönyvtárost méltán tesznek Tündérkönyvtárossá.”


Fotó: Nábrádi Szabolcs

A Berzsenyi Könyvtárért díj kitüntetettjei 1995-2017
  Könyvtáros Könyvtárkezelő Ügyviteli/technikai munkatárs Szimpátia-díj
1995 Nagy Éva Vágvölgyi Andrásné Szekér Tibor Szabó Márta
1996 Zsámpárné Szalay Mária Korándiné Mester Ágnes Mészáros János Szalókné Sulyok Emília
1997 Németh Tiborné Gergácz Katalin Héra Zoltánné Tóth Istvánné
1998 dr. Köbölkuti Katalin Kovácsné Szabó Mária Gazdagné Sugár Zsuzsanna Nagyváradi Nóra
1999 Krutzler Ferencné Brückler Zsuzsanna Török Lászlóné Zsigri Mária
2000 Székelyné
Török Tünde
Németh Józsefné Lénárt Krisztián Szabó Ákos
2001 Járai Andrásné Palkó Andrea Imre Győzőné Vámos Kitti
2002 Szőkéné Nagy Hilda Kerekes Józsefné Ötvös Pálné Janics Edina
2003 Nagy Éva Pappné Németh Mária Imre Ilona Kissné Bai Éva
2004 Szabó Márta Vágvölgyi Andrásné Gergácz Katalin Vörösné Adler Erika
2005 Szalainé Bodor Edit Kovácsné Szabó Mária Héra Zoltánné Bozzai Judit
2006 Komondi Gabriella
Léber Boglárka
Korándiné
Mester Ágnes
--- Nagyváradi Nóra
2007 Bozzai Judit
Horváthné Kupi Ildikó
--- Tóthné Németh Annamária Czupy Ádám
2008 Nagyváradi Nóra --- Soós Józsefné Zsigri Mária
2013 Bozzai Judit
Némethné
Takács Hajnalka
Brückler Zsuzsanna
Palkó Andrea
Kertész László
Szőkéné Nagy Hilda
---
2014 Nagy Éva --- Fessler Gabriella
Márkus Gyuláné
Somkuthy Klára
Nagy Marianna Zsuzsanna
2015 Szalainé Bodor Edit --- Varjuné Gergácz Katalin
Tóthné Németh Annamária
Dr. Baráthné Molnár Mónika
2016 Zsigri Mária
Boros Ferenc
--- --- Kalmár Szabina
2017 Némethné
Takács Hajnalka
Virághné Vámos Kitti
Nagy Marianna Zsuzsanna --- Nagyváradi Nóra
2018 Szalainé Bodor Edit Pappné Németh Mária Jandala Diána Komondi GabriellaFrissítve: 2018. november 15.


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Képgalériák
Archívum
Gyakori kérdések
Fórum/vélemény
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum és oldaltérkép | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2018-11-19 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap