Skip navigation

Szülőföld és család

Feladat

Nézd meg a Google térképen, majd keress rá a Wikipédián, hol található Duka, ahol 1795. augusztus 9-én világra jött Dukai Takách Judit! Melyik tájegységhez, megyéhez tartozik szülőfaluja, mely településekhez van közel?

Szókitöltős teszt

A Dukáról elolvasott szócikk alapján egészítsd ki a szöveget!

Duka a (tájegység neve), megyében található. Legmagasabb pontjai a 291 méter magasságú és a 235 méter magas . Duka város és község mellett fekszik. Az oklevelekben először -ben említik Dwka alakban. Jellemzően kisnemesi falu volt. 1768-ban 8 család birtokait írták össze (közülük négy Dukai Takách).

Enable JavaScript

A Dukai Takách család

Dukai Takách Judit családja Vas vármegye egyik legrégebbi evangélikus nemesi családja volt. A címeres levelet Takách Márton és testvérei nyerték 1638-ban. A család Sopron vármegyéből, Beledről származott. Takách Ferencz 1733-ban Dekáról igazolta nemességét. Nemzedékrendje a címerszerző Mártontól kezdve a következő -->

Rokoni kapcsolatban álltak a Berzsenyi famíliával. Judit nagyapjának, Dukai Takách Istvánnak testvére Dukai Takách Ferenc volt, aki hét gyermeket nevelt. Köztük a legfiatalabb, Dukai Takách Zsuzsanna lett Berzsenyi Dániel felesége.

Judit édesapja Takách István birtokos, édesanyja muzsai Wittnyédy Terézia, Wittnyédy János dunántúli evangélikus felügyelő lánya. Wittnyédy János is kötődött az igen népes Berzsenyi családhoz: ő volt a költő keresztapja. Takách István és Wittnyédy Terézia házasságából csak egy gyermek született: Dukai Takách Judit.

[2]Családfa 01

Családfa 03

Feladat

Nézd meg, mi a közös a Takách család és Duka település címerében!

A Takách család címere Duka címere

Dukai Takách Judit emléktáblája és a Dukai Takách-kúria (Duka)

Dukai Takách kúria (Duka)Dukai Takách Judit szülőháza elpusztult. A Dukán ma szülőházként emlegetett kis épület a régi kúria helyére emelt házacska. Ennek falán márványtábla hirdeti: DUKAI TAKÁCH JUDIT 1795-1836 KÖLTŐNŐ EMLÉKÉRE (1976).

Nézd meg a házról és az emléktábláról készült fotókat a Berzsenyi Dániel Könyvtár Savariensia gyűjteményéből!

A falu központjában található Dukai Takách-kúriát Dukai Takách Ferenc megyei főszolgabíró, a költőnő nagybátyja építtette. A szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, lekontyolt nyeregtetős, a nyugati homlokzaton Dukai Takách címerrel díszített attikájú új kúria 1790 körül épült késő barokk stílusban.