Skip navigation

Összegzés

Most, hogy megismerkedtetek Dukai Takách Judit életének fontos eseményeivel, a felvilágosodás utáni időszak (empire, biedermeier) történelmével, azokkal a szereplőkkel, akik Malvina életében fontos szerepet játszottak, a helyszínekkel, ahol éltek, verseket szereztek, a kor divat-, és zenei irányzataival, a női emancipáció kezdeteivel más szemmel nézitek a magyar Szappho költeményeit. Reményeink szerint, egy izgalmas korszakot sikerült felfedeznetek a feladatok révén, és a múlt ködébe vesző női költősors közelebb került modern világotokhoz. Rávilágított, hogy azok az emberi problémák, amelyek akkoriban predesztinálták az egyéni sorsokat, még ma is lényegesen befolyásolják egyes emberek mindennapjait. A ti feladatotok lesz, hogy ismerve és felismerve ezeket az alapvető problémákat, olyan jövőt formáljatok, ahol sikeresen leküzdhető minden ellenállás, amely gátat szabhat az egyén és a közösség felemelkedésének.