Skip navigation

Gyermekkora és tanulmányai

"Ügyes, tapintatos, házi nevelés..."

Juditot szülei gondos nevelésben részesítették, és mikor korán megmutatkozott költői tehetsége, maguk is buzdították az írásra. Ismerkedj meg Judit gyermekkorával! Olvasd el a könyvrészletet!

Édesapja a megye egyik leggazdagabb földesura volt, aki felvilágosult eszméivel nagyon fontosnak tartotta, hogy egyetlen gyermeke műveltséget szerezzen. Ez a felfogás abban az időben nem volt általános. A lányokat feleségnek, háziasszonynak szánták, írni-olvasni is épp’ hogy tudtak. Judit azonban nyelveket tanulhatott, zongorázott, korának közéletéről széleskörű ismeretekkel rendelkezett. Édesapja nemcsak afféle női szeszélynek tartotta a versírást, hanem „édes atyai csókok között bátorította” is lánykáját.

Édesanyja 1811-ben elhunyt. Judit nagy szorgalommal használta ki a gyászcsend hónapjait. Érdeklődéssel fordult az ókor klasszikusai felé. Horatius, Ovidius költői világa megérintette, német fordításokban olvasta műveiket. Ismerkedett Goethével, Schillerrel. Felfedezte a mitológia szerepét alkotásaikban, érdeklődéssel tanulmányozta az antik világot és a kor nagy költőegyéniségeit.

Műveltségének megszerzésében nagy szerepet játszott, hogy ifjú éveiben több ízben is hosszabb időt töltött Sopronban. A városbeli iskolaéveit a német nyelv elsajátításával kezdte, majd 1812-től gyakorlatias gazdálkodási tanulmányokat folytatott. Sopron már ekkor Nyugat-Magyarország kulturális központja volt, művelt kereskedő és kézműves polgársággal, ahol egy olyan fogékony leánynak, mint Judit, számos művelődési élményben lehetett része. A városban tevékenykedett ekkor előbb evangélikus prédikátorként, majd szuperintendensként Kis János költő, Kazinczy barátja és állandó levelezőtársa, akinek háza – mint Csatkai Endre írja – „valóságos mágnes” volt, amely magához vonzotta az ország íróit és irodalompártolóit. Kis János emlékezéseiből tudjuk, hogy védőszárnyai alá vette a tanulni vágyó Dukai Takách Juditot, akit megismertetett Sopron nevezetességeivel, ahol a nyugat-európai kultúra eredményei is fellelhetők voltak Bécs és Pozsony közelsége folytán.

Dukai Takách Judit Horváth József Eleknek, a kaposvári kollégium igazgatójának írott verses levelében (1812) olvasható, hogyan múlatta az időt a költőnő a városban. Hallgasd meg a részletet!

„… Sopronyban magamat én is jól mulattam,
Felvett munkáimban gyorsan iparkodtam.
Sütöttem és főztem; s gyakran muzsikáltam,
Tortát, s’ francz kocsonyát vanilból munkáltam.
Sok süteményeket czukrosan kevertem,
Majd ismét a’ konyhában Chadeaut fűszereztem.
A’ Magyar Társaság erkölcsös könyveit
Olvastam, s’ csudáltam azok érdemeit.
Monsieur Beckernél módit frizéreztem,
S’ muzsikához ülvén, örültem, könnyeztem…”