Skip navigation

A Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken

A meghívás

A verselgető honleánynak idővel nagy híre kerekedett, a dukai Takách-ház barátai meghívták a Keszthelyi Helikoni Ünnepekre. Gróf Festetics György 1817-ben szervezte meg első alkalommal az eseményt a helybéli gimnázium, a Georgikon (Európa első agrár-felsőoktatási intézménye) és a zeneiskola tanulóinak, valamint a kor jeles, dunántúli íróinak, költőinek részvételével. Az ünnepségek Festetics halálával, 1819-ben megszakadtak.

Virtuális séta

Keresd meg gróf Festetics György arcképét a kastély 3D-s bemutatója segítségével!
Melyik termekben találkoztál a Helikoni Ünnepségek „alapítóját” ábrázoló
 festményekkel?

Az ünnepély

Az első Helikoni Ünnepeket Ferenc király születése napján, 1817. február 12-én tartották meg. Ott volt Berzsenyi Dániel, a kemenesaljai Horácz, megjelent Kisfaludy Sándor, a Himfy álnéven alkotó Kesergő szerelem édes-bús megéneklője. Nem hiányozhatott az idősödő Pálóczi Horváth Ádám, a Balaton lantosa sem, valamint tiszteletét tette Pázmándi Horváth Endre, a nemsokára megjelenő Árpádiász szerzője is. Ezen országosan ismert honférfiak között foglalt helyet Dukai Takách Judit, azaz a Malvina néven verselő „angyalarczu leány“. Festetics György maga kérte fel az első magyar költőnőt versei felolvasására. Hallgasd meg a verset!

A Ferenc császár tiszteletére született poéma olyan nagy sikert aratott, hogy az ünnepély másnapján, amikor elhatározta az előkelő vendégsereg, hogy a Georgikon füvészkertjében – német szokás szerint – madárberkenyét ültetnek legjelesebb költőink (Zrínyi, Kazinczy, Kisfaludy) tiszteletére, Malvina, az első magyar költőnő is kapott egy csemetét. Így szerzett hírnevet magának Dukai Takách Judit, jóllehet művei akkor még csak az Erdélyi Múzeum című tudományos folyóiratban jelentek meg.

Vadász, 1909. 179-180. o.

Dukai Takách Judit emléktáblája Keszthelyen
Dukai Takách Judit emléktáblája Keszthelyen