– Vas vármegye középkori története –

 

Döröske, Szent Jakab-plébániatemplom, lexikon

…1250 körül…

 

Vasvár-Szombathely – 2008-03-21

 

 

 

Döröske, Szent Jakab-plébániatemplom

          Ma: Döröske, Szent Jakab-filiális templom, temetőkápolna (plébánia: Szarvaskend)

 

 

A Rába déli partján, a Szentgotthárdról Vasvárra vezető régi út mellett, az ártér fölé magasodó dombnyúlványon állt Döröske messze látszó, temetővel övezett temploma, amelyet az idősebb Szent Jakab apostol égi védelmébe ajánlottak. Építtetője a települést birtokló Döröskei család volt valamikor a 13. század közepén. A települést 1244-ben, a templomot viszont 1276-ban említették első ízben, amikor Döröskei András eladta birtokrészeit és a templom kegyuraságának ráeső részét Káldi Marcellnak. 1309-ben aztán a Döröskei család végleg felosztotta birtokait, de a templom kegyurasága az 1400-as évekig közös maradt.

A kisméretű egyhajós és félkörös szentélyével napkeletre néző román stílusú templomot téglából építették. A hajó külső falsíkjai tagolatlanok, a szentélyét viszont sűrűn elhelyezkedő féloszlopok díszítették. A nyugati homlokzatot csak egy, a padlástérbe néző kőkeretes körablak törte meg. Bejárás a hajó déli homlokzatán lévő félköríves, bélletes kapun át nyílt. Hajójának, amelynek fényt délről három keskeny félkörben záródó ablak adott, sík famennyezete volt. Boltozott szentélyébe, melybe két hasonló résablakot vágtak, a hajóhoz hármas tagolású, köríves diadalívvel csatlakozott. A szentély északi falában az oltáriszentség őrzésére kis falfülkét is készítettek. Harangja a temetőben álló fából ácsolt haranglábon kapott helyet.

Az 1698-ban már rossz állapotú templomot 1734-ben tatarozták, új bejáratot és ablakokat nyitottak. 1831-ben pedig a hajót boltozták be, de 1889-re már újra romossá vált. Legutoljára neogót stílusú berendezést kapott.

1992-ben a tatarozáskor régészeti és műemléki kutatást végeztek rajta.

 

 

 

Összeállította: Kiss Gábor – Zsámbéky Monika