A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Katalógusok
WEB OPAC
Válogatások
Tematikus ajánlók
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Tematikus ajánlók
Magyar Széppróza Napja

Magyar Széppróza Napja – 2021. február 18.

A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ünnepeljük a Magyar Széppróza Napját, február 18-án. Ez a dátum jeles magyar írónk, Jókai Mór (1825-1904) születésnapja.
Ennek apropóján 2021-ben évfordulós íróinktól nyújtunk át egy válogatást, melyben rövid életrajzi ismertetés mellett néhány találó idézettel emlékezünk rájuk. 
 

15 éve halt meg Lázár Ervin (1939-2006) Kossuth-díjas író, elbeszélő, meseíró

Gyermekkorát és élete első felét a Tolna megyei Rácegrespusztán töltötte. Pécsen majd Budapesten dolgozott újságíróként. 1989-től szabadfoglalkozású íróként tevékenykedett, a Magyar Írószövetségnek és Magyar Művészeti Akadémiának is tagja lett. 2006. december 22-én hunyt el Budapesten, 70 éves korában. Felesége Vathy Zsuzsa írónő volt.

 
"Lázár Ervin meséi engem ugyanis arra tanítottak, hogy mindig van remény. Még akkor is, ha a kerek erdő négyszögletűre sikeredik…Hiszen éppen abban a világban élünk, ahol kicsit mindenki másmilyen. Most már csak azt kellene mindannyiunknak megtanulni, hogyan ildomos viselkedni ebben a világban: hogyan lehet elfogadni, megérteni, felemelni, segíteni – és szeretni. Ez Lázár Ervin ránk hagyományozott öröksége, tudása, kincse. Tőlünk függ, hogy mit teszünk vele."  Boldizsár Ildikó1
 
„Most már, az idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese: a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutnia az Üveghegy elé, s aki az Üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját, tudnia kell, hogy az Üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.”  Lázár Ervin2
 
 

100 éve született és 20 éve halt meg Mészöly Miklós (1921-2001) Kossuth-díjas író, a 20. század második felének egyik legjelentősebb prózaírója
 
Mészöly Miklós (eredeti családneve: Molnár) Szekszárdon született. A második világháború alatt frontkatona volt, szerbiai fogságba került. Később jogi doktorátust szerzett, dolgozott lapszerkesztőként, Budapesten a Bábszínház dramaturgja volt, az 1950-es évek közepétől szabadfoglalkozású író. 1949-ben feleségül vette Polcz Alaine pszichológust. 1990 szeptemberétől a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának pedig alapító elnöke volt.
 
„Komolyan hiszem, hogy csak az tud igazán tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan rá, hogy elfogult is legyen. Az igazi megértésben mindig van egy csöpp gyengeség is.”  Mészöly Miklós3

„Az atléta halála egyike a legjobb huszadik századi magyar regényeknek… A regény a maga idejében zavarba ejtően modern volt, és számos nyelvre lefordították, amivel akkoriban jóval kevesebb magyar regény büszkélkedhetett, mint manapság. A könyv erejének a fordításoknál talán mégis hitelesebb jelzője az a rendkívül szerteágazó hatás, amelyet a magyar irodalomra gyakorolt…”  Szolláth Dávid4


 
 
80 éve született Tar Sándor (1941-2005) József Attila- és Márai Sándor-díjas író, szociográfus
 
Hajdúsámsonban született szegényparaszti családban. Gyermekkorától kezdve megszállottan olvasott, verseket, történeteket írt. Több tucatnyi elbeszélést, novellát írt, de regényeket és szociográfiát is. Elbeszélései a perifériára szorult, nyomorban és kilátástalanságban élő embereket mutatják be: munkanélkülieket, kiszolgáltatottakat, betegeket. Tehetségét több irodalmi díjjal is elismerték, de a 90-es években ügynök múltja kitudódott, 1999-ben maga is nyilvánosságra hozta tevékenységét. Testileg-lelkileg egyre rosszabb állapotba került, és többszöri öngyilkossági kísérlet után, 2005. január 30-án maga vetett véget életének.
 
„Tar Sándor költői és izgalmas novellái Magyarországról szólnak: csalódottakról, jobb sorsra érdemes álmodozókról. Sokat tudott arról, amit leegyszerűsítve úgy nevezünk: kiszolgáltatottság. A falu bolondjait, a mi utcánk szegényeit, betegeit, alkoholistáit azóta is megtaláljuk bárhol azországban. Tar Sándor „ott” maradt, ahonnan a pályatársak lassanként kivonultak. Ő még tudja, mitől lesz hirtelen csend a kocsmában.”  Bodor Ádám5
 
„Apánk meg nagyapánk még mindenkinek tudott adni egy kis darab földet, házat. Az volt a dolgunk, hogy szerezzünk hozzá, törekedjünk… Jött a téesz, a fiatalja meg elment, semmi nélkül, bányába, építkezésre, kohásznak, a legtöbb ott is maradt. Aztán mentek megint, akik azután születtek, iskolára, gyárba, Debrecenbe, Pestre, ki hova, most meg jönnek vissza éhesen, üres kézzel. Isznak, tekeregnek. Kártyáznak. Élnek az öregek nyakán, és várják a postást. A segélyt. A nyugdíjat. Mindegyik azt várja… (...) Na, szóval, mindenkinek megvan a maga baja. Nekem ez. Mert a dologgal bírok én még mindig, úgy öregesen, de ezzel nem tudok bánni…”  Tar Sándor6
  
A válogatást készítette: Vörösné Adler Erika
 
 
 
80 éve született Gion Nándor (1941-2002) Déry Tibor- és József Attila-díjas vajdasági magyar író, újságíró, forgatókönyvíró, tanár
 
Gion Nándor (1941-2002) egy soknemzetiségű délvidéki kisvárosban, Szenttamáson született. Ifjúságának helyszíne számos írásában visszaköszön, történeteihez közvetlen környezetéből merített ihletet, karaktereit családtagjairól, ismerőseiről mintázta. Magával ragadó, a valóság elemeit, problémáit mesebeli elemekkel átszövő stílusát ő maga és az irodalomtörténészek is a „dúsított realizmus” jelzővel illetik. Az Új Symposion nemzedékének tagja, az újvidéki rádió főszerkesztője, és néhány évig az Újvidéki Színház igazgatója is volt. Munkásságát többek között Déry Tibor- és József Attila-díjjal ismerték el.
 
"Szeretek mesélni. Leginkább igaz történeteket. És olyan dolgokról, amelyeket fontosnak tartok. Meggyőződésem, hogy a történések megfelelő leírása és egymás mellé állítása hatásosabb a hosszan tartó magyarázatoknál. És megenged bizonyos fegyelmezetlenséget, amire nekem szükségem van. Magam is az ilyen könyveket szeretem olvasni. Magam is ilyen könyveket próbálok írni.” Gion Nándor7
 
„– Minden ingoványban van egy láthatatlan út – mondta majdnem álmodozva Burai J. – Ez az út általában egy száraz dombra vezet, láthattátok. Ezt az utat kell megtalálni, akkor az ember biztonságosan eljut arra a száraz dombra; elmegy oda, amikor akar, és addig marad, ameddig akar. Senki sem férkőzhet a közelébe, senki sem háborgathatja. Képzeljétek el!” Gion Nándor8120 éve született Németh László (1901-1975) József Attila- és Kossuth-díjas író, esszéista, drámaíró, műfordító
 
Németh László (1901-1975) bölcsésznek készült, végül mégis orvosi diplomát szerzett, mert úgy vélte, a korszerű műveltség nem lehet teljes természettudományos ismeretek nélkül. Az irodalmi életbe a Nyugat novellapályázatának nyerteseként robbant be 1925-ben. A Tanú és a Válasz folyóiratok alapító-szerkesztőjeként, iskolaorvosként, pedagógusként, tanulmányíróként és szépíróként is meghatározó alakja volt a 20. századi szellemi életnek. Műfordítói munkássága is kimagasló: neki köszönhetjük többek között Tolsztoj számos művének értő fordítását. 
 
„Akit én igazi olvasónak nevezek, irányítást, segítséget keres a könyvben. Minden élet, az értékesebbje legalább, vállalkozás, az igazi olvasónak a könyv arra kell, hogy ezt a vállalkozást, a történeti helyet, amelyen folyik, tudatosítsa s összehasonlítás és tapasztalat szélesebb körét nyitva meg, erkölcsi lénye kifejtésében segítse.” Németh László9
 
Pilinszky János méltatása, akit szoros kötelék fűzött Németh Lászlóhoz:
„Évekkel az egzisztencialisták előtt megírta az első egzisztencialista regényt, a világirodalom egyik legjobb regényét, az Iszonyt. Tizenhét éves lehettem, mikor első könyveit elolvastam. Tehetsége „megvakított”, elbűvölt és kétségbe ejtett.” Pilinszky János10120 éve született Szerb Antal (1901-1945) író, irodalomtörténész
 
A tragikus sorsú Szerb Antal (1901-1945) a Nyugat második nemzedékének kiemelkedő alkotója. Többgenerációs értelmiségi család sarjaként a könyvek jelentették természetes közegét. Rendkívüli műveltségének, naprakészségének köszönhetően már fiatalon elismert tudósként tartották számon kortársai. Az irodalomnak nemcsak nagytudású ismerője, hanem szerelmese is volt – szenvedélye minden írásából sugárzik. Zsidó származása miatt több alkalommal munkatáborba hurcolták, ám a balfi táborból már nem térhetett haza.

„Azt szeretném, hogy az, aki könyvemet forgatja, kedvet kapjon minél több értékes, igazán világirodalmi könyv elolvasására. Vannak, akik szórakozásból olvasnak, és vannak, akik műveltségüket akarják olvasmányaikkal gyarapítani; de én a harmadik olvasóra gondolok, arra, akinek az olvasás életfunkció és ellenállhatatlan kényszer – csak ez az igazi olvasó. Vágyam az, hogy az olvasás szenvedélyét keltsem fel és tápláljam azokban, akikhez soraim elkerülnek.”  Szerb Antal11
 
Szemlér Ferenc költő, aki mindössze két alkalommal találkozott a nála néhány évvel idősebb íróval, így emlékezett rá: „Humor villogott a szemében, csillant meg szavaiban, és ez érzelmeinek mélységéről tett tanúságot. Könnyed fölénnyel kezelte a világ és élet súlyos kérdéseit, - ez arra vallott, hogy végtelenül komolyan veszi valamennyit. Szívesen és gyakran nevetett, amiből titkos bánataira lehetett következtetni. Töretlen bizakodása mögül végül mintha készülő tragédiák komorlottak volna elő.” Szemlér Ferenc12
 
 A válogatást készítette: Varga Dorottya
 

A hivatkozott művek könyvtárunkból kölcsönözhetőek!
 
In memoriam Lázár Ervin. Az Országos Széchényi Könyvtár virtuális kiállítása. Részletek a kiállítás emlékezéseiből. In: Lázár Ervin. Vál. Vathy Zsuzsa, Komáromi Gabriella. Bp. Napkút- PIM, 2015. 105-106. p.

Lázár Ervin: Az élet titka. In: L. E.: Százpettyes katica. Mesék, mesenovellák, kiadatlan írások. Bp. Móra, 2019. 24-27. p.

3 Mészöly Miklós: Az atléta halála. 6. kiad. Bp. Jelenkor, 2017. 7. p.

4 Szolláth Dávid: Utószó. (részlet) In: Mészöly Miklós: Az atléta halála. 6. kiad. Bp. Jelenkor,  2017. 216-217. p.

5 Bodor Ádám fülszövege: In: Tar Sándor: A mi utcánk. 3. kiad. Bp. Magvető, 2018. 241 p.

6 Tar Sándor: Vida bácsi. In: T. S.: A mi utcánk. Bp. Magvető, 2018. 5-11. p.

7 Bálint Sándor: Mesélni igaz történeteket. Interjú a Déry-díjas Gion Nándorral. In: Véres patkányirtás idomított görényekkel. Bp. Noran Libro, 2012. 219-222. p.

8 Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza. Újvidék, Fórum, 1977. 19. p.

9 Az igazi olvasóról. In: Németh László: A felelősség szorításában. Jelek a társadalomnak 1945-1975. Bp. Püski, 2001. 238. p.

10 Pilinszky János: Vázlatok Németh Lászlóról. 1976. In: „Európai látókörű magyar”. Emlékezések Németh Lászlóra. Szerk. Monostori Imre. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006. 131-132. p.

11 Szerb Antal: A világirodalom története. Bp. Magvető, 2005. 7-13. p.
 
12 Szemlér Ferenc: Szerb Antal emlékezete. In: Igaz Szó. 1970. 1. sz. 135-139. p.
 
részletek>>>
Mit ajánl a könyvtáros?


A magyar kultúra napjára személyes hangvételű ajánlósorozattal készültek kollégáink. Olyan könyvekre, mesékre, hangoskönyvekre vagy filmekre hívják fel a figyelmet, melyek fontosak számukra, egyúttal kultúránk hordozói. Az ajánló sorok mellett a megszokott – maszk nélküli – arcok is felbukkannak.

 
 
Bauer Barbara: A leggazdagabb árva (B 42)
A leggazdagabb árva című könyv a szabadkígyósi Wenckheim-kastély látogatása során került a figyelmem középpontjába. A regény története a 19. század második felében játszódik a Békés vármegyei Kígyóson (ma Szabadkígyós). Wenckheim Krisztina gyermekkorát és felnőtté válását követhetjük végig. Olvashatunk többek között kapcsolatáról a kígyósi uradalom lakóival, találkozásáról Erzsébet királynéval, valamint megismerkedéséről későbbi férjével, Wenckheim Frigyessel.
A történet közel áll a szívemhez Békés megyei kötődésemből kifolyólag. Könnyed, szívmelengető olvasmány hiteles személyekkel és történelmi háttérrel. Ajánlom azon olvasók figyelmébe, akik kedvelik a családregényeket, és akiket érdekel a nemesi családok mindennapi élete.
Molnár Andrea
 
Grecsó Krisztián: Vera (G 62)
A szerzővel a Berzsenyi Dániel Könyvtár 88. Ünnepi Könyvhetén találkoztam még a maszkmentes, közös szelfizős 2017-ben. Közel lehetett menni, kellett is, mert óriási volt az érdeklődés, és a földszinti terem bizony hamar megtelt. A találkozó legfontosabb üzenete számomra, hogy időnként bizony érdemes jóízű leltárt készíteni, számba venni a rendelkezésre álló erőforrásokat, beleértve az őseink erejét is. Ekkor döbbentem rá, hogy családunk legendáriumának ismerete, rögzítése mennyire fontos. Ez a beszélgetés aztán elindított egy úton, amely során már soha nem lesz úgy, ahogy korábban volt, de a jelen több és fontosabb a múlt biztos ismeretével. „A nagy titkok hátterében mindig szégyen húzódik meg […] mi vagyunk a saját szégyenünkben rosszak, elfogadhatatlanok.” – írja Orvos Tóth Noémi. Sorai a kötet fülszövegére is felkerülhettek volna. Vera szomorú izgulásának oka a múltba nyúlik vissza. Ahogy a történet kibontakozik az olvasó maga érti meg, hogy nem mehetnek a dolgok a „megszokott” módon tovább, hisz a múltnak értelmet kell nyernie a jelenben. A történet tökéletesen láttatja, hogy a súlyos családi titoknak tudattalanul is hatása van.
Spiegler-Kutasi Nikoletta
 
Igaz Dóra: Ádám és a dzsúdó (I 15)
Ajánlom minden szülőnek, akinek alsó tagozatos, jól tanuló, izgő-mozgó, energiabomba kisfia van. Szülő és gyermek már az első oldal olvasása során ismerős iskolai élethelyzetbe csöppen, aminek a lehetséges megoldása végig ébren tartja a figyelmet és az érdeklődést. A könyv nyelvezete lehetővé teszi, hogy bevonjuk a gyermeket az olvasásba – pl. Ádám szerepében, így még lebilincselőbbé válik a történet, és egy este alatt is elolvasható. Mindezek mellett kiáll olyan fontos értékek mellett, mint a kitartás és a tisztelet.
Tóthné Gyuricza Ágnes
 
Laik Eszter: Abszurd, bravúr, celeb. 100 idegen szó verses magyarázata. (L 14)
Furfangos értelmező szótár, játékosan, rímbe szedve. Az idegen szavak megértését magyar nyelvünk szavainak sziporkázó sokszínűsége és Kárpáti Tibor groteszk illusztrációi segítik. Verses móka és talány 7 éves kortól – felnőtteknek is!
Zsigri Mária
 
Péczely Dóra (szerk.): Lehetnék ​bárki (L 44)
A Lehetnék bárki kötet koncepciója szerint kortárs, illetve klasszikus költők olyan verseit tartalmazza, melyeket 30 éves koruk előtt írtak. Így kerül egymás mellé Ady Endre és Veszprémi Szilveszter (versének egyik sora adja a címet). A kötet nyolc ciklusa olyan témákat dolgoz fel, mint a család, magány, a táj és az ember, szerelem. Kortárs költőink gyakran játszanak a meglévő költői hangokkal, sorok – hangulatok köszönnek vissza megújulva a ’kötelezők’ világából.
Előzménye a Szívlapát kötet, melyet szintén jó szívvel ajánlok, ha a kortárs magyar költészet sokszínűségével szeretne megismerkedni a kedves olvasó!
Waldinger Dóra
 
Nyulász Péter: Helka (N 99)
Egy könyv a Balatonunk mítoszvilágáról
 – egyszerűen így írható le ez a regény. De mint tudjuk, a Balaton minden, csak nem egyszerű, főként a mitológiai világa. Nyulász Péter ezt a régi világot tárja elénk lenyűgöző mesében. Vagy ez a valóság? Döntsd el magad! Merülj el bátran a Balaton legendájában, hogy újraéledjen benned!
Németh Henrietta
 
Rakovszky Zsuzsa: A Hold a hetedik házban (R 35)
Rakovszky Zsuzsa novelláskötetéről a Berzsenyi Dániel Könyvtár olvasókörén hallottam először. Hétköznapi életekről, hétköznapi véletlenekről szólnak a történetei. A Hold a hetedik házban hősei – főként asszonyok – e véletlenek segítségével vagy éppen ellenében próbálnak végigevickélni életükön, s választják a történelmi kornak és életkoruknak megfelelő módszereket, hogy „kezükbe vegyék a sorsukat”. Házasság, meditáció, megtérés, jótékonyság, fogyókúra: kitörési kísérletek …
Dr. Baráthné Molnár Mónika
igazgató
 
Szabó Magda: Abigél (Sz 19)
Az Abigél örökzöld. Talán azért, mert mindenkinek mond valamit. Kamaszként olvasva arról szól, hogy már 80 éve sem volt könnyű beilleszkedni új tanulóként egy új iskolába – főleg egy szigorú lányiskolába. Felnőttként pedig történelmi regény, társadalomrajz vagy akár példázat az áldozatvállalásról és hazaszeretetről. Többször olvasós könyv, és akinek tetszett, tudni fogja, miért olyan szép név az Abigél…
Szabó Csilla
 
Szilágyi István: Kő hull apadó kútba (Sz 79)
Szilágyi István Kossuth- és József Attila-díjas író, 2014-ban a Nemzet Művésze díjjal jutalmazták. Első, szakmai és olvasói körökben egyaránt nagy sikert aratott regénye, s számomra is a legkedvesebb, legjobb: a Kő hull apadó kútba (1975). Azóta több nyelven megjelent, és nálunk már a 6. kiadását is olvashatjuk.  
Erdélyt megidézve, a 20. század első felében, a nagy kivándorlások idején játszódik – történelmi és lélektani regény is egyben. „Komor, baljós hangulatú hegyek között fekszik Jajdon, ebben a nevében is fájdalmas”, képzeletbeli városkában egy asszony – mintha Arany János Ágnes asszonyának alteregója lenne - minden éjjel köveket hord egy kiszáradt kútba, de nem sikerül betemetnie a tátongó mélységet és azzal együtt a múltját sem. A regény a „céhmesteri-kurtanemesi” családból származó szemrevaló és gőgös vénlány, Szendy Ilka és napszámosa, Gönczi Dénes szomorú történetét meséli el, fölmutatva polgár és kereskedő, paraszt és városlakó, gazdag és nincstelen örök feszültségét is. Mindezt csodálatos, súlyos balladai nyelvezettel, nem könnyű, de rendkívüli olvasmány. Szeretettel ajánlom a szerző 2020-ban megjelent új, Rákóczi korában játszódó regényét is: Messze túl a láthatáron.
Vörösné Adler Erika
 
Szinetár Miklós: 88 (Sz 82)
Szinetár Miklós most megjelent 88 című könyve címe miatt szólított meg, édesanyám is épp ennyi idős. A sokat tapaszalt művész osztja meg érzéseit, gyógyító szándékú gondolatait.  Ez egy szórakoztatva tanító füveskönyv a gazdag életpálya emlékeiből, történeteiből. Afféle összegzés, de van egy vezérmotívuma, mégpedig az arányosság. Erre fűzi fel mind a 88 szekvenciáját. Megtudhatjuk, hogy az élet minden területén – emberi kapcsolatok, kultúra, közélet – elengedhetetlenül fontosak az arányok, a „mihez képest”. Könnyed, mégis elgondolkodtató könyv mindnyájunk közérzetéről, a még javában tartó koronavírus járvány idején.
Pappné Németh Mária
 
Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben (U 19)
Ugron Zsolna első regénye a nyüzsgő budapesti életből a gyönyörű Kárpátokba repíti az olvasót. A könyvben a régi nemesi családok bensőséges történetei mellett megismerhetjük a múlt romantikájával fűszerezett, nehézségektől sem mentes Erdély mindennapjait. Megtudhatjuk, hogy Anna irigylésre méltó életét 
 szuper tévés munka, tökéletes férfi, utazás, barátok – otthagyva egy erdélyi kis faluban találja meg a szerelmet és önmagát.
Botás Györgyné
 
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben (T 64)
„Két ember közt a legrövidebb út a leghosszabb”
A 2013-ban megjelent regény két erdélyi orvos történetét meséli el az első világháború előtti évektől kezdve – Trianon traumáit is beleszőve egészen addig, míg ők ketten egymásra találnak. A férfi és női főszereplő naplószerű elbeszélése párhuzamosan halad, néhány ponton összekapcsolódik. Közben képet kapunk a korabeli Erdély történelméről, megismerhetjük a kolozsvári egyetemi életet, a balneológia és a sebészet csínját-bínját.
Megkapó, többrétegű történet, gyönyörű nyelvezettel, lírai lélekrajzzal. Csak lassan lehet olvasni, de nagyon szerettem ezt a művet!
Horváthné Kupi Ildikó
 
Varga Írisz Dóra – Örökség I. és II. (V 38)
Két kamaszfiú mindennapjai, barátságaik elevenednek meg a szeretet, családi összetartás jegyében. Időközben hazaérkezik lepkekutató édesapjuk Pápua Új-Guineából, félárva unokatestvérükkel. Titkok, kalandok sorozata kezdődik, majd folytatódik a második kötetben, már Pápuán. A misztikumban és rejtélyekben gazdag országban további felfedezések, „ráébredések” várnak rájuk és családjukra. A szombathelyi írónő regényei mindvégig izgalmas, érdekes olvasmányok fiataloknak és felnőtteknek egyaránt.
Horváthné Tóth Rita

Kertész Edina: A lány, aki szavakkal varázsolt (894 K 41, gyermekkönyvtár)
Vajon ki lehet az a lányka, aki szavakkal varázsolt? Aki cipzárral záródó égről és felhőkről hallgatott történeteket, aki a végtelen tengert a fürdőkád alá képzelte, aki hároméves korától színházba járt, és ha nem tetszett neki a történet vége, otthon átírta és eljátszotta a szerepeket?
Kertész Edina könyvéből, Takács Viktória mesés rajzaival életre kel egy csodálatos, de nehézségektől egyáltalán nem mentes életút. Egy lány, aki már fiatalkorában felfedezte a szavak varázserejét, de még hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy arról és annak írhasson, amiről és akinek csak akar.
Könyveit ma már gyermekek és felnőttek szerte a világban több mint negyven nyelven olvassák.
Mottója: „Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.” 
Kedves Olvasó! Kitalálod, ki lehet a főszereplő?
Feriencsik-Pongrácz Tímea
 
Mátay Mónika (szerk.): Kőszegi történetek (943.9 K 91)
A kötet több szempontból is közel áll a szívemhez. Férjem révén ezer szállal kötődöm a kisvároshoz, ismerem a szerzők egy részét, és a könyvtárban volt a kötet bemutatója. Kőszegi sorsok, események, nevezetes és elfeledett épületek elevenednek fel a könyv lapjain, lazán egymásba fűzött történetek, amelyek olvasása közben olyan érzése támad az embernek, mintha ismerte volna Hajek Sárit, az első magyar színházi rendezőnőt, Tapi bácsit, alias Horváth Lászlót, a katonai alreáliskola latin szakos tanárát vagy személyesen részt vett volna Liszt Ferenc zeneszerző, zongoraművész 1846-os, a „kőszegi zene-egyesület javára adandó” hangversenyén. Lassan, történetről-történetre kell ízlelgetni a kötetet, de garantáltan talál mindenki benne kedvére valót.
Szalainé Bodor Edit
igazgatóhelyettes

Gyula vitéz télen-nyáron (DVD 3811)
A magyar filmszatírák egyik kortalan gyöngyszeme a Bácskai Lauró István által rendezett, 1970-ben bemutatott Gyula vitéz télen-nyáron c. film. Ebben a mai is aktuális filmben görbe tükröt kapunk a média hatalmáról, a „15 perc hírnév” következményeiről. Az egyszerű gyári munkás, Prohászka Feri egyik pillanatról a másikra egy a végvári időkben játszódó történelmi tévésorozat főszerepében találja magát. Rövid idő alatt hatalmas rajongótáborra tesz szert. Később, ugyan a politikai érdek (törökellenes hangulat) elkaszálja a sorozatot, de az elszánt nézők – főleg a hölgyek – mindenre képesek, hogy imádott hősüket, Gyula vitézt, újra a képernyőn láthassák. Ekkor elszabadul a pokol…
Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki egy remek kikapcsolódásra vágyik olyan színészóriásokkal, mint Almási Éva, Kállai Ferenc, Koncz Gábor, Őze Lajos.
Nagyváradi Nóra
 
Szőts István: Emberek a havason (DVD 4375)
Szőts István alkotása a magyar és a nemzetközi filmvilágban is úttörő volt. Nyirő József Kopjafák és Havasok könyve című köteteinek 
(N 97) elbeszélései alapján készült alkotásban Görbe János és Szellay Alice remekel. Szőts István költői magasságokba emeli az elbeszélést: egy fiatal székely család tragikus történetén keresztül, realista képsorokkal mutatja be a természetnek kiszolgáltatott és a társadalmi hierarchia alján élő szegény, ugyanakkor hitükhöz, szülőföldjükhöz ragaszkodó havasok hőseinek nyomorúságos életét. A filmet balladai hangvétele, szociális érzékenysége, kirobbanó drámaisága tette felejthetetlen klasszikussá.
Boros Ferenc
 

Az ajánlott dokumentumok Könyvterasz szolgáltatásunkkal kölcsönözhetőek!
részletek>>>
Új év - új én
Az újévi fogadalmakhoz, inspirálódáshoz kollégáink személyes kedvenceit ajánljuk. Olyan könyveket válogattunk össze, melyek nagy hatással voltak ránk, tanultunk belőlük valamit, vagy nehéz helyzetekben segítségünkre voltak.
 
Hermann Hesse: Sziddhárta. Hindu rege (H 65)

„Testemen-lelkemen megtapasztaltam, hogy nagyon is hasznomra vált a bűn, hasznomra vált a gyönyör, a birtoklás óhajtása, a hiúság, sőt a legszégyenteljesebb kétségbeesés is, hogy megtanuljam feladni ellenkezésemet, megtanuljam a világot szeretni, hogy ne mérjem többé valamely általam kívánt, általam elképzelt világhoz, az általam kigondolt tökéletességhez, hanem megelégedjem vele már most, szeressem úgy, ahogy van, és örüljek, hogy része vagyok.”

A Nobel-díjas író regényében az ifjú Sziddhárta szüleit hátrahagyva keresi az igazságot, az élet értelmét. Önsanyargató aszkétaként megtanul gondolkodni, várni és böjtölni, majd a Buddhával való találkozás hatására saját útját járva próbál közelebb kerülni a legfőbb tudáshoz. Sorsa a világi örömök hajszolásával folytatódik, hogy aztán lelki újjászületése során, a szemlélődés, a szeretet és a lemondás tapasztalatának birtokában elérjen a végső bölcsességhez, az igazi boldogsághoz.

Hesse regényében az élet örök körforgása, önmagunk megismerésének fontossága és a mindent átható szeretet, a keleti bölcselet és a keresztény tanítás legalapvetőbb gondolatai elegyednek.

Nyitott szívvel, szeretettel élni, tanulni kudarcainkból, elfogadni hibáinkat, türelemmel és figyelemmel fordulni minden létező felé – ez Sziddhárta tanítása. Gondolatébresztő olvasmány, mely az év bármely napján segítségünkre lehet.
Varga Dorottya

Susan David: Érzelmi rugalmasság (150 D 31)
 
„Az érzelmi rugalmasság azt jelenti, hogy végtelen számú zaklató gondolatunk és érzésünk lehet, mégis sikerül úgy cselekednünk, hogy azt az életet tudjuk élni, amelyet szeretnénk. Ezt jelenti, hogy hátrébb lépünk és leakadunk a horogról."
 
A szerző lépésről-lépésre megmutatja, mik azok a merev viselkedési módok, berögződések, melyek sokszor észrevétlenül mozgatnak bennünket. Rádöbbent, hogy milyen álpárbeszédeket folytatunk magunkban, például amikor előre elképzelünk valami negatív, feszültséget keltő helyzetet és amitől egyből plafonon vagyunk, pedig a valóságban lehet, hogy pozitívan alakul az adott esemény.

A könyvben többek között foglalkozik az elfojtással, szorongással, az elengedés (megbocsátás) fontosságával. A társadalmi nyomásokkal, elvárásokkal szemben a saját értékeink meghatározását – követését támogatja.

Ajánlom az újévi inspirációhoz, mert megvalósítható gondolatokat tartalmaz, önreflexióra ösztönöz, további olvasnivalót is lehet belőle meríteni.

Waldinger Dóra

Edith Eva Eger: A döntés (323 E 29)

„Nem tudod megváltoztatni, ami történt, amit tettél vagy amit veled tettek. De dönthetsz, hogy most hogyan élsz.”

Edith Eva Egert 16 évesen hurcolták el szülővárosából, Kassáról Auschwitzba, családjával együtt. Szüleit Mengele gázkamrába küldte, Edith nővérével együtt túlélte a borzalmakat, bár élete egy hajszálon múlt. A háború után Amerikában kezdett új életet, 53 évesen lett klinikai szakpszichológus. Arra tanítja pácienseit, hogy bocsássák meg a múltjukban történteket, szabaduljanak meg félelmeiktől. Ez saját döntési szabadságunk: kiszabadulhatunk a saját magunk által létrehozott börtönünkből. Memoárja 90 éves korában jelent meg, elsöprő sikert aratott az egész világon. A koncentrációs tábor által okozott trauma feldolgozásának folyamatát írja le.

"Abban szeretnék segíteni olvasóimnak, hogy felfedezzék, miként szökhetnek meg saját elméjük koncentrációs táborából, és válhatnak azzá az emberré, akinek lenniük kellene. Segíteni szeretnék abban, hogy átéljék, mit jelent megszabadulni a múltjuktól, a kudarcaiktól és a félelmeiktől, a dühüktől és a botlásaiktól, a megbánásaiktól és a feloldatlan fájdalmaiktól –, hogy átélhessék azt a szabadságot, amelyben az életet teljes, gazdag, ünnepi mivoltában élvezhetik. Nem választhatunk fájdalom nélküli életet. De választhatjuk azt, hogy szabadok leszünk, megszökünk a múltunk elől, akármi történjék is, és megragadjuk a lehetségest."

Edith Eva Eger S. Takács András és Cseke Eszter dokumentumfilmjében vallott életszemléletéről, beszélt szenvedéseiről, a túlélésről, majd a boldogság megtalálásáról. (On the Spot – Az ellenség gyermekei)
A tavaszi járvány idején is üzent olvasóinak. Elmondta, hogy nem akar a vírus miatt félelemben élni: „Ugyanez a hozzáállás tartott életben Auschwitzban is.” 

 
Horváthné Kupi Ildikó
 
Eszterhai Katalin: Akaratunk gyógyereje. Gyógyító ételek, lélekvidító történetek, hasznos tanácsok, hogy szemünk és lelkünk újra ragyogjon. (613 E 95)

Eszterhai Katalin újságíró, szerkesztő, televíziós producer. 1987-ben férjével és lányaival Olaszországba költöztek, majd két év múlva Kanadába, ott találtak új hazát. A szerző a 2010-es évektől egymás után jelentette meg lélekhez szóló, elgondolkodtató könyveit. Elsőként adták ki 2016-ban az Akaratunk gyógyerejét, melyben Katalin saját szembetegségére talált gyógyírt.

Összegyűjtötte azokat az ételeket, italokat, fűszereket, zöldségeket, gyümölcsöket, melyek hozzájárulhatnak látásunk javításához, erősíthetik szervezetünk betegségekkel szembeni ellenálló képességét. Könyvében a természetgyógyászat, az egészséges táplálkozás találkozik az egészséges gondolkodással.

Ám mindez sokkal több holmi receptkönyvnél – gyönyörű fotókkal kísérve – Katalin mesél ételekről, tájakról, emberekről… Mindezt finom, szelíd női hangon, csupa reménnyel, hittel, szeretettel. Bárki, akinek szeme egészséges is, csodálattal olvashatja ezt a kötetet, ahogyan a szerző más munkáit is (többek közt a Légy az élet csodálója. Éljünk úgy, ahogy a madár dalol).

 
Vörösné Adler Erika

Viktor E. Frankl: Az élet értelméről (615 F 91)

„Cselekvően, szeretve, végül pedig szenvedve adunk értelmet az életnek. Mert ahogy az ember állást foglal a cselekedeteit és szeretetét érintő életlehetőségei korlátozásával szemben, ahogyan ehhez a korlátozottsághoz viszonyul, ahogyan ilyen korlátok közé szorítva a szenvedést magára veszi, értékeket valósíthat meg.”

„… nemcsak értelmes igent mondani az életre minden körülmények között – hiszen maga az élet értelemteli -, hanem minden körülmények között lehetséges is.”

A kötetben közölt szövegek Viktor E. Frankl pszichiáter, holokauszt-túlélő 1946 márciusában és áprilisában, a bécsi Ottakring kerület népfőiskolájában tartott három előadásának írott változatai. Az előadó a később világhírűvé vált terápiás módszerét, a logoterápiát mutatta be, amelynek középpontjában az élet alapvető értékei állnak.

Az első írásban az életértelem forrásairól olvashatunk, a másodikban az orvos-páciens kapcsolatról, végül pedig a koncentrációs táborokban fogvatartottak lelki életéről, pszichológiájáról. Viktor E. Frankl írásai rövid terjedelmük ellenére is mélyenszántó és tanulságos gondolatokat tartalmaznak, árad belőlük a pozitív, életigenlő szemlélet. A könyv segítséget nyújthat mindenkinek, különös tekintettel azoknak, akik kilátástalannak érzik az életüket, betegséggel, illetve traumákkal küzdenek. Ajánlom a szerzőtől a Mégis mondj igent az életre! című kötetet is, melyben a koncentrációs táborban átéltekről számol be.

 
Molnár Andrea
 
Az ajánlóban szereplő könyveket kérhetik Könyvterasz szolgáltatásunkkal!
részletek>>>
Karácsonyi filmek

   

Játékfilmek
 
  Bunyó karácsonyig (T. Hill, 1994) DVD5872    
  Cirmos karácsony (G. R. Miller, 2014) DVD4589
  Csillaghercegnő (N. Gaup, 2012) DVD4029
  Dennis, a komisz karácsonya (R. Oliver, 2007) DVD 759
  Égbőlpottyant Mikulás (O. Dieckmann, 2011) DVD4501
  Egy varázslatos karácsony (B. Clark, 2007) DVD2334
  Fegyverszünet karácsonyra (C. Carion, 2005) DVD 521
  A hivatal. Karácsonyi különkiadás (R. Gervais, S. Merchant, 2004) DVD1928
  Hivatali karácsony (W. Speck, J. Gordon, 2016) DVD5184
  Holiday (N. Meyers, 2006) DVD 518
  Hull a pelyhes 2. (A. Zamm, 2014) DVD4282
  Igazából szerelem (R. Curtis, 2003) DVD 703
DVD4808
  Isten fia (C. Spencer, 2014) DVD4255
  Káosz karácsonyra (J. Nelson, 2015) DVD4748
  A karácsony története (J. Wuolijoki, 2007) DVD2346
  A karácsonyi cipő (A. Wolk, 2002) DVD4248
  Karácsonyi ének (D. H. Jones, 1999) DVD4562
  Karácsonyi kívánság. Egy igaz ember (I. Barry, 1998) DVD4563
  Karácsonyi kutyabalhé (R. Vince, 2010) DVD3079
  A karácsony mentőakció (A. Chabat, 2017) DVD5909
  Karácsonyi reménysugár (N. Bailey, 2009) DVD4564
  A kék madár (G. Cukor, 1976) DVD4555
  Kellemetlen karácsonyi ünnepek (T. Shapeero, 2014) DVD4658
  Ki a télapó? (W. Dear, 2000) DVD2263
  Kiskarácsony mindenáron (J. Whitesell, 2006) DVD 832
  Krampusz (M. Dougherty, 2015)                                                                  DVD4749
  Mi a manó (J. Favreau, 2003) DVD4867
  Mikulás karácsonyra (T. Rangnes, 2017) DVD5441
  A Názáreti Jézus (F. Zeffirelli, 1977 DVD 608
  Négy karácsony (S. Gordon, 2008) DVD2325
  Noel (C. Palminteri, 2004) DVD 764
  Nyaraló Télapó (T. Simpson, 2018) DVD5671
  Shelby. A kutya, aki megmentette a karácsonyt (B. K. Roberts, 2014) DVD4553
  A szeretet ébredése. Karácsonyi szerelem (J. London, 1996) DVD3915
  A születés (C. Hardwicke, 2006) DVD 791
  Télapu (J. Pasquin, 1994) DVD4190
  Télapu 2. Veszélyben a karácsony (M. Lembeck, 2002) DVD5570
  Télbratyó (D. Dobkin, 2007) DVD1754
  Tökéletes nap (P. Levin, 2006) DVD 796
  Varázslatos karácsony (P. Borsos, 1985) DVD 274
       

Animációs filmek
 
  Ágacska karácsonya  (2005)                                                                         DVD 411
  Blinky Bill fehér karácsonya (G. Gross, 2005) DVD1110
  Bajkeverő majom. Boldog karácsonyt majom módra!(S. Heming, C. Malkasian, J. McGrath, 2009) DVD2352
  Barney és a karácsonyi csillag (J. Rowley, 2002) DVD 868
  Barney karácsonya (B. Vaughn, 1999) DVD 869
  Boldog karácsonyt! (B. Ring, 1999) DVD 261
  Csendes éj (R. Slapczynski, 2000) DVD 408
  A csillag  (T. Reckart, 2017) DVD5479
  A fenyőfa (J. Lerdam, 2002) DVD2258
  A Grincs (R. Howard, 2000) DVD5754
  A három királyok (A. Navarro, 2003) DVD1986
  Az irigy kutya karácsonya. Frakk. Kolbászkiállítás (Cseh A., 1984) DVD2083
  Jégkorszak. Állati nagy karácsony  (K. Disher, 2011) DVD3497
  Jégvarázs (J. Lee, C. Buck, 2013) DVD4009
DVD4857
  Karácsony Artúr (S. Smith, 2011) DVD3603
  A karácsonyfa. Thomas a gőzmozdony 12. A legfontosabb feladat (S. Asquith) DVD2323
  Karácsonyi angyalkák. Frakk. Macskabál (Cseh A., 1973) DVD2084
  Karácsonyi ének (R. Zemeckis, 2009) DVD3093
  Karácsonyi különkiadás. Hupikék törpikék 11. Idő ide-oda (1981) DVD1870
  Karácsonyi lidércnyomás (H. Selick, 1993) DVD5235
  Karácsonyi mismás. Pettson és Findus 4. Pettson ígérete (A. H. Kaminski, 2000)                     DVD1799
  Karácsonyi vendégek. Pettson és Findus 2. A rakétamacska (A. H. Kaminski, 2000) DVD1569
  Kilenc kutya karácsonya (M. Hack, 2001) DVD 433
  Maci Laci első karácsonya (R. Patterson, 1980) DVD3078
  Micimackó. Az ajándékok ideje (H. Arends, J. Falkenstein, C. Geurs, 1999) DVD2291
  A Mikulás mentőakció (A. Seelman, 2013) DVD4517
  Niko. Repülj a csillagokig (M. Hegner, K. Juusonen, 2008) DVD3113
  Niko. Kistesó nagy bajban (K. Juusonen, 2013) DVD4368
  Polar expressz (R. Zemeckis, 2004) DVD4093
  Robbie, a rénszarvas (R. Goleszowski, 1999) DVD 158
  Shrekből az angyal (G. Trousdale, 2007) DVD1757
  A Szépség és a Szörnyeteg. Varázslatos karácsony                                         
(A. Knight, 1997)
DVD3035
DVD4280
  Teletubbies. Karácsonyozz velünk! (V. Finch, D. G. Hillier, 1999) DVD 738
       
Az ajánlóban szereplő filmek kölcsönözhetőek a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.
       
    Összeállította: Varga Dorottya
       
 
TOVÁBBI TEMATIKUS AJÁNLÓINKAT ITT TALÁLJA!
 
Frissítve: 2020. november 23.
részletek>>>
Könnyed karácsonyi olvasmányok

   
     
  Ajándékba adlak. 12 szerelmes ünnepi történet. Szerk. Stephanie Perkins.
Bp. Insomnia, 2016. 465 p.
A 30    
  Alcott, Louisa May: Jo néni kincsesládája. Szeged,
Lazi, 2009. 226 p.
A 35
  Asher, Jay: What light. Micsoda fény! Szeged,
Könyvmolyképző Kiadó, 2018. 261 p.
A 88
  Anderson, Catherine: A karácsony fényei. Bp.
General Press, 2019. 404 p.
A 60
  Ashley, Trisha: Karácsonyi szerelem. Szeged,
Könyvmolyképző, 2017. 494 p.
A 88
  Baggot, Mandy: Egy karácsony Párizsban. Bp.
Tericum, 2017. 357 p.
B 13
  Baggot, Mandy: Egy karácsonyi csók. Bp. Tericum,
2018. 334 p. 
B 13
  Beaton, M. C.: Agatha Raisin és a karácsonyi búcsúcsók.
Bp. Erawan, 2015. 273 p. 
B 43
  Cameron, W. Bruce: Karácsonyi kutyavásár. Szeged,
Könyvmolyképző, 2017. 227 p. 
C 11
  Carlson, Melody: A karácsonyi macska. Szeged,
Lazi, 2018. 173 p. 
C 12
  Carlson, Melody: Karácsonyi póni. Szeged,
Lazi, 2019. 172 p. 
C 12
  Christie, Agatha: Karácsonyi krimik. Bp.
Európa, 2019. 387 p. 
C 20
  Christie, Agatha: A karácsonyi puding. Bp.
Helikon, 2019. 336 p. 
C 20
  Cohn, Rachel: Dash és Lily. Kihívások könyve. Bp.
Tilos az Á Könyvek, 2015. 279 p. 
C 24
  Cohn, Rachel: Dash és Lily 12 napja. Bp.
Tilos az Á Könyvek, 2016. 255 p. 
C 24
  Colgan, Jenny: Karácsony a Cupcake Kávézóban.
Bp. Ulpius-ház, 2013. 301 p. 
C 24
  Colgan, Jenny: Karácsony a Piciny Csodák Pékségében.
Bp. Insomnia, 2019. 338 p. 
C 24
  Evans, Richard Paul: Hol lehet Noel? Szeged,
Könyvmolyképző Kiadó, 2010. 343 p. 
E 97
  Evans, Richard Paul: A karácsonyi doboz. Szeged,
Könyvmolyképző Kiadó, 2012. 120 p. 
E 97
  Evans, Richard Paul: Kegyelem. Szeged,
Könyvmolyképző Kiadó, 2011. 359 p. 
E 97
  Fable, Vavyan: Mennyből a csontváz. Bp.
Fabyen, 2013. 440 p. 
F 11
  Fejős Éva: Karácsony New Yorkban. Bp.
Erawan, 2015. 468 p. 
F 36
  Fforde, Katie: Karácsonyi lakoma és más történetek.
Bp. Libri, 2015. 308 p. 
F 55
  Fforde, Katie: Karácsonyi meglepetés és más történetek.
Bp. Libri, 2018. 406 p. 
F 55
  Fluke, Joanne: Karácsonyi habcsók és gyilkosság.
Bp. Illia & Co., 2009. 294 p. 
F 64
  Fluke, Joanne: Ünnepi szilvapuding és gyilkosság.
Bp. Illia & Co., 2013. 359 p. 
F 64
  Frank, D. Benton: Karácsony receptre. Bp.
21. Század, 2017. 269 p. 
F 91
  Frinsel, Johan: Karácsonyi történetek. Bp.
Ethos, 1998. 85 p. 
F 94
  Gaynor, Hazel: Az utolsó karácsony Párizsban.
Bp. I.P.C. Könyvek, 2018. 351 p. 
G 30
  Gier, Kerstin: Fellegszálló. Szeged,
Könyvmolyképző Kiadó, 2018. 365 p. 
G 45
  Green, John - Johnson, Mauren - Myracle, Lauren:
Hull a hó. Bp. Gabo, 2015. 314 p.
G 62
  Grisham, John: Elmaradt karácsony. Bp.
Geopen, 2004. 203 p. 
G 65
  Hand, Cynthia: Vigyázz, Holly Chase! Szeged,
Maxim, 2018. 383 p. 
H 27
  Harrington, Carmel: Az élet mégis csodaszép.
Bp. HarperCollins, 2018. 384 p. 
H 34
  Jeffries, Sabrina: Karácsonyi csoda. Bp.
General Press, 2016. 300 p. 
J 53
  Johnson, Milly: Téli láng. Bp.
Pioneer Books, 2016. 320 p. 
J 67
  Kingsbury, Karen: Karácsony Baxteréknél.
Szombathely, Immanuel, 2017. 233 p. 
K 46
  Kleypas, Lisa: Karácsonyeste Friday Harborben.
Bp. Gabo, 2020. 247 p. 
K 59
  Laurens, Stephanie: Karácsony a Cynster-kastélyban.
Bp. Harlequin, 2016. 320 p. 
L 34
  Lévai Katalin: Karácsonyi égbolt. Pécs,
Alexandra, 2011. 318 p. 
L 58
  Macomber, Debby: Alaszkai vakáció. Bp.
General Press, 2019. 227 p. 
M 10
  Macomber, Debbie: Angyalhaj. Bp.
Harlequin, 2007. 269 p. 
M 10
  Macomber, Debbie: Csillagos éj. Bp.
General Press, 2014. 253 p. 
M 10
  Macomber, Debbie: Első hó. Bp.
General Press, 2016. 215 p. 
M 10
  Macomber, Debbie: A fagyöngy alatt. Bp.
General Press, 2015. 234 p. 
M 10
  Macomber, Debbie: Kisvárosi karácsony.
Bp. Vinton, 2019. 335 p. 
M 10
  Macomber, Debbie: Szerelem karácsonyra. Bp.
General Press, 2018. 208 p. 
M 10
  Macomber, Debby: Tizenkét nap karácsonyig. Bp.
General Press, 2017. 234 p. 
M 10
  Matthews, Carole: Csokiimádók karácsonya. Bp.
Cartaphilus, 2017. 461 p. 
M 43
  Matthews, Carol: Szeress karácsonykor. Bp.
Ulpius-ház, 2013. 492 p. 
M 43
  Meghitt pillanatok. Ünnepi antológia. Szerk. Róbert Katalin.
Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2018. 367 p. 
M 50
  Monroe, Mary Alice: Déli karácsony. Bp.
General Press, 2018. 301 p. 
M 84
  Morgan, Sarah: Csoda az 5. sugárúton. New Yorkból.
Bp. HarperCollins Magyarország, 2018. 335 p. 
M 88
  Morgan, Sarah: Talán majd karácsonykor. Bp.
Harlequin, 2016. 400 p. 
M 88
  Norton, Sheila: Olivér. A macska, aki megmentette
a karácsonyt. Szeged, Lazi, 2017. 249 p. 
N 81
  Pilcher, Rosamunda: Téli napforduló. Bp.
Magyar Könyvklub, 2000. 546 p. 
P 69
  Prowse, Amanda: Egyszemélyes karácsony. Bp.
General Press, 2019. 299 p. 
P 94
  Rider, Catherine: Csók Londonban. Bp.
Menő Könyvek, 2019. 304 p. 
R 72
  Rider, Catherine: Csók New Yorkban. Bp.
Menő Könyvek, 2017. 259 p. 
R 72
  Rider, Catherine: Csók Párizsban. Bp.
Menő Könyvek, 2018. 253 p. 
R 72
  Riley, Lucinda: Angyalfa. Bp.
General Press, 2018. 493 p. 
R 73
  Roberts, Nora: Karácsonyi babaház. Bp.
Harlequin, 2010. 352 p. 
R 76
  Roberts, Nora: Karácsonyra, szeretettel. Bp.
Harlequin, 2012. 352 p. 
R 76
  Sedaris, David: Karácsony jéggel. Bp.
Konkrét Könyvek, 2004. 125 p. 
S 49
  Shalvis, Jill: Egyszerűen ellenállhatatlan. Bp.
Kossuth, 2017. 317 p. 
S 54
  Silver, Josie: Egy decemberi nap. Bp.
21. Század Kiadó, 2018. 399 p.
S 58
  Steel, Danielle: Egyszer az életben. Bp.
Maecenas, 368 p. 
S 87
  Taylor, Kathryn: Karácsonyi küldetés. Bp.
Kossuth, 2017. 205 p. 
T 36
  Tolkien, John Ronald Reuel: Karácsonyi levelek. Bp.
Magvető, 2019. 191 p. 
T 58
  Vanliere, Donna: Karácsonyi áldás. Szeged,
Lazi, 2017. 214 p. 
V 31
  Vanliere, Donna: A karácsonyi cipő. Szeged,
Lazi, 2016. 150 p. 
V 31
  Vanliere, Donna. Karácsonyi fény. Szeged,
Lazi, 2015. 187 p. 
V 31
  Vanliere, Donna: Karácsonyi remény. Szeged,
Lazi, 2019. 220 p. 
V 31
  Wiggs, Susan: Gyertyafényes karácsony. Bp.
Harlequin, 2016. 320 p. 
W 70
  Wiggs, Susan: Mennyből az angyal. Bp.
Harlequin, 2010. 336 p. 
W 70
       
Az ajánlóban szereplő könyvek kölcsönözhetőek a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.
       
    Összeállította: Vörösné Adler Erika, Waldinger Dóra
       
 
TOVÁBBI TEMATIKUS AJÁNLÓINKAT ITT TALÁLJA!
 
Frissítve: 2020. november 17.
részletek>>>
Könyvtári segédlet családfakutatáshoz
Könyvtári segédlet családfakutatáshoz

♦ 
♦ 

Készítette: Spiegler-Kutasi Nikoletta
 
BEVEZETÉS
A család, mint a nemzeti lét legkisebb hordozó egységének története része a magyar történelemnek, adatai fontosak lehetnek a történettudomány egyéb ágai számára is. A segédlet célja a családfakutatás tevékenységének közérthetőbbé tétele, abban a reményben, hogy egyre többen és többen kapnak kedvet a saját családfájuk elkészítéséhez.
Nemzeti múltunk értékeinek megőrzése elképzelhetetlen a családok történetének kutatása és feltárása nélkül. A kutatószenvedélynek nehéz határt szabni, hisz aki már nincs velünk, akit az emlékekből próbálunk összerakni, vele kapcsolatban bármilyen fennmaradt dokumentum – pl.: gyógyszertári recept – fontos lehet. A kutatásaink során begyűjtött anyagokat, iratokat rendszerezzük iratgyűjtőbe, lássuk el címkékkel, hogy még inkább megkönnyítsük a visszakeresést. Legyen célunk, határozzuk meg, mit is szeretnénk elérni.
 
1. BELSŐ FORRÁSOK
Vannak az ún. belső források. Ezek alatt azt a tudást, azokat a dokumentumokat értjük, amelyeket saját családunkon belül be tudunk szerezni szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől stb. Sok családnál létezik iratokat tároló dobozka, esetenként családi levéltár, vagy a konyhaszekrény felső polca a tányérok mellett.
Következő lépés a családi emlékezet, családi tudás begyűjtése. Ennek érdekében keressük fel a családtagokat, hozzátartozókat, és kérjünk tőlük adatokat, dokumentumokat, történeteket. Itt néhány akadályozó tényezőt figyelembe kell vennünk. Előfordulhat, hogy utaznunk kell, ebben az esetben alaposan gondoljuk át, mit szeretnénk megkérdezni. Készüljünk esetleg diktafonnal, jegyzeteljünk le minden jelentéktelennek tűnő információt, hisz ismerik a régi mondást: a szó elszáll, az írás… Számítanunk kell a bizalmatlanságra, a szkepticizmusra, legyünk kitartóak. Mivel leginkább idős emberekkel készítjük az interjúkat, óhatatlanul felmerülhet a hitelesség kérdése. Érdemes körüljárni az egyes családi legendákat, történeteket. Keressünk több elbeszélőt, hogy minél pontosabban rekonstruálhassuk a történeteket. A családi legendáknak, ferdítéseknek oka van , ezt is lehetőség szerint rögzítsük. Természetesen könyvek nélkül ez sem megy! Olvassuk a családfakutatással kapcsolatos irodalmat, keressünk fel más családfakutatókat.
 
Írott, írásos források
Családi feljegyzések: régi szokás volt, hogy a családi Biblia belső borítójára felírták a legfontosabb eseményeket, a születéseket, halálozásokat, esküvőket. Néha a dátumokon túl a körülményekről is képet kaphatunk.
Naplók: őszintébbek az önéletrajzoknál, megismerhetjük belőlük az illető szókincshasználatát, gondolatait.
Családi események alkalmából keletkezett iratok: esküvői meghívók, eljegyzési, házassági szerződések. Örökléssel kapcsolatos iratok – hagyatéki ügyiratok, végrendeletek.
Periratok: gyámsági per, bontóper iratanyagai – ezekből kiválóan leszűrhetjük a vagyoni helyzeten túl a rokonsági viszonyokat.
Anyakönyvi kivonatok: három típusát különböztethetjük meg - a születési, házassági, halotti kivonatokat.
Levelek: családon belüli viszonyokra tudunk belőlük következtetni, érdemes megfigyelni a leírt témán túl az írásmódot, stílust. A levelek borítékait is érdemes szemügyre venni – a hely, a dátum fontos információ.
Személyi anyagok: ezek lehetnek egészségügyi iratok, munkakönyvek, cselédkönyvek, iskolai bizonyítványok.
Nyomtatott források: gyászjelentések, újságkivágások, névjegyek, memoárok stb.
A fellelt iratokat igyekezzünk akár szkenneléssel, akár fénymásolással megőrizni, védeni, rendszerezni.
- Keressük fel a síremlékeket – sok hasznos információ található rajtuk.
- Fontosak a monogrammal, névjeggyel ellátott tárgyak.
- Találhatunk hangfelvételeket, filmeket, videókat is a kutatás során.
 
Fotók, fotótörténet
A család tulajdonában fellelhető fényképeket rendszerezzük.
a.) Családi események – esküvő, keresztelő, katonaság stb. – fotóit időrendbe rendezhetjük. Állagmegőrzési és praktikus okokból javasoljuk a digitalizálást, ezeket elláthatjuk metaadatokkal, rövid leírásokkal. Sok esetben azt gondolhatnánk, ha egy képen nem találunk nevet, időpontot, akkor értéktelen. Ezeket az adat nélküli képeket gyűjtsük külön, és mutassuk meg helytörténésznek, művészettörténésznek, hisz a bútorokból, viseletből sok mindenre lehet következtetni.
b.) Arcképek – érdemes rendezni a dédszülőktől az unokákig. Szembetűnők lesznek az öröklött vonások, tekintetek hasonlósága. Itt is tüntessük fel a személyek nevét, adatait és a kép keletkezési idejét.
c.) Fotótörténeti szempontból értékes darabok a dedikált, ajándékba adott fényképek. A helyi fotóműhelyekben készült, mesterjeggyel ellátott fényképeket mindenképp érdemes külön tárolni.
A felvételeket célszerű fotografológiai vizsgálatnak alávetni, hisz akár jellemrajz is készíthető az egyes felvételeken látható személyekről.
Kapcsolódó irodalom:
 • BÁRDOSINÉ DORNER Mária: Régi szombathelyi fotográfusok. In: Vasi Szemle, 1989. 2. sz. 273-282. p.
 • GÁL József: Knébel Jenő emlékezete. Az 1865-ben született és 1935. okt. 20-án elhunyt szombathelyi fotográfusról, Knébel Jenőről és édesapjáról, a szintén fényképész Knébel Ferencről. In: Vas Népe, 1995. okt. 26. 10. p.
 • "Knebel Fényirda". Vasi fotográfusok emlékei. A kiállítást rend. és a katalógust írta B. Dorner Mária. Szombathely, 1988. 47 p. (Vas megyei múzeumok katalógusai; 136.)
 • STEMLERNÉ BALOG Ilona: Történelem és fotográfia. Bp. 2009. 3 p.
 
2. KÜLSŐ FORRÁSOK
Anyakönyvek:
Elődeink nevén és főbb személyi adatain túl (születés, házasság, elhalálozás) a plébánosok feljegyzéseiből megtudhatjuk a halál okát, az elhalálozott korát, foglalkozását, lakcímét. 1625-ben tette kötelezővé az esztergomi érsek a katolikus plébániák részére az anyakönyvek vezetését. Ezt követően kezdték csak el az illetékes intézmények nyilvántartásukba felvenni a keresztelési, házassági és halálozási anyakönyvi adatokat. Az anyakönyvek alapvető forráshelyei az anyakönyvvezető plébániák és a hatósági anyakönyvi hivatalok, levéltárak, elektronikus adatbázisok. A kutatás megkezdése előtt ki kell derítenünk, hogy az adott település, ahol az anyakönyvezés történhetett, mely egyházmegyéhez tartozott. Ám ez több kérdést is felvet. Trianon előtt 15-16 ezer település létezett hazánkban, ma kb. 3 és fél ezer. Ezen felül a Monarchia rendkívül multikulturális, így előfordul, hogy az egyes települések neveit négy-ötféleképpen is használták. A településnevek azonosításában lehetnek segítségünkre az alábbi források:
 • FEISZT György: Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai. Szombathely, 1995. 126 p.
 • GYALAY Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 1-3. köt. Bp.1997.
 • SEBŐK László: Határokon túli magyar helységnévszótár. Bp. 1997. 353 p. 
  http://www.macse.hu/miller/helynevtarak.php
 • A történelmi Vas megye helynevei. Összeáll. Pethő Gyula. Szombathely, 1986. 41 p.
 • Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos, Végh József. Szombathely, 1982. 869 p., 2 t.
A digitalizációnak köszönhetően a kutatási lehetőség azzal is bővült, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár által megőrzött anyakönyvek folyamatosan gyarapodó mennyiségben a vidéki levéltárakban is megtekinthetők interneten keresztül. Az 1895 utáni polgári anyakönyvek szintén a megyei levéltárakban találhatóak.
 
3. KÖNYVTÁRBAN ELÉRHETŐ SEGÉDLETEK
A Berzsenyi Dániel Könyvtár számos segédlettel, kiindulási ponttal kíván hozzájárulni a magánszemélyek családfakutatási szándékának erősítéséhez. Segédletünkben a legfontosabbnak ítélt, hagyományos és elektronikus dokumentumokat sorakoztattunk fel, a teljesség igénye nélkül.
 
Könyvek, periodikák
Genealógia, családfakutatás általánosságban: olyan dokumentumokat ajánlunk figyelmükbe, amelyekben megismerkedhetnek a családkutatás módszereivel, alapvetéseivel, lehetőségeivel. Értékes segédleteket, mutatókat találhatunk bennük, amelyek segítségével például az anyakönyvek latin kifejezéseit oldhatjuk fel. A specialitásokkal, társadalmi kategóriák sajátosságaival – pl.: katonai múlt, nemesi származás – külön fejezetek foglalkoznak.
 • AMENT Andor: Zsebkönyv a családfakutatáshoz. Bp. 2005. 40 p.
 • Genealógia. Szerk. Kollega Tarsoly István et al. 1-3. köt. Bp. 2012-2015.(A történelem segédtudományai)
 • Kis füzetben nagy segítség a családkutatáshoz. 1-2. köt. Szolnok, 2012-2014
Címertan, zászlótan
Családkutatás során óhatatlanul meg kell ismerkednünk a magánterület, magántulajdon legősibb szimbólumaként szolgáló címerekkel és zászlókkal. Előbbivel a heraldika, utóbbival a vexillológia tudománya foglalkozik részletesen.
 • BAÁN Kálmán: Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944. Bp. 1984. 187 p.
 • BERTÉNYI Iván: Kis magyar címertan. Bp. 1983. 128 p.
 • BERTÉNYI Iván: Magyar címertan. Bp. 2003. 143 p.
 • FEISZT György: Vas megye címerei és zászlai. Szombathely, 2004. 347 p.
 • KEMPELEN Béla: A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben. Genealogiai és heraldikai kézikönyv. Miskolc, 2012. 142 p.
 • NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-8. köt. Bp. 1987-1988. Az 1857-1868 között Budapesten, Friebeisz István és Ráth Mór által kiadott mű reprintje.
Családtörténet, nemesi családok
A családfakutatás produktumai a családtörténetek, amelyek olvasása során megismerkedhetünk a kutató módszertanával, forrásjegyzékéből pedig inspirációt meríthetünk a saját kutatásainkhoz.
 • BALOGH Gyula: Vasvármegye nemes családjai. 2. bőv. kiad. Bp. 1999. 312 p., XVI. t. Az 1901-ben Szombathelyen kiadott mű reprintje.
 • BALOGH János: A felsőmaráci Kovács család családfája. Szombathely, 2008. 14 p.
 • BILKEI Irén: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből, 1477-1898. Zalaegerszeg, 2004. 135 p.
 • KATAFAI-NÉMETH József: Vas megye kastélyai és kúriái. 1-2. köt. Sárvár, 2003-2005.
 • Magyar Családtörténeti Szemle. Genealógiai és Heraldikai szaklap. 1935-1944.
 • Magyar császári és királyi kamarások ősfái, 1740-1918. Összeáll. Vásárhelyi Miklós és Szluha Márton.  1. köt. A-G. Bp. 2005. 558 p.
 • Palatinus József: Vasvármegyei nemes családok története. 1. köt. A-CZ. Szombathely, 1911. 184 p., 18 t.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas Vármegye 1658. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 32 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas Vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 26 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas Vármegye 1717. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. 36 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1726/27. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1940. 83. p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. 95 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1937. 102 p.
 • SÖVÉNYHÁZINÉ SÁNDOR Judit: "Ember lenni mindég, minden körülményben". Egy családfa levelei és virágai. Szeged, 2002. 133. p.
 • SZLUHA Márton: Felvidéki családok. 1-2. köt. Bp. 2006-2008.
 • SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes családjai. Leszármazási táblák. 1-2. köt. Bp. 2011-2012.
 • Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye. 1883-2013.
 • ZSIGA Tibor: A Nemeskéri Nemes Kis család leszármazási táblázata. Zsiga ágon. Szombathely, 2006. 43 p.
CD-ROM
 • Királyi könyvek. Mohács előtti oklevelek. Közread a Magyar Országos Levéltár. Szöveges adatbázis és képek. Bp. 2000.
 • Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Bp. Arcanum, 2014.
 • Magyarország megyéinek, településeinek címer- és jelképtára I. 1990-2000. Szeged, 2001.
 • Turul. A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. 1883-1900. Bp. 200?. (Arcanum digitéka)
 
A helyismereti gyűjtemény anyagai
Címtárak: könyvtárunkban számos címtár, címjegyzék található, amelyek célja az adott területen adott időben, adott tematika szerint a magánszemélyek, testületek összegyűjtése, rendszerezése, tisztségeinek, elérhetőségeinek közlése. A címtárakban közölt adatok továbbá hiteles képet adnak a néhai vármegyék településeinek közigazgatási, közgazdasági, kereskedelmi, ipari és kulturális életéről is. Ízelítőül néhány gyakran forgatott, keresett példány:
 • BALOGH Gyula: Szombathely és környéke. In: Vasvármegye, 1895. júl. 28. 1-3. p.
 • HEIMLICH Ferenc: Szombathely rendezett tanácsú város 1900. évi lak- és czímtára. Szombathely, 1900. 152 p., 23 lev.
 • LADÁNYI Miksa: A magyar ipar almanachja. Bp.1929. 528, 4 p.
 • PÓR Edit: A Magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. 1-3. köt. Bp. 1988.
 • SCHNEIDER Miklós: A rohonci zsidók 1814. évi összeírása. Szombathely, 1939. 31 p.
 • SZÁSZ Ernő - NOVÁK Károly: Vasvármegye részletes cím- és helységnévtára. Szombathely, 1925. 320 p.
 • Szombathely története, leírása, statisztikája, cím- és névtára. Szombathely, 1937. 96 p.
 • Vas megyei képes naptár és címtár az 1908. évre. Szombathely, 1908. 77, 48 p.
 • Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre. Egybekötve. Bp. 1931. 656 p.
 • Vas vármegye tisztikarának névsora, és községeinek járások szerinti felosztása. Szombathely, 1861. 1 lev.
Napilapok, hetilapok: ahhoz, hogy néhai családtagjaink ne csak üres évszámok és helységnevek legyenek, el kell tudnunk helyezni őket a történelmi időben, térben. Ismernünk kell az összefüggéseket, a történelmi korszak sajátosságait, divatjait. Ehhez kiváló tájékozódási forrást nyújtanak a helyi és megyei napi- és hetilapok egyes rovatai. Hogy melyikben mit találunk, melyikhez érdemes nyúlni, ha anyakönyvi híreket keresünk, melyikhez, ha rendeletekre vagyunk kíváncsiak? Ehhez nyújtanak segítséget az alábbi források.
 • KRAJEVSZKY Gizella – Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1777-1963. Szombathely, 1964. 111 p.
 • KUNTÁR Lajos: Száz éves a vasi sajtó. In: Életünk, 1968. 1. sz. 109-121. p.
 • KUNTÁR Lajos: Szombathelyen megjelent újságok, folyóiratok és azok munkatársai. In: K. L.: A szombathelyi könyvnyomdászat története. Szombathely, 1957. 31-42. p.
 • Vasvármegye. A lap politikai állásfoglalásáról. In: Vasvármegye, 1898. dec. 25. 1-2. p.
Iskolai értesítők, évkönyvek: az iskolai értesítők rendkívül üde színfoltjai a családkutatásnak, hiszen jó esetben megtudhatjuk, hogy szerettünk, ősünk milyen tantárgyakat tanult, milyen eredménnyel. Megismerhetjük a tanári kart, az iskola anyagi helyzetét, tantervét, ünnepségek, rendezvények programját, menetét. Könyvtárunk számos Vas megyei iskola értesítőjét gyűjti, feltárja.
 • A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 1-12. köt. Bp. 1989.
Aprónyomtatványok – meghívók: gyakran tartalmazzák az osztályok névsorát, tanári kart, mely szintén fontos lehet a kutatás szempontjából.
Gyászjelentések: rokonsági viszonyokra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak.
Hagyományos és elektronikus könyvtári katalógusok.
 
4. VASI DIGITÁLIS KÖNVTÁR
Az adatbázis a Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején megjelent köteteket, ill. összefoglaló műveket tartalmazza. Az adatokat a XX. század közepéig napvilágot látott legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A megyében található helységek bemutatását a helyismereti gyűjteményből válogatott képeslapok, térképek, hírlapok címoldalai, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. A felületen a Megyetörténeti Adatbázis menüpont alá kerültek kiemelésre a helyismereti szempontból jelentős források: az Aprónyomtatványok, az Elektronikus dokumentumok, Elektronikus publikációk, valamint a Fényképek képeslapok.
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/web/guest/
 
5. INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT ONLINE ADATBÁZISOK
Arcanum Digitális Tudománytár: Az ADT felületén számos forrás - szakmai folyóiratok, könyvek, lexikonok, adattárak stb. - könnyíti meg a kutatómunkát. A teljes szövegű keresésnek köszönhetően a dokumentumban előforduló összes kifejezésre, személy- és helyiségnévre rá tudunk keresni. A böngészés, a találati lista és a tartalomjegyzék áttekintése díjtalan, a dokumentumok megjelenítéséhez előfizetés szükséges. A Teljes címlista, „Családtörténet, helytörténet” címke alatt olyan genealógiai munkák is találhatóak, amelyek tartalmazzák Vas megye legfontosabb családainak történetéhez kapcsolódó dokumentumokat.
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Hungaricana: A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott digitalizálás és internetes közzététel. 72 000 folyóiratoldal és 6000 fotó, képeslap érhető el a könyvtárunk állományából.  A digitalizált fotók olvasótermünkben is kereshetőek, majd szükség szerint az érvényes díjszabályzatnak megfelelően másolat kérhető belőlük. A Képcsarnok szolgáltatáson túl további öt zseniális adatbázis áll a kutatók rendelkezésére: a Könyv és dokumentumtár a közgyűjtemények saját kiadványainak tára, Mapire történelmi térképtár, a Térképek és Építészeti Tervek tára, a Levéltár az oklevelek, királyi könyvek, levéltári gyűjtemények stb. tára, valamint a Budapesti időgép a Budapesti Levéltár térkép és adattára.
https://hungaricana.hu/
 
6. EGYÉNI REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT VAGY ELŐFIZETŐS ONLINE ADATBÁZISOK
FamilySeach: Nemzetközi adatbázis – regisztrációhoz kötött. Személyes fiók létrehozásával családi kapcsolatokat építhetünk a kereső használatával, ahol földrajzi hely, vagy téma szerint is kereshetünk. Elérhető anyagok: születési, házassági és elhalálozási anyakönyvek; népszámlálási adatok; örökösödési végzések, földhivatali feljegyzések, katonai behívók stb. Angol nyelvű, ennek ellenére számtalan magyar családi vonatkozással szolgál az elcsatolt részeket is beleértve.
https://www.familysearch.org/
GENi és a MyHeritage: A két alkalmazás segítségével mutatós és jól átlátható grafikus táblát kapunk, amelynek mentésére, nyomtatására, megosztására van lehetőségünk. Arra is mód van, hogy a családfa csak bizonyos ágát archiváljuk. A közösségi oldalakon megszokott papírforma szerint tudjuk meghívni az ismerőseinket a családi kapcsolatok építésére. Családi képekkel, dokumentumokkal még színesebbé tehetjük családi profilunkat. Létezik beépített statisztikát készítő modul is, amely segítségével számszerűsíthetők a családi kapcsolatok, viszonyok. Mindkettőre jellemző, hogy van ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött, és van előfizetős szolgáltatása is.
https://www.myheritage.com/
https://www.geni.com/
MACSE Magyar Családtörténet-kutató Egyesület: Az anyakönyvi adattárban a polgári anyakönyvek indexelve vannak, de a keresési eredményeket csak előfizetők és indexelők tekinthetik meg. Az itt elérhető adattárak: Anyakönyv, Családfa, Családkönyvek, Emlékmű, Erdélyi névtár, Gudenus, Gyászjelentés, Helységnévtár és Sírkő. A felület további előnye, hogy tartalmazza a legfontosabb kutatóhelyeket is.
http://www.macse.hu/society/magyarorszag.php
 
2018. október 8.

részletek>>>
Képregények felnőtteknek

   

Képregények felnőtteknek
    Részletek Paul Karasik Tükörváros és Marjane Satrapi Persepolis képregényéből.
     
   
A világ számos országában felnőttek milliói rajonganak a képregényekért. Hazánkban a képregények célcsoportjának a gyerekeket gondoljuk, pedig már egyre több felnőtteknek szóló igényes alkotás jelenik meg magyarul is.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2017-ben adott teret egy képregénybörzének (I. Szombathelyi Képregény Bazár). Ennek során több felnőtteknek szóló képregény került gyűjteményünkbe, mint például a cseh Lucie Lomová Lőttek az előadásnak című műve, amely egy klasszikus krimi. A nyomozó páros egy idősebb házaspár, Oulibský felügyelő és színikritikus felesége, Dita. A bűntény egy színpadi előadás közben történik: a csavaros történet gördülékenyen bontakozik ki előttünk az egyszerű rajzú képkockákon. (Az ekultura ajánlója.)
Az eltelt évben több kiemelkedő képregény került a gyűjteményünkbe: ilyen a régóta várt Nyugat+Zombik, Csepella Olivértől; vagy a már klasszikus noir krimi képregényként számon tartott Blacksad sorozat. A fiatal korosztálynak biztos ismerősek Sarah Andersen saját életéből merített, humoros élethelyzeteit bemutatót képkockái - a magyarul is megjelent kötetek (Sarah's Scribbles-gyűjtemény) már nálunk is kölcsönözhetőek (1. Felnőni kiábrándító, 2. Puha boldog puffancs, 3. Macskapásztor). A Fumax Kiadó 2018-ban adta ki a Neil Gaiman rajongóknak kötelező Death-Halál teljes gyűjteményt, mely a Sandman képregénysorozatból megismert karakter főszereplésével készült darabokat gyűjti egy kötetbe.
A képregények megtalálhatók az 1. emeleti könyvkiválasztó térben külön polcon a folyóiratok mellett.
     
   
A képregényalbum (angolul: graphic novel) a képregények egy típusa. Eredeti angol elnevezése; a „rajzolt regény” arra utal, hogy az általa feldolgozott történet jóval hosszabb és összetettebb, mint a füzetek formájában megjelenő képregényeké.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/képregény
       
  A képregény műfajáról  
    BAYER Antal: Az adaptáció kísértése. Irodalom és képregény.
Bp. Nero Blanco Comix, 2013. 52 p.
810 B 42
    Képregényen innen és túl.
Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I. Szerk. Vincze Ferenc.
Bp. Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2017. 174 p.
810 K 38
    KERTÉSZ Sándor: Comics szocialista álruhában.
Nyíregyháza, Kertész Ny. és K., 2007. 319 p.
930 K 42
    KORCSMÁROS Péter: Mesélő ceruza. Korcsmáros Pál, a képregény mestere.
Bp. Képes Kiadó, 2015. 298 p.  
760 K 70
    MAKSA Gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban.
Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. 154 p.
301 M 24
    McCLOUD, Scott: A képregény mestersége.
Bp. Nyitott Könyvműhely, 2008. 255 p.
740 M 49
    VARRÓ Attila: Kult-comics. Válogatott képregényes írások.
Bp. Mozinet Könyvek, 2007. 249 p. 
810 V 51
       
  Képregények:   
  Adams, Scott: Ha már a testbeszéd sem működik. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2008. 127 p. A 21    
  Andersen, Sarah: Felnőni kiábrándító. Sarah's Scribbles-gyűjtemény. Bp. Fumax, 2016. 111 p. A 57
  Andersen, Sarah: Macskapásztor. Sarah's Scribbles-gyűjtemény. Bp. Fumax, 2018. 110 p. A 57
  Andersen, Sarah: Puha boldog puffancs. Sarah's Scribbles-gyűjtemény.
Bp. Fumax, 2017. 127 p.
A 57
  Andreas, Joel: Háborúfüggők. Miért nem tud az USA kiszállni a fegyverkezésből?
Bp. Független Média Kiadó, 2005. 79 p.
355 A 60
  Bayer Antal: Buborékhámozó 4. Bp. Nero Blanco Comix, 2015. 44 p. B 42
  Burton, Ryan: Female force - Stephenie Meyer. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2009. 40 p. B 97
  Buzatti, Dino: Szerelem utolsó látásra. Képes poéma. Bp. Nyitott Könyv, 2005. 222 p. B 97
  Ciubotariu, Alexandru: Én története. Bp. Roham, 2009. 23 p. C 22
  Colfer, Eoin: Illegál. Bp. Teknős Kv., 2018. 137 p. C 24
  Csepella Olivér: Nyugat+Zombik. Bp. Corvina, 2017. 263 p. C 56
  Csordás Dániel: Nocturne. Az éjszakai látogató. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2008. 102 p. C 82
  Díaz Canales, Juan: Blacksad. Árnyak között. Bp. Pesti Könyv Kiadó, 2017. 47 p. D 63
  Díaz Canales, Juan: Blacksad. Néma pokol. Bp. Pesti Könyv Kiadó, 2018. 55 p. D 63
  Dirge, Roman: Lenore: Kokik 1. Bp. Egmont, 2011. 62 p. D 68/1
  Dudás Győző:
A cortex cerebri affér avagy Mentális kataklizma két színben, feketében és fehérben.
Bp. Képes Kiadó, 2012. 80 p.
D 93
  Eisner, Will: Az összeesküvés. Cion bölcseinek jegyzőkönyve. Bp. Ulpius-ház, 2005. 148 p. 323 E 33
  Épregény. Szerk. Cserkuti Dávid. Bp. Nero Blanco Comix, 2015. 80 p. E 64
  Fazekas Attila—Bán Mór: Tűzvihar 1956. Bp. Képes Kiadó, 2006. 33 p. F 30
  Ferrandez, Jacques: Az idegen. Albert Camus Az idegen (Közöny) című regénye nyomán.
Bp. Athenaeum, 2018. 134 p.
F 53
  Folman, Ari: Anne Frank naplója. Bp. Park Kiadó, 2018. 147 p. F 69
  Fritz Zoltán: 24 óra. Tiszavirágzás. Bp. Képes Kiadó, 2013. 24 p. F 94
  Futaki Attila: Budapest angyala.
Bp. Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. 59 p.
F 95
  Gaiman, Neil: Death. Halál, teljes gyűjtemény. Bp. Fumax, 2018. 303 p. G 16
  Gróf Balázs: Képregények. Bp. Nyitott Könyv, 2005. 189 p. G 66
  Gugi Sándor: Válogatott művek. Bp. Míves Cég Kiadó,  2006. 48 p.          G 70
  Haderer, Gerhard: Jesszus! Bp. Orlando Stúdió, 2002. 39 p. H 10
  Karasik, Paul: Tükörváros. Bp. Míves Cég Kiadó, 2006. 138 p. K 17
  Katin, Miriam: Történetek képekben és szavakban. Bp. Képes Kiadó, 2011. 44 p. K 24
  Kemenes Iván: Bábel verme. Bp. Roham Kiadó, 2009. 32 p. K 34
  Korcsmáros Pál: A nyomorultak. Victor Hugo regénye alapján. Bp. Képes Kiadó, 2008. 70 p. K 70
  Korcsmáros Pál: Spartacus. Bp. Képes Kiadó, 2017. 63 p.      K 70
  Lada, Josef: Svejk a derék katona. Bp. Ciceró, 2003. 183 p. L 13
  Lakatos István: Lencsilány. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2010. 51 p. L 16
  Lange, Henrik: 90 klasszikus könyv türelmetlen olvasóknak. Bp. Athenaeum, 2009. 190 p. L 24
  Larmola, Kivi: Úton. Bp. Nero Blanco Comix, 2016. 46 p. L 28
  Gillen, Kieron: Lázadó börtön. Szeged, Szukits, 2017. 145 p. L 36
  Lomová, Lucie: Lőttek az előadásnak. Bp. Nero Blanco Comix, 2015. 81 p. L 77
  Lomová, Lucie: Lőttek az előadásnak. Bp. Nero Blanco Comix, 2015. 81 p. L 77
  Mairowitz, David Zane—Crumb, Robert: Kafka másképp. Bp. Edge, 2004. 177 p. 830 M 19
  Marabu: Nahát, Dodó! Marabu új Dodóskönyve 201-300. Bp. Nero Blanco Comix, 2016. 64 p.  M 28
  McCloud, Scott: A képregény felfedezése. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2007. 223 p. 930 M 49
  Nero Blanco Comix, 10. Pepita Ofélia. Szerk. Bayer Antal. Bp. Nero Blanco Comix, 2015. 25 p. N 69
  Oravecz Gergely: Blossza. 123 napi comic strip. Bp. Nero Blanco Comix, 2015. 67 p. O 42
  Pestblog.hu. Bp. Roham, 2008. 23 p. P 58
  Riviere, Francois: Tíz kicsi néger. Agatha Christie regénye alapján. Bp. Partvonal,  2008. 46 p. R 75
  Riviere, Francois: Halál a Níluson. Agatha Christie regénye alapján. Bp. Partvonal, 2008. 46 p. R 75
  Riviere, Francois: Gyilkosság Mezopotámiában. Agatha Christie regénye alapján.
Bp. Partvonal, 2008. 47 p.
R 75
  Riviere, Francois: Gyilkosság az Orient Expressen. Agatha Christie regénye alapján.
Bp. Partvonal, 2008. 47 p.
R 75
  Roberson, Chris: Aliens. A jelentés. Szeged, Szukits, 2018. 110 p. R 76
  Ruijters, Marcel: Inferno. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2008. 127 p. R 96
  Satrapi, Marjane: Asszonybeszéd. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2010. 140 p. S 23
  Satrapi, Marjane: Persepolis. Gyerekkorom Iránban. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2007. 159 p. S 23
  Satrapi, Marjane: Persepolis. A visszatérés. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2008. 192 p. S 23
  Smudja, Gradimir: Vincent és Van Gogh. Bp. Nyitott Könyvműhely, 2006. 69 p. S 68
  Spiegelman, Art: Maus. Bp. Ulpius-ház, 2005. 296 p. S 84
  Süli Andrea: Kanon. Bp. Képes Kiadó, 2009. 27 p. S 99
  Tobin, Paul: Az elátkozottak háza. Szeged, Szukits, 2017. 134 p. T 57
  Ts'ai, Chih-chung: Beszélő zen. A semmi kiáltásai. Bp. Hunor Kiadó, 2001. 175 p. 290 T 92
  Typex: Rembrand. Bp. Libri, 2014. 238 p. 750 T 99
  Vass Róbert: Különös, idegen nyelven. Gyűjtemény 2004-2012.
Bp. Nero Blanco Comix, 2016. 48 p.
V 59
  Willingham, Bill: Fabulák. Legendák száműzetésben. Bp. Képes Kiadó, 2008. 112 p.      W 75
  Zograf, Aleksandar: Pszichonauta. Látomások a Balkánról. Bp. Nyitott Könyv, 2006. 143 p. Z 57
  Zórád Ernő: Forró mezők. Bp. Nero Blanco Comix, 2015. 48 p. Z 69
       
       
Az ajánlóban szereplő könyvek kölcsönözhetőek a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.
       
    Összeállította: Waldinger Dóra
       
 
TOVÁBBI TEMATIKUS AJÁNLÓINKAT ITT TALÁLJA!
 
Frissítve: 2018. szeptember 22.

részletek>>>
Fényképezés, videózás, képszerkesztés

F É N Y K É P E Z É S
V I D E Ó Z Á S
K É P S Z E R K E S Z T É S


Ajánló bibliográfia
 
Fényképezés kezdőknek  
Burian, Peter, K.: National Geographic fotóiskola. Tippek és trükkök. Bp. Geographia Kiadó, 2002. 352 p. 770 B 96
Caputo, Robert: National Geographic fotóiskola. Portré és riport. Bp. Geographia Kiadó, 2003. 159 p. 770 C 12
Caputo, Robert: National Geographic fotóiskola. Tájak és képek. Bp. Geographia Kiadó, 2003. 159 p. 770 C 12
Caputo, Robert: National Geographic fotóiskola. Tájfotózás friss szemmel. Bp. Geographia Kiadó, 2008. 159 p. 770 C 12
A digitális fotózás műhelytitkai. Újdonságok, tippek 2009-2010. Szöveg Enczi Zoltán et al. Bp. Rainbow-Slide Kiadó, 2009. 191 p. 770 D 66
Enczi Zoltán: Digitális fotózás kezdőknek. Fotósuli kezdőknek - a látványos fotók titkai. Bp. Rainbow-Slide Kiadó, 2016. 159 p. 770 E 51
Hatcher, Bill: National Geographic fotóiskola. Kaland és pillanat. Bp. Geographia Kiadó, 2006. 159 p. 770 H 40
A kezdő fotósok útikalauza. Népszerű kalauz a digitális fotózás világába. Szöveg Enczi Zoltán et al. Bp. Rainbow-Slide Kiadó, 2011. 144 p. 770 K 44
National Geographic fotóiskola. Nagy fotóskönyv. Írta Bob Martin, et al. Bp. Geographia Kiadó, 2008. 399 p. 770 N 37
Olsenius, Richard: National Geographic fotóiskola. Fekete-fehérben. Bp. Geographia Kiadó, 2005. 159 p. 770 O 33
Sheppard, Rob: National Geographic fotóiskola. Digitális képek. Bp. Geographia Kiadó, 2003. 159 p. 770 S 54
Fényképezés haladóknak  
Adnum, Heidi: A termékfotózás iskolája. Kézműveseknek, bloggereknek, webáruház-tulajdonosoknak. Bp. Cser Kiadó, 2013. 192 p. 770 A 23
Freeman, Michael: Fotósszemmel. Képkompozíció a digitális fényképezésben. Bp. Scolar Kiadó, 2011. 192 p. 770 F 92
Makrofotózás és teleobjektíves fényképezés. Kezdőknek és haladóknak, természetjáróknak és hobbifotósoknak. Szöveg Enczi Zoltán et al. Bp. Rainbow-Slide Kiadó, 2016. 159 p. 770 M 24
Kelby, Scott: A digitális fotós könyv. Bp. Perfact-Pro Kiadó, 2013. 233 p. 770 K 30/1
Kelby, Scott: A digitális fotós könyv 2. Bp. Perfact-Pro Kiadó, 2008. 220 p. 770 K 30
Prakel, David: Expozíció. Filmes és digitális gépekhez. Bp. Scolar Kiadó, 2010. 175 p. 770 P 89
Prakel, David: Fekete-fehér fotózás. Feketével, fehérrel, szürkeárnyalatokkal, egyéb színek nélkül. Bp. Scolar Kiadó, 2010. 175 p. 770 P 89
Prakel, David: Kompozíció. Filmes és digitális gépekhez. Bp. Scolar Kiadó, 2009. 175 p. 770 P 89
Prakel, David: Világosítás. Filmes és digitális gépekhez. Bp. Scolar Kiadó, 2009. 175 p. 770 P 89
Digitális fényképezés tükörreflexes géppel. DSLR-filmezés tippekkel. Szöveg D. Tóth Ottó et al. Bp. Rainbow-Slide Kiadó, 2008. 191 p. 770 D 66
Tóth Ottó, D.: Digitális fényképezés tükörreflexes géppel. Népszerű kalauz a digitális fotózás világába. Bp. Rainbow-Slide Kiadó, 2008. 191 p. 770 T 77
Képszerkesztés  
Kelby, Scott: Photoshop digitális fotósoknak. Új verzió. Bp. Perfact-Pro Kiadó, 2010. 432 p. 681 K 32
Kelby, Scott: Professzionális portréretus fotósoknak a Photoshop segítségével. Bp. Kiskapu Kiadó, 2011. 348 p. 770 K 30
Kelby, Scott: Scott Kelby Photoshop könyve digitális fotósoknak. Bp. Perfact-Pro Kiadó, 2013. 425 p. 681 K 30
Pétery Kristóf: Képfeldolgozás Corel Photo-Paint programmal. Bp. Műszaki Könyvkiadó, 2006. 246 p. 681 P 63
Inspiráció fényképezéshez  
Az év természetfotói. Magyarország 2014. Szerk. Horváth Árpád. Bp. Alexandra Kiadó, 2014. 167 p. 770 E 97
McNally, Joe: Kapd el a pillanatot! Szakmai titkok a világ egyik leghíresebb fotósától. Bp. Perfact-Pro Kiadó, 2009. 256 p.         

681 K 30

Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve. A fényképezés kultúrtörténete. Bp. Typotext Kiadó, 2011. 575 p. 770 M 31
Videózás  
Adobe Premiere Pro CS3. Bp. Perfact-Pro Kiadó, 2008. 363 p. 681 A 24
Mudri István: Videofeldolgozás Adobe Premiere programokkal. Premiere Pro CS5, Premiere Elements 9. Bp. Perfact-Pro Kiadó, 2011. 535 p. 681 M 93
Olsenius, Richard: National Geographic fotóiskola. Digitális videó. Bp. Geographia Kiadó, 2008. 159 p. 770 O 33
Taylor, Nigel: Videokamerások kézikönyve. Amit csak tudni akarunk a digitális videózásról. Pécs, Alexandra Kiadó, 2004. 256 p. 770 T 36
Wells, Peter: Digitális videóiskola. Bp. Geographia Kiadó, 2006. 144 p. 770 W 55
Honlapajánó  

A fényképezés vázlatos technikai alapjai kezdőknek
http://fotozz.hu/cikket_megmutat?cikk_ID=117

 

Fórum a digitális fényképezésről
https://prohardver.hu/temak/digicam/listaz.php

 

A fotózás alapjai
http://www.fotozz-alkoss.info/images/modulok/oktatas/foto.html

 

Fotózásról, képszerkesztésről?
https://halado.fotokonyv.hu/

 
Összeállította: Waldinger Dóra
 

részletek>>>
Ajánló bibliográfia I. Mátyásról

MÁTYÁS EMLÉKÉV
Ajánló bibliográfia I. Mátyásról
 
1. A Hunyadiak koráról  
BÁNHEGYI Ferenc: A Hunyadiak dicsősége. Celldömölk,  Apáczai, 2010. 139 p. 943.9 B 28
PÁLOSFALVI Tamás: A Hunyadiak kora, 1437-1490. Bp. Kossuth, 2009. 104 p. (Magyarország története; 7. 943.9 P 21
   
2. Mátyás királyról  
2. 1. Mátyás magyar király uralkodásáról (1458-1490)  
Animus Regis. Mátyás király a kortársak szemével. Vál., utószó Komlóssy Gyöngyi. Bp. PIM, 2008. 199 p. 943.9 A 65
BONFINI, Antonio: Magyar történelem tizedei. Bp. Balassi, 1995. 1094 p. 943.9 B 77
BUZÁS Gergely: Mátyás, a reneszánsz király. Bp. Kossuth, 2016. 47 p. (A magyar történelem rejtélyei) 943.9 B 97
CSÁNKI Dezső: I. Mátyás udvara. Bp. Históriaantik Kvház K., 2010. 193 p. Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Bp. Kilián, 1884. 943.9 C 39
CSIFFÁRY Tamás: Mátyás király. Bp. Fix K., 2005. 143 p. 943.9 C 64
FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király élete. Bp. Franklin, 1890. 416 p. D. 226
Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bp. Zrínyi, 1990. 413 p. 943.9 H 96
JOÓ Tibor: Mátyás és birodalma. Máriabesnyő, Attraktor, 2016. 150 p. (Historia incognita; 29.) 943.9 J 74
KARDOS Tibor: Ki volt Mátyás király? Bp. Magvető, 1983. 65 p. (Gondolkodó magyarok) D. 2267
KISS Dénes: Így élt Mátyás király. Bp. Móra, 1990. 168 p. 943.9 K 52
KISS Dénes: Mátyás király. Bp. Farkas L. I., 2008. 168 p. (Magyar tankönyv) 943.9 K 52
KOVÁCS Péter, E.: Hétköznapi élet Mátyás király korában. Bp. Corvina, 2011. 171 p. (Mindennapi történelem) 943.9 K 80
KOVÁCS Péter, E.: Matthias Corvinus. Bp. Officina Nova, 1990. 201 p., 48 t.
943.9 K 80
Olvasóterem
KOVÁCS Péter, E.: Mátyás, a reneszánsz király. Bp. Officina, 2008. 199 p. 943.9 K 80
Kubinyi András: Mátyás király. Bp. Vince, 2001. 171 p. (Tudomány-egyetem: történeti életrajzok) 943.9 K 97
Mathias Corvinus, Kőnig der Hungarn. Írta Fessler Ignác Aurél. Carlsruhe: [s. n.], 1809. 318 p. B. 1801
Muzeális dokumentum
Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn. Schriftleitung Tibor Klanitczay, Gyöngyi Török, Gottfried Stangler. Wien, Niederösterr Landesreg., 1982. 768 p., 32 t. (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums N. F. 118) 700 M 43
Olvasóterem
Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára. Szerk. Lukinich Imre. 1-2. köt. Bp. Franklin, 1943?. 1. köt. 574 p., 2. köt. 522 p. E. 316/1-2
Mátyás király levelei, 1460-1490. Vál., a szöveget gond. V. Kovács Sándor. Bp. Szépirod. Kvk., 1986. 218 p. (Magyar levelestár) 943.9 M 44
Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. Osiris, 2008. 702 p. (Nemzet és emlékezet) 943.9 M 44
MIHÁLKOVICS József: Korvinus Mátyás magyar király 1-2. köt. Pest, Trattner Mátyás, 1813. (egybekötve)
B. 1768
Muzeális dokumentum
SZÁNTAI Lajos: A két hollós. Mátyás király és a pálos rend. Fót, Sárosi, 2006. 103 p. (Új forrás könyvek; 1.) 943.9 Sz 29
SZÖRÉNYI László: Harmóniára teremtve. Tanulmányok Mátyás királyról. Bp. Lucidus, 2009. 151 p. (Kisebbségkutatás könyvek). 151 p. 943.9 Sz 92
TARNÓC Márton: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1450-1541. Bp. Balassi, 1994. 192 p. 930 T 31
VIRÁGVÖLGYI András: A király. Hunyadi Mátyás arcai. Bp. Pytheas, 2008. 64 p. 943.9 V 90
Gyermekkönyvtár
ZACHAR József: Hunyadi Mátyás és kora. Múltidézés trónra kerülése 550. évfordulós esztendejében. Bp. Heraldika, 2008. 98 p. 943.9 Z 11
2. 2. Mátyás feleségéről, Aragóniai Beatrixról   
BERZEVICZY Albert: Beatrix királyné 1457-1508. Bp. Magyar Tört. Társ., 1908. 695 p. (Magyar történeti életrajzok; 52.) D. 1050
D. 5412
E. 667
CSAPODI Csaba: Beatrix királyné könyvtára. Bp. MTA Könyvtára, 1964. 26 p. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, 41.)
027 C 42
Olvasóterem
SUMONYI Zoltán: Mátyás fényében, árnyékában. Aragóniai Beatrix. Bp. Gabo, 2011. 252 p. (Királyi házak) S 96
SURÁNYI Miklós: A nápolyi asszony. Beatrix királyné. Szeged, Lazi, 2015. 403 p. S 98
2.3. Mátyás hadseregéről  
FÖLDI Pál: A fekete sereg. „s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.” Kistarcsa, Csengőkert Kvk., 2015. 205 p. 943.9 F 83
Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Írta Krysztof Baczkowski et. al. Bp. Zrínyi, 2008. 255 p. 355 R 70
SOMOGYI Győző: The army of king Matthias. Bp. Zrínyi, 2013. 84 p. (A millennium in the military=Egy ezredév hadban) 355 S 74
Gyermekkönyvtár
2.4. Mátyás könyvtáráról és a corvinákról  
BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király udvarában 1-2. köt. Bp. Akad. K., 1966. 1. köt. Adattár. 799 p., 2. köt. Képek. 509 p. 700 B 24/1-2
Mátyás király könyvtára. Bibliotheca Corviniana. Szerk. Berzeviczy Gergely, Kollányi Ferenc, Gerevich Tibor. Bp. Szent István Akad., 1927.
090 B 58
Olvasóterem
Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Hrsg. von Edina Zsupán unter Mitarb. von Christian Heitzmann. Bp. Bibl. Nationalis Hungariae, 2014. 319 p. (Ex Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum; 3.) 090 C 29
GULYÁS Pál: Mátyás király könyvtára. Bp. Franklin, 1916. 68 p. (Olcsó könyvtár) A. 5825
A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp. Corvina, 2004. 210 p.
027 H 76
Olvasóterem
MIKÓ Árpád: Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában. Bp. Kossuth, 2008. 153 p.
090 M 66
Olvasóterem
Nuova Corvina. Rivista di italianistica N. Szerk. Barna Imre. Bp. Istituto Italiano di Cultura, 2008. 256 p. 930 N 88
TANNER, Marcus: Mátyás király könyvtára. Az elveszett corvinák nyomában. Bp. Gabo, 2011. 327 p., 8 t.
943.9 T 28
Olvasóterem
   
3. Mátyás-hagyományok  
3.1. Mátyás a néphagyományban  
KRIZA Ildikó: A Mátyás-hagyomány évszázadai. Bp. Akad. K., 2007. 241 p., 8 t. (Néprajzi tanulmányok) 398 K 95
LUKÁCS István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és a szépirodalomban. A világ archetipikus víziója. Bp. Lucidus K., 2001. 156 p. 886 L 92
3. 2. Népmesék, mondák, mesék Mátyás királyról   
BÍRÓ Sándor: Mátyás király. Bukarest, Kriterion, 1995. 110 p. (Kriterion kincses könyvtár) B 67
Gyermekkönyvtár
A cinkotai kántor. Magyar történelmi mondák. Összeáll. Zima Szabolcs. Debrecen, TTK, 2004. 119 p.
398 C 22
Gyermekkönyvtár
KISS Dénes: Jégenválasztott király. Bp. Népszava, 1989. 423 p. (Híres könyvek) K 52
KÓKA Rozália: Mátyás király neve napja. Száz szép mese Mátyás királyról. Bp. Fekete Sas, 2014. 303 p. K 63
Gyermekkönyvtár
KÓKA Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Mesék, mondák, anekdoták. Bp. Timp, 2003. 160 p. K 63
Gyermekkönyvtár
LÁSZLÓ Endre, N.: Mátyás király kútja.Pécs, Baranya M. Kvt., 1992. 54 p. (Pannonia könyvek) L 30
Gyermekkönyvtár
Mátyás, az igazságos. A szövegeket vál. és az utószót írta Kriza Ildikó. Bp. Akad. K. 1990. 229 p. (Mesék, mondák, történetek) M 44
Gyermekkönyvtár
Mesék és mondák Mátyás királyról. A szöveget vál. és az utószót írta Kriza Ildikó. Bp. Helikon, 2016. 249 p. M 56
Gyermekkönyvtár
3. 3. Mátyás király alakja a szépirodalomban
(életrajzi és történelmi regények, drámák)
 
BALLAI László: Megfelelt a Napnak. Történelmi regény.  Bp. Hungarovox, 2009. 280 p. B 22
CALDOR, Yves: A puszta gyermeke. Történelmi regény. Bp. General Press, 2001. 353 p. (Különleges könyvek sorozat) C 11
ANDRÁSFALVI-FARAGÓ Zoltán: Öt íjász. Történelmi regény. Salgótarján, Dióhéj Kvműhely, 2007. 358 p. F 19 Gyermekkönyvtár
FEDOR Ágnes. A királyfi anyja ismeretlen. In: F. Á.: Három dáma rámában. Kisregények. Bp. Szépirod. K., 1980. 257-358. p. F 31
Harsányi Zsolt: Corvin János. Hunyadi Mátyás fiának élete. Életrajzi-történelmi regény. Szeged, Lazi, 2016. 319 p. H 37
HARSÁNYI Zsolt: Matthias rex. Hunyadi Mátyás életének regénye. Kolozsvár, Kriterion, 2003. 739 p. (Történelmi regények) H 37
JANKÓ Olga: Hollófészek. Hogyan lett király Hunyadi Mátyás. Történelmi regény. Bp. Aposztróf, 2013. 191 p. J 34
JANKOVICH Ferenc: Világverő Mátyás király 1-3. köt. Történelmi regénytrilógia. Bp. Szépirod. K., 1971.
1. köt. A világverő. 395 p.
2. köt. A budai napkirály. 514 p.
3. köt. A fáklya kilobbant. 303 p.
J 35/1-3
LÁNYI Zoltán: Szép Ilona. Szerelem a hatalom árnyékában. Pécs, Alexandra, 2015. 410 p.  L 28
LÁSZLÓFFY Aladár: Dühöng a déli szél. Kolozsvár, Kriterion, 2017. 255 p. (Történelmi regények) L 33
Mátyás országa. Irodalmi antológia. Vál., szerk. és az előszót írta Eszes Máté. Bp. Zrínyi,2009. 245, 2 p. M 44
SUMONYI Zoltán: Janus és Mátyás. In: S. Z.: Magyar Messiások. Három történelmi dráma. Bp. Magvető, 1984. 7-85. p. S 96
UGRON Zsolna: Hollóasszony. Történelmi-életrajzi regény [Szilágyi Erzsébetről]. Bp. Libri, 2016. 154, 3 p. U 19
ZRÍNYI Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések. In: Z. M.: Tábori kis tracta. Bp. Szépirod. Kvk., 1983. 150 p. Z 72
   
4. Mátyás alakjáról hangfelvételen és filmen  
Budavár tövében. A Hunyadiak emlékezete bolgár, makedón, szerb, horvát hősénekekben,
szlovén és magyar balladákban. Átdolg. és előad. Carmina Danubiada. Hangfelvétel. (CD)
784.4 B 98
LD 6823
Zeneműtár
Corvin tükör. A kultusz évszázadai. A képeket vál. és a szövegeket írta Basics Beatrix, B. Nagy Anikó, Perényi Roland. Bp. BTM, 2008.CD-ROM DA 624
Olvasóterem
Corvina Consort: The wedding of king Matthias & Beatrice, 1476. Works by Binchois, Busnois, Ockeghem, Tinctoris, Frye and others from the Mellon Chansonniere. Győr, Magyar Kultúra K., 2009. (Harmónia régizene sorozat) Hangfelvétel (CD) 780 C 29
LD 7381
Zeneműtár
Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? Rend. Makk Károly. Bp. Best Hollywood, 2008. (Makk Károly világa) DVD 2543
Zeneműtár
   
Összeállította: Vörösné Adler Erika
Az anyaggyűjtés lezárva: 2018. május 2.
 

részletek>>>
A megbízható egészségügyi információk internetes kalauza
KÖNYVTÁR, INTERNET, EGÉSZSÉG
A megbízható egészségügyi információk internetes kalauza
INTERNET FIESTA 2018
 

Minőségi elvek a biztonságos internetezésért
Számos internetes kutatás és felmérés alátámasztja a tényt, hogy a legtöbbször egészségünkkel kapcsolatos információk kinyerése végett lépünk fel a világhálóra, és bár tudvalevő, hogy a Google mindentudó jó barátunk, azért nem árt az óvatosság.
Az Európai Tanács kezdeményezésére számos szervezet bevonásával kialakították az Egészséggel kapcsolatos honlapok minőségi kritérium rendszerét, mely hat fő pontban gyűjti össze azokat a tulajdonságokat, melyek megléte garantálja a rajta közölt adatok hitelességét.

Átláthatóság A fenntartó, készítő megjelölése.
A webhely fenntartásának oka és célja.
Pontos célközönség meghatározása
A webhely fenntartását finanszírozó források.
Szerzőiség A webhelyen megjelenő tartalmak pontos forrásmegjelölése.
Az adatok védelme A webhely fenntartójának biztosítania kell a felhasználók személyes adatainak védelmét, láthatatlanságát.
Az adatok frissítése és érvényessége A honlapnak közölnie kell a frissítés gyakoriságát és a legutóbbi frissítés dátumát is.
Számonkérhetőség A felhasználók számára biztosítania kell a visszacsatolás lehetőségét.
A partnereknél megjelenő tartalmakért is vállalni kell a felelősséget.
Elérhetőség Biztosítania kell a fizikai elérhetőséget és megtalálhatóságot, továbbá a webhely tartalmának kereshetőségét, olvashatóságát és használhatóságát.

KERÜLJÜK AZ OLYAN OLDALAKAT, AMELYEK:
 • kéretlen, villódzó reklámokat tartalmaznak
 • erőszakos, háttérben futó alkalmazásokat futtatnak
 • megosztásra buzdítanak
 • gyógyíthatatlan betegségekre megoldást kínáló címet tartalmaznak
 
TEMATIKUS PORTÁLOK

WEBBeteg.hu – Orvosoktól betegeknek, hitelesen
http://www.webbeteg.hu/
Magyarország legnagyobb és szakorvosok által is ajánlott egészségügyi portálja. A WEBBeteg portál célja, hogy hiteles, szakmai háttérrel megerősített platformon kezelje az egészségügyi problémákkal küzdő internetezők problémáit, továbbá segítsen az egészségtudatos életforma kialakításában és fenntartásában, valamint biztonságos kommunikációs fórumot teremtsen orvos és betege számára. Az oldalon megtalálhatók  orvosszakmai tartalmaknak minősülő  cikkek is. Regisztrációval személyes kórlapot vezethetünk, laboreredményeinket ki tudjuk elemezni, hozzászólhatunk a fórumok, blogok témáihoz, hírlevelet kaphatunk az általunk megjelölt érdeklődési köröknek megfelelően. Az oldal további erőssége a Beteg Klub, ahol gyakori betegségekről – diabétesz, étel-intolarencia stb. - valós helyzetekben született, őszinte vallomásokat, gyakorlati tanácsokat olvashatunk.

InforMed.hu – Orvosi és életmód portál
http://www.informed.hu/
Folyamatosan frissített, szerkesztett portál, ahol a beteg kérdez és az orvos válaszol. A két legfontosabb menüpont az „Orvos válaszol” és a „Betegségek”, ahol megtalálhatjuk a keresett betegséggel kapcsolatos részletes, átfogó információkat. A honlap segít az egészségtudatos életmód kialakításában, a betegségek megelőzésében. Az Életmód menüpont legördítésével számos lehetőség kínálkozik pl.: a Babanapló, mely végigviszi az olvasót a gyermek testi, lelki, szociális fejlődésének szakaszain, a hivatkozott szakirodalmi forrásokat is megjelölve.

Házipatika.com
https://www.hazipatika.com/
Az oldal célja, hogy friss, hiteles információkat juttasson el a betegségekről, egészséget érintő kérdésekről olvasóinak. Az oldalon található betegséglexikon, gyógyszerkereső, laboreredmény-értelmező. Az egészséges életmódhoz szükséges recepteknél az egy adagra jutó szénhidráttartalom is fel van tüntetve. Az oldal kommunikációs felület is egyben, így szakembereknek tehetjük fel egészségügyi állapotunkat érintő kérdéseinket.

KamaszPanasz.hu – Kamaszokról, kamaszoktól, kamaszoknak
http://www.kamaszpanasz.hu/
A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a fiatalabb korosztály szívesen keres válaszokat az egészségével felmerülő kérdésekre. A webhely árulkodó címe arra utal, hogy ezen az oldalon szakemberek (szakorvosok, pszichológusok, pedagógusok), és persze az érintett közösség képviselőinek tolmácsolásában kerülhetünk közelebb a kamaszok világához, és azon belül is az őket gyakran érintő egészségügyi témákhoz, mint a stressz, az alkoholfogyasztás, az első szex és velejárói stb. A honlap telis-tele van hasznos információkkal, komplett háttéranyagokkal.

 
 
BLOGOK

MedIQhttp://mediq.blog.hu/ Dr. Meskó Bertalan PhD orvosi jövőkutató blogja. Fő kutatási területe az egészségügy és a digitális technológiák.

ENThousehttp://enthouse.hu/ A blog kettős célt szolgál – szakmai témákban kíván hozzájárulni az orvoskollégák tapasztalatszerzéséhez, másrészt a betegek korszerű, hiteles tájékoztatásához, felvilágosításához.

Védőoltás bloghttp://vedooltas.blog.hu/ – A védőoltásoknak köszönhetjük, hogy egyes betegségeket ma már csak tankönyvekből ismerünk. A blog célja, hogy a lakosság minél szélesebb körében elterjedjen a védőoltások hasznosságáról kialakult nézet, másrészt az egyes védőoltások hatásáról nyújt részletes szakmai információkat.

 
 
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

EESZT Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes
A rendszer lakossági felületének használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges, és a TAJ szám megadásával megtekinthetőek az egészségügyi ellátásunkkal kapcsolatos információk, receptek, orvosi vizsgálatok naplózása, beutalók, laborvizsgálatok eredménye. A rendszer előnyei: a szolgáltatók számára egy helyen elérhetőek a korábbi vizsgálatok eredményei, így gyorsabban felállítható a diagnózis. Nem csúszunk le a szűrővizsgálatokról. Nem felejtjük el kiváltani a recepteket. Hagyományos papír recept nélkül, személyi igazolvány és TAJ kártya felmutatásával kiválthatóak a saját nevünkre kiállított receptek.

ÁNTSZ – https://www.antsz.hu/ A friss és releváns információk a kiemelt dobozokban találhatóak meg: Influenza, Kórházi látogatási tilalom, Levegő Minőség, Oltásbiztonság, Közétkeztetés.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – http://www.neak.gov.hu/
A Lakosságnak menüpont alatt hasznos információkra lelhetünk, például a gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyfürdőkről, anyatej- és tápszerellátásról. Ügyfélkapu regisztrációval az oldalon keresztül elektronikusan is elindíthatjuk ügyintézésünket.

 
 
LINKGYŰJTEMÉNY

EgészségFigyelő – http://www.egeszsegfigyelo.hu/
A Magyarország egészségügyi gyűjtőoldalának lényege az itt elhelyezett linkgyűjtemény, amely felöleli az egészségügyet érintő hazai és részben nemzetközi oldalakat. A Betegségek menüpont kiválasztásával a nekünk releváns kórképekről olvashatunk friss híreket az összegyűjtött portálokról.

 
 
TELEFONOS APP-OK A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL

Drink Water Every Day – Gyakran előfordul, hogy nem iszunk elegendő folyadékot. Ez a Google Play áruházból letölthető applikáció nyomon követi a vízivási szokásainkat és emlékeztet, ha elfelejtünk eleget inni.

Életmódváltók – Az applikáción elérhető személyes életmódprogram alapján hónapok alatt változtathatunk életvitelünkön és egy egészségesebb, teljesebb életet élhetünk. Napi étrendet, mozgás tanácsokat, BMI kalkulátort, szénhidrát és kalória kalkulátort is tartalmaz.

Házipatika Betegséglexikon – Már telefonon is elérhető a szakértők által összeállított, folyamatosan bővülő adatbázis.

 
 
YOUTUBE CSATORNÁK

NoSalty Egészség csatorna – Egészséges receptek, fittvideók

HáziPatika.com – Betegségről, egészségről gyógyult betegektől, orvosoktól, gyógyszerészektől.

Eszel, edzel, jól leszel! – Egy cukorbeteg gyakorlati tanácsai, hogy éljük meg a cukorbetegséget az egészséges életmódhoz vezető úton. 

 
 
Felhasznált irodalom
 • Balkányi László: Az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos web-helyek minőségi kritériumai. In: Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (később: IME), 2003. 7. sz. 37-40. p.
 • Komlóssy Vera : Az internetes megjelenések szabályozásának vizsgálata a magyarországi egészséggel kapcsolatos tartalmú weboldalakon In: IME, 2005. 7. sz. 45-46. p.
 • Schmidt Judit : Az internet szerepe az egészségmegőrzésben. In: Élet és Tudomány, 2015. 14. sz. 430-431. p.
 • E-kommando – Egészségről hitelesen webes forrás:
 • https://e-kommando.hu/ Letöltés dátuma: 2018.02.23.
 
Összeállította: Spiegler-Kutasi Nikoletta  
   
 

részletek>>>
Inspiráció pályaválasztáshoz, álláskereséshez, hatékonyabb munkavégzéshez

INSPIRÁCIÓ
 
pályaválasztáshoz, álláskereséshez,
hatékonyabb munkavégzéshe
z

 

  I. Önismeret – Önfejlesztés – Énmárka építés  
  ALMÁSI Kitti: Bátran ​élni. Félelmeink és gátlásaink leküzdése.
Bp. Kulcslyuk Kiadó, 2015. 275 p.
150 A 45
  DEMARAIS, Ann - White, Valerie: Az első benyomás. Tudd meg, milyennek látnak mások!
Bp. HVG Könyvek, 2008. 250 p.
301 D 45
  DONDERS, Paul Ch.: Kreatív ​élettervezés. Hozzuk ki magunkból a maximumot!
Bp. Harmat Kiadó, 2015. 159 p.
613 D 81
  FREDRICKSON, Barbara: A pozitív érzelmek hatalma. A boldogság evolúciója.
Bp. Akadémiai Kiadó, 2015. 355 p.
150 F 92
  GILBERT, Elizabeth: Big Magic. Kreatív élet, félelem nélkül.
Bp. Partvonal, 2016. 255 p.
613 G 46
  HUFFINGTON, Ariana: Kezdd újra!
Bp. Kossuth Kiadó, 2016. 374 p.
613 H 94
  LÁSZLÓ Móni: Lehetsz kivételes. Az énmárkaépítés alapjai.
Bp. Kossuth, 2015. 121 p.
613 L 32
  PEASE, Allan és Barbara: Kommunikációs ABC mesterfokon. A kapcsolatteremtés művészete.
Bp. Fiesta Kiadó, 2008. 78 p.
301 P 49
  PURKISS, John - ROYSTON-Lee, David: Énmárka. Tedd magad eladhatóvá - az interneten is!
Bp. HVG Könyvek, 2015. 299 p.
613 P 96
  SCHWABEL, Dan: Én 2.0. Építsd online a személyes márkád!
Bp. HVG Könyvek, 2012. 309 p.
613 S 25
     
  II. Álláskeresés – Karriertervezés  
  BOLLES, Richard N.: Karrieriránytű. Álláskeresők és pályamódosítók kézikönyve.
Bp. HVG Könyvek, 2013. 334 p.
331 B 76
  CZIFRA Éva: Életmentő német állásinterjúra készülőknek.
Bp. Czifra Éva, 2015. 263 p.
Zeneműtár
803 C 95 
  CZIFRA Éva: Életmentő angol állásinterjúra készülőknek.
Bp. Czifra Éva, 2010. 219 p.
Zeneműtár
802 C 95
  CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály: Jó üzlet. Vezetés, áramlat és az értelem keresése.
Győr, Lexekon Kiadó, 2009. 236 p.
650 C 67
  DARA Péter - HENCZI Lajos - SZETEI Tibor: Állásvadászat és karriertervezés.
Gyakorlati fortélyok és munkaerő-piaci technikák nem csak pályakezdőknek.
Bp. Perfekt, 2006. 247 p.
658 D 24
  GRANT, Adam M.: Adni és kapni. A siker rejtett dinamikája.
Bp. HVG Könyvek, 2013. 392 p.
613 G 61
  KRZNARIC, Roman: Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát?
Bp. HVG Könyvek, 2014. 199 p.
331 K 96 
  SANDBERG, Sheryl: Dobd be magad! Nők több szerepben.
Bp. HVG Könyvek, 2013. 304 p.
301 S 14
  TEMPLAR, Richard: A karrierépítés 100 szabálya.
Bp. Scolar, 2010. 255 p.
650 T 42
     
  III. Hatékonyságnövelés, stresszkezelés  
  ACHOR, Shawn: A boldogság mint versenyelőny.
Hogyan legyünk sikeresek a munkában a pozitív pszichológia eszközeivel?
Bp. HVG Könyvek, 2015. 303 p.
613 A 16
  ALLEN, David: Hatékonyságnövelés stresszmentesen. Bp. HVG Könyvek, 2015. 375 p.  
  BLACK, Anne: Tudatos jelenlét a munkában.
Csökkentsd a stresszt, éld meg a pillanatot, dolgozz örömmel és eredményesen.
Bp. Partvonal Kiadó, 2015. 140 p.
613 B 69
  CHAPMAN, Gary D. – WHITE, Paul E.: A munkahelyi elismerés 5 nyelve.
Útmutató az eredményes, személyre szabott motiváció gyakorlatához.
Bp. Harmat Kiadó, 2015. 225 p.
150 C 16
  HONORÉ, Carl: Slow. A lassúság dicsérete.
Szeged, Lazi Kiadó, 2014. 209 p.           
613 H 79
     
  IV. Hasznos honlapok  
     
  Önéletrajzíráshoz:  
  http://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/curriculum-vitae  
  https://www.profession.hu/oneletrajz  
     
  Pályakezdőknek:  
  http://frissdiplomas.hu/  
  http://jobangel.blog.hu/  
  https://www.profession.hu/cikk/20130508/allaskeresesi-tippek-palyakezdoknek/2653  
     
  Hírek, tippek:  
  http://karrier.lap.hu/  
  http://personalbranding.blog.hu/  
  http://www.hrportal.hu/  
  https://www.profession.hu/allaskeresesi_tanacsok/allaskereses  
     
  Álláshirdetések:  
  http://www.cvonline.hu/   
  http://www.monster.hu/  
  http://www.workania.hu/  
  https://kozigallas.gov.hu/publicsearch.aspx  
  https://www.jobinfo.hu/  
  https://www.jobmonitor.hu/  
  https://www.profession.hu/allasok/  
     
NYOMTATHATÓ VERZIÓÉRT IDE KATTINTS!

Összeállította: Waldinger Dóra
 
2017. május 26.
részletek>>>
Halloween
K Ö N Y V A J Á N L Ó
Klasszikus és modern könyvek

 
Halloween. Ez a tipikusan angolszász ünnep hazánkban is egyre népszerűbb. Az ősi kelta hagyományból mára inkább szórakoztató program lett, aminek keretében a gyerekek és a felnőttek rémisztő jelmezt ölthetnek, és megengedett egymás ijesztgetése.
Rengeteg film szól erről az ünnepről, és több könyv közül választhatunk, ha borzongásra vágyunk. Az alábbi lista ebből nyújt ízelítőt, az ajánlóban szereplő könyvek kölcsönözhetőek a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.
   
I. Vámpírok  
Angolszász rémtörténetek. Vál. Máté J. György. Bp. Pallas, 1988. 131 p. A 62
Benedek Szabolcs: A vérgróf. Bp. Libri, 2012. 478 p. B 49
Grahame-Smith, Seth: Abraham Lincoln a vámpírvadász. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2013. 361 p.  G 61
Harris, Charlain: Inni és élni hagyni. Bp. Ulpius, 2009. 414 p. H 34
Lindqvist, John Ajvide: Hívj be. Szeged, Könyvmolyképző, 2014. 590 p. L 68
Polidori, John: A vámpír. Bp. Dekameron, 2003. 95 p.  P 79
Rice, Anne: Interjú a vámpírral. Szeged, Szukits, 2008. 285 p. R 72
Stoker, Bram: Drakula. Bp. Európa, 2010. 389 p.  S 92
   
II. Boszorkányok  
Dahl, Roald: Boszorkányok. Bp. Magus Design Studio, 2001. 202 p. D 11
Garcia, Kami: Beautiful Creatures – Lenyűgöző teremtmények. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2010. 547 p. G 24
Geary, Debora: Modern boszorkány. Szeged, Maxim Kiadó, 2014. 364 p. G33
Hoffman, Alice: A tizenharmadik boszorkány.  Bp. Geopen, 2007. 415 p. H 73
Hoffman, Alice: Átkozott boszorkák. Bp. Palatinus, 2007. 272 p. H 73
Rees, Celia: Bűbájos Mary. Bp. Orlando, 2003. 284 p. R 46
Updike, John: Az eastwicki boszorkányok. Bp. Európa, 1986. 332 p. U 73
   
III. Szellemek  
Gaiman, Neil: A temető könyve. Bp. Agave, 2014. 277 p. G 16
Hendrix, Gary: Horrorstör. A rémület bútorháza. Bp. GABO, 2015. 236 p. H 60
Hill, Susan: A fekete ruhás nő. Bp. Partvonal, 2011. 175 p. H 70
Nieffenegger, Audrey: A Highgate temető ikrei. Bp. Athenaeum, 2010. 423 p.  N 76
Wilde, Oscar: A canterville-i kísértet és más elbeszélések. Bp. Édesvíz, 1997. 150 p. W 71
Winters, Cat: A fekete madarak árnyékában. Bp. Scolar, 2014. 303 p. W 80
   
IV. Egyéb  
Kelly, Ruth Edna: Halloween. Mindenszentek könyve. Miskolc, Hermit, 2006. 199 p. 398 K 33
Massenkeil, A. - Panesar, P.: Halloween. Bp. Cser Kiadó, 2008. 32 p. 745 M 39
Schneider, Steven Jay: 101 horrorfilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz. Bp. Gabo Kiadó, 2009. 416 p. 791 Sz 39
Carriger, Gail: Soulless – Lélektelen. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2012. 373 p. C 12
Christie, Agatha: Halloween és halál. Bp. Európa, 2010. 310 p. C 20
Gaiman, Neil: Coraline. Bp. Agave Kiadó, 2009. 144 p. G 16
King, Stephen: A ragyogás. Bp. Európa Kiadó, 2014. 500 p.  K 46
Malerman, Josh: Madarak a dobozban. Bp. Fumax, 2015. 261 p. M 24
Parker, Vic: Klasszikus rémtörténetek. Bp. Ventus Libro Kiadó, 2011. 512 p.  K 58
Poe, Edgar Allan: Rémtörténetek. Bp. Európa, 2006. 142 p. P 74
Shelley, Mary: Frankenstein. Bp. Ulpius-ház, 2007. 280 p.  S 54
   
Összeállította: Waldinger Dóra

2016. október 25.
részletek>>>
1956 Vas megyében

1956 Vas megyében  
   
Vas megye  
Ez történt Vas megyében. Összeáll. R. Farkas Klári.  [Bp.] Kossuth, 1957. 94 p. Hb. 174
Kozma Gábor: Vasi "fehér könyv" 1956-ról. = Vas Népe, 1999. okt. 22. 6. p
Az 1957-ben megjelent "Ez történet Vas megyében" címû könyvben megjelent rágalmakról, elítélt személyekről
P 5
KOZMA Gábor:  A vidék forradalma. = Vas Népe, 2003. okt. 22. 6. p.
Az 1956-os Vas megyei eseményekről az Ez történt Vas megyében  című könyvből vett idézetek kommentálása alapján         
P 5
VARGA Gábor:  A forradalmi ifjúsági szövetség élén. = Vasi Fiatal, 1972. 1. sz. 3. p.
Barnák János, a Magyar Forradalmi Ifjúsági Szövetség Vas megyei Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke 1956-ban     
Hg 95
Részvétel, részvéttel. = Vas Népe, 1989. jún. 16. 5. p.    
Névsor azokról, akik Vas megyében születtek, és akiket 1956. dec. 20. és 1961. dec. 13. között végeztek ki az 56-os eseményekben való részvételükért     
P 5
Vas megye. = 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22. – november 5. Összeáll. és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Zrínyi, 1991. 535-545. p.     943.9 E 99
BERKI Mihály: A karhatalom 1956-1957-ben. 19. rész.  Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = Új Magyarország, 1992. okt. 3. 14. p.
Vas megyei kommunista pártvezetők karhatalmi szervezkedése 1956-1957-ben
P 90
   Ua. részben: Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = B. M.: Pufajkások. Bp. 1993. 122-126. p. 943.9 B 55
Vas Megye Tanácsa távmondati könyve. 1956. október 24-28. Közli: Feiszt György. = Évkönyv I. Szerk.biz. Bak János. Bp. 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete, 1992.  191-197 p. Töredék a Vas Megyei Tanács távmondati könyvének iratanyagából     943.9 E 98/1
MAYER László:  Adatok az 1956-os forradalom Vas megyei résztvevőiről. = Vas megyei levéltári füzetek. 6. köt. Előadások Vas megye történetérõl II. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 1993. 265-275 p. 
A Vas Megyei Bíróság irattárában őrzött, 1991-ben a Vas Megyei Levéltárba átvett 1957-1960 között tárgyalt büntetőperek iratai alapján   
943.9 V 54/6
PÁLMÁNY Béla: Menekülők és határőrök macska-egér harca a magyar-osztrák határon (1956 november - 1957 január). = Rebellitás, 1994. 4-5. sz. 16-25. p.
Vas megyei vonatkozásokkal   
Z 119
RADAKOVITS Béla: 40 éve történt. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, és annak hatása községeinkre. = Határmenti Krónika, 1996. 2. sz. dec., mell. II. p.     X 880
Vas megye. = 1956 vidéki sajtója. Összeáll. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Korona, 1996. 657-703. p.
A Vasmegye c. napilap 1956. okt. 23-28., nov. 5-i, a Vasi Hírlap 1956. okt. 31., nov. 1., 3-i számának másolata    
943.9 E 99
KAPILLER Ferenc: Emléktöredékek '56-ról. Beszélgetés egy ludovikás tiszttel. = Vasi Szemle, 1997. 1. sz. 60-64. p.      X 75
KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960. Szombathely.
Vas Megyei Honismereti Egyesület, 1997.  481, 5 p.     
Hd. 2443
Rendőrségi napi jelentések. [Összeáll. Kajári Erzsébet]. Bp. Belügyminisztérium; 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézet Közalapítványa, 1997. (Belügyi iratok ; 1-2.)
1. köt. 1956. október 23. – december 12.  571 p.
2. köt. 1956. december 13. - december 31. 476 p.
A Vas megyei rendőrkapitányság és a szombathelyi Hazatelepítő központ jelentéseivel is   
Olvasóterem
350 R 571-2
Forradalmi napok - a korabeli megyei lapokban. = Vas Népe, 1998. okt. 22. 5. p.
A Vasmegye és a néhány napig létező Vasi Hírlap napilapok 1956. októberében megjelent cikkeiről, tudósításairól   
P 5
SIMON Erzsébet: Naponta kivégzéshez sorakoztatták... = Vas Népe, 1998. okt. 22. 4. p.
Szénhegyi János répcelaki teherautósofőr visszaemlékezése az 1956-os vas megyei eseményekre      
P 5
   
Bozsok  
FEKETE János: Forradalom a határ mentén. Százával menekültek Bozsokon át. = Savaria Fórum, 2005. nov. 5. 9. p.
Fekete János visszaemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire Bozsokon
Hi 87 
   
Kemenesmihályfa  
ORDAS Iván: Egy másik Vidos József...= Vas Népe, 1993. dec. 22.  5. p.    Az 1956-os hős Vidos Józsefről       P 5
TAKÁCS Anna: "Én azt tartom, mindenért áldoznunk kell". Az egyszeri kulákfiú ma alpolgármester. = Vasvármegye, 1991. jan. 20. 10. p.
Ambrus Géza  visszaemlékezése az 1956-os forradalom eseményeire
P 80
   
Körmend  
KOMJÁTHY Kálmán:  Naplórészletek. = Rábavidék, 1990. nov.19.  4. p.
Naplórészletek Körmenden 1956. október 23-tól november 10-ig lezajlott eseményekről
Hi 86
Mi történt Körmenden 1956-ban. = Rábavidék, 1990. nov. 30. 4-5. p., dec. 21. 5. p., 1991. jan. 18. 5. p.  Hi 86
HORVÁTH Imre: Mi történt Körmenden 1956-ban? Ahogy egy szemtanú látja. = Rábavidék, 1991. febr. 1. 5. p.
Horváth Imre beszámolója a Körmenden 1956. október 23. és november 4. között történtekről         
Hi 86
HOMOLKA Gyula: A valódi 56 Körmenden. Egy szemtanú visszaemlékezése. = Rábavidék,  1991. okt. 23. 1-2. p.
Homolka Gyula - aki 1956-ban a körmendi járás tanácselnöke volt - visszaemlékezése
Hi 86
KOMJÁTHY Kálmán: A vérbe fojtott forradalom. Ahogy a szemtanú látta. = Rábavidék, 1993. okt. 22.  2. p.
A szervező visszaemlékezése az 1956. október 23-án Körmenden történt eseményekre   
Hi 86
TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Öt nap tanácselnökségért - fél évig rabkenyéren. = Körmendi Figyelő, 1993. okt. 22. 1., 5. p.
Beszélgetés Homolka Gyulával       
Hg 320
DOMONKOS László: Emlékszilánkok tanári pályám elejéről (Körmend, 1956 ősze). = Körmendi Figyelő, 1996. dec. 11. 4-5. p. Hg 320
   
Kõszeg  
WÉBER Viktor: Mi történt Kőszegen 1956-ban? = Kőszeg és Vidéke, 1991. 11. sz. 7. p.
A helyi forradalmi bizottság tagjának visszaemlékezése
Hi 78
MESTER István: Kőszeg 1956-ja - a postavezető szemével. = Vasi Honismereti Közlemények, 1992. 2. sz. 33-38. p.
Az 1956. október - novemberi kőszegi eseményekről
X 379
DOMONKOS László, P.: 1956 Kőszegen (1-3.) = Kőszeg és Vidéke, 1997. okt. 17. 4. p., okt. 31. 4. p., nov. 14. 6. p.
A kőszegi pap emlékezése az 1956-os eseményekre
Hi 78
KISS János: Ami az '56-os cikkből kimaradt. = Kőszeg és Vidéke, 1997. nov. 28. 5. p.
Beszélgetés P. Domonkos László plébánossal, a kõszegi 1956-os eseményekről
Hi 78
KOZMA Gábor: Cőgerből lett a kőszegi hazafi. = Vas Népe, 2000. jan. 22. 5. p.
Beszélgetés a jelenleg Svájcban élő, kőszegi születésű Szentessy Olivérrel
P 5
   
Magyarnádalja  
HUSZÁR János:  Az 1956-os forradalmi események Magyarnádalján. = Határmenti Krónika,  1996. dec. 2. sz., mell. III. p. Hg 338
   
Oszkó  
ZÁGORHIDI CZIGÁNY Szabolcs:  Emlékeim az 1956-os forradalom oszkói eseményeiről. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 562-566. p.
Események 1956 decemberétől 1959 szeptemberéig
X 75
   Ua.: Dobszó Oszkó, 1995. 8. sz. 1. p., 9. sz. 1. p., 1996. 1. sz. 1.,2. p.      Hg 351
   
Õriszentpéter  
CSILLAG Miklós: 1956 őszén. = Szentpéteri Krónika, 2003. 9. sz. 4. p.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc őriszentpéteri eseményeiről 
 
   
Pinkamindszent  
NAGY Győző:  Megüzent forradalom. = Vas Népe, 1994. okt. 22. 10. p.
A pinkamindszenteni lakosok visszaemlékezései az 1956-os eseményekre      
P 5
   
Sárvár  
MOLNÁR Zoltán, V.: Díszsírhely az ötvenhatos nemzetőrnek. Török István hazatért. = Sárvári Hírlap, 1991. 6. sz.  1. p.
A sárvári születésû, 1958-ban kivégzett nemzetőr-mártír ápr. 12-i sárvári temetéséről
Hi 79
CSORBA Boldizsár: Bajtársunk volt Abai Imre. = Ötvenhatos Nemzeti Párt Lapja, 1992. okt. 10. 1. p.
Emlékezés Abai Imrére, aki 1952-től 1965-ig Sárváron lelkipásztorként tevékenykedett
Hg 295
MARTON Lajos:  Emlékeim Abai Imréről. = Sárvári Hírlap, 1992. okt. 23.  5. p. Hi 79
BODORKÓS András: Lecsendesítette a háborgó tengert.  Abai Imre emléke. = Vas Népe, 1994. okt. 22. 9. p. P 5
SZIBLER Imréné: Akikért a harang szól. Részletek. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 553-561. p.
Az 1956-os forradalom eseményei és az 1957-es megtorlások Sárváron
X 75
BAJONTAI Imre: Mi történt Sárváron 1956-ban? = Vasi Szemle, 1997. 5. sz. 657-666. p.
A forradalom eseményei a szerző visszaemlékezéseiben
X 75
   Ua. részben: Sárvári Hírlap, 1996. okt. 25.  7. p. Hi 79
   
Szentgotthárd  
FORGÁCS Bernadett: Azt hittük, életképes lesz a forradalom. = Vas Népe, 1999. okt. 22. 7. p.
Beszélgetés a Kanadában élő Hári Istvánnal, aki 1956-ban a szentgotthárdi Nemzeti Tanács elnöke volt
P 5
SZENKOVITS Péter: Soha, semmit nem adtak fel. = Vas Népe, 2003. okt. 22. 9. p.
A Körmenden élő Németh Imre és Németh Imréné személyes hangú visszaemlékezése az 50-es évekbeli bebörtönzésükre, az 1956-os szentgotthárdi eseményekre, az azt követő letartóztatásukra        
P 5
NÉMETH F. Bernadett : Az ezüst érdemkereszt. Bíró Jenő, az 56-os Szövetség helyi elnöke a forradalomról, a kitüntetésrõl . = Vas Népe, 2005. nov. 4. 5. p.
Bíró Jenőnek, az 56-os Szövetség szentgotthárdi szervezete elnökének visszaemlékezése 1956-os letartóztatására
P 5
   
Vasvár  
PRIEGER Zsolt: Hannibál tanár úr Vasvárról. "Kis nagy ember volt". = Vas Népe, 1993. okt. 22. 7. p.
Az 1956-os vasvári események fõszereplőirl, a vasvári Petőfi Sándor Általános Iskola két pedagógusáról, Puskás Sándorról és Szakály Jánosról     
P 5
TAUSZ István: "56-os az, aki a maga módján vívta meg a saját szabadságharcát". = Vasvári Újság, 2003. okt. 31. 2-3. p.
Nagy Alajos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség tiszteletbeli elnöke beszélt a forradalommal kapcsolatos személyes emlékeiről
Hg 289
   
Szombathely  
1956 szombathelyi áldozatai. = Magyar Nyugat, 1989. 2. sz. 12. p.
Az áldozatok névsora
Y 568
HALMÁGYI Miklós: Megtorlás mégis volt. = Tér-kép, 1989. 20. sz. 8. p.
Beszélgetés dr. István Lajossal, az 1956-os népfelkelésben játszott szerepéről, a szombathelyi eseményekről
Y 547
KONCZ Endre: Szombathely 1956. = Tér-kép, 1989. 32. sz. 10-11. p.
Az 1956-os népfelkelés szombathelyi eseményeiről
Y 547
A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23. - november 9.  Szerk. Kenedi János.  Bp. Századvég  Nyilvánosság Klub, 1989.  507 p. - (Századvég füzetek ; 3.)
A Szombathelyi Rádióban elhangzott hírek közlésével
943.9 F 74/3
LAKATOS Ferenc:  Így hullt le a vörös csillag. Emlékezik a két főszereplő. = Vas Népe, 1990. okt. 21. 3. p.
Az 1956. okt. 28-i szombathelyi eseményrõl, a vörös csillagnak és a címernek a megyei tanács épületérõl való eltávolításáról. Nagy Sándor és Dorner Dénes visszaemlékezése  
P 5
KOMONDI Gábor: 1956. október 23. A Vas Megyei Nemzeti Bizottság elnöke: dr. Welther Károly. Beszélgetés a leányával, Welther Ildikóval. = Vas Népe, 1990. okt. 21. 5. p.
Megemlékezés dr. Welther Károly ügyvéd 1956-os tevékenységéről
P 5
DUGMANITS Csaba:  Vas megye "Nagy Imréje". = Vas Népe, 1991. okt. 22.  7. p.
Beszélgetés a Budapesten élő Horn Miklóssal, az 1956-os Vas megyei eseményekről, a forradalomban játszott szerepéről       
P 5
PRIEGER Zsolt: 1956 Szombathelyen. A munkástanácsoktól a deportálásokig. Beszélgetés dr. Kövér Istvánnal, az Éhen Gyula Kör alelnökével. = Vas Népe, 1992. okt. 22. 9. p.
Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeiről
P 5
PRIEGER Zsolt: Szakdolgozat: a "tiltott gyümölcs". = Vas Népe, 1992. okt. 22. 7. p.
Beszélgetés 1956. szombathelyi eseményeiről a ma Budapesten tanító Tajta Gáborral, aki a  Vas megyei 1956-os forradalmi eseményekről írt szakdolgozatot 1986-ban       
P 5
NÉMETHY Mária: Tibola Imre emlékezik 1956. október 28-ra. A forradalom nagy napja Szombathelyen. = Vas Népe, 1992. okt. 28. 3. p.
Beszélgetés Tibola Imrével, a szombathelyi székesegyház főplébánosával életéről, az 1956-os forradalomban betöltött szerepéről, az akkori szombathelyi eseményekről
P 5
PRIEGER Zsolt: "Túl sok ma a hős..." Még egyszer a szombathelyi '56-ról. = Savaria Fórum, 1992. okt. 30. 2. p.
Beszélgetés Füzessy József volt birkózó edzővel, az 1956-os forradalom történéseiben vállalt szerepéről
Hi 87
NÉMETH Lajos: 1956 : Halál vagy életfogytiglan!? I-III.  = Vasvármegye, 1993. okt. 24. 4. p., okt. 31. 4. p., nov. 7. 4. p.
Beszélgetés Füzessy József birkózó edzővel, a szombathelyi Járműjavitó egykori dolgozójával életéről a szombathelyi 1956-os forradalmi eseményekről, az ÁVH-s laktanyai lázadásról, a forradalmat követő megtorlásokról
P 80
EKLER Dezső: 1956 november 4. "Azt hittem vége!" = Vasvármegye, 1993. nov. 7. 1., 3. p.
A szombathelyi dr. Ekler Dezső visszaemlékezése az 1956-os forradalmi eseményekre
P 80
KURUCZ Miklós:  "Mi nem lövünk a népre". Egy határõrtiszt vallomása. = Vas Népe, 1994. febr. 8. 3. p.
Beszélgetés Dorner Dénes nyugállományú ezredessel, aki 1956 tavaszától a Szombathelyi Határőrkerület parancsnokhelyettese volt, majd október 23-án megválasztották a forradalmi katonai tanács elnökének
P 5
NÉMETH Lajos: Itt félned, halnod kell. = Vasvármegye, 1994. máj. 8. 8-9. p.
Beszélgetés a vaskeresztesi Szili Lászlóval 1956-os szombathelyi emlékeiről
P 80
BÓDIZS Mária:  In memoriam 1956. október 24. - november 4. = Savaria Fórum, 1995. okt. 20. 6. p.
Szentidai József nyugalmazott szombathelyi tanár, a volt Vas megyei Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjának emlékezése a szombathelyi 1956 október végi történésekre    
Hi 87
FÜZESSY József: Az állomáson. Egy megelőzött vérfürdő. = Savaria Fórum, 1996. okt. 22. 8-9. p.
Szombathely 1956-os eseményeiről és az azt követő idõszakról     
Hi 87
A szitává lőtt kabát. (Újra a tanácsházi lövöldözésről...). = Savaria Fórum, 1996. dec. 6. 15. p.
Az 1956. nov. 4-én a szombathelyi városi tanács Kőszegi utcai épületében porta szolgálatot teljesítő Pingitzer György leányának visszaemlékezése az akkori eseményekre   
Hi 87
MAYER László: Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeinek fotóiból. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1996. 4. sz. 5-10. p. X 379
FÜLÖP Ferenc: A szombathelyi ÉDÁSZ munkástanácsában. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 527-544. p.
Visszaemlékezés az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeire          
X 75
KÖVÉR István: Hősi halottaink. Az 1956. november 4-i szovjet orvtámadás során Szombathelyen elesettek jelenleg ismert névsora. = Vasi Szemle, 1996.  4. sz. 567-570. p. X 75
TIBOLA Imre: 56-os emlékeim... Katolikus papok a szombathelyi eseményekben. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 505-525. p. X 75
KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Szombathelyen, 1956-1960. Szombathely. Vas Megyei Honismereti Egyesület ; Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1996.  265, 109 p. Hd 2404
SZIGETVÁRY Ferenc: Munkástanács a Vas Megyei Gyógyszertár Vállalatnál, 1956-ban. = Vasi Szemle, 1997. 3. sz. 345-355. p. X 75
MAYER Rudolf:  "Egy örök éjet kell még átaludnunk". = Savaria Fórum, 1997. okt. 23. 3. p.
Dr. Welther Károly ügyvédrõl. Beszélgetés lányával, Kecskésné Welther Ildikóval
Hi 87
TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Agyonlőtték, hogy ne beszéljen... = Vas Népe, 1998. okt. 22. 5. p.
Márfy Alfréd (1936-1956) szentkirályi nemzetőr haláláról, a Vas Megyei Rendőrfőkapitány-ság épületénél történt 1956-os eseményekről   
P 5
SZENKOVITS Péter: Tûzvonalban, tehetetlenül. 1956. november 4. Szombathely, Sztálin út 22. Szinte valamennyi lakó a lépcsőházban volt. = Vas Népe, 2000. okt. 21. 5. p.
Az 1956. nov. 4-én történtekre emlékeznek a Széll K. u. 22. sz. ház lakói
P 5
KOZMA Gábor: Forradalom és bukás. Ez történt Szombathelyen - Visszafogott forradalom - Szovjet sortüzek. = Vas Népe, 2000. nov. 4. 5. p. P 5
NÉMETHY Mária:  Ügyvédből lett forradalmárrá. Emlékezés dr. Welther Károlyra, az 1956-os megyei forradalmi bizottság elnökére. = Vas Népe, 2000. nov. 4. 5. p. P 5
A Szabad Szombathelyi Rádió. = Vas Népe, 2000. nov. 22. 5. p.
Az 1956. okt. 28-tól nov. 4-ig mûködött rádió történetéről, munkatársairól, helyéről az általuk sugárzott adásokról
P 5
Vasutasok 1956-57-ben. = Vas Népe, 2000. dec. 4.  5. p. P 5
ÓVÁRI Gábor: 1956 októbere Szombathelyen. = Savaria Fórum, 2004. okt. 24. 8. p.
Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeirõl  a korabeli Vasmegye c. újság október végi számaiban megjelent írások alapján
Hi 87
ÓVÁRI Gábor: Ügyvédből forradalmár. Emlékezés dr. Welther Károlyra. = Savaria Fórum, 2004. okt. 29. 9. p. Hi 87
   
Gépeltérítés  
1956. júl. 13.  
Légikalózok.  Banditatámadás a budapest – szombathelyi utasszállító gépen. = Vasmegye, 1956. júl. 15. 3. p. Hi 9
Az elrabolt repülőgép utasainak beszámolója élményeikről. = Vasmegye, 1956. júl. 22. 3. p. Hi 9
KOZMA Gábor: Szombathelyre indult. 1956. az eltérített Malév-gép. = Vas Népe, 1990. dec. 10. 4. p. P 5
KOZMA Gábor: Nem tűrt – tüzelt az ávós. 1956. Malév-gép, mi történt? = Vas Népe, 1990. dec. 13. 5. p. P 5
1956. okt. 15.  
Újabb repülőgéprablási kísérlet a Szombathely – zalaegerszegi útvonalon. = Vasmegye, 1956. okt. 16. 1. p. Hi 9
MARKOVITS Ilona: Újabb részletek a repülõgép elleni meghiusult banditatámadásról. Mit mondanak az utasok? = Vasmegye, 1956. okt. 17. 1. p. Hi 9
Államvédelmi tisztek kitüntetése a repülõgépen történt banditatámadás megakadályozásáért. = Vasmegye, 1956. okt. 18. 1. p. Hi 9
Köszönet a bátorságért. = Vasmegye, 1956. okt. 20. 2. p. Hi 9
SZERDAHELYi Pál: Két szemtanú jelentkezett. 1956. Mi történt az eltérített Malév-géppel Szombathelyen? Fõszerepet kaptak az ávósok. = Vas Népe, 1991. jan. 12. 14. p. P 5
A politikai pártok és a forradalom Magyar Dolgozók Pártja/ Magyar Szocialista Munkáspárt
Az MDP Vas Megyei Végrehajtó Bizottságának levele a párt központi vezetéséhez. = Vasmegye, 1956. okt. 24. 1. p.
Hi 9
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 54-55. p. 943.9 E 99
A Magyar Kommunista Párt Vas megyei Intéző Bizottságának javaslatai. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1.  3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 137-138. p. 943.9 E 99
A Magyar Szocialista Munkáspárt Vas megyei szervező bizottságának nyilatkozata. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 3. 3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 147-148. p. 943.9 E 99
   
Szociáldemokrata Párt  
Megbeszélésre jöttek össze a szociáldemokrata párttagok. = Vasi Hírlap, 1956. okt. 31. 3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 183-184. p. 943.9 E 99
A Magyar Szociáldemokrata Párt megkezdte a megyében a tagtoborzást. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 206-207. p. 943.9 E 99
   
Független Kisgazdapárt  
Megalakult a Független Kisgazdapárt Vas megyei szervezete. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 333-334. p. 943. 9 E 99
   
Nemzeti Parasztpárt  
Megalakult a Nemzeti Parasztpárt Vas megyei Szervező Bizottsága. = Vasi Hírlap, 1956. okt. 31.  3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 395. p. 943.9 E 99
A Nemzeti Parasztpárt megyei és városi szervezetének felhívása. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 407. p. 943.9 E 99
„Néppel a népért”. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 3. 2. p.
A Petőfi Párt [Nemzeti Parasztpárt] Vas Megyei és Szombathelyi Szervezetének felhívása  
Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 428-429. p. 943. 9 E 99
   
A helyi napilapok 1956-ban  
Szabad Vasmegye [1948-tól: Vasmegye]
   1945. ápr. 9. – 1956. nov. 18. [szünetelt: 1956. okt. 30. – nov. 4.] 
 
Vasi Hírlap
   1956. okt. 30. – nov. 3. 
 
Vas Népe
   1956. nov. 20.  -
 
   
Összeállította: Nagyváradi Nóra,
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa

részletek>>>
Kétnyelvű olvasmányok

Angol
 
Alexie, Sherman: Ha azt mondjuk: Phoenix, Arizona = This is what it means to say Phoenix, Arizona + Bass, Rick:  A Disznószemű legendája = The legend of Pig-Eye.Bp.  [2003]. 79 p. (Mai amerikai novellák) 
  A 36
 
Az állatok = Animals. [Bp.] : J.I.T. Lexikon K., cop. 2008. 64 p. (Britannica felfedező könyvek ; 5.)  
  030 B 89/5 Gykvt
 
Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. Felszabadító idézetek = Stop the world! I want to get off. Bp. cop. 1992. 207 p.  A 43
 
Bates, Herbert Ernest: The frontier = A határ. Bp. 1959. 58 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 55-56.)B 41
 
Bierce, Ambrose Gwinett: The man and the snake = Az ember és a kígyó. Szeged. cop. 2000.  183, [4] p. (Janus könyvek; 3.)  B 63
 
Bunyan, John: Mire tanít a természet : versek fiúknak, lányoknak = Lessons from nature : poems for boys and girls. Cluj. cop. 2001. 100 p.B 96 Gykvt.
 
Byron, George Gordon Byron, Baron: Childe Harold zarándokútja : verses regény = Childe Harold's pilgrimage. Kétnyelvű kiad. Bp. : Hungarovox, 2009. 633 p.    B 99
 
Carroll, Lewis: Alice’s adventures in Wonderland = Alice Csodaországban. Bp. 1996. 223, [3] p. (Kentaur könyvek; 8.)   C 12
 
Catch a bird, and give it me : nursery rhymes = Madarat a kezembe! : angol gyermekversek. Bp. 2008. XVI, 112 p.    C 13 Gykvt
 
Christie, Agatha: A Fülemüle villa: válogatott elbeszélések = Philomel cottage : Selected stories. Bp. 1988. 141 p. (Janus-könyvek)   C 20
 
Crystal garden : an anthology of Canadian contemporary poetry in English  = Kristálykert : kortárs kanadai angol nyelvű költők antológiája.  Bp. 2001. 201 p.  C 32
 
Csitt! Egy fehér lovat hallok közeledni. ... és újra 700 idézet. = Hark! I hear a white horse coming. Bp. 1997. 200 p.Z 21
 
Dahl, Roald: Parson's pleasure : two stories = Jámbor örömök  : két elbeszélés. Bp. 1999. 127 p. (Kétnyelvű olvasmányok)D 11
 
Daniels, Lucy: Keeping Faith = Öreg póni új gazdája. Bp. 2004. 255 p. (A világ legkedvesebb állatai : a pónik ; 1.)  D 20 Gykvt.
 
Daniels, Lucy: Dolphin diaries = Delfin Napló. 1.Into the blue = Kinn a nyílt tengeren. Bp. 2002. 295 p.
    D 20/1 Gykvt
 
Dickens, Charles: The black veil = A fekete fátyol. Bp. 1957. 40 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 15.)  D 64
 
Dickens, Charles: The parish clerk = A falusi tanító. Bp. 1958. 28 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 52.)D 64
 
Doyle, Arthur Conan:  Black Peter  = Fekete Péter .Bp.  2004, cop. 1995.  71 p. (Kisokos könyvek)   D 86
 
Doyle, Arthur Conan:  Sherlock Holmes történetei 1. = Adventures of Sherlock Holmes 1. [Szeged], 2006. 204 p. (Bilingvaport könyvespolc)
   Tart.: Botrány Csehországban = A scandal in Bohemia ; A Vörös Liga = The Red-headed League ; Az elmaradt esküvő = A case of identity D 86/1
 
Doyle, Arthur Conan:  Sherlock Holmes történetei 2. = Adventures of Sherlock Holmes 1. [Szeged]  cop. 2006. 205, [2] p. (Bilingvaport könyvespolc)
   Tart.: The boscombe valley mystery = A Boscombe-völgyi rejtély; The five orange pips = Az öt narancsmag; The man with the twisted lip = A ferdeszájú   D 86/2
 
Doyle, Arthur Conan:  Sherlock Holmes történetei 3. = Adventures of Sherlock Holmes 3. [Szeged] 2007. 207, [2] p. (Bilingvaport könyvespolc)
   Tart.: A kék karbunkulus = The Adventure of the Blue Carbuncle ; A pettyes pánt = The Adventure of the Speckled Band ; A mérnök hüvelykujja = The Adventure of the Engineer’s Thumb  D 86/3
 
Doyle, Arthur Conan:  Sherlock Holmes történetei 4. = Adventures of Sherlock Holmes 1. [Szeged]  cop 2008. 219, [2] p. (Bilingvaport könyvespolc)
   Tart.: The adventure of noble bachelor = A pórul járt vőlegény; The adventure of the beryl coronet = A berillköves fejék; The adventure of tehe Copper Beeches = A Vérbükkös birtok  D 86/4
 
A dozen stories = Tucatnyi történet : angol - magyar fordítási gyakorlatok kezdőknek és középhaladóknak. Miskolc. 2000. 79 p. (Sellő) 802 D 87
 
Egan, Desmond: Válogatott versek = Selected poems. Kaposvár, 2000. 54, 54 p. (Editio plurilingua) 
   E 19
Én = Me. Bp. 2008. 40 p.  (Britannica felfedező könyvek ; 1.)  030 B 89/1 Gykvt
 
Faulkner, William: Barn burning = Gyújtogató. Bp. 1998. 247 p. (Kentaur könyvek; 16.)  F 28
 
Fifteen short stories = Tizenöt elbeszélés. Angol-magyar fordítási gyakorlatok kezdőknek és haladóknak. Miskolc. 1996. 64 p.    802 F 57
 
Fitzgerald, Francis Scott: Curious case of Benjamin Button = Benjamin Button különös élete. [Bp.] : Fapadoskonyv.hu, 2011. 111 p.   F 62
 
Formák = Shapes. [Bp.] cop. 2008. 32 p.(Britannica felfedező könyvek ; 7.)  030 B 89/7Gykvt
 
Forster, Edward Morgan: The road from Colonus = A kolonoszi út. Bp. 1958. 40 . (Kétnyelvű kis könyvtár; 46.)
  F 74
 
Gandhi, Mohandas Karamchand: Gandhi : esszék, aforizmák, idézetek : essays, aphorisms, and quotations. Bp. : General Press, [2008]. 319 p.G 22
 
Gautreaux, Tim: Ugyanaz, ugyanott = Same place, same things = Will you say something, Monsieur Eliot?  [Bp.]  [2003]. 79 p.   (Mai amerikai novellák)    G 30
 
Gibran, Kahlil: A próféta . Bp. 2003, cop. 1993.  176 p.    G 45
 
Ginsberg, Alan:  Kaddish : for Naomi Ginsberg, 1894-1956. Bp. 2005. 107, [2] p. (Kentaur könyvek; 27.)    G 46
 
A hangok = Sounds. [Bp.] cop. 2008. 32 p. (Britannica felfedező könyvek ; 8.)   
  030 B 89/8 Gykvt
 
Hardy, Thomas: Netty Sargent’s copyhold = Netty Sargent birtoka. Bp. 1957. 32 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 22.)  H 31
 
Helyek és emberek = People and places. [Bp.] cop. 2008. 56 p. (Britannica felfedező könyvek ; 3.) 
030 B 89/3 Gykvt   Hemingway, Ernest: The killers = A bérgyilkosok. Bp. 1958. 40 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 38.)  H 60
 
Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tenger = The Old Man and the Sea. Szeged. 1975.  223 p. (Janus könyvek)   H 60
 
Hemingway, Ernest: The undefeated = Aki nem adja meg magát. Bp. 1996. 237 p. (Kentaur könyvek; 1.)H 60
 
Hemingway, Ernest: Valami véget ér: válogatott elbeszélések = The end of something: Selected stories. Bp. 1987. 192 p. (Janus-könyvek)H 60
 
Hepburn, Wintrop Brent: Antikvárius : regény = The antiquary : a novel. [Bp.] 2003. 215, 217 p.   H 60
 
Hughes, Langston: One Friday morning = Egy péntek délelőtt. Bp. 1958. 36 p. (Kétnyelvű kis könyvtrár; 35.)
  H 94
Illyés Gyula: Három kívánság. Ludas Matyi. = The Three Wishes. Matthew the Gooseboy. Bp. Corvina, 1989. 24 p. (Nagyanyáink meséskönyve = Granny’s Storybooks)  [5004014591023]    I 39 Gykvt
 
Jokes in english and hungarian = Viccek angolul és magyarul. Bp. 2002. 89 p. (Kétnyelvű olvasmányok)
802 M 50
 
József Attila: By the Danube : selected poems of Attila József. Bp. 2010. 223 p.J 82
 
Kipling, Rudyard: Gyermekmesék = Just so stories for little children. Bp. [1999]. 163 p.    K 46 Gykvt
 
Kosztolányi Dezső: A gipszangyal = The plaster angel. Biling. ed. [Bp.] cop. 2010. 341, [3] p.  (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315   K 74
 
Lamb, Charles: Hamlet and other tales from Shakespeare = Hamlet és más Shakespeare-mesék. Bp. 2000. 231, [2] p. (Kentaur könyvek; 19.)    L 19 Gykvt.
 
Lamb, Charles: Tales from Shakespeare = Shakespeare mesék. Bp. 1999. 124 p. (Kétnyelvű olvasmányok)
  L 19
 
Lardner, Ring: The love nest = Puha fészek. Bp. 1958. 43 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 25.)   L 28
 
Leaf, Munro: Ferdinánd, a bika. Bp. 1989. 45 p. (Olvass engem két nyelven)   L 40 Gykvt
 
Leaf, Munro: ŰŰMégis jó iskolába járni = Robert Francis Weatherbee. Bp. Móra, 1987. 40 p. (Olvass engem két nyelven)    L 40 Gykvt
 
London, Jack: Keesh, the son of Keesh = Kis fia Kis. Bp. 1957. 34 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 28.)    L 77
 
London, Jack: The white silence : three stories = A fehér csend: három elbeszélés. Bp. 1998. 102 p. (Kétnyelvű olvasmányok) L 77
 
Mark Twain: The five boons of live = Az élet öt adománya. Szeged. cop. 2001. 241, [4] p.  (Janus könyvek ; 4.)
  M 32
Mark Twain: The L-1,000,000 bank-note : three stories = Az egymillió fontos bankjegy : három elbeszélés. Bp. 1997. 117 p. (Kétnyelvű olvasmányok)    M 32
 
Mark Twain: Taming the bicycle = Megszelidítem a kerékpárt. Bp. 1958. 28 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 32.)
  M 32
Maugham, William Somerset: The luncheon = Az ebéd. Bp. 1957. 32 p.(Kétnyelvű kis könyvtár; 8.) M 44
 
Mccullers, Carson: Tha ballad of the Sad Café = A Szomorú Kávéház balladája. Bp. 1978. 191 p. (Janus könyvek)  M 10
 
Mentsd meg a világot, ne csinálj semmit! : 1100 választási idézet = Save the world, do nothing : election quotes. Bp. 2001. 253 p.S 12
 
Menuhin, Yehudi – Hope, Christopher: A király, a macska és a hegedű. Dánielnek, aki hegedül és Dávidnak, aki számol = The king, the cat and the fidle. for Daniel – a violinist and David – an accountant. Bp. Ab Ovo, 1997. 33 p.   M 53 Gykvt
 
Meyer, Conrad Ferdinand: Gustav Adolf page = Gusztáv Adolf apródja. Bp. 1959. 29 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 71.)    M 60
 
Milton, John: Poems = Versek. Bp. 1958. 89 p. (Janus könyvek)    M 68
 
Najmányi László: A száműzött Joyce = The exiled Joyce. Szombathely, [2003]. 109 p.   Hc. 1274
 
Olyan kicsi krumplik vagyunk...= What small potatoes we all are. Bp. 1995. 182 p.O 36
 
Orwell, George: Animal farm : a fairy story = Állatfarm : tündérmese. Bp. : Noran, 2007.  239 p. (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315; 30.)  O 78
  
Osborne, John: Dühöngő ifjúság : Színmű három felvonásban = Look back in anger : A play in three acts. Bp. 1990. 238, [3] p. (Janus könyvek)    O 79
 
Poe, Edgar Allan:  Ismeretlen történetek = Unfamiliar stories. Szeged. 2001. 263, [2] p.    P 74
 
Poe, Edgar Allan: Elfeledett történetek = Forgotten tales. Szeged,  cop. 2005. 291, [4] p.  P 74
 
Poe, Edgar Allan:  Misztikus történetek = Weird tales. Szeged. cop. 2001.  300 p.   P 74
 
Rékai Kati:  The adventures of Mickey, Taggy, Puppo and Cica and how they discover Budapest : a fairy-tale, travel guide = Budapesti csavargások avagy Mickey, Taggy, Puppo, Cica és Lurkó felfedezik Budapestet : mesélő útikönyv Budapestről. Bp. : Telekép K., 2001. [200] p.908 R 53 Gykvt
 
Rémisztő történetek = Horrible stories. Szeged. cop. 2002. 289, [4] p.  R 55
 
Salamon Gábor: Graffiti: your graffiti handbook = A falra írni muszály!. Bp. 1994. 143 p.S 12
 
Salamon Gábor: Ha elhagysz, veled mehetek? : ezer családias idézet = If you leave me, can I come too? : family quotes. Bp.: Cartaphilus, 2001. 237 p.  S12
 
Salamon Gábor: Hány óra van? Úgy érted most?... megint még 700 idézet = „What time is it?” „You mean now?. Bp. 1997. 220 p. S 12
 
Salamon Gábor: Ha volna sonkánk, csinálhatnánk sonkás tojást, ha lenne itthon tojás : [ezernél több idézet az édes életről] : [fejszabadító idézetek]. Pécs : Alexandra, 2006. 270 p.   S 12
 
Shakespeare, William: Hamlet, dán királyfi : tragédia. Bp.1993.  256 p. (Matúra. Klasszikusok; 7.) 
 [angol és magyar nyelven]S 53
 
Shakespeare, William: Hamlet, prince of Denmark = Hamlet, dán királyfi. Bp. 2000. 305 p. (Kétnyelvű olvasmányok) S 53
   
Shakespeare, William: Sonnets = Szonettek 2. kiad. Bp. 2007. 313 p. (Kentaur könyvek)  S 53   
 
Shakespeare, William: The tempest = A vihar. Bp. 1957. 207 p. (Kétnyelvű klasszikusok)S 53
 
Stevenson, Robert Louis: Gyermekkert : Viktória korabeli gyerekversek angol és magyar nyelven. Bp. 2002. 107, [3] p.S 91 Gykvt.
 
Stevenson, Robert Louis: Will o’the Mill = A molnárlegény. Bp. 1979. 245, [3] p. (Janus könyvek)S 91
 
A rút kiskacsa = The ugly duckling. Bp. cop. 1999. [26] p. (Kedvenc meséim) S 92 Gykvt.
 
Szenes Zsuzsa: Házasságunk a Mikivel : [Szenes Zsuzsa rajzos naplója 1951-1952-ből] = Our marriage with Miki : [a diary of drawings from 1951-1952 by Zsuzsa Szenes]. Bp. : 2B Alapítvány ; New York [N. Y.] : McCagg, L., cop. 2003. 45, [2] p.   Sz 60
 
Szerintem ezt a bort már valaki megitta egyszer : [1500 idézet] = I think this wine has been drunk before. Bp. 2003. 367 p.  Sz 74
 
Ugróiskola. Angol mesék = Hopscotch. English stories. Összeáll. és ford. Belley Kinga. Bp. Filum, [2003].  81 p.    U 19 Gykvt
 
Wells, Herbert George: The lost inheritance = Az elveszett örökség. Bp. 1958. 25 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 42.) W 55
 
Wells, Herbert George: The magic shop = A bűvészbolt. Bp. 2000. 205 p. (Kentaur könyvek; 21.) W 55
 
Wells, Herbert George: The stolen body : three stories = Az ellopott test : három elbeszélés. Bp. 2002. 119 p.  (Kétnyelvű olvasmányok) W 55
 
Wilde, Oscar: The Canterville ghost = A canterville-i kisértet. Bp. 2001. 279 p. (Kentaur könyvek; 22.)  W 71
 
Wilde, Oscar: Dorian Gray arcképe = The picture of Dorian Gray. Kétnyelvű kiad. [Bp.] : Fapadoskonyv.hu, 2010. 443 p.  W 71
 
Wilde, Oscar: The happy prince = A boldog herceg. Bp. 1998. 171, [2] p. (Kentaur könyvek; 9.) W 71 Gykvt
 
Wilde, Oscar: The happy prince = A boldog herceg. Bp. 2004, cop. 1998. 171, [2] p. (Kentaur könyvek; 9.)
  W 71
 
Wilde, Oscar:  A house of pomegranates = Gránátalmaház. Szeged. cop. 2000. 199 p.  (Janus könyvek) W 71
   Tart.: Tart.: The young king = Az ifjú király ; The birthday of the infanta = Az infánsnõ születésnapja ; The fisherman and his soul = A halász és a lelke ; The star-child = A csillagok gyermeke
 
Wilde, Oscar: The model millionaire = A mintamilliomos. Bp. 1957. 40 p. (Kétnyelvű kis könyvtár) W 71
 
Wilde, Oscar: ŰŰAz önző óriás = The selfish giant. Bp. Móra, 1988. 44 p. (Olvass engem két nyelven) W 71 Gykvt
 
Wilder, Thornton: The Bridge of San Luis Rey = Szent Lajos király hídja. Bp. 1977. 257, [3] p. (Janus könyvek)
  W 72

                                                         
Bolgár
 
Sinka István: Sírás az időben : válogatott versek. Bp. [2001]. - 80, 79 p.("Versek és képek")S 64

 

Cigány
 
A gömböcfiú : erdélyi cigány mesék. Gyűjt. Nagy Olga. Bp. 2002. 232 p.    N 26 Gykvt.
 
Jókai Mór: Bárou-l da cigán : palyimba da bajás = A cigánybáró. Nagykanizsa, 2003. 175 p.  J 68 Gykvt is
 
Szécsi Magda: Az álmos pék. Bp. 1999. 38 p.  Sz 41 Gykvt. 

                                                                                                                                                                                           
Észt
 
Bábjából kikelő pillangó : minták a századvégi észt rövidprózából  = Kookonist kooruv liblikas : lühiproosat sajandilopu eestist . Szombathely, 2002. 2 db  (Minoritates mundi. Literatura)    Hb. 2877/1-2
 
Puu, Aarne: Paberist maailm = Papírvilág. Szombathely, 2003. 47 p. (Minoritates mundi. Literatura)  
    Hb. 2902
 
Tammsaare, Anton Hansen: Juudit = Judit. Szombathely, 1999. 92, 92 p. (Minoritates mundi)  T 26

 

Finn
 
A képzelet tájai : válogatás a legújabb finn lírából = Mielen maastoja : valikoima uusinta suomalaista lyriikkaa. Szombathely. 2002.  60 p.  (Minoritates mundi. Literatura)  K 38
 
Majd' minden szó feledésbe merült = Unohtuivat miltei kaikki sanat : inkeri finn líra. Szombathely, 2002).  62, X p.  (Minoritates mundi. Literatura)  M 20
 
Mókuskerék : válogatás a legújabb finn novellairodalomból = Oravanpyörä : valikoima uusinta suomalaista novellistiikkaa. Szombathely. 2002. (Minoritates mundi. Literatura)    M 75

                                                                                                                           
Francia
 
Aragon, Louis: Le mouton = A spicli. Bp. 1959. 39 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 59.)    A 74
 
Balassi Bálint válogatott versei  = Bálint Balassi poémes choisis. Bp. cop. 1994. 85 p. B 17
 
Balzac, Honoré de: El verdugo = A hóhér. Bp. 1957. 36 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 6.)    B 26
 
Baudelaire, Charles: Poemes choisis = Válogatott versek. Bp. 1957. 367 p. (Kétnyelvű klasszikusok)  B 42
 
Chénier, André: André Chénier válogatott versei.. [Bp.] : K.u.K. K., 2007, cop. 1994. 102 p.C 17
 
Cocteau, Jean: Les enfants terribles = Vásott kölykök. Bp. 1996. 236 p. (Kentaur könyvek; 7.)   C 24
 
Cocteau, Jean: A nagy mutatvány = Le grand écart. Bp. 1991. 185 p. (Janus könyvek) C 24
 
Courteline, Georges: La loi sur les chiens = A kutyatörvény. Bp. 1957. 36 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 3.)C 30
 
Daudet, Alphonse: La partie de billard = A billiárd-játszma. Bp. 1958. 29 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 49.)   D 28
 
Dumas, Alexandre: Le bifteck d’ours = A medvesült. Bp. 1958. 36 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 33. )   D 95
 
Flaubert, Gustave: Trois contes = Három mese. Bp. 2001. 241 p. (Kentaur könyvek; 25.)  F 63
 
France, Anatole: Le miracle de la pie = A szarka csodája. Bp. 1957. 34 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 29.)  F 89
 
Hazug, mint egy melltartó : 777 idézet a francia nyelvű kultúra világából : [tanuljon vidáman nyelveket]. Bp. : Cartaphilus, 2008. 223 p.   H 47
 
Hugo, Victor: Les bateleurs. A Louis Boulanger = A vándorkomédiások. Levél Louis Boulanger-hez. Bp. 1958. 40 p. Kétnyelvű kis könyvtár; 36.)   H 94
 
Íme az ember! : a francia aforizma mesterei = Voilá l'homme! Szeged. 2004. 179, [2] p.    I 45
 
Jammes, Francis: Choix de poémes = Válogatott versek. Bp. 1958. 207 p. (Janus könyvek)    J 26
 
Lemaitre, Jules: La siréne = A szirén. Bp. 1957. 27 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 26.)    L 47
 
Marivaux: A második Váratlan szerelem = La seconde surprise de l'amour. Bp. 2002.  114 p. - (Eötvös klasszikusok) M 31
 
Maupassant, Guy de: Garcon, un bock! = Pincér, egy pohár sört! Bp. 2001. 228 p. (Kentaur könyvek; 24.)   M 45
 
Maupassant, Guy de: Gömböc és más elbeszélések = Boule de suif et autres nouvelles. [Bp.] : Filum, 1998. 173 p.    M 45
 
Maupassant, Guy de: Historie Corse = Korzikai történet. Bp. 1975. 272, [2] p. (Janus könyvek)M 45
 
Maupassant, Guy de: La parure = Az ékszer. Bp. 1957. 32 p. (Kétnyelvű kiskönyvtár; 16.)   M 45
 
Maupassant, Guy de: mon encle Jules = Jules bácsi. Bp. 1958. 29 p. ( Kétnyelvű kis könyvtár; 47.)    M 45
 
Maupassant, Guy de: Une aventure parisienne = Párizsi kaland. Bp. 2004, cop. 2000. 246, [3]  p. (Kentaur könyvek ; 3.) M 45
 
Mauriac, Francois: A kis idétlen = Le sagouin. Bp. 1978. 157, [2] p. (Janus könyvek) M 46
 
Mérimée, Prosper: Lettres d’Espagne = Spanyolországi levelek. Bp. 1957. 44 p. (Kétnyelvű kiskönyvtár; 19.)
  M 55
Mérimée, Prosper: Le vase étrusque = Az etruszk váza. Bp. 1976. 237, [3] p. (Janus könyvek)  M 55
 
Moliére: La jalousie du Barbouillé = A féltékeny maszatos. Bp. 1959. 41 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 73.)    M 76
 
Moliére: Le Tartuffe = Tartuffe. Bp. 1997. 199 p. (Kentaur könyvek; 11.)M 76
 
Murger, Henry: Un café de la bohéme = Bohámkávéház. Bp. 1959. 30 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 57.)   M 96
 
Nerval, Gérard de: Sylvie. Bp. 1958. 140 p. (Janus könyvek) N 69
 
Örkény István: Egyperces novellák = Minimythes. Bp. cop. 2001. 176 p. Ö 45
 
Queneau, Raymond: Exercices de style = Stílusgyakorlatok. Bp. 2005, cop. 1996. 211 [10] p. (Kentaur könyvek; 2.)    Q 40
 
Ronsard, Pierre de: Choix de poémes = Válogatott versei. Bp. 1959. 289 p. (Janus könyvek) A. 4904
 
Sabatier, Robert: Maszkok és tükör : válogatott versek = Les masques et le miroir : po?mes choisis.  Bp. : Fekete Sas, 1999.  159 p.S 10
 
Stendhal: San Francesco a Ripa = A római Szent Ferenc templom. Bp. 1957. 40 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 9.)
    S 90
Vercors: L’impuissance = Tehetetlenség. Bp. 1958. 40 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 43.)    V 68
 
Verlaine, Paul: Femmes = Nők. Bp. : Noran, 2007. 81, [3] p. (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 31.)  V 73
 
Verlaine, Paul: Poémes choisis de = Válogatott versei. Bp. 1960. 342 p. (Kétnyelvű klasszikusok) A. 4982
 
Vigny, Alfred de: Laurette ou le cachet rouge = Laurette avagy a vörös pecsét. Bp. 81 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 78-79.)V 85
 
Voltaire: Candide ou L'optimisme = Candide vagy az optimizmus. Bp. 1997. 289 p. (Kentaur könyvek; 10.) V 95
 
Voltaire: Jeannot et Colin = Jancsi és Miki. Bp. 1959. 29 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 63.)V 95
 
Yourcenar, Marguerite: Keleti történetek = Nouvelles orientales.Bp. 2001. 234  p.   Y 70
 
Zola, Émile: Le grand Michu = A hosszú Michu. Bp. 1958. 40 p. (kétnyelvű kis könyvtár; 39.)  Z 58
 

Japán
 
Micsiko: Először mászom meg a hegyet = Hajimete no yamanobori. Bp. cop. 2001. 27 p.   M 63 Gykvt.
 
Momotaró, a barackfiú. Bp. 2001. 155, [4] p. [magyar és japán nyelven]M 84 Gykvt.


Katalán
 
Raó i follia : poetes catalans del segle XX. : XX. századi katalán költők. Bp. 1997. 199 p. (Katalán könyvtár)
   R 37

 
Kínai
 
Gudai guiji = Régi kínai kísértetmesék. Bp. 2001. 25 p.  (Csung - xiung shuche)G 70
 
Gudai jiusong = A kínai bor dicsérete. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2001. 41 p. (Csung - xiung shuche)G 70
 
Gudai xiaohua = Régi kínai viccek. Bp. 2001. 25 p. (Csung - xiung shuche) G 70
 
A kilenc intés : régi kínai históriás elbeszélés. Szentendre, 2002. 53, [49] p. K 45
 
Lao-ce: Tao te king. Bp. [2003].  311 p.L 28
 
A szeretkezés kínai tankönyveiből. Bp. 1998.  130 p.  (Történelem és kultúra ; 16.)   Sz 74
 

Latin
Csepp a tengerből : latin közmondások, híres idézetek és szólásmondások az ókorból, a középkorból és az újkorból. [Szerk. Boros Zoltán, Edelényi Judit, Szőke Ágnes]. [Bp.] : Novella, [2005]. 285 p.   C 56
 
Farkasfalvy Dénes: Himnuszok. Bp. : Szt. István Társ., 2010. 373 p.   F 27
 
Horatius, Quintus Flaccus: Összes versei = Opera omnia. Bp. 1961. 784 p. (Kétnyelvű klasszikusok)H 81
 
Latin költők = Anthologia latina. Bp. 1941. 139 p. (Kétnyelvű klasszikusok)L 34
 
Latin mondások. Szeged. cop. 2001. 150, [2] p
Tart.: Cato mondásai = Dicta Catonis ; Publilius Syrus szentenciái = Publilii Syri sententiaeL 34
 
Latin mondások 2. Sententiae ab Andrea Lusitano Eborensi collectae = Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye. Szeged. - cop. 2003.  167 p.L 34/2
 
Magyar Horatius = Horatius noster. Bp. 1940. 197 p. (Kétnyelvű klasszikusok)  H 81
 
Martialis, Marcus Valerius: M. Valerii Martialis epigrammata selecta = M. Valerius Martialis válogatott epigrammái.Bp. 2001. 80 p. (Kirké kétnyelvű klasszikusok) M 36
 
Példamondatok a Bibliából : közismert szólásmondások latinul és magyarul. Bp. cop. 1998. 32 p. 
  Sz 91
 
Petrarca, Francesco: De sui ipsius et multorum ignorantia = Önmagam és sokak tudatlanságáról . Szeged. cop. 2003. 174, [2] p. (Szövegek és tanulmányok a neolatin filológia köréből. II., Szövegek)   P 66
 
Petronius: cena Trimalchionis = Trimalchio lakomája. Bp. 1977. 135 p. (Janus könyvek)  P 67
 
Priapea : erotica Romana = Priapusi versek : római erotikus költemények. Bp. 2000. 64  p.  (Kirké kétnyelvű klasszikusok; 1.)  P 91
 
Sötétben tündöklőbb a fény : római szállóigék és aforizmák. Kolozsvár-Napoca. 1975. 200, [2] p.  S 83
 
Tacitus, Publius Cornelius: De vita et moribus Iulii Agricolae = Iulius Agricola életrajza. Bp. 1979. 96, [3] p. (Janus könyvek)  T 12
                                                                                                                            
 
Lengyel
 
Az égbolt hajfonatai : XX. századi lengyel költők = Warkocze niebios : poeci polscy XX wieku . Bp. 2003.  334 p.C 49
 
Zagajewski, Adam:  Adam Zagajewski: Deszcz nad Paryzem : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 4. műfordítás-pályázatának anyaga. [ford. Papolczy Péter et al.]. Bp. Napkút K., [2009]. 28 p. (Káva téka  : Napút-füzetek, ISSN 1787-6877 ; 37.)   Z 14


Mari
 
Persut, Pet: Kytky süan = Hangyalagzi. Szombathely. 2001. 41, II p. (Minoritates mundi. Literatura)
 Hc. 1304

 
Mongol
 
Dzsingiz:  A bölcsesség kulcsa. Bp. : Farkas L. I., [2005]. 91 p.  D 99

 

Német
 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2000. 43 p. (Kétnyelvű operaszövegkönyvek, ISSN 1586-9318 ; 1.) 782 B 44
 
Borbély Szilárd: Borbély Szilárd, Michael Donhauser : Gedichte zweisprachig : versek két nyelven.Wien –Bp. 2009. 152 p. + CD. (Dichterpaare - költőpárok; 8.) B 78
 
Böll, Heinrich: Der Mann mit den Messern = A késes ember. Bp. 1958. 36 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 34.)
   B 85
Börne, Ludwig: Die Karbonari und meine Ohren = A karbonárik és a fülem. Bp. 1959. 31 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 69.)B 85
 
Brant, Sebastian: A bolondok hajója = Das Narren Schyff. Bp. 2001. 3 db.   B 86/1-3
 
Erkel Ferenc: Bánk bán. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2000. 65 p. (Kétnyelvű operaszövegkönyvek; 3.)    782 E 86
 
Fallada, Hans: Gigi und Lumpi = Gigi és Lumpi. Bp. 1959. 34 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 65.) F 13
 
George, Stefan: Auswahl aus den Gedichten von Stefan George = Stefan George költeményeiből : válogatás. Bp. : Uránusz, 2003. 259 p. G 36
 
Goethe, Johann Wolfgang: Die Wette = A fogadás. Bp. 1959. 41 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 61.)  G 49
 
Goethe, Johann Wolfgang: Reineke Fuchs = Reineke, a róka. Bp. 1958. 287 p. (Kétnyelvű klasszikusok) G 49
 
Grimm, Jacob: Aschenputtel : fünf Märchen = Hamupipőke : öt mese. Bp. 1999. - 125 p.  (Kétnyelvű olvasmányok)   G 65 Gykvt.
 
Grimm, Jakob: Berühmte Märchen  = Híres mesék. Bp. Noran, 1996. 175 p. (Kentaur könyvek; 6.)  G 65 Gykvt
 
Hauff, Wilhelm:  Der Affe als Mensch = Unokaöcsém a majom. Bp. 1957. 50 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 1.)
   H 41
 
Hauff, Wilhelm:  A gólyakalifa története = Die Geschichte von Kalif Storch. Bp. 1920. 31 p. (Kétnyelvű klasszikus könyvtár; 36.)   A. 2327
 
Hauff, Wilhelm:  Märchen = Mesék. Bp. 1999. 251 p. (Kentaur könyvek; 19.)   H 41
 
Heine, Heinrich: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum = Atta Troll. Nyáréji álom. Bp. 1958. 243 p. (Kétnyelvű klasszikusok)H 54
 
Heine, Heinrich: Kurze Schriften = Rövid írások. Bp. 1958. 32 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 37.)    H 54
 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Rat Krespel = Krespel tanácsos. Bp. 1957. 64 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 4.)  H 73
 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Ritter Gluck = Gluck lovag. Bp. 1959. 37 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 58.)
  H 73 
A hűség énekei : két német kisepikai mű . Bp. 2001.  248 p. (Eötvös klasszikusok)
Tart.: Meyer, Conrad Ferdinand: Hutten végnapjai = Huttens letzte Tage. + Goethe, Johann Wolfgang: Hermann és Dorothea = Hermann und Dorothea  H 99
 
Kafka, Franz: Ein Bericht für eine Akademie = Jelentés az Akadémiának. Bp. 1997. 257 p. (Kentaur könyvek; 13.)  K 11
 
Kafka, Franz: A fűtő = Der Heizer; Az átváltozás = Die Verwandlung. Bp. 1987. 213 p. (Janus-könyvek)K 11
 
Kästner, Erich:Emil meg a három ikergyerek = Emil und die drei Zwillinge. Bp. 1993.    K 28 Gykvt
 
Kästner, Erich: Kästner über Kästner = Kästner Kästnerről ; Das Haus Erinnerung = Az emlékezés háza. Bp. 2001. 97 p. ; 19 cm. (Kentaur könyvek; 23.)  K 28
 
Kästner, Erich: Die Konferenz der Tiere = Az állatok konferenciája. Bp. 1999. 125 p. (Kétnyelvű olvasmányok)
   K 28
Keller, Gottfried: Der Schmied seines Glückes = A maga szerencséjének kovácsa. Bp. 1957. 72 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 21.)K 33
 
Lévay Erzsébet: Fészekringató : gyermekversek. Oberwart. 2001. 64 p.L 60
 
Loest, Erich: Der Argwohn = A gyanú. Bp. 1957. 44 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 27.)  L 76
 
Mann, Heinrich: Fulvia. Bp. 1958. 40 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 41.)M 26
 
Mann, Thomas: Tonio Kröger. Bp. 1975. 195 p. (Janus könyvek)   M 26
 
Morgenstern, Christian: Christian Morgenstern összes bitódalai = Alle Galgenlieder. Szeged : Lazi K., cop. 2000. 199 p.  M 88
 
Nietzsche, Friedrich: Gedichte.  Szeged, Lazi K., cop. 2005. 219, [2] p.    N 76
 
Petőfi, Sándor: Held János : eine deutsche Nachdichtung des ungarischen epischen Gedichtes = János vitéz. Bp. : Corvina, 2001. 153 p.   P 65
 
Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell = Tell Vilmos. Bp. 1959. 317 p. (Kétnyelvű olcsó könyvtár)    S 29
 
Seghers, Anna: Aufstand der Fischer von St. Barbara = A sankt barbarai halászok felkelése. Bp. 1958. 211 p. (Kétnyelvű olcsó köynvtár)S 49
 
Seghers, Anna: Das Argonautenschiff = Az argonauták hajója. Bp. 1978. 299, [4] p. (Janus könyvek)  S 49
 
Seghers, Anna: Die Tochter der Delegierten = A küldött kislánya. Bp. 1957. 45 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 24.)
    S 49
Storm, Theodor: Späte Rosen = Kései rózsák. Bp. 1958. 35 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 54.)  S 92
 
Volkmann-Leander, Richard von: Az álombükk : válogatott mesék. Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2009.  191 p.  V 95 Gykvt
 
Zweig, Stefan: Schachnovelle = Sakknovella. Bp. 1996. 157 p. (Kentaur könyvek; 4.) + 1976. (Janus könyvek)
   Z 99
 

Norvég
 
Loveid, Cecilie: Ludwig W = ţsterrike. Bp. 2000. 90, 90 p. (Ikerkönyvek)L 84

 

Olasz
 
Alfieri, Vittorio: Versek  = Rime. Bp. 2007- 146 p. (Eötvös klasszikusok; 82.)   A 37
 
Alfieri, Vittorio: Saul ; Második Brutus. Bp. 2002.  214 p. (Eötvös klasszikusok)    A 37
 
Ariosto, Ludovico: Öt ének = Cinque canti. Bp. 2003.  226 p. (Eötvös klasszikusok)    A 82
 
Ariosto, Ludovico: Szatírák = Satire. Bp. 1996. 124 p. (Eötvös klasszikusok; 3.)A 82
 
Boiardo, Matteo Maria: Daloskönyv : három könyv a szerelemről = Canzoniere : amorum libri tres ; Eklogák. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2008. 350 p. (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062; 90.)  B 75
 
Buzzati, Dino: Paura alla Scala = Riadalom a Scalában. Bp. 1980. 251, [4] p. (Janus könyvek)   B 97
 
Cajani, Franco: A dal történelem lesz : versek olasz és magyar nyelven = La poesia si fa storia : poesie tradotte .- Bp. cop. 2003. 118 p.   C 10
 
Calabró, Corrado: L'angelo incredulo : [poesie]  = A hitetlen angyal. [versek]. Bp. cop. 2007. 239 p.   C 11 
 
Carducci, Giosue: Barbár ódák = Odi barbare . Bp. 1996. 156 p.  (Eötvös klasszikusok; 5.)   C 12
 
Carlotto, Massimo: Il giorno in cui Gabriel scopri di chiamarsi Miguel Angel = Ki ő: Gabriel vagy Miguel Angel? Bp. : Pro Novo, cop. 2006. 113, [3] p.C 12
 
Colloredo, Sabina: Apriti cielo! = Süss fel nap!  Bp. : Pro Novo, cop. 2006. 195, [3] p.C 24
 
Csoóri Sándor: Cosi mi veda chi vuol vedermi : poesie scelte = Így lásson, aki látni akar : válogatott versek magyarul és olaszul .  Bp. 2002.  144 p.    C 80
 
Dante Alighieri: Az új élet = Vita nuova. Bp. 1996. 105 p. (Eötvös klassikusok; 10.)   D 23
 
D’Arzo, Silvio: Casa d'altri = Idegen égbolt alatt.  Bp. 1999. 109 p. (Leonardo könyvek; 5.)    D 28
 
Del Giudice, Daniele: Atlante occidentale = Nyugati atlasz. Bp. : Noran, 2001. 345 p. (Leonardo könyvek, ISSN 1419-9734; 10.)  D 43
 
Della Casa, Giovanni: Galateo. Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2003. 95 p. (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 62.) D 44
 
Festett Zománc : olasz népmesék. Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2007. 127 p.  F 54 Gykvt
 
Galilei, Maria Celeste: Hõn szeretett Apámuram! : Maria Celeste nõvér Galileinek írott levelei, 1623-1633. Pécs : Alexandra, 2005. XIV, 377, [4] p.  G 18
 
Landolfi, Tommaso: Le due zittelle = A két vénleány. Bp. 1999. 143 p. (Leonardo könyvek) L 21
 
Lyukas cipő : olasz írónők elbeszélései a XX. században = Le scarpe rotte.Bp. 1999. 161 p.  L 99
 
Masala, Francesco: Quelli dalle labbra bianche = A fehérajkúak. Bp. 2000. 169 p. (Leonardo könyvek; 9.)   M 39   
 
Montale, Eugenio: Naplók – versek = Diari – poesie. Bp. 1996. 48 p. (Eötvös klasszikusok; 12.)   M 84
 
Moravia, Alberto: Il pupo = A pici. Bp. 1959. 42 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 64.)  M 87
 
Pascoli, Giovanni: Messzi ünnep = Festa lontana. Bp. 1998. 155 p. (Eötvös klasszikusok; 14.)   P 39
 
Pascoli, Giovanni: Poesie scelte = Válogatott versek. Bp. 1960. 282 p. (Janus könyvek)    P 39
 
Petrarca, Francesco: Diadalmenetek. Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2007. 160 p. (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 84.)  P 66
 
Poliziano, Angelo: Stanzák = Le stanze ; Orfeusz története = Fabula di Orfeo. Bp. 2003. 137 p. (Eötvös klasszikusok; 63.)P 79
 
Rossi, Tiziano: Gente di corsa = Emberek futólag. Bp. : Noran, 2002. 225, [25] p.  R 87
 
Savinio, Alberto: Il signor Münster = Münster úr ; Primo amore di Bombasto = Bombast első szerelme. Bp. 2000. 225 p. (Leonardo könyvek)S 23
 
Tasso, Torquato: Aminta ; Szerelmes versek. Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2002. 313 p. (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062; 55.) T 33
 
Új élet, új stílus : középkori olasz költők művei Baranyi Ferenc fordításában = Vita nuova, stil nouvo : [opere di poeti italiani medievali tradotte da Ferenc Baranyi]. Bp. 2002.  141 p. (Eötvös klasszikusok; 51.)   U 24  
 

Orosz
 
Csehov, Anton Pavlovics: Szmert’ csinovnika = A csinovnyik halála. Bp. 1977. 222, [2] p. (Janus könyvek) C 51
 
Ég áldjon, kedvesem : válogatás a XVIII-XIX. századi orosz költészetből . Bp. 2001. 265 p. (Eötvös klasszikusok)   [Magyar és orosz nyelven]E 19
 
Fegyin, Konsztantyin: Raszszkazü = Elbeszélések. Bp. 1959. 243 p. (Kétnyelvű olcsó könyvtár)    F 31
 
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Nosz = Az orr; Sinel’ = A köpönyeg; Koljaszka = A hintó. Bp. 1979. 217, [3] p. (Janus könyvek) G 50
 
Gorkij, Makszim: Odin iz korolej reszpubliki = A köztársaság egyik királya. Bp. 1958. 48 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 40.)G 53
 
Katajev, Valentyin Petrovics: Nozsi = Kések. Bp. 1959. 35 p. (Kétnyelvű kis könyvtár; 60.) K 24
 
Noszov, Nyikoláj Nyikolájevics: Az mind semmi! = Fantazery . Bp. Móra, 1988. 43 p. (Olvass engem két nyelven) 808 N 83 Gykvt
 
Puskin, Alekszandr Szergejevics: Angelo és más költemények. Bp. : Hungarovox, 2005. 111 p. P 97
 
Puskin, Alekszandr: Dubrovszkij. Bp. 1975. 221, [2] p. (Janus könyvek)   P 97
 
Puskin, Alekszandr: Izbrannüje sztihotvorenyija = Válogatott versei. Bp. 1957. 421 p. (Kétnyelvű klasszikusok)
    P 97
Tolsztoj, Alekszej: Ljubob’ = Szerelem. Bp. 1980. 217, ] p.   T 62
 
Tolsztoj, Alekszej: Zolotovoloszaja carevna = Az aranyhajú királyleány. Bp. 1978. 192, [3] p. (Janus könyvek)
   T 62
 
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Raszszkazü = Mesék. Bp. 165 p. (Kétnyelvű olcsó könyvtár)T 62
 
Tolsztoj, Lev Nyikolájevics: ŰŰA tűzoltó kutyák = Pozharnye sobaki . Bp. Móra, 1989. 45 p. (Olvass engem két nyelven)    T 62 Gykvt


Turgenyev, Ivan Szergejevics: Pevcü = Az énekesek. Bp. 229, [3] p. (Janus könyvek)  T 94
 
A Volga felett : válogatás a XIX.-XX. századi orosz költészetből. Bp. 2002.  249 p. (Eötvös klasszikusok)
   G 20
 

 
Spanyol
 
Bécquer, Gustavo Adolfo: Rímek = Rimas. Bp. 1998. 100 p. (Eötvös klasszikusok; 23.)   B 43
 
Cervantes Saavedra, Miguel de: El licenciado Vidriera = Az üvegdiák. Bp. 1998. 273 p. (Kentaur könyvek; 17.)
   C 15
 
Fernández, Otto: El puente del ahorcado. Bp. : Simor A., 2005. 81, [4] p. (Z, ISSN 1216-1861)  F 53
 
León, Luis de: Poesías = Versek. Bp. 2002. 147 p. (Eötvös klasszikusok)  L 54
 
Martí, José: Aranykor = La edad de oro. Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2008. 124 p. M 36
 
Martí, José: Egyszerű versek = Versos sencillos. Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2007. 89 p. (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 81.)   M 36
 
Martí, José: Szabad versek = Versos libres . Bp. 2001. 132 p. (Eötvös klasszikusok; 26.) M 36
 
Paz, Octavio: Arenas movedizas = Futóhomok. La hija de Rappaccini  = Rappaccini lánya. Bp. 2000. 155 p. (Kentaur könyvek; 20.) P 48
 
Quevedo y Villegas, Francisco Gómez de: Héró és Leandrosz alsóneműben = Hero y Leandro en panos menores.  Kétnyelvű kiad. Bp. : Eötvös J. Kvk., 2005. 232 p. (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 71.)    Q 60
 
Vega, Lope de: 111 szonett = 111 sonetos. Bp. 2003. 140 p. (Eötvös klasszikusok; 60.)   L 78
                                                                                                                            
 
Szlovák
 
Balázs Attila, F.: Casanova átváltozásai. Losonc : Plectrum, 2007. 117 p.  (Bilingvis ; 1.) B 18


Szlovén
 
Gouth Zsuzsa: Egy sebzett szív vallomásai = Izpoved ranjenega srca.. 2003. 302 p.G 74
 
Preseren, France: Pesmi = Versei. Murska Sobota. 1999. 171 p. (Sozvocje = Összhang)  P 90
 
Preseren, France: Szonettkoszorú = Sonetni venec. Bp. 1971. [48] p.    P 90
 
 
Tibeti
 
Tshogs-drug-ran-grol (Sabkar Lama): A Garuda röpte : egy tibeti szöveg három fordítása. [Bp.] : Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2003. 246 p.    T 92

 
 
Az anyaggyűjtés lezárva: 2012. november  9.
részletek>>>
Könnyített olvasmányok nyelvtanulóknak és nyelvgyakorlóknak

Könyvtári gyűjteményünk népszerű és egyre gyarapodó része a könnyített olvasmányok. Nemcsak a klasszikus szépirodalmi művek, de hétköznapi helyzeteket bemutató, akár ismeretterjesztő kötetek is találhatók benne.
„Könnyített”, tehát az eredeti művet – a szókincs alapján – 6-7 nyelvtudás szinten, akár teljesen kezdőként is lehet olvasni. A könyvek jó része audio CD-vel kölcsönözhető, így duplán hasznos, hiszen meghallgatható az adott szöveg is. Ha a kötet nem a felnőttrészlegen található, akkor azt jelöltük (Gykvt = Gyermekkönyvtár; Zenei = Zenemű- és médiatár).
 

Angol
 
 
Hillefeld, Marc: A múmia rejtélye. Bp. Cser K., cop. 2004. 144 p. (Tanulókrimi. Angol  társalgás = Lerners’ Crime Story)                                                                 802 H 70 Gykvt is

Hillefeld, Marc: A pokolbéli kutya nyomában. Bp. Cser K., cop. 2004. 144 p. (Tanulókrimi. Angol  társalgás = Lerners’ Crime Story)                                                      802 H 70 Gykvt is

 
 
Starter = 250 headwords / Dominoes starter = 250 headwords (A1)
 
Bowler, Bill:  Sheherazade. Oxford : Oxford University Press, cop. 2011. 1 CD-ROM + 1 könyv.  (Dominoes. Starter)                              0000007142130, 0000007142123    802 B 84 LB 782/1-2 Zenei
 
Burrows, Phillip:  Starman. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 40 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Starter)      0000007219313                                                   802 B 97   Zenei
 
Burrows, Phillip: Taxi of terror. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 40 p. (Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Starter)                                0000007220173  802 B 97   Zenei
 
Clarke, Maeve: Give us the money. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 40 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Starter)                                                                    0000007142826         C 23
 
Escott, John: Girl on a motorcycle. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 40 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror ; starter)                                                0000007136986         E93
 
Escott, John: The girl with green eyes. Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. [8], 40 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Starter)                                                 0000007151774         E 93  
 
Verne, Jules: Journey to the centre of the Earth. Oxford : Oxford University Press, 2010. 51 p. (Dominoes. Starter)                                                                        0000007027123        802 V 74 Gykvt.   
 
 
Stage 1 = 400 headwords / Dominoes one = 400 headwords (A1-A2)
 
 
Akinyemi, Rowena: Love or money?  Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 1)                                   0000007219870   802 A 31  Zenei
 
   Aladdin and the enchanted lamp. Retold by Judith Dean. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 1)                                  0000007142710     A 33
 
Bassett, Jennifer: Shirley Homes and the Lithuanian case. Oxford : Oxford University Press, 2012. [8], 55 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 1)  0000007220746               802 B 40 Zenei
 
Bassett, Jennifer: Shirley Homes and the cyber thief. Oxford : Oxford University Press, 2013. [8], 55 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 1)  0000007220784                      802 B 40   Zenei
 
Baum, Lyman Frank: The wizard of Oz. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1998. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms  library. Fantasy & horror, Stage 1)                  
                                                                                   0000006790769, 0000006790776      B 42   Gykvt
 
Burnett, Frances Hodgson: Little Lord Fauntleroy. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2009. 55 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 1)         
                                                                                    0000006790806, 0000006790813      B 97  Gykvt
 
Burnett, Frances Hodgson: A little princess. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2009. 55 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 1)       
                                                                                    0000006790820, 0000006797164      B 97  Gykvt
 
Doyle, Arthur Conan, Sir : Sherlock Holmes: two plays. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Playscripts, Stage 1) 0000007151842,0000007151859      D 86
 
Doyle, Arthur Conan, Sir: Sherlock Holmes and the duke's son. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 1)0000007219306 802 D 86 Zenei  
 
Doyle, Arthur Conan, Sir: Sherlock Holmes and the sport of kings. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 1) 
    0000007210938        802 D 86 Zenei                                                                                                                  
                                                                                                                                         
 
Escott, John: England. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. + 1 CD mell. - (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                0000006790479, 0000006790486      908 E 93   Gykvt
 
Escott, John: England. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                                                                                       0000007136856      908 E 93
 
Escott, John: London. Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                                                0000006790455, 0000006790462      908 E 93  Gykvt
 
Escott, John: London. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                                                                             
0000006790455 + 0000006790462; 8100001046624 + 8100001046631                        802 E 93 Zenei
 
 
Escott, John: New York. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                0000006790431 , 0000006790448      908 E 93  Gykvt
 
Escott, John: Sister love and other crime stories. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 1)                                                  0000007151668      E 93
 
Flinders, Steve: Scotland. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2010. 56 p.+ 1 CD mell.  (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                 0000006790981, 0000006790998      908 F 64  Gykvt
 
Hannam, Joyce: Christmas in Prague. Oxford : Oxford University Press, [2014], cop. 2008. [8], 56 p. + 1 CD. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 1) 
                                                                                0000007211096, 0000007211102    802 H 29 Zenei
 
Hardy-Gould, Janet: Deserts. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2009. 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                                                              0000006790363       908 H 31   Gykvt
 
Hardy-Gould, Janet: San Francisco. Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                                                                           0000007142956      908 H 31
 
Hopkins, Andy: Animals in danger. Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. + 1 CD mell. - (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                 0000006790325, 0000006790332      504 H 81  Gykvt
 
Hugo, Victor: Les misérables. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2012. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 1)                                                                       0000007142963      H 94
 
Jacobs, William Wymark: The monkey's paw. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 .  (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 1)                        0000007220562  802 J 11 Zenei
 
Lindop, Christine: The bridge and other love stories. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2011. 56 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 5 ; stage 1.)                     0000007148026      L 68
 
Lindop, Christine: Weddings. Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                                                                                        0000007142819      392 L 68
 
Lindop, Christine: William and Kate. Oxford : Oxford University Press, 2013. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                                                  0000007112133  802 L 68 Gykvt
 
Lindop, Christine: William and Kate. Oxford : Oxford University Press, 2013. [8], 56 p. + 1 CD mell (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)   8100001046600, 8100001046617        802 L 68 Zenei
 
Mark, Twain: The adventures of Tom Sawyer. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1998. 56 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 1)                                  0000006790752      M 32  Gykvt
 
Pocahontas. Retold by Tim Vicary. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1998. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 1) 
                                                                                   0000006790349 , 0000006790356      P 74  Gykvt
 
Vicary, Tim: The coldest place on earth. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1992. 56 p. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 1)                          0000006790400      910 V 82  Gykvt
 
Vicary, Tim: The Elephant Man. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 1)                                                                             0000007151705      V 82
 
Vicary, Tim: The piano man. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2013. 56 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 1)                                                                                  0000007143472      V 82                                                     
 
Vicary, Tim: Titanic. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2009. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 1)                 0000006790929, 0000006790943      656 V 82  Gykvt
                                                                                                         8100001046709      802 V 82  Zenei
 
 
A = 650 words

 
Corbett, Jim: The Champawat man-eater. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, 1992. 47 p .(Easy readers. Contemporary, A)                                                                                 0000006529154      C 28
 
Doyle, Arthur Conan, Sir: The Red Circle. Copenhagen : Aschehoug : Alinea, cop. 1980. 47 p. (Easy readers. Suspense, A)                                                                                       0000006529314      D 86
                             
Stevenson, Robert Louis: The bottle imp.  Copenhagen : Aschehoug, 1980. 46, [1] p. (Easy readers. Classics, A)                                                                                                        0000006529222      S 91        
                          
Vickers, Geoffrey: The deer stealers : a tale of old England. Copenhagen : Aschehoug, cop. 1968. 55 p. (Easy readers. Classic tale, A)                                                                      0000006529147       V 82
                      
Wilde, Oscar: The Canterville ghost. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, 1980. 46 p. (Easy readers. Classics, A)                                                                                                       0000006529321      W 71
                              
 
Stage 2 = 700 headwords / Dominoes two = 700 headwords (A2-B1)
 
Akinyemi, Rowena: Rainforests. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 2)         0000006791100, 0000006791117 502 A 31  Gykvt
 
Bennett, Arnold: Stories from the five towns. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 p.  (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 2)                     0000007219320      802 B 51  Zenei
 
Berniéres, Louis de:  Red dog. Oxford : Oxford University Press, cop. 2010.  [8], 56 p. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 2)                                           0000007219337  802 B 57   Zenei
 
Carroll, Lewis: Alice's adventures in Wonderland. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1994. 56 p. + 1 CD mell. - (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2)
                                                                                       0000006790677, 0000006790684   C 12  Gykvt
 
Chimombo, Steve: Changing their skies : stories from Africa. Oxford : Oxford Univ. Press, 2008. [8], 55 p. (Oxford bookworms library. World stories, Stage 2)                                      0000007137051      C 16
 
Cookson, Catherine: Matty Doolin. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1965. 56 p. (Oxford bookworms library. Human interest. Stage 2)                                             0000006790844  C 27  Gykvt
 
Defoe, Daniel: The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1993. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2)
                                                                                     0000006790905, 0000006790912      D 39 Gykvt
 
Escott, John: Dead man's island. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Stage 2)                                             0000007137235      E 93
 
Flinders, Steve: The beautiful game. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2009. 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 2)                                              0000006790424     796 F 64  Gykvt
 
Hardy-Gould, Janet: Chocolate. Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 2)                                                                                       0000007137099      663 H 31
 
Hardy-Gould, Janet: Henry VIII and his six wives. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 2)                                           0000007142734      H 31
 
Hardy-Gould, Janet: Marco Polo and the Silk Road. Oxford Univ. Press, cop. 2010. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 2)                                                       0000007142666      910 H 31
 
Kipling, Rudyard: The jungle book. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1997. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2)       0000006790691, 0000006790707 K 46  Gykvt
 
Lawrence, David Herbert: Love among the haystacks. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2)                          0000007220524  802 L 35   Zenei
 
London, Jack: White fang. Oxford : Oxford University Press, 2010. 67 p. (Dominoes. Two)
                                                                                                              0000007186912   802 L 77 Zenei
 
Mark, Jan: Too old to rock and roll and other stories.  Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 58 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2 ; stage 2.)                                  0000007114410      M 32
 
Mark, Twain: The adventures of Huckleberry Finn. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1994.  56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2)      
                                                                                       0000006790233, 0000006790240   M 32  Gykvt
 
Marryat, Frederick: The children of the new forest. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 2)                     0000007220111   802 M 36 Zenei   
   
Montgomery, Lucy Maud: Anne of Green Gables. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1994. 56 p. (Oxford bookworms library. Human interest. Stage 2)                      0000006790837  M 84  Gykvt
                                                                                                                            0000007114403     M 84
 
Nesbit, Edith: Five children and it. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1995. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 2)  
                                                                                       0000006790783, 0000006790790   N 69  Gykvt
 
Newbolt, Barnaby: Climate change. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2009. 56 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 2)                                                 0000006790417 551 N 74   Gykvt
 
Newbolt, Barnaby: Oceans. Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. 56 p. + 1 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 2)                                               0000007151811, 0000007151828      550 N 74
 
O'Henry: One thousand dollars and other plays. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. (Oxford bookworms library. Playscripts, Stage 2)                                                           0000007151699      O 15
 
Shakespeare, William: Much ado about nothing. Oxford : Oxford University Press, 2008. [10], 54 p. (Oxford bookworms library. Playscripts, Stage 2)                               0000007219269    802 S 53 Zenei        
 
Shakespeare, William: Romeo and Juliet. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [10], 54 p. (Oxford bookworms library. Playscripts, Stage 2)                                                           0000007151729      S 53
 
Vicary, Tim: Death in the freezer. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 2)                                                                     0000007142765      V 82
 
Vicary, Tim: Grace darling. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 2)                                                                             0000007123757      V 82
 
Vicary, Tim: Ireland. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 56 p. + 1 CD mell.  (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 2)  0000006790493, 0000006790509                    908 V 82   Gykvt
 
Walker, Sarah: Ghosts international : Troll and other stories. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2012. [8], 56 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2 ; stage 2.)                  0000007114663      W 19
 
 
Stage 3 = 1000 headwords / Dominoes three = 1000 headwords (B1)
 
   As the inspector said and other stories. Retold by John Escott. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 72 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 3)                  0000007136757      A 88
 
Baxter, Alison: The USA. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 72 p. + 2 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 3)  
                                                   0000006791155, 0000006791162, 0000006791179    908 B 42  Gykvt                                                                                          
                                                                                                                                         
 
Bennett, Arnold: The card. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 72 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 3)                                                        0000007219894   802 B 51   Zenei
 
Burnett, Frances Hodgson: The secret garden. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1993. 72 p.+ 2 CD mell.  (Oxford bookworms  library. Human interest, Stage 3)                                 
                                                             0000006791001, 0000006791018, 0000006791025 B 97  Gykvt
 
Carroll, Lewis: Through the looking-glass and what Alice found there. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1995. 72 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 3)                     
                                                                                                                     0000006790899 C 12  Gykvt
 
Chandler, Raymond: Goldfish. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. 72 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 3)                                                       0000007199639   802 C 16 Zenei
 
Conrad, Joseph: The secret agent. Oxford : Oxford University Press, 2010. 83 p. (Dominoes. Three)
                                                                                                          0000007186929      802 C 26 Zenei
 
Cresswell, Helen: Moondial. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1996. 72 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 3)                                     0000006790226      C 31   Gykvt
 
A cup of kindness : stories from Scotland. Retold by Jennifer Bassett. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2010. [8], 71 p. 2 CD. - (Oxford bookworms library. World stories, Stage 3)   
                                                 0000007244483, 0000007244506, 0000007244490              C 88 Zenei
 
Davies, Paul A.: Information technology. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 72 p. + 2 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 3)               
                                                 0000006790295, 0000006790301, 0000006790318      681 D 31  Gykvt
 
Dickens, Charles: A Christmas carol.  Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1996. 72 p. + 2 CD mell.  (Oxford bookworms library. Classics, Stage 3)                                    
                                                        0000006790578, 0000006790585, 0000006790592      D 64  Gykvt
 
Dumas, Alexandre: The count of Monte Cristo. Oxford : Oxford University Press, 2010. 83 p. + 2 CD-ROM mell. (Dominoes. Three)  0000007027086, 0000007027109, 0000007027093    802 D 95 Gykvt
 
Fitzgerald, Francis Scott: The curious case of Benjamin Button & other stories. Oxford : Oxford University Press, 2011. 83 p.(Dominoes. Three)                                   0000007186936  802 F 62 Zenei
 
Gilbert, Harry: The Star Zoo. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1992. 72 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 3)                                      0000006790974      G 46  Gykvt
 
Hardy, Thomas: The three strangers and other stories. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 72 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 3)                      0000007219498  802 H 31 Zenei     
 
Lindop, Christine: Australia and New Zealand. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 72 p. + 2 CD mell.  (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 3)          
                                                 0000006790516, 0000006790523, 0000006790530      908 L 68  Gykvt
 
London, Jack: The call of the wild. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1995. 72 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 3)                                                    0000006790608      L 77  Gykvt
 
   The long white cloud : stories from New Zealand. Retold by Christine Lindop.Oxford : Oxford Univ. Press, 2008. [8], 71 p. (Oxford bookworms library. World stories, Stage 3)      0000007151590      L 78
 
Nesbit, Edith: The railway children. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1993. 72 p. + 2 CD mell.  (Oxford bookworms  library. Human interest, Stage 3)             
                                                       0000006791032, 0000006791049, 0000006791056      N 69   Gykvt
 
   A pair of ghostly hands and other stories. Retold by Diane Mowat. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 72 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 3)   [1000 headwords]     
                                                                                                               0000007210914 802 P 12 Zenei
 
Peyton, K. M.: 'Who, Sir? Me, Sir?' Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, 1995. 72 p. (Oxford bookworms  library. Human interest, Stage 3)                                        0000006791193      P 68  Gykvt
 
Raynham, Alex: Formula One. Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. 72 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 3)                                                                                       0000007137105      796 R 43
 
Raynham, Alex: The human body. Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. [8], 72 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 3)                                                  0000007219252  802 R 43 Zenei
 
Segal, Erich: Love story.  Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 72 p.(Oxford bookworms library. Human interest, Stage 3)                                                                                   0000007142727      S 49
 
Stewart, Sue: Recycling. Oxford Univ. Press, cop. 2008. 72 p. + 2 CD mell.  (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 3)          
                                                 0000006791070, 0000006791087, 0000006791094      504 S 91  Gykvt
 
Vicary, Tim: Chemical secret. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 72 p.(Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Stage 3)                                                                 0000007137044      V 82
 
Vicary, Tim:  Justice. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 72 p. (Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Stage 3)                                                    0000007220104  802 V 82 Zenei
 
 
Vicary, Tim: The mysterious death of Charles Bravo. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2011. [8], 72 p. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 3)                                             0000007151736      V 82
 
Vicary, Tim: Skyjack!  Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 72 p. (Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Stage 3)                                                                            0000007142741      V 82
 
Vicary, Tim: Space. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2013. 72 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 3)                                                                                       0000007142994      520 V 82
 
Wilde, Oscar: The picture of Dorian Gray. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 72 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 3)                                                 0000007152207      W 71
 
 
B = 1200 words / Penguin readers Level 3 Pre-Intermediate = 1200 headwords
 
Blyton, Enid: Five on a treasure island. Copenhagen : Aschehoug, [199?]. 93 p. (Easy readers. Young adult, B)                                                                                                              0000006529246      B 69 
                                 
Dahl, Roald: The way up to heaven and other stories. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 1980.  80 p. (Easy readers. Contemporary, B)                                                            0000006529413       D 11
                                    
Duncan Lois: I know what you did last summer. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 2006. 110 p. (Easy readers. Young adult, B)                                                                          0000006529260      D 97
 
Fine, Anne: Madame Doubtfire. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 1999. V, 40, [1] p. (Penguin readers. Level 3)                                                                  8100001046402    802 F 58 Zenei
 
Fleischer, Leonore: Rain man. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 2008. VI, 46, [2] p. (Penguin readers. Level 3)                                                                   8100001046686   802 F 64 Zenei
 
Groom, Winston: Forrest Gump. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 2008. V, 48, [2] p.  (Penguin readers. Level 3)                                                                    8100001046433  802 G 67 Zenei
               
Herriot, James: If only they could talk. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 1981. 96 p. (Easy readers. Contemporary, B)                                                                                 0000006529284      H 64
                  
Jerome, Jerome Klapka: Three men in a boat : to say nothing of the dog. [Kopenhagen] : Aschehoug, 1993. 92 p. (Easy readers. Classics, B)                                                             0000006529352       J 61
                
Lowe, Pat: The girl with no name. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 2000. 92 p.(Easy readers. Young adult, B)                                                                                                   0000006529079      L 85
                       
Mark Twain: Tom Sawyer. Kopenhagen : Aschehoug, 1993. 120 p.(Easy readers. Contemporary, B ; 30.)                                                                                                                     0000006529369      M 32
           
Peck, Richard: Lost in Cyberspace. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 2005. 80 p. (Easy readers. Young adult, B)                                                                                    0000006529451      P 49
 
   Pirates of the Caribbean : dead man's chest. Adapted by Irene Trimble. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 2008. V, 56, [2] p. (Penguin readers. Level 3)          8100001046426    802 P 72 Zenei
         
Poe, Edgar Allan: The fall of the house of Usher : and other stories. 3. impr. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 2001. VII, 54, [1] p. (Penguin readers. Level 3)   8100001046389       802 P 74 Zenei
 
Shakespeare, William: Stories from Shakespeare. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 2000. VII, 54, [1] p. (Penguin readers. Level 3)                                             8100001046419    802 S 53 Zenei
 
Steinbeck, John: Of mice and men. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, [199?]. 96 p.(Easy readers. Contemporary, B)                                                                                               0000006529062      S 89
                     
Wilde, Oscar: The happy prince and other stories. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 1993. 103 p. (Easy readers. Classics, B)                                                                          0000006529109       W 71
  
Wilde, Oscar: The young king and other stories. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 2000. VI, 56, [1] p.(Penguin readers. Level 3)                                                 8100001046396      802 W 71 zenei
  
            
 
Stage 4 = 1400 headwords
 
Akinyemi, Rowena: Gandhi. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2010. [8], 88 p. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 4)                                                                            0000007137228      320 A 31
 
Alcott, Louisa May: Little women. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1995. 88 p. + 2 CD mell. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 4)   
                                                       0000006790257, 0000006790264, 0000006790271      A 35   Gykvt
 
Austen, Jane: Persuasion. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 104 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 4)                                                                                  0000007123764       A 97
 
Buchan, John: The thirty-nine steps. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 88 p. (Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Stage 4)   00000072200                                 802 B 91   Zenei
 
Conrad, Joseph: Lord Jim. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 104 p.  (Oxford bookworms library. Classics, Stage 4)                                                                                  0000007123702      C 26
 
Dickens, Charles: A tale of two cities.Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 88 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 4)                                                               0000007123733      D 64
 
   Doors to a wider place : stories from Australia. Retold by Christine Lindop. Oxford : Oxford Univ. Press, 2008. [8], 87 p. (Oxford bookworms library. World stories, Stage 4)      0000007142703      D 81
 
Eliot, George: Silas Marner : the weaver of Raveloe. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 88 p.  (Oxford bookworms library. Classics, Stage 4)                                                 0000007123795       E 40
 
Forester, Cecil Scott: The African Queen. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 88 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 4)                                                   0000007124099       F 71
 
Forester, Cecil Scott: Mr Midshipman Hornblower. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 88 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2 ; stage 4.)                                   0000007114441      F 71
 
Gilbert, Elizabeth: Eat, pray, love : one woman's search for everything. Oxford : Oxford University Press, 2014. [8], 87 p. + 2 CD. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 4)         
                                                      0000007219276, 0000007219290, 0000007219283  802 G 46 Zenei
 
James, Henry: Washington Square. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 88 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 4)                                                                                  0000007124112       J 26
 
Jerome, Jerome Klapka: Three men in a boat. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1990. 104 p. + 2 CD mell. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 4)           
                                                         0000006790936, 0000006790950, 0000006790967      J 61  Gykvt
 
Jerome, Jerome Klapka: Three men in a boat. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 104 p.  (Oxford bookworms library. Classics, Stage 2 ; stage 4.)                                   0000007114342      J 61
 
Leather, Sue: Desert, mountain, sea. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 88 p. (Oxford bookworms library. True stories, Stage 4)                                                          0000007136764      L 40
 
Peters, Ellis: A morbid taste for bones. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 88 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 4)                                                  0000007137112      P 63
 
Ransome, Arthur: We didn't mean to go to sea. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1995. 88 p. (Oxford bookworms  library. Thriller & adventure, Stage 4)               0000006791186      R 37   Gykvt
 
Sewell, Anna: Black Beauty. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1995. 88 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 4)                                         0000006790288      S 52  Gykvt
 
Stevenson, Robert Louis: Treasure island. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1993. 88 p. + 2 CD mell.  (Oxford bookworms  library. Thriller & adventure, Stage 4)                              
                                                        0000006791124, 0000006791131, 0000006791148      S 91  Gykvt
 
Swift, Jonathan: Gulliver's travels. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1993. 88 p. + 2 CD mell. (Oxford bookworms  library. Classics, Stage 4)                                   
                                                       0000006790547, 0000006790554, 0000006790561      S 99   Gykvt
 
   A time of waiting : stories from around the world. Retold by Clare West. Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. [VIII], 88 p. (Oxford bookworms library. World stories, Stage 4)              0000007136832      T 53
 
Viney, Brigit: The history of the English language. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 88 p.  + 2 CD mell. (Oxford bookworms library. Factfiles, Stage 4)                
                                                0000006790370, 0000006790387, 0000006790394       802 V 89  Gykvt
 
Wesley, Mary: A dubious legacy. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 88 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 4)                                                   0000007123719      W 62
 
 
Penguin readers Level 4 Intermediate = 1700 headwords
 
Christie, Agatha: The body in the library. Harlow : Pearson Ed. Ltd., 2008. 92 p. + 3 CD, 1 CD-ROM mell. (Penguin active reading. Level 4)                                                                         802 C 20 Zenei
0000006892449 + 0000006892456 + 0000006892463 + 0000006892470 + 0000006892487
 
Puzo, Mario: The Godfather. Harlow : Pearson Ed. Ltd., 1998. 61, [3] p. + 2 CD mell. (Penguin readers. Level 4)               0000006903220, 0000006903237,  0000006903244            802 P 99 Zenei
 
 
Steinbeck, John:  The red pony. Harlow : Pearson Ed. Ltd. : Penguin Books, 2001. VII, 69, [1] p. (Penguin readers. Level 4)                                                                    8100001046372  802 S 89 Zenei
 
 
Stage 5 = 1800 headwords    /   C = 1800 words
 
Blixen, Karen: Out of Africa. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, [199?]. 128 p. (Easy readers. Contemporary, C)                                                                                              0000006529253       B 69
                                                    
Dickens, Charles: A Christmas carol. Copenhagen : Aschehoug, 1992. 109 p. (Easy readers. Classics, C.)                                                                                                                      0000006529208      D 64
                           
Dickens, Charles: David Copperfield. Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1994. 104 p. + 3 CD mell.  (Oxford bookworms library. Classics, Stage 5)              
                           0000006790639, 0000006790646, 0000006790653, 0000006790660      D 64   Gykvt
 
Doyle, Arthur Conan, Sir: The hound of the Baskervilles. Copenhagen : Aschehoug : Alinea, 1991. 95 p. (Easy readers. Classics, C)                                                                            0000006529161      D 86
 
Emecheta, Buchi: The bride price. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 104 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 5)                                                                       0000007114199      E 46
 
Ghost stories. Retold by Rosemary Border. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 104 p. (Oxford bookworms library. Fantasy & horror, Stage 5)                                                 0000007123726      G 45
 
Hardy, Thomas: Far from the Madding Crowd. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 104 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 5)                                                               0000007123788      H 31
 
Hemingway, Ernest: The snows of Kilimanjaro. Copenhagen : Aschehoug : Alinea, [199?]. 86 p. (Easy readers. Contemporary,C)                                                                                 0000006529338      H 60
                         
Herriot, James: Every living thing. Copenhagen : Aschehoug : Alinea, 1994. 96 p. (Easy readers. Contemporary, C)                                                                                                0000006529123     H 64
                         
Highsmith, Patricia: Broken glass and other stories. Copenhagen : Aschehoug, cop. 1986. 74 p. (Easy readers. C, Crime)                                                                                              0000006529437      H 69
 
London, Jack: The call of the wild. Copehhagen : "Aschehoug", [1992]. 77 p. (Easy readers. Classics, C)                                                                                                                       0000006529178       L 77
                          
McBain, Ed: King's ransom. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 104 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 5)                                                                     0000007124105      M 49
 
Paretsky, Sara: Deadlock. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 104 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 5)                                                                     0000007136726      P 38
 
Rees, Celia: Witch child. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 2004. 120 p. (Easy readers. Young adult; C)                                                                                                              0000006529192      R 46
              
Shelley, Mary Wollstonecraft: Frankenstein. Copenhagen : Aschehoug, cop. 1999. 112 p.(Easy readers. Classics, C)                                                                                         0000006529093       S 54
             
Steinbeck, John: The pearl. Copenhagen : Aschehoug : Alinea, 1991. 89 p. (Easy readers. Contemporary, C)                                                                                               0000006529376      S 89
                        
Stevenson, Robert Louis: Treasure island. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, 1992. 110 p. (Easy readers. Classic; C)                                                                                            0000006529345      S 91
              
Treading on dreams : stories from Ireland. Retold by Clare West. Oxford : Oxford Univ. Press, 2008. [8], 103 p. (Oxford bookworms library. World stories, Stage 5)                          0000007123740      T 91
 
Tyler, Anne: The accidental tourist. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 104 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 5)                                                                        0000007123771      T 99
 
 
D = 2400 words
 
   An anthology of humour. Ed. by Aage Salling and Erik Hvid. Kopenhagen : Aschehoug, 1992. 87 p. (Easy readers. D)                                                                                               0000006529116      A 56
    
Sillitoe, Alan: The loneliness of the long-distance runner. Copenhagen : Aschehoug, 1991. 76 p. (Easy readers. Suspense, D ; 7.)                                                                                 0000006529383      S 57
                     
Stevenson, Robert Louis: Dr Jekyll and Mr Hyde. Copenhagen : Aschehoug, [199?]. 75 p. (Easy readers. Classics, D.)                                                                                         0000006529130      S 91
            
Vonnegut, Kurt: Slaughterhouse-five or The children's crusade. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, 1994. 134 p.(Easy readers. Contemporary, D)                                                 0000006529185       V 96
                
 
Stage 6 = 2500 headwords
 
   American crime stories. Retold by John Escott. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 120 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 6)                                     0000007136740      A 54
 
Austen, Jane: Pride and prejudice. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 120 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 6)                                                0000007220791  802 A 97   Zenei        
 
Bagley, Desmond: The enemy. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 120 p. (Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Stage 6)                              0000007219887  802 B 13   Zenei            
 
Dickens, Charles: Oliver Twist. Oxford Univ. Press, 2008, cop. 1992. 120 p. + 3 CD mell.  (Oxford bookworms library. Classics, Stage 6)                                                                                              
                         0000006790714, 0000006790721, 0000006790738, 0000006790745         D 64  Gykvt
 
Gibbons, Stella: Cold Comfort Farm. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 136 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 6)                                       0000007210945  802 G 45 Zenei
 
Hill, Reginald: Deadheads. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 120 p. (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Stage 6)                                                                                 0000007124051      H 70
 
MacLean, Alistair:  Night without end. Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. [8], 120 p. (Oxford bookworms library. Thriller & adventure, Stage 6)                            0000007220159    802 M 10   Zenei
 
Trollope, Anthony: Barchester towers. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. [8], 120 p. (Oxford bookworms library. Classics, Stage 6)                                                               0000007129636      T 92
 
Waugh, Evelyn: Decline and fall. Simplified ed. Oxford : Oxford Univ. Press, cop. 2008. 120 p. (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 6)                                                   0000007136788      W 35
 
 
A nyelvtanulással eltöltött idő szerint
 
 
After 2 years of English
 
Andersen, Hans Christian: The ugly duckling and other fairy tales. [Kopenhagen] : Aschehoug, cop. 1998. 72 p. (Easy classics)                                                                                0000006529406      A 57
                                    
 
Kipling, Rudyard: The jungle books. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 1995. 112 p. (Easy classics)                                                                                                             0000006529086      K 46
           
 
After 3 years of English
 
Beecher-Stowe, Harriet: Uncle Tom's cabin. [Kopenhagen] : Aschehoug Dansk Forlag, cop. 1996. 128 p. (Easy classics)                                                                                               0000006529420      B 44
               
Carroll, Lewis: Alice in Wonderland. [Kopenhagen] : Aschehoug Dansk Forlag, cop. 1996. 92 p. (Easy classics)                                                                                                             0000006529390      C 12
                      
 
Dickens, Charles : Great expectations. [Kopenhagen] : Aschehoug Dansk Forlag, cop. 1995. 104 p (Easy classics)                                                                                                   0000006529444      D 64
                      
Mark Twain: The adventures of Huckleberry Finn. [Kopenhagen] : Aschehoug, cop. 1996. 94 p. (Easy classics)                                                                                                             0000006529307      M 32
        
 
After 4 years of English
 
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 1996. 76 p.(Easy classics)
                                                                                                                           0000006529215      D 39
 
Dickens, Charles: Oliver Twist. [Kopenhagen] : Aschehoug, cop. 1995. 80 p. (Easy classics)
                                                                                                                           0000006529239      D 64
 
Scott, Walter (Sir): Ivanhoe. [Kopenhagen] : Aschehoug : Alinea, cop. 1995. 112 p. (Easy classics)
                                                                                                                           0000006529291      S 43
 
Swift, Jonathan: Gulliver's travels. [Kopenhagen] : Aschehoug Dansk Forlag, cop. 1996. 120 p. (Easy classics)                                                                                                              0000006529277      S 99
 
 

 
Német
 
Vereinfachte Märchentexte für Kinder = Egyszerűsített szövegű mesék gyerekeknek:

Grimm: Die Bremer Stadtmusikanten = A brémai muzsikusok. Szeged. Grimm Könyvkiadó, 1997. 45 p.           5004015327720     G 65 Gykvt
Grimm: Dornröschhen = Csipkerózsika. Szeged. Grimm Könyvkiadó, 1997. 45 p.                                            
                                                                                                        5004015327737  G 65 Gykvt
 
0 = Bücher mit 400 Wörtern
 
Spyri, Johanna: Heidi. Kopenhagen : Aschehoug, 2004. 54 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. Klassiker)                                                                                                           0000006203832       S 84

Deutsch als Fremdsprache. Stadt, Land, Fluss ... (A1)
 
Wagner, Andrea Maria: Spannende Tour im Schwarzwald : A1 : [kostenloser Hörtext online]. Stuttgart : Klett Sprachen, 2012. 32 p. (Deutsch als Fremdsprache. Stadt, Land, Fluss ...)
                                                                                                           0000007242717    803 W 11 Zenei
 
Stufe 1 – Ausgangswortschatz 400 Wörter (A2)
 
Posener, Alan: Kater, Ines und Katerina ; Der grosse Baum. Kopenhagen : Aschehoug, cop. 1994. 63 p. (Teen readers. Stufe 1)                                                                  0000006903152           P 87 Gykvt.
 
Posener, Alan: Kater, Ines und Katerina ; Der grosse Baum. Copenhagen : Easy Readers, [2013]. 63 p. (Teen readers. Stufe 1)                                                                        0000007129605              P 87
                                                                                                      8100001046792         803 P 87 Gykvt.      
 
A = Bücher mit 600 Wörtern (A2)
 
Bürger, Gottfried August: Münchhausens Abenteuer. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 64 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Gegenwartsliteratur)                                   0000006199630            B 98
 
Ende, Michael: Lenchens Geheimnis. Kopenhagen : Aschehoug Dansk Forlag, cop. 1995. 61 p.(Easy readers = Leicht zu lesen. A, Gegenwartsliteratur)                              0000006173616                    E 52
                                                                                                             0000006903145         E 52 Gykvt.
                                                                                                             8100001046464   803 E 52 Zenei
 
Fuchs, Ursula: Wiebke und Paul. Kopenhagen : Easy Readers, cop. 2003. 64 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Jugendliteratur)                                                    0000006173661                      F 95
                                                                                                           0000006903121            F 95 Gykvt
                                                                                                           8100001046488      803 F 95 Zenei
 
Härtling, Peter: Ben liebt Anna. Kopenhagen : Easy Readers, cop. 2007. 72 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Jugendliteratur)                                                                8100001046730   803 H 47 Zenei
 
Kästner, Erich: Das doppelte Lottchen. Kopenhagen : Aschehoug, cop. 2000. 72 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Gegenwartsliteratur)                                                            0000006173654    K 28
 
Kästner, Erich: Das doppelte Lottchen. Copenhagen : Easy Readers, [2010]. 72 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Gegenwartsliteratur)                                              0000007106811        K 28 Gykvt.
                                                                                                             8100001046754  803 K 28 Zenei
 
Kästner, Erich: Mein Onkel Franz. Kopenhagen : Aschehoug, cop. 1976. 56 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Gegenwartsliteratur)                                                                       0000006173708     K 28
 
Meyer-Dietrich, Inge: Und das nennt ihr Mut? Kopenhagen : Aschehoug Dansk Forlag, cop. 1997. 68 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Jugendliteratur)                            0000006173685               M 60
                                                                                                                  0000006903138    M 60 Gykvt.
 
Spoerl, Heinrich: Man kann ruhig darüber sprechen. Kopenhagen : Aschehoug, [2000]. 46 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Gegenwartsliteratur)                                               0000006200329   S 84
 
   Till Eulenspiegel. Hrsg. Gisela Betke Nielsen. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 61 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. A, Klassiker)                                                                            0000006200367    T 53
 
 
Teen readers. Stufe 2. = Ausgangswortschatz 650 Wörter
 
Teller, Jürgen: Falkenland. [Kopenhagen] : Aschehoug, cop. 2006. 64 p. (Teen readers. Stufe 2)
                                                                                                                    0000006906115   T 41 Gykvt
 
Niveau 2 sehr einfache Lektüren (A1/A2), 1000 Wörtern
 
Stoker, Bram: Dracula. [Milano] : La Spiga Languages, cop. 2008. 62 p. + 1 CD mell. (Sehr einfache Lektüren; Zweites Niveau)                                       8100001046341, 8100001046358  803 S 92 Zenei
 
 
B = Bücher mit 1200 Wörtern (A2) /
 
Fallada, Hans: Erzählungen. Kopenhagen : Aschehoug, [1999?]. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Kriminalgeschichten)                                                                            0000006199487     F 13
 
Kästner, Erich: Emil und die Detektive. Kopenhagen : Grafisk Forlag, 1969. 111 p. (Easy readers = Leicht zu lesen ; B.)                                                                                               9000004831175   K 28
 
Kästner, Erich: Emil und die Detektive. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur ; 40.)                                                                  0000006200336   K 28
 
Lenz, Siegfried: Das Feuerschiff. Kopenhagen : Grafisk Forlag, 1975. 85 p. (Easy readers = Leicht zu lesen ; B.)                                                                                                               9004314831153   L 54
 
Lenz, Siegfried: Das Feuerschiff. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 85 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur)                                                                             0000006200350     L 54
 
Martin, Hansjörg: Kein Schnaps für Tamara. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 85 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur)                                                               0000006199647   M 36
 
Pausewang, Gudrun: Die Wolke. [Copenhagen] : Easy Readers, cop. 2012. 72 p. (Easy readers =
Leicht zu lesen. B, Jugendliteratur)                                                   0000007211058      803 P 47 Zenei
 
Kuhn, Krystyna: Bittersüsses oder Saures.  [Copenhagen] : Easy Readers, cop. 2011. 48 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Jugendliteratur)                                      0000007217319   803 K 97 Zenei
 
Reding, Josef: Jerry lacht in Harlem : Kurzgeschichten. Kopenhagen : Grafisk, [1977]. 79 p. (Easy readers ; B.)                                                                                                         9004324831631    R 46
 
Reding, Josef: Jerry lacht in Harlem : Kurzgeschichten. Kopenhagen : Aschehoug, [1999?]. 80 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur)                                      0000006203870  R 46
 
Reinecker, Herbert: Der Kommissar lässt bitten. Kopenhagen : Grafisk, 1976. 88 p. (Easy readers ; B.)
                                                                                                                             9004324831136    R 52
 
Reinecker, Herbert: Der Kommissar lässt bitten. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 86 p.(Easy readers = Leicht zu lesen. B, Kriminalgeschichten)                                                          0000006199081    R 52
 
Scholl, Inge: Die Weisse Rose. Kopenhagen : Aschehoug, [1997]. 79 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur)                                                                               0000006203863   S 35
 
Spoerl, Heinrich: Der Gasmann. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 63 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur)                                                                                0000006200343  S 84
 
Steiger, Otto: Einen Dieb fangen. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 104 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur)                                                                               0000006203856   S 87
 
Steiger, Otto: Einen Dieb fangen. Kopenhagen : Aschehoug, [2007]. 104 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Gegenwartsliteratur)                                                                   0000006906023    S 87 Gykvt.
 
Werremeier, Friedhelm: Zwei Kriminalstorys. Copenhagen : Easy Readers, cop. 1990. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. B, Kriminalgeschichten)                           0000007217272  803 W 61   Zenei
 
 
Deutsch als Fremdsprache. Stadt, Land, Fluss ... (A2) / Leo & Co
 
Wagner, Andrea Maria:  Wilde Pferde im Münsterland : A2 : [kostenloser Hörtext online]. Stuttgart : Klett Sprachen, 2013. 40 p. (Deutsch als Fremdsprache. Stadt, Land, Fluss ...)
                                                                                                            0000007242724   803 W 11 Zenei
 
Scherling, Theo: Schöne Ferien : [leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache] : [Stufe 2, ab A2] .  München : Langenscheidt bei Klett, 2013. 64 p. + 1 CD.  (Leo & Co.)
                                                                                0000007242731, 0000007242748    803 S 28 Zenei
 
Scherling, Theo: Stille Nacht : [leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache] : [Stufe 3, ab A2] /.  Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2008. 64 p. + 1 CD.  (Leo & Co.)
                                                                                  0000007242755, 0000007242762  803 S 28 Zenei
 
 
Deutsch als Fremdsprache. Stadt, Land, Fluss ... (A2+B1) / Tatort DaF Hörkrimi
 
Wagner, Andrea Maria: Dramatische Szenen in Weimar : A2 + B1 : [kostenloser Hörtext online. Stuttgart : Klett Sprachen, 2013. 47 p.  (Deutsch als Fremdsprache. Stadt, Land, Fluss ...)                                                                                                       
                                                                                                            0000007242700   803 W 11 Zenei
 
Baier, Gabi: Frankfurter Geschäfte : Deutsch als Fremdsprache : A2 + B1. Stuttgart : Klett Sprachen, 2014. 48 p. + 1 CD.  (Tatort DaF Hörkrimi)
                                                                                  0000007242687, 0000007242694  803 B 13 Zenei
 
 
Niveau 3 Vereinfachte Lektüren (A2/B1), 1200 Wörtern
 
Keller, Gottfried: Der grüne Heinrich. [Milano] : La Spiga Languages, cop. 2010. 62 p. + 1 CD mell. (Vereinfachte Lektüren, Drittes Niveau)                  8100001046587, 8100001046594  803 K 33 Zenei
 
 
Stufe 4 – Ausgangswortschatz 1400-1800 Wörter (B1)
 
Gallandy, Greta: Die herzensgute Nachbarin. [Kopenhagen] : Aschehoug, cop. 2007. 72 p. (Teen readers. Stufe 4)                                                                                        0000006906122   G 21 Gykvt.
 
Gallandy, Greta: Die herzensgute Nachbarin. [Copenhagen] : Easy Readers : Aschehoug, [2013]. 72 p. (Teen readers. Stufe 4)                                                                                    0000007129599    G 21
 
 
C = Bücher mit 1800 Wörtern (B1)
 
Arold, Marliese: Ich will doch leben : Nadine ist HIV-positiv. [Copenhagen] : Easy Readers, [2013]. 85 p. (Easy readers = Leicht zu Lesen. C, Jugendliteratur)                    8100001046785     803 A 84 Zenei
 
 
Goes, Albrecht: Das Brandopfer Copenhagen : Easy Readers, [2010]. 64 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                             8100001046761   803 G 49 Zenei
 
 
Kohlhagen, Norgard: Die Schöne und die Kluge : Schwestern oder immer nur die Hälfte vom Glück. Kopenhagen : Aschehoug, 1994. 102 p.(Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur ; 34.)
                                                                                                                             0000006203948    K 63
 
Kästner, Erich: Drei Männer im Schnee. Kopenhagen : Aschehoug, cop. 1969. 112 p.(Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                           0000006173647       K 28
 
Kästner, Erich: Drei Männer im Schnee. Copenhagen : Easy Readers, [2009]. 108 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                8100001046457 803 K 28 Zenei
 
Lenz, Siegfried: Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt : aus den Bekentnissen eines Schwarzhändlers. Kopenhagen : Aschehoug, cop. 1964. 87 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                                                             0000006173623    L 54
 
Lenz, Siegfried: So zärtlich war Suleyken. Kopenhagen : Aschehoug, cop. 1993. 104 p.(Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                           0000006173630    L 54
 
Martin, Hansjörg: Die lange, grosse Wut : Kriminalgeschichten. Gekürzt und vereinfacht für Schule und Selbststudium. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                                                             0000006199111   M 36
 
Mechtel, Angelika: Flucht ins fremde Paradies. Kopenhagen : Aschehoug, cop. 1993. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                              0000006173692   M 50
 
Mechtel, Angelika: Flucht ins fremde Paradies. [Kopenhagen] : Aschehoug, cop. 1990. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                    0000006903169  M 50 Gykvt.
 
Noack, Barbara: Die Zürcher Verlobung. Kopenhagen : Aschehoug, [2000]. 90 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                              0000006199623    N 78
 
Reinecker, Herbert: Fälle für den Komissar. Kopenhagen : Grafisk, 1985. 94 p. (Easy readers ; C.)
                                                                                                                              9004324831686   R 52
 
Reinecker, Herbert: Fälle für den Kommissar : aus "Fünf Fälle für den Kommissar".  Kopenhagen : Aschehoug, cop. 1985. 94 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Kriminalgeschichten)
                                                                                                                              0000006199463   R 52
 
Rinser, Luise: Die Erzählungen. Kopenhagen : Grafisk, 1987. 96 p. (Easy readers ; C.)
                                                                                                                            9004324831617     R 74
 
Rinser, Luise: Die Erzählungen. Kopenhagen : Aschehoug, [1999?]. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                                              0000006199470   R 74
 
Schönfeldt, Sybil: Sonderappell.  Kopenhagen : Aschehoug, 2001. 104 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Jugendliteratur)                                                                                      0000006203887   S 36
 
Ulrici, Rolf: Die Oder gluckste vor Vergnügen. Kopenhagen : Aschehoug, 1994. 107 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur ; 35.)                                                   0000006203955    U 56
 
 
Zweig, Stefan: Novellen. Kopenhagen : Grafisk, 1972. 78 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Jugendliteratur)                                                                                                      9004324831624   Z 99
 
Zweig, Stefan: Novellen. Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. 79 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. C, Gegenwartsliteratur)                                                                                              0000006199098   Z 99
 
 
Niveau 4 Lektüren one grenzen (B1/B2)
 
Storm, Theodor: Immensee ; Die Regentrude. [Milano] : La Spiga Languages, cop. 2010. 92, [2] p. + 1 CD mell. (Lektüren ohne Grenzen; Viertes Niveau) 8100001046563, 8100001046570   803 S 92 Zenei
 
 
D = Bücher mit 2400 Wörtern (B2)
 
Kästner, Erich: Der kleine Grenzverkehr. Kopenhagen : Aschehoug, [2000]. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. D)                                                                                                 0000006203849   K 28
 
Kästner, Erich: Der kleine Grenzverkehr. Kopenhagen : Aschehoug, [2007?]. 96 p.(Easy readers = Leicht zu lesen. D, Gegenwartsliteratur)   8100001046440                                          803 K 28 Zenei
                                                                                                                  0000006906030    K 29 Gykvt.
 
Werremeier, Friedhelm: Treff mit Trimmel : Kriminlageschichten. Kopenhagen : Aschehoug, [2000]. 96 p. (Easy readers = Leicht zu lesen. D)                                                                 0000006199654   W 61
 
 
 

 
Francia
 
 
B = 1200 mots (A2)
 
 
Bernede, Arthur: Belphégor. Copenhagen : Easy Readers, cop. 2002. 52 p. (Easy readers = Lectures faciles. B, Suspense)                                                                          0000007220777     804 B 57 Zenei
 
 
Olasz
 
 
A = 600 parole (A2)
 
Boccaccio, Giovanni: Andreuccio da Perugia : novella dal Decamerone . Copenhagen : Easy Readers, cop. 1972. 41 p. (Easy readers = Facili da leggere. A, Classico)          0000007182990 805 B 70 Zenei
 
Ginzburg, Natalia: Ti ho sposato per allegria : commedia in tre atti. Copenhagen : Easy Readers, cop. 1974. 48 p. (Easy readers = Facili da leggere. A, Commedia)              0000007183102 805 G 46 Zenei
 
 
Fo, Dario: Gli imbianchini non hanno ricordi : farsa per clown. Copenhagen : Easy Readers, cop. 1977. 46 p. (Easy readers = Facili da leggere. A, Farsa)                     0000007183065   805 F 65 Zenei
 
 
Livello 3. Intermedio = 1000 parole chiave (B1)
 
Manzoni, Alessandro: I promessi sposi. Recanati : ELI, 2014. 111 p. (Letture Graduate ELI Giovani Adulti. Livello 3)                                                         0000007241703, 0000007241710 805 M 27 Zenei
 
 
B = 1200 parole, (A2)   
 
Calvino, Italo: Marcovaldo. Copenhagen : Easy Readers, cop. 1987. 84 p. (Easy readers = Facili letture. B, Contemporaneo)                                                                  0000007183072   805 C 11 Zenei
 
 
Soldati, Mario: Cinque novelle. Copenhagen : Easy Readers, cop. 1986. 92 p. (Easy readers = Facili da leggere. B, Novelle)                                                                        0000007183058    805 S 69 Zenei
 
 
C = 1800 parole (B1)
 
Moravia, Alberto: Sette racconti. Copenhagen : Easy Readers, cop. 1972. 80 p. (Easy readers = Facili letture. C, Racconti)                                                                          0000007241765      805 M 87 Zenei
 
 
Spanyol
 
C = 2000 palabras (B1)
 
 
Martín Gaite, Carmen: Caperucita en Manhattan. Copenhagen : Easy Readers, [2013], cop. 1999.  176 p. (Easy readers = Lecturas fáciles. C, Contemporáneo)              0000007220821  806 M 36 Zenei
 
 
 
Az anyaggyűjtés lezárva: 2015. január 23.
részletek>>>
Napjaink szakácsművészete
 

 
Vendégváró konyhák
 
Fank  Júlia: Óriás szakácskönyv kezdőknek és haladóknak. Bp. Corvina, 2005.
952 p.                                                                                                              641 F 91
 
Ugrai-Nagy Tünde: Manókonyha. szakácskönyv gyerekeknek. Bp. Sanoma, 2011.
143 p.                                                                                                              641 U 18
 
A vendégvárás bibliája. Minden, amit a sikeres vendéglátásról tudni kell. Szerk. Pais Otília.
Pécs, Alexandra, 2006. 319 p.                                                                             641 V 67
 

Ízelítő a népek konyháiból - keleti ízek

Cey-Bert Róbert: Thai konyha. Az ízek paradicsoma. Fót, Paginarum, 2001. 111 p.    641 C 15

Faller, Renate: Ázsiai ízek. Pécs, Alexandra, 2000. 63 p.                                          641 F 13

Indiai konyha. Mesésen finom, gazdag és fûszeres, kipróbált fogások. Bp. Gabo, 2001. 95 p.  641 I 57

Nélkülözhetetlen ázsiai szakácskönyv. Bp. Vince, 2006. 304  p.                                641 N 40

Nemere Ilona: Távol-keleti ízek. Nagykovácsi, Puedlo, 2002. 160 p.                          641 N 42

Sarai, Midori - Cey-Bert Róbert: Japán konyha. Az Istenek világa. Fót, Paginarum, 2001. 84 p.   641 S 18

 
Európa asztalánál

A 100 legjobb német recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.                          641 Sz 39

A 100 legjobb skandináv recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.                     641 Sz 39

Bordás Mihály: Erdélyi finomságok könyve. Bp. Scolar, 2009. 140 p.                         641 B 79

Francia konyha. Pécs, Alexandra, 2000. 63 p.                                                         641 F 90

Francia kulinária. Szerk. André Dominé, Günter Beer. Bp. Vince, 2010. 468 p.            641 F 90

 Juhani Nagy János: Európa eszik. Bp. Szabad Föld, 2004. 234 p.                             641 J 87

 
Mediterrán tájakon

Balashova, Elena: Modern mediterrán konyha. Bp. Kossuth, 2011. 608 p.                  641 B 17
 
Görög kulinária. Szerk. Milona, Marianthi. Bp. Vince, 2007. 459 p.                            641 G 59 

Kaltenbach, Marianne: Spanyol ételek. Kaposvár, Holló, 2000. 64 p.                         641 K 13

Olasz kulinária. Írta és szerk. Claudia Piras. Bp. Vince, 2007. 496 p.                              641 O 25

A 100 legjobb olasz recept. Kistarcsa, Sajgó és Társa, 2002. 80 p.                                641 Sz 39

 
Egészséges étkezés
 
Bardi, Carla: Klasszikus vegetáriánus konyha. Bp. Kossuth, 2009. 320 p.                        641 B 33
 
Hadarik Rita - Huszár Boglárka: Egészséges ínyencfalatok. finomságok lisztérzékenyeknek
(is). Törökbálint, T.bálint K. 2014. 167 p.                                                                    641 H 10
 
Haigh, Charlotte: 100 természetes immunerősítő. 100 recept immunrendszerünk ellenálló
képességének fokozására. Pécs, Alexandra, 2006. 127 p.                                             641 H 11
 
Kútvölgyi Mihály - Ambrus Lajos - Roszik Péter: Bioételek gabonából. Üllő,
Timp, 2010. 127 p.                                                                                                  641 K 99
 
Lénárt Gitta: Lúgosítás élő ételekkel. Bp. Bioenergetic, 2013. 17 p.                                641 L 48
 
[Merson, Sarah]: 100 fiatalító étel. [100 recept az öregedés visszafordítására].
Pécs, Alexandra, 2009. 128 p.                                                                         613 M 55
 
Schobert Norbert: Norbi update. minden, amit a fogyásról tudok. Bp. Norbi Update
Zrt. 2007. 419 p.                                                                                                    641 S 35
 
Sebestyén Szilvia: Makrobiotika. az egészséges és harmonikus életért. Bp. Kossuth,
cop. 2014. 240 p.                                                                                                  641 S 47
 
Szelekovszky Rita, Valló László: A gyümölcsök. táplálkozás-élettani hatásai és receptek.
Bp. Cser K., 2013. 148 p.                                                                                      641 Sz 54
 
Szendi Gábor, Mezei Elmira: Paleolit szakácskönyv. Bp. Jaffa, 2010. 307 p.    641 Sz 59
 
Török Katalin, Kiss Erika: Mediterrán étrend. miért egészséges a mediterrán étrend?
Bp. Golden Book, 2004. 108 p.                                                                              641 T 85
 
Varga Gábor: Reform desszertek. az egészségtudatos életmódhoz. Bp. Kossuth,
2013. 190 p.                                                                                                        641 V 38
 
Wignall, Judita: Nyersből finomat. amit a nyers étrend és életmód otthoni bevezetéséhez
tudni kell. Prága, Synergie, 2013. 192 p.                                                                641 W 70
 
Yabsley, Charmanie, Cross, Amanda: Varázslatos italok. 60 recept az egészséges életért.
Pécs, Alexandra, 2005. 143 p.                                                                               641 Y 10
             
 
Ismert, kedvelt személyek főztjei
 
Allen, Rachel: A család kedvencei. receptjeim hétköznapokra és ünnepekre. Bp. TB,
2012. 240 p.                                                                                                        641 A 43
 
Bódi Margó: Az egészséges is lehet finom. Bp. Bódi G. Produkciós Iroda Kft.
2010. 191 p.                                                                                                       641 B 70
 
Fearnley-Whittingstall, Hugh: River Cottage minden napra. Pécs, Alexandra,
2012. 415 p.                                                                                                       641 F 31
                              
Hegyi Barbara: Abraka babra. Monológok a konyhámból. Bp. Park, 2011. 287 p.        641 H 53
 
Lawson, Nigella: Hogyan váljunk házi istennőkké? Nigella süteményeskönyve. Szeged,
Szukits, 2007. 382 p.                                                                                             641 L 35
 
Lawson, Nigella: Nigella express. jó ételek gyorsan. Szeged, Szukits, 2008. 209 p.       641 L 35
 
 Olivér, Jamie: … és egyszerűen csak főzz! Bp. Park, 2002. 317 p.                              641 O 32
 
Oliver, Jamie: Jamie 30 percesek. Bp. Park, 2013. 287 p.                                          641 O 32
 
Oliver, Jamie: Jamie természetesen. 100 recept a kertemből. Bp. Park, 2009.
333 p.                                                                                                                 641 O 32
 
Ramsay, Gordon: Csak könnyedén. Pécs, Alexandra, 2009. 256 p.                             641 R 36
 
Stahl Judit: Enni jó! kedvenc receptjeim zsúfolt hétköznapokra és megérdemelt
hétvégékre. Bp. Park, 2005. cop. 2002.                                                                  641 S 85
 

Sütemények egész évben

Aprósütemények. 1001 ínycsiklandozó süteményrecept a világ minden tájáról.
Szöveg: Pamela Egan et. al. Bp.Kossuth, 2005. 360 p.                                            641 A 73
 
Bardi, Carla: Csokoládés finomságok aranykönyve. [Bp.] Kossuth, 2008.
703 p.                                                                                                               641 B 33
 
Dickhaut, Sebastian, Christina Kempe: Mindenki süteményeskönyve. 444 recept.
Kaposvár, Holló és társa, 2005. 359 p.                                                                  641 D 64
 
Gerecz Gergely: Csábító házi sütemények 3. Nyíregyháza, Pro-Team, 2009.
107 p.                                                                                                               641 G 37
 
Horváth Ilona, F.: Házisütemények. receptek és tanácsok a mindennapokra és a
különleges alkalmakra. Bp. Totem, 2010. 350 p.                                                     641 H 87
 
Kissel, Renate: Még több bögrés sütemény. még több édesség, mérleg nélkül. Kaposvár,
Holló és Társa, 2007. 63 p.                                                                                  641 K 57
 
Pasch Julianna - Jámbor Mariann: Csábító házi sütemények. A legfinomabb édes és sós
sütemények receptgyűjteménye több mint 200 exkluzív fotóval!. Nyíregyháza, Pro-Team,
2007. 124 p.                                                                                                       641 P 39
 
Pasch Julianna -  Jámbor Mariann]: Csábító házi sütemények 2. Nyíregyháza,. Pro-Team,
2008. 115 p.                                                                                                      641 P 39/2
 
Poziombka, Stefanie: 1 tészta – 50 keksz. változatos aprósütemények egész évre.
Kaposvár, Holló, 2008. 63 p.                                                                                 641 P 88
 
A sütés bibliája. A csábító reggeli finomságoktól a mindennapi süteményeken át a
különleges desszertekig. Szerk. Morvay Krisztina. Pécs, Alexandra, 2007. 319 p.         641 S 99
 
Szabó Sándorné, Horváth Ildikó: 500 kedvenc házisüti. Kezdő és gyakorlott háziasszonyoknak.
[S.L.] Pro-Book, 2008. 317 p.                                                                                641 Sz 21
 
Vincze Sára: Csábító házi sütemények 4. Nyíregyháza, Pro-Team, 2010. 110 p.           641 V 89
 
Weber, Anne-Katrin: Kis torták és minisütemények. igazi újdonságok és klasszikusok
új formában. Kaposvár, Holló és Társa, 2008.63 p.                                                  641 W 35
 
 
Gyorsan főzni, finomat
 
Bereznay Tamás: Főzni gyerekjáték. bevált receptek sietős anyukáknak. Bp.
Book K., 2011. 141 p.                                                                                        641 B 54
 
McCosker, Kim: 4 hozzávaló. több mint 340 gyors, könnyű és ízletes recept csak 4 vagy
annál kevesebb hozzávalóból. Bp. Jaffa, 2011.                                                      641 M 49
 
Schinharl, Cornélia: 15 perces ebédek és vacsorák. gyorsan elkészíthető ételek hússal,
hús nélkül, hidegen és melegen. Kaposvár, Holló és Társa, 2008. 62 p.                    641 S 30
 
Stahl Judit: Gyors konyha. receptek 10, 20, 30, 45 perc alatt. Pécs, Alexandra, 2014.
197 p.                                                                                                              641 S 85
 
 
Diétás szakácskönyvek
 
Alacsony zsírtartalmú ételek. zsírszegényen, ízgazdagon. Szerk. Anouska Jonesh.
Bp. Aréna, 2008. 255 p.                                                                                    641 A 33
 
Dupin, Olivia: Egészségesen, gluténmentesen. Kézikönyv kezdőknek a gluténmentes
diéta és életmód könnyed bevezetéséhez. Prága, Synergie, cop. 2014.
223 p.                                                                                                             641 D 98
 
 
Forgách Éva: Csodafazék. Diétás és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek.
Bp. Bioenergetic, 2013. 103 p.                                                                           641 F 72
 
 
Fövényi József -  Gyurcsáné Kondrát Ilona: Cukorbetegek nagy diétáskönyve. Budaőrs.
SpringMed, 2009. 365 p.                                                                                   641 F 87
 
Gyomorkímélő ételek. Bp. I.P.C., 2014. 72 p.                                                      641 K 38          
 
Gyurcsáné Kondrát Ilona -  Bittner Nóra: Daganatos betegek nagy diétáskönyve. Bp.
SpringMed, 2012. 278 p.                                                                                   641 G 99
 
Liszkay Gabriella -  Lindwurm Katalin: A bőrbetegségek és az étrend. kiváltó okok, tünetek,
étrendi tanácsok. Bp. Golden Book, 2003. 127 p.                                                 641 L 72
 
Mil, José van -  Christine Archer-Mackenzie: Kemoterápia alatt. étrendi tanácsok, gyógyító
ételek. Érd, Zafír Press, 2010. 175 p.                                                                  641 M 68   
 
Rigó János - Gaálné Labáth Katalin -  Bencsik Klára: A csontritkulás diétás kezelése. Bp.
Medicina, 1999. 174 p.                                                                                      641 R 73
 
Sherwood, Alice: Mit főzzünk allergia esetén? Bp. M-érték K., 2009. 224 p.              641 S 54
 
Sókiné Hajdara Ágota: Lisztérzékenyeknek háziasszonyszemmel. Bp. Medicina, 2013.
103 p.                                                                                                              641 S 68
 
Szőke Krisztina: Tej-, tojás- és szójamentes ételek recepteskönyve. Budaőrs,
SpringMed, 2009. 191 p.                                                                                    641 Sz 91
 
Vrábel Krisztina: 160 grammos szénhidrátdiéta. Finom falatok, lemondás nélkül. Bp.
Sanoma, 2013. 167 p.                                                                                        641 V 99
 
Zajkás Gábor - Gyurcsáné Kondrát Ilona: Szív- és érbetegek nagy diétáskönyve. Bp.
SpringMed, 2010. 352 p.                                                                                    613 Z 17
 
 
Ünnepi étkezéshez
 
Frank Júlia: Ünnepi asztal. 199 recept különleges alkalmakra. Bp. Corvina, 2007.
142 p.                                                                                                           641 F 91
 
Iden, Karin: Karácsony. az ünnep varázsa. Bp. Kossuth, 2001. 206 p.                   394 I 13
 
Lajos Mari, Hemző Károly: 66 karácsonyi édesség. Bp. Sanoma, 2008., cop. 1999. 144 p
 
Lajos Mari, Hemző Károly: 66 új ünnepi étel. Bp. Sanoma, 2009. 143 p.                641 L 14
 
Nagy karácsonyi szakácskönyv. több mint 200 fantasztikus recept karácsonyra. Szerk.
Day, Martha. Pécs, Alexandra, 2006. 256 p.                                                       641 N 23
                                
Pálffy Emőke: Pár kérdés a húsvétról. Böjti ételek és húsvéti finomságok. Bp.
D&B, 2005. 141 p.                                                                                         641 P 15
 
Szakál László: Régi ünnepek a konyhában. karácsonytól karácsonyig. Bp. Minerva, 1985.
153 p.                                                                                                           641 Sz 24

Honlapok
http://gasztronomia.lap.hu/
http://www.externet.hu/webfazek/konyhak/index.html
http://ivu.org/hungarian/recipes/
http://www.vilaglato.hu/receptklub.html
Összeállította:
Vörösné Adler Erika
részletek>>>
Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2021-03-02 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap